Masarykovo demokratické hnutí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Masarykovo demokratické hnutí je nepolitické občanské sdružení (dle občanského zákoníku z roku 2012 spolek), které bylo založeno v listopadu 1989 za přímé účasti Václava Havla, Alexandra Dubčeka a Emila Ludvíka, jednoho z posledních tajemníků prezidenta Edvarda Beneše, sestavením a podepsáním jeho deklarace. Hlavním úkolem jeho činnosti (přednáškové, výstavní, vzdělavatelské, publikační a vydavatelské) tehdy bylo, aby se etické, morální a humanitní ideje Tomáše Garrigue Masaryka staly nedílnou součástí nově vznikající demokratické společnosti.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ustavující shromáždění se za účasti zakládajících členů, sdělovacích prostředků a významných osobností sešlo 24. května 1990 ve velkém sále paláce Sylva-Taroucca (tehdy Klub školství Na Příkopě 10) a zvolilo předsedou MDH doktora Emila Ludvíka. Ještě v roce 1990 přijalo čestné členství členství MDH řada světových osobností (např. George Bush starší, Margaret Thatcherová, Chajim Herzog, François Mitterrand). O deset let později přijal "Čestnou medaili T. G. Masaryka" MDH prezident George Walker Bush mladší. Z našich osobností přijali tehdy (1990) čestné členství např. Rafael Kubelík, Anna Masaryková, Vlasta Chramostová, kardinál František Tomášek, Radim Palouš, Alexander Dubček a Václav Havel. Prezident Václav Havel v roce 1993 a v roce 1995 zahájil za účasti vnuček T. G. Masaryka (Anny a Herberty) dvě významné výstavy, pořádané Masarykovým demokratickým hnutím v Praze na Národní třídě, které zhlédlo každou okolo 50 tisíc zájemců (Herbert Masaryk, T. G. Masaryk-člověk a umění)[1]. Obě výstavy byly doprovázeny podvečery se známými spisovateli (Pavel Tigrid, František Kožík, František Nepil, František Kautman, Miloslav Švandrlík, Jiří Stránský), herci (Svatopluk Beneš, Josef Abrhám, Radovan Lukavský) a dalšími umělci (Karel Berman, Karel Čáslavský, Rudolf Pellar, Vlastimil Venclík, Milan Maryška, konferenciér Jan Pixa). Byla zahájena též vydavatelská činnost publikací z Masarykova okruhu (Charlotta Masaryková: O Bedřichu Smetanovi, Karel Čapek: Nové Hovory s TGM, Emil Ludwig: Duch a čin, Viktor Fischl: Hovory s Janem Masarykem, Jan Herben: Proti proudu, Karel Čapek: Čtení o TGM, Ivan Herben, V. Thiele, K. Čapek: Úsměvy T. G. Masaryka, Jarmila Kaloušová: S prezidentem v Lánech, Milan Machovec: Tomáš G. Masaryk[2], Albert Pražák: T. G. Masaryk, Jaromír Doležal a kol.: Člověk Masaryk, T. G. Masaryk ve fotografii, Alios Kadlec: Prostřeno pane prezidente, Vítězslav Houška: T. G. Masaryk známý a neznámý, Miroslav M. Hlaváč: Čeští mafiáni 1914-1918 a další)[3]. Masarykovo demokratickéhnutí se účastnilo, jako kolektivní člen Evropského hnutí v ČR, třídenní mezinárodní konference k stému výročí Hilsnerova polenského procesu, konané pod záštitou Židovského muzea v Praze na Karlově univerzitě ve dnech 24. až 26. listopadu 1999.[4].

Časopis[editovat | editovat zdroj]

Podařilo se obnovit časopis ČAS (založený Janem Herbenem s podporou T. G. Masaryka roku 1886) v původním formátu. Započala i činnost přednášková, publikační a vydavatelská (práce na Projektu "Šíření myšlenkového, kulturního a společenského odkazu T. G. Masaryka dnešku"). Probíhaly též vyzvané přednášky o životě a díle T. G. Masaryka na středních školách (Dr. Zdeněk Koňák, doc. Vratislav Preclík, doc. Bořivoj Petrák) i s využitím videoprojekce Karla Čáslavského a Milana Maryšky.

Na počátku devadesátých let se akce MDH objevovaly často ve sdělovacích prostředcích včetně televize (výstavy, Lány, snaha o postavení pomníku T. G. Masaryka v Praze) nejen dík přímé morální podpoře Václava Havla, ale i dalších představitelů, kteří se stali členy Masarykova demokratického hnutí (kancléř Karel Schwarzenberg, ministři Pavel Klener, Milan Adam, Josef Lux, Antonín Baudyš a další).

V roce 1995 se v sále Ministerstva obrany v Tychonově ulici sešel první sněm Masarykova demokratického hnutí (přes 200 delegátů), který potvrdil dr. Emila Ludvíka jako předsedu a zvolil první místopředsedy (prof. Milana Machovce, dr. Josefa Patejdla, doc. Vratislava Preclíka, dr. Antonína Suma).

Na sněmu promluvili též představitelé pozvaných demokratických organizací a společností, České obce Sokolské, Českého junáka, Klubu dr. Milady Horákové, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Společnosti Jana Masaryka, Svazu PTP, Společnosti dr. Edvarda Beneše a Masarykovy společnosti. Za Československou obec legionářskou pronesl zajímavý projev, vztahující se k tradici Masarykových legionářů, generál Tomáš Sedláček.

Původní pořady MDH, které po změnách v paláci Na Příkopě 10 (tam byly původní podvečery ve fungujícím kinosále) se konaly na Novotného lávce v Klubu techniků s osobnostmi zabývajícími se TGM (Ján Mlynárik, Jaroslav Opat, "prezidentův vězeň" Vladimír Škutina, Petr Pithart, Pavel Pecháček, Pavel Tigrid, ale také herci paní Vlasta Chramostová, Rudolf Hrušínský a další), byly nahrazeny divadelními pořady ve spolupráci s Národním divadlem, jako podvečery v divadle Kolowrat (Jan Kačer, Taťana Fischerová, Nina Divíšková, Rudolf Pellar, Jan Petránek, Jiří Suchý, Ivan Medek, Jitka Molavcová, Vladimír Preclík, Zlata Fořtová a Vratislav Preclík s poutavým vyprávěním o Masarykových legionářích a další). Vzhledem k tomu, že předseda dr. Ludvík byl hudebník, pracovala v předsednictvu a tehdejším hlavním výboru MDH i řada dobrých hudebníků (dr. Miloslav Malý, Miroslav Ducháč, prof. Luboš Sluka, Ivan Štědrý) a v pořadech vystupovala řada hudebních těles (Panochovo kvarteto, Wihanovo kvarteto, Smetáčkovci) i sólistů.

Čestné medaile[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1997 udělovalo předsednictvo Masarykova demokratického hnutí čestné medaile T. G. Masaryka významným a zasloužilým osobnostem za věrnost jeho odkazu a jeho uskutečňování. Prvním nositelem této čestné medaile byl prezident České republiky Václav Havel, který medaili obdržel za přítomnosti sdělovacích prostředků na Pražském hradě 24. května 1997. [5] Dalšími nositeli této medaile ještě v tomto roce byli tehdejší předseda Senátu Petr Pithart, předseda Parlamentu ČR Miloš Zeman a předseda vlády Václav Klaus, kteří toto významné ocenění převzali 14. září v Sukově síni Rudolfina, u příležitosti 60. výročí úmrtí prezidenta Masaryka[6]. Prvním nositelem tohoto uznání in memoriam je Jan Palach. Dalšími nositeli tohoto vyznamenání jsou také Jan Masaryk, Jaroslav Seifert, Jan Zajíc a Evžen Plocek.[7]

Přímého televizního přenosu včetně kulturního doprovodného programu se udílení těchto uznání dočkalo 7. března 1998 z Míčovny Pražského hradu, kdy byli mimo jiné oceněni Marta Kubišová, Jiří Suchý, který se s pěknou medailí pochlubil též ve večerním televizním pořadu, Radim Palouš a místopředsedové Milan Machovec a Vratislav Preclík.[8]

Významnými laureáty čestné medaile T. G. Masaryka ještě před rokem 2000 jsou také katoličtí biskupové Jaroslav Škarvada, Václav Malý a kardinál Miloslav Vlk.

V dobré tradici těchto významných ocenění se pokračovalo na 5. sněmu Masarykova demokratického hmutí v sobotu 12. září 2015 v Praze, kdy byl oceněn také pan Jaromír Šlápota, předseda Československého ústavu zahraničního za realizaci několika pomníků T. G. Masaryka v zahraničí, Mr. Guy Roberts, umělecký ředitel za účinnou spolupráci na podvečerech v divadle Kolowrat a in memoriam spisovatelé Vítězslav Houška a Miroslav Hlaváč.[9]

Na půdě MDH byla rovněž ustavena Nadace pro postavení pomníku T. G. Masaryka v Praze (dr. Sedláček, doc. Veverka, doc. Hořec a další), starající se spolu s předsednictvem MDH nejen o pomník TGM, který byl slavnostně odhalen prezidentem Václavem Havlem na Hradčanech 7. března 2000, ale i další památníky T.G.Masaryka (Mexiko, Petrohrad, Užhorod aj.). Místopředsedové MDH Jaromír Hořec a Vratislav Preclík se u této příležitosti zúčastnili referáty a diskusními příspěvky mezinárodní konference o významu TGM na Pražském hradě [10].

Významnou akcí v tomto roce byl i podvečer MDH ve velkém sále na Malovance v Praze 6, konaný u příležitosti 150. výročí narození paní Charlotty Garrigue Masarykové, jehož se zúčastnila 28. listopadu 2000 i první dáma Dagmar Havlová.

MDH mělo také významný podíl na odhalení pomníku prezidenta Masaryka ve Washingtonu a jeho busty v Užhorodě na někdejší Podkarpatské Rusi v roce 2002.[11] [12]

Na hlavním nádvoří Petrohradské státní univerzity byl odhalen 31. října 2003 památník T. G. Masaryka, který na této univerzitě přednášel od května 1917 do března 1918, s jeho bustou od sochaře Josefa Vajce, rovněž s nemalým přispěním MDH. [13]

Kluby TGM a periodické akce[editovat | editovat zdroj]

Čile se rozvíjela činnost mimopražských klubů TGM (Tábor, Kopřivnice - pan Hanzelka a magistři Lumír Pospěch a Luboš Sazovský, Teplice, Karlovy Vary - dr. Gubič, Plzeň - Mgr. Míková, Užhorod - pan I. Latko) i klubů pražských (Nusle, Spořilov- ing. Prchlík, Miroslav Sígl, klub Mohykán-Kamil Groh a dr. Miroslav Hlaváč). V témže roce se konal druhý sněm MDH (opět v sále ministerstva obrany ČR), který zvolil opět Dr. Ludvíka předsedou (místopředsedové Jiří Dienstbier, Jaromír Hořec, Vratislav Preclík, Milan Veverka). Třetí sněm, konaný v Sále Přítomnost v Praze 3 v březnu 2005, zvolil za ze zdravotních důvodů odstoupivšího dr. Ludvíka předsedou prof. MUDr. Michaela Halašku, Dr.Sc. a pouze tři místopředsedy (doc. MUDr. Jaroslavu Moserovou,Dr.Sc., doc. ing. Vratislava Preclíka a doc. ing. Milana Veverku). Současně byly zahájeny přípravy v rámci soutěže "Masaryk do škol" pro gymnázia a další střední i základní školy. [14] V roce 2012 proběhl již pátý ročník této soutěže slavnostním vyhlášením oceněných prací ve velkém sále "Magistrátu hlavního města Prahy". Šestý ročník soutěže s rámcovým názvem "TGM - život, dílo a význam pro současnost" pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i Ústřední školní inspekce byl uzavřen slavnostním vyhlášením pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy v pátek 15. listopadu 2013, jehož se zúčastnilo přes sto oceněných soutěžících, dvacítka jejich učitelů, čestní hosté (MŠMT, Sokol, Skaut, ČSOL), dětský pěvecký sbor Coro Piccolo a představitelé MDH. Stejně úspěšně proběhl i 7. ročník této soutěže vrcholící slavnostním vyhlášením výsledků a oceněním účastníků ve Velkém sále pražské Nové radnice na Mariánském náměstí v den 96. výročí první prezidentské volby T. G. Masaryka v pátek 14. listopadu 2014. Nejlepší práce jsou zveřejňovány v časopise ČAS.[15]

Soutěžní 8. ročník byl uzavřen vyhodnocením odevzdaných soutěžních prací studentů z Prahy, Plzně, Rouchovan, Kopřivnice, Kadaně (s plnou čtvrtstovkou účastníků studentů tamějšího gymnázia), Ostravy, Letovic a středočeské Hřebče a slavnostním vyhlášením v pátek 13. listopadu 2015 ve velkém sále pražského magistrátu. Slavnostního aktu se však zúčastnili i učitelé ze ZŠ Tomáše Garrigue Masaryka v Suchdole nad Lužnicí, práce jejichž žákú zvítězily v předchozích ročnících soutěže.

Celou řadu cen a uznání ve velkém sále pražského magistrátu obdrželi mladší a zejména starší plzeňští gymnazisté Masarykova gymnázia z nichž vyniká I. cena s čestnou medailí T.G.M. za práci "Životní pouť T. G. Masaryka" (Kláry Široké, školitelka magistra Martina Walterová) a mimořádná cena za společnou práci (Anety Pellerové a Nikoly Matouškové, podloženou sociologickým průzkumem nejen v oblasti školy, ale i v plzeňských ulicích) na téma "Co víte o T. G. Masarykovi". Tradiční účastník všech ročníků, rouchovanská základní škola (může vzhledem k věku žáků do 15 let soutěžit pouze v I. kategorii) získala I. cenu s čestnou medailí TGM (za práci Lukáše Dobeše "Spolupráce T.G, Masaryka a Edvarda Beneše"), dvě druhé a dvě třetí ceny, čtvrtou cenu s diplomem a řadu čestných uznání. Navíc žáci překvapili členy předsednictva malým dárkem, tužkou s nápisem ZŠ Tomáše Garrigue Masaryka Rouchovany. "Čest hlavního města zachránil" I. cenou v I. kategorii José Dominik Castorena ze ZŠ Brána jazyků v Praze 1 za aktuální práci "Otvírání Ruska Evropě", inspirovanou Masarykovou větou "přeji si Rusko mohutné, ale demokratické". Dětský sbor "Coro Piccolo" sbormistrině Jany Galíkové, zpívající národní hymnu a oblíbené písně TGM i Jana Masaryka doprovázel kytarový virtuos Cyril Křeček. Slovem provázel místopředseda Masarykova demokratického hnutí doc. Vratislav Preclík (kromě nadcházejícího 97. výročí první Masarykovy volby československým prezidentem 14. listopadu 1918, zmínil i sté výročí úmrtí jeho staršího syna, českého malíře Herberta Masaryka 15. března 1915, který se nakazil tyfem od Haličských uprchlíků). Taktéž kadaňští gymnazisté získali řadu uznání, I. cenu (Adéla Štěrbová za práci "Sokol T. G. Masaryk", vedoucí práce Mgr. Martin Zárybnický) a dvě mimořádné ceny (hra "Putování s TGM" Elišky Hybnerové a Anežky Levákové, a společná práce na téma "Masaryk ze všech stran", rozsáhlá práce 19 žáků, pod vedením paní magistry Kováčové).[16]

Velmi úspěšný byl i ročník 9. se slavnostním vyhlášením v pátek 11.11.2016, garantovaným náměstkem primátorky hl. města Prahy panem Dolínkem [17] a neméně úspěšný byl i již jubilejní 10. ročník se slavnostním vyhlášením v pátek 10. listopadu 2017. Novinkou byla kulturní vystoupení skupin soutěžících, z nichž zaujal pořad Základní a mateřské školy T. G. Masaryka z Rouchovan.

Jedenáctý ročník soutěže "Masaryk do škol" byl veden v duchu stého výročí vzniku republiky a volby T. G. Masaryka prvním prezidentem, s opětovným hodnocením odevzdaných prací pěti recenzenty a vyvrcholil slavnostním vyhodnocením za účasti studentů, jejich učitelů a čestných hostů již tradičně ve velké zasedací síni Magistrátu hl. města Prahy na Mariánském náměstí v pátek 9. listopadu 2018. Kromě standardních soutěžících z Plzně, Kadaně a Rouchovan, byl novinkou vyšší počet oceněných studentů z Ostravy, Masarykova gymnázia z Příboru a Českého Krumlova. Nezklamali také soutěžící ze ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí, Masarykovy jubilejní ZŠ Hřebeč a Masarykovy SŠ Letovice. Vítězné práce obdržely krom diplomu a finančního ocenění rovněž Masarykovu medaili. Oceněni byli rovněž školitelé žáků, jejich vedoucí učitelé a všichni přítomní, studenti i jejich školitelé, obdrželi 6 knížek o T. G. Masarykovi (3 sborníky z předchozích ročníků soutěže, dvě knihy vydané ve spolupráci s MDH [18] [19] a jednu věnovanou nadací Janua). Zpěv národní hymny a oblíbených písní T. G. Masaryka a Jana Masaryka zajistil v tento slavnostní den sbor žáků školy "Na Smetance" z Prahy 2.

V rámci spolupráce se Sokolem (řada podvečerů v divadle Kolowrat) nabídlo vedení ČOS Masarykovu demokratickému hnutí k využití pro podvečery od září 2013 prostory v Michnovském paláci (Tyršově domě), počínající "kulatým stolem" na téma "T. G. Masaryk - humanista, sokol" ve čtvrtek 19. září 2013.

Do přednáškového sálu č. 417 v Klubu techniků na Novotného lávce 5 v Praze 1 se podvečery vrátily v úterý 25. února 2014 panelovou diskusí s předními historiky a publicisty (Miloš Havelka, Pavel Kosatík, Josef Tomeš a Michal Pehr) na téma "Evropská myšlenka v díle T. G. Masaryka", ve spolupráci s Evropským hnutím v České republice.[20]Ve spolupráci s EH v ČR tam v přednáškovém sále č. 318 proběhl ve čtvrtek 14. června 2018 úspěšný podvečer před 16. všesokolským sletem na téma "Masaryk a SOKOL" (lektoři doc. Vratislav Preclík, Ing. Vladimír Prchlík, čestný občan Prahy 4) s malou výstavkou Sokolské historie.

Z trvalých periodických akcí Klubů T.G.M Masarykova demokratického hnutí nutno vyzdvihnout publicistický pořad "Myšlenky T.G.M a současnost", organizovaný každoročně Klubem T.G.Masaryka v Kopřivnici. Jeho již 15. ročník se konal v úterý 24. dubna 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Kopřivnici za účasti známých publicistů, redaktorů Radia 6, členů Klubů T.G.M, předsednictva Masarykova demokratického hnutí, představitelů města a široké veřejnosti. Součástí poutavého odpoledního programu byl i hudební doprovod na jevišti sálu, také s tradiční interpretací oblíbené Masarykovy písně "Ach synku, synku", při níž se aktivně zapojili všichni přítomní. Připomenuli si též sté výročí českého skautingu, který byl profesorem Masarykem již před první světovou válkou podporován (člen předsednictva Masarykova demokratického hnutí dr. Jiří Navrátil, místostarosta Junáka, se v právě tento výroční den účastnil jubilejního pořadu v České televizi).

Velmi aktivní je i klub TGM v Užhorodě, který již od roku 1998 vydává každoročně Náš kalendář, informující nejen o dění v Masarykově demokratickém hnutí (m.j. články T. G. Masaryk a jeho legionáři právě před sto lety, Masaryk a Podkarpatská Rus a.j. v ročníku 2018)[21]

Putovní výstava Odkaz T. G. Masaryka dnešku[editovat | editovat zdroj]

Putovní výstava o T. G. Masarykovi zahájila 7. března 2014 v Městském muzeu v České Lípě s uctěním jeho památky u busty TGM na budově magistrátu na českolipském Masarykově náměstí, pokračovala v Liberci a na školách v Praze. Do října 2014 byla k vidění v prostorách Senátu Parlamentu ČR (Valdštejnský palác), kde ji 20. srpna 2014 zahájil předseda senátu Milan Štěch. Pod názvem Masarykův odkaz byla poté zahájena vernisáží za účasti předsednictva MDH v Oblastním muzeu v Brandýse nad Labem na Masarykově náměstí v úterý 28. října k 96. výročí vzniku ČSR s následným položením věnců a kytic za nádherného "letního" počasí u bronzové sochy T. G. Masaryka sochaře Břetislava Bendy před budovou Pedagogické fakulty UK. Poprvé od znovuodhalení tohoto pomníku v roce 1993 (skrytého předtím po téměř 20 let pod uhlím a starými pneumatikami ve sklepích nelahozeveského zámku)[22] se u něj zejména zásluhou předsednictva MDH opět zpívala i Česká a Slovenská hymna, což bylo velmi oceněno zejména místními krojovanými Sokoly. V roce 2015 putovala výstava do Plzně a Kadaně, v únoru a březnu 2016 do Zlína a v pondělí 21. března 2016 byla slavnostně zahájena dvěma přednáškami doc. Vratislava Preclíka v posluchárně Gymnázia na Jiráskově náměstí v Trutnově.

Na jaře 2017 uvítal putovní výstavu "Masarykův odkaz" již podruhé Baťův Zlín s úvodním proslovem Aleny Gajdůškové a poté byly pořízeny věrné kopie 13 výstavních panelů pro instalace v Kanadě a Spojených státech. [23]

V roce 2015 cesta zdařilé výstavy o Prezidentu Osvoboditeli pokračovala expozicí na Masarykově gymnáziu v Plzni a v Kadani. V tomto roce se vrátily tradiční podvečery do divadla Kolowrat na Ovocném trhu v Praze 1, ne již pod patronací pražského Národního divadla (majitele Kolowratu před restitucí), jako dříve, ale s pochopením vedení Anglického divadla, které zařízení provozuje.

V roce 2018 uvítalo putovní výstavu Kulturního a společenského odkazu T. G. Masaryka s historií MDH již v lednu jako první jihočeské Milevsko. V dubnu byla putovní výstava MASARYKŮV ODKAZ převezena do Zlína a Slušovic; zahraniční verse výstavy pokračuje úspěšně v Kanadě. Bylo schváleno a dohodnuto další putování výstavy po České republice 2018: 14. srpen - 14. září Galerie KVĚT Světlá n.S., 15. září - 24. říjen GALERIE Poděbrady, 25. říjen - 19. listopad MěÚ a SEŠ Kostelec nad Orlicí, s připomenutím návštěvy prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka v Kostelci s odhalením jeho pomníku k 100. výročí jeho republiky [24]

Odhalení pomníku Dr. Miladě Horákové[editovat | editovat zdroj]

V pondělí 16. listopadu 2015 byla delegace Masarykova demokratického hnutí přítomna odhalení nového pomníku paní dr. Milady Horákové ve Sněmovní ulici(Pětikostelní náměstí) s položením oficiální kytice se stuhami, někteří členové delegace zakoupili ještě soukromě kytice růží k uctění památky dr. Milady za účasti její dcery paní Jany Kanské právě v předvečer památky 17.11. 1939 a 1989 (tradičně jsou navštěvovány i pietní akty kolem 27. června u pomníku obětem zločinů komunismu na Újezdě a na Vyšehradě u symbolického hrobu paní Milady, jejíž sestra paní Věra Tůmová byla až do konce svého života aktivní členkou Masarykova demokratického hnutí).

Tradicí bylo a je rovněž pořádání vzpomínkových a pietních akcí v době Masarykovských výročí[25] (7. březen, 14. září) zejména v Praze na Hradčanském náměstí a Lánech. Pravidelná je nejen účast členů předsednictva na pietních aktech na lánském hřbitově, ale i v Muzeu T. G. Masaryka.

Připomínán je také 28. říjen a sobota 21. prosince 1918, den návratu prezidenta Masaryka do Prahy. Připomínán je i den narození manželky T. G. Masaryka Charlotty Garrigue Masarykové, 20. listopad 1850.

Vzpomínka na Jana Masaryka[editovat | editovat zdroj]

Masarykovo hnutí si pravidelně připomíná památku mladšího syna Prezidenta Osvoboditele ministra zahraničních věcí Jana Masaryka. V sobotu 10. března 2018 zorganizovalo za pomocí TV Prima vzpomínkové shromáždění, připomínající 70. výročí skončení pozemské pouti Jana Masaryka u pomníku jeho otce na Hradčanském náměstí v Praze. Po zajímavých projevech, kulturním programu a zpěvu české i slovenské hymny, položili představitelé Masarykova demokratického hnutí věnec se stuhami a nápisy k poctě Jana Masaryka u tohoto pomníku[26] a spolu se shromážděnými občany se odebrali do Černínského paláce, k uctění památky položením kytice Masarykova demokratického hnutí na místě tragédie.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. WITTLICH, Petr; KOSÁKOVÁ, Eva. Herbert Masaryk : život a dílo : (1880-1915), katalog výstavy. Praha : Tvorba, Masarykovo demokratické hnutí, 1993. 48 s. ISBN 80-85386-67-4.
 2. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, březen 2003, roč. XI., čís. 51. ISSN 1210-1648, str.2-5 a 17
 3. HOUŠKA, Vítězslav. T. G. Masaryk "Myslitel a státník". Karviná : Paris, 2007. 218 s. ISBN 978-80-903817-5-9.
 4. Vratislav Preclík: Hilsneriáda a česká společnost (konference 24.-26. Listopadu 1999, Univerzita Karlova Praha k stému výročí Polenského procesu), reportáž in ČAS, str.15-16, ročník 7, číslo 35, prosinec 1999, ISSN 1210-1648
 5. Emil Novák: Naši prezidenti na mincích a medailích, Nakladatelství VEDUTA, Štíty, 2008, ISBN 978-80-86438-26-9
 6. Beseda s místopředsedou Vratislavem Preclíkem s odvysíláním záběrů z udělování Čestných medailí T. G. Masaryka státním představitelům (k výročí 14. 9. 1937), ČT 2 a ČT 1, 15.9.1997
 7. Seznam nositelů Čestné medaile T. G. Masaryka v letech 1997 - 2007, Archiv MDH, Na Příkopě 10, Praha 1
 8. Televizní přenos z Míčovny Pražského hradu, udílení čestných medailí Tomáše Garrigua Masaryka, za věrnost jeho odkazu, 7.3. 1998 ČT 1
 9. Seznam "Čestných medailí T. G. Masaryka", udělených v rámci 5. sněmu MDH, 12.9. 2015 v Praze 3
 10. Vratislav Preclík: T. G. Masaryk, Auguste Comte a víra, in. Sborník z mezinárodní konference TGM, Praha-Hrad, březen 2000, nakl. EVA, Milan Nevole, Praha 2000
 11. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, prosinec 2002, roč. X., čís. 50. ISSN 1210-1648, str.2-15
 12. Po stopách Masarykových pomníků, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden 2004, roč. XII., čís. 57. ISSN 1210-1648, str.10-11
 13. TGM v Petrohradě in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, listopad - prosinec 2003, roč. XI., čís. 55-56. ISSN 1210-1648, str.1-2
 14. Sborník oceněných literárních prací a studentů III. a IV. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost, 210 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2014, ISBN 978-80-87173-28-2
 15. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen - prosinec 2014, roč.XXII. čís. 108. ISSN 1210-1648, str.8 - 33
 16. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen - prosinec 2015, roč.XXIII. čís. 112. ISSN 1210-1648, str.26 - 35
 17. Garanční list náměstka primátorky hl.města Prahy, červen 2016 (Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Masarykova demokratického hnutí Masaryk do škol)
 18. T. G. Masaryk a Kopřivnice, brož. 80 str. ISBN 978-80-87173-45-9, vyd. PARIS vzdělávací agentura s.r.o. 2018
 19. Josef Hofbauer: Starý velký muž, Praha 2018
 20. Kolektivní členství MDH v EH v ČR od 1995, Preclík Vratislav: "Přínos MAP a MDH naší demokracii", III. mezinár. konference "Evropské hodnoty demokracie a výchovy", FF UK Nám. Jana Palacha, 4.-6.9.1996
 21. Náš kalendář 2018, "Českij kalendar", 112 str., BBK 92 G 37, UDK 006.96, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užgorod 2018
 22. Zdeněk Zalabák: TGM (Historie Brandýského pomníku)str.57-73, ISBN 978-80-904878-7-1, Vydalo Oblastní muzeum Praha východ a Knihovna E. Petišky v Brandýse nad Labem, 2014
 23. Protokol o cestě delegace Masarykova demokratického hnutí do Lán 7.3.2017, zasedání předsednictva a přípravě výstavy Masarykův odkaz v Kanadě a USA, Praha, březen 2017
 24. Zpráva ze zasedání předsednictva MDH ve čtvrtek 19. dubna 2018,blok 4, Masarykovo demokratické hnutí, Praha 1
 25. Vratislav Preclík: MDH uctilo památku Prezidenta Osvoboditele, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2015, roč. XXIII. čís. 111. ISSN 1210-1648, str. 16 - 17
 26. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden - březen 2018, roč. XXVI., čís. 121. ISSN 1210-1648, str.4 - 8

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]