Vratislav Preclík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Vratislav Preclík
Narození 26. července 1946 (71 let)
Praha
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Vratislav Preclík (* 26. července 1946, Praha) je český strojní inženýr, odborník v logistice a technologickém projektování, amatérský historik, publicista a spisovatel, vysokoškolský pedagog. Jako znalec odkazu T. G. Masaryka je místopředsedou a zakladatelem spolku Masarykovo demokratické hnutí a dalších občanských sdružení. Založil časopis Strojař, obnovil Čas, kde je předsedou redakční rady, a napsal dvanáct vysokoškolských textů, včetně monografií.

Život[editovat | editovat zdroj]

Narodil se v Praze. Studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické Josefa Božka v Praze 1 a na ČVUT v Praze, fakultě strojní u profesora Josefa Pešáka, v letech 1964 až 1969 a získal diplom s vyznamenáním. V roce 1968 se pokusil obnovit Masarykovu akademii práce (založenou po roce 1918 a rozpuštěnou v roce 1952)[1] [2]. Od roku 1969 pracoval v oblasti vědy, výzkumu a vývoje (z politických důvodů nebyl přijat mezi řádné pedagogické pracovníky přestože úspěšně přednášel), [3] absolvoval pedagogické studium na Ústavu pro doškolování pracovníků ČVUT v Praze, pracoval na technických úkolech státního plánu[4] , externě vyučoval a studoval aspiranturu. V roce 1977 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd a byl samostatným vědeckým pracovníkem ČVUT v Praze. Podílel se na realizaci pružného výrobního systému v Olomouci.[5] K výročí fakulty strojní ČVUT obdržel 28. září 1989 medaili za práci v celostátní odborné skupině automatizace inženýrských prací ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti)[6]. Pedagogem se stal až po roce 1989, kdy se řádně habilitoval, byl jmenován a ustanoven docentem na fakultě strojní[7]. Vedl oddělení projektování. Krom vedení a řešení grantových projektů (GA ČR: "Návrh databáze obrobitelnosti",[8], [9], [10], "Návrh expertního systému technologčnosti konstrukce z hlediska montáže", [11],[12] MŠMT: "Nové materiály INFRA 2",[13] Výzkumný záměr "Integrované inženýrství"[14]) [15], spolupráce s praxí a publikační činnosti, připravil a zavedl výuku předmětů projektování v angličtině. Byl také ustanoven předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských, diplomových a doktorských prací na TU v Liberci a ZČU v Plzni.

V roce 1989, kdy se stal členem sdružení pedagogických pracovníků postižených z politických důvodů, [16] pomáhal založit Masarykovo demokratické hnutí a byl zvolen jeho místopředsedou. Stal se rovněž předsedou přípravného výboru pro obnovu MAP (Masarykovy akademie práce). V letech 1992-93 spoluzaložil dva časopisy, Strojař[17] a Čas.[18] V roce 1995 obnovil Masarykovu akademii práce jako sdružení MAP, strojní společnost na ČVUT v Praze, kde je statutárním zástupcem.[19] Obě organizace zastupuje ve výkonném výboru a předsednictvu Evropského hnutí v České republice.[20]

Za dobrovolnou práci v Masarykově demokratickém hnutí byl 7. března 1998 v Míčovně Pražského hradu oceněn Čestnou medailí T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu (spolu s Martou Kubišovou, Jiřím Suchým a dalšími).[21] Příspěvkem „T. G. Masaryk a August Comte“ se od 4. března 2000 zúčastnil čtyřdenní mezinárodní konference ke 150. výročí narození T. G. Masaryka na Pražském hradě a ve Valdštejnském paláci, včetně odhalení pomníku TGM na Hradčanském náměstí prezidentem Václavem Havlem, na jehož přípravě a zbudování se podílel.

Je autorem několika odborných publikací a mnoha článků (Acta Polytechnica[22], Strojař [23], Strojnický obzor, Technik,[24] Technický týdeník, Strojírenská technologie, [25] Strojírenská výroba,[26] Čas., Lidová demokracie[27]) s technickou, ekonomickou, Masarykovskou i legionářskou tématikou. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí s technickou[28] i legionářskou tématikou.[29] Mezi roky 1968 a 1987 patřil mezi dobrovolné svatovítské zvoníky kardinála Františka Tomáška. Byl členem České genealogické společnosti, přispíval do Zpravodaje a ročenky a (po ukončení činnosti ČGS v době normalizace) poté Klubu pro českou heraldiku a genealogii. [30]Pracoval také v celostátní odborné skupině historie techniky ČSVTS.[31] V letech 2006 až 2011 byl předsedou redakčního kruhu časopisu Čas, od roku 2011 je předsedou jeho nově ustavené redakční rady. Zabývá se osobností Tomáše Garrigua Masaryka, také ve vztahu k československým legionářům. Jeho dědeček byl ruským legionářem a do jeho blízkého příbuzenstva patřil i velitel legionářského obrněného vlaku "Orlík" poručík (později za války popravený prvorepublikový generál) Václav Šára. [32] Působí také jako recenzent a hodnotitel prací literární soutěže "Masaryk do škol" a na Magistrátu hlavního města Prahy moderuje každoročně slavnostní vyhodnocení.[33] Je zakládajícím členem Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova.[34]

Knihy[editovat | editovat zdroj]

 • Průmyslová logistika, 160 s., Praha 2000
 • Průmyslová logistika, 200 s., Praha 2002
 • Průmyslová logistika, 359 s., Praha 2006

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Encyklopedický slovník, heslo Masarykova akademie práce, Odeon, Praha 1993
 2. Preclík Vratislav: "K výročí vzniku Masarykovy akademie práce", Bulletin asociace strojních inženýrů, str. 22-26, č.45, ASI www.asicr.cz, Praha, březen 2009
 3. Rehabilitační omluvný dopis děkana fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Šestáka a zpráva rehabilitační komise fakulty doc. Brzkovského, Praha 1990
 4. Technická příprava výroby, Špecializované štúdium technologov, projektantov a racionalizátorov montážnych prác, I - III, oddíl v knihe, díl II. část D, str. 7 - 107, knižnica Domu techniky Bratislava - školicí stredisko Stupava, ALFA Bratislava 1978
 5. Výzkumné zprávy o řešení st. úkolu P 15 "Realizace pružného výrobního systému pro obrábění nerotačních součástí"-nástrojové vybavení a počítačové řízení, TOS Olomouc a Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, leden 1979
 6. Předávání ocenění pracovníkům k 125. výročí Fakulta strojní ČVUT v Praze (1864-1989), posluchárna 256, Technická 2/4, Praha 6, 28. 9. 1989
 7. Malá ilustrovaná encyklopedie, A - Z, 2000 s., doc. Preclík autor hesel z oblasti strojírenství a stroj. technologie, ISBN 80-7309-362-6, Encyklopedcký dům, spol. s r.o., 1999
 8. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Návrh databáze obrobitelnosti strojírenských materiálů",In: Technik. 2000, roč. 8, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-616X.
 9. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Research Physical-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design, In: Metallurgy. 1998, vol. 37, no. 2, p. 119. ISSN 0543-5846.
 10. Preclík, V.: "Využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti ocelí", In: CO - MA - TECH 97. Trnava: STU Trnava, 1997, s. 32-38.
 11. Preclík, V.-Nevečeřalová, J.: "Design for Assembly Expert System Proposal,(Návrh expertního systému technologčnosti konstrukce z hlediska montáže)", In: Strojírenská výroba, 46 č.3-4 (1998), s. 10-14, ISSN 0039-2456
 12. Preclík, V.: "Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže a optimalizace návrhu montážních procesů a systémů" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2013, roč.XXII., dvojčíslo 3-4, str.16-22, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 13. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.: "Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design",Knížka, In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998, p. 66-69. ISBN 80-7044-232-8.
 14. On the Development of Methods and Means of the Integrated Mechanical Engeneering (Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství), In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management, Vol.1, p. 88-93 CTU Prague, ISBN 80-01-02248-X, Praha 2000
 15. Terminologie obrábění a montáže, váz. kniha 221 s., ISBN 80-7044-616-1, UJEP Ústí nad Labem, 2004
 16. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Bude obnovena Masarykova akademie práce" a "Životopisy autorů (doc. Vratislav Preclík)", Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2. mezinárodní konference EH v ČR, Evropské hnutí v České republice, Brno 1995
 17. Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2016, roč.XXV., dvojčíslo 3-4,ISSN 1213-0591, 36 s. (str.1 - 7, Vratislav Preclík, Jitka Nevečeřalová-Preclíková: "Navrhování nových výrobních procesů a systémů", str.17 - 23, Vratislav Preclík: "Koncepce objednacích systémů v logistickém řízení") , registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 18. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen - prosinec 2017, roč.XXV. čís. 120. ISSN 1210-1648, 40 s. (str.1 - 9, Vratislav Preclík: "Dr. Emil Ludvík, první předseda a zakladatel MDH") , registrace ministerstva kultury ČR č. 7435
 19. MA: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT v Praze, zapsaný spolek ve vložce L6960 u Městského soudu v Praze (původně občanské sdružení 7.8.1995)
 20. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Vratislav Preclík: "Masaryk a svatý Václav" a "Životopisy autorů", Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 1. mezinárodní konference EH v ČR (modrá posluchárna v Karolinu), Evropské hnutí v České republice, Praha 1992
 21. Seznam nositelů Čestné medaile T. G. Masaryka v letech 1997 - 2007, Archiv MDH, Na Příkopě 10, Praha 1
 22. Systém typového řešení v technické přípravě montáží (státní úkol P-15), Acta Polytechnica, č.3, řada II., str. 215-225, SPN Praha 1975, ISSN 1210-616X.
 23. Preclík, V.: "Logistický informační systém (1. část)" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, listopad 2007, roč.XVI., dvojčíslo 3-4, str.14-24, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 24. Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12, In: Technik. 1997, roč. 5, s. 34-35. ISSN 1210-616X
 25. Research on physico-metallurgical properties of martensitic rustless steels for machinability database design, In: Strojírenská technologie. 1998, vol. 3, no. 1, p. 66-69. ISSN 1211-4162.
 26. Výzkum využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti, In: Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s. 22-25. ISSN 0039-2456
 27. "Kytička Prezidentu Osvoboditeli", deník Lidová demokracie březen 1990, "Vzpomínka na Zborov", LD červen a červenec 1990, "Masarykova akademie práce", LD září 1990
 28. Preclík, V.: "Design for Assembly", in Proceeding of International Conference on Engineering Design ICED 1995, Vol.No 2, WDK Heurista Zurich
 29. Sborník příspěvků z konference Československé obce legionářské. "Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století" ISBN 978-80-87919-01-9. Praha: Československá obec legionářská, 2013. 205 s.
 30. Vratislav Preclík: Barokní pevnost olomoucká, Praha 1978
 31. Otto Smrček - Vratislav Preclík: Historie obrábění, Grada 2002
 32. Náš kalendář 2018, "Českij kalendar",stať v knize "Vratislav Preclík: TGM a jeho ruští legionáři právě před sto lety", 112 str. váz, BBK 92 G 37, UDK 006.96, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užgorod 2018
 33. Sborník oceněných literárních prací a studentů III. a IV. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost, 210 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2014, ISBN 978-80-87173-28-2
 34. Po stopách spořilovských legionářů, stať v knize "Vratislav Preclík. TGM a bitva u Zborova", 160 s. váz, nakl. Tomáš Hromádka, Praha únor 2016