Přeskočit na obsah

Biom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek – zejména klimatickými a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev.

Suchozemské biomy jsou definovány podle globálního rozšíření vegetačních typů, které jsou určovány globálním klimatem, půdou a dalšími fyzikálními faktory prostředí. Biom se skládá z klimaxových ekosystémů a všech přidružených vývojových nebo degradačních stadií ekosystémů včetně ekosystémů pozměněných nebo vytvořených člověkem. Vymezení biomu je tedy založeno na potenciálním vegetačním typu. To umožňuje definování biomů na velkých souvislých oblastech a tím se liší biomy od jiných klasifikačních systémů založených na habitatech (biotopech) v aktuálním stavu.

Členění současných biomů

[editovat | editovat zdroj]

Historicky existuje několik typů členění biomů, které se v mnoha ohledech liší. Jejich oblíbenost v různých kulturních a zeměpisných oblastech často závisí na místních geografických podmínkách a historii oblasti.

Například ve střední Evropě je populární systém členění biomů dle Tischlera, který rozlišuje 9 suchozemských biomů: Hylaea (tropické deštné lesy), Skleraea (tropické a subtropické suché lesy a lesosavany), Silvaea (opadavé a smíšené lesy mírného pásu), tajga (severské a horské jehličnaté lesy), lesotundra (přechodné pásmo mezi biomem tajgy a tundry), tundra, stepi, pouště a polopouště a Litoraea (trvale nebo dočasně zaplavená území). Tento systém je ale zase opomíjen anglosaskými vědci, zjednodušuje totiž velmi členění vodních biomů pouze na biom volného oceánu a biom šelfových moří, což je sice ve středoevropských podmínkách pochopitelné, ale pro vědce námořních mocností nedostatečné.

V současné době se ve světě postupně prosazuje jednotná klasifikace biomů a biogeografických oblastí vytvořená odborníky z Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a nazvaná Global 200.

Mezinárodní členění dle WWF[1]

[editovat | editovat zdroj]
Současné rozmístění suchozemských biomů podle WWF

Tato klasifikace z roku 1998 rozlišuje 14 suchozemských, 12 sladkovodních a 5 mořských biomů (ekoregionů).

Suchozemské biomy

 1. Tundra
 2. Subpolární lesy (tajga)
 3. Vysokohorské trávníky a křoviny
 4. Jehličnaté lesy mírného pásma
 5. Listnaté a smíšené lesy mírného pásma
 6. Trávníky, savany a křoviny mírného pásma
 7. Tropické a subtropické jehličnaté lesy
 8. Tropické a subtropické vlhké listnaté lesy
 9. Tropické a subtropické suché listnaté lesy
 10. Tropické a subtropické trávníky, savany a křoviny
 11. Středomořské lesy a křoviny
 12. Pouště a suché křoviny
 13. Mokřadní trávníky a savany
 14. Mangrovy

Sladkovodní biomy

 1. Velká jezera
 2. Velké říční delty
 3. Polární řeky a jezera
 4. Vysokohorské řeky a jezera
 5. Pobřežní řeky mírného pásma
 6. Lužní řeky a mokřady mírného pásma
 7. Horské řeky mírného pásma
 8. Tropické a subtropické pobřežní řeky
 9. Tropické a subtropické lužní řeky a mokřady
 10. Tropické a subtropické horské řeky
 11. Vysychavé řeky a bezodtoká jezera
 12. Oceánské ostrovy

Mořské biomy

 1. Polární moře
 2. Šelfy a moře mírného pásma
 3. Upwelling mírného pásma
 4. Tropické upwelling
 5. Tropická korálová moře

Biomy v minulosti

[editovat | editovat zdroj]
Biomy na Zemi během posledního maxima doby ledové (před 15 až 25 tisíci lety).
 1. Biomes | Conserving Biomes | WWF. World Wildlife Fund [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
 • RAJCHARD, Josef; BALOUNOVÁ, Zuzana; VYSLOUŽIL, Dušan. Ekologie I. České Budějovice : Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]