Vratislav Preclík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vratislav Preclík
Narození 26. července 1946 (72 let)
Praha
Alma mater České vysoké učení technické v Praze
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Vratislav Preclík (* 26. července 1946, Praha) je český strojní inženýr, odborník v logistice a technologickém projektování, amatérský historik, publicista a spisovatel, vysokoškolský pedagog. Jako znalec odkazu T. G. Masaryka je místopředsedou a zakladatelem spolku Masarykovo demokratické hnutí a dalších občanských sdružení. Založil časopis Strojař, obnovil Čas, kde je předsedou redakční rady, a napsal dvanáct vysokoškolských textů, včetně monografií.

Život[editovat | editovat zdroj]

Narodil se v Praze. Jeho otec, Vratislav Jan František Preclík z Nuslí, pracoval od doby první republiky jako knihkupec v tiskárně F. B. Batovce na Národní třídě v Praze a byl redaktorem časopisu Mladá generace [1], maminka Marie, lidová malířka, pocházela za starého rodu Becků z Horní Lužice. [2] Studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické Josefa Božka v Praze 1 a na ČVUT v Praze, fakultě strojní u profesora Josefa Pešáka, v letech 1964 až 1969 a získal diplom s vyznamenáním. V roce 1968 se pokusil obnovit Masarykovu akademii práce (založenou po roce 1918 a rozpuštěnou v roce 1952).[3][4] Od roku 1969 pracoval v oblasti vědy, výzkumu a vývoje (z politických důvodů nebyl přijat mezi řádné pedagogické pracovníky přestože úspěšně přednášel),[5] absolvoval pedagogické studium na Ústavu pro doškolování pracovníků ČVUT v Praze, pracoval na technických úkolech státního plánu,[6] externě vyučoval a studoval aspiranturu. V roce 1977 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd[7] a po vědeckých atestacích byl samostatným vědeckým pracovníkem[8] ČVUT v Praze.[9] Podílel se na realizaci pružného výrobního systému v Olomouci.[10][11][12]. K výročí fakulty strojní ČVUT obdržel 28. září 1989 medaili za práci v celostátní odborné skupině automatizace inženýrských prací ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti).[13] Pedagogem se stal až po roce 1989, kdy se řádně habilitoval,[14] byl jmenován a ustanoven docentem na fakultě strojní.[15] Vedl oddělení projektování. V roce 1990 se stal členem výboru celostátní odborné skupiny historie techniky při ČSVTS a členem redakční rady časopisu Strojnický obzor[16]. V roce 1993 byl ustanoven školitelem doktorského studia na ČVUT v Praze a vyučoval také doktorské předměty v češtině a angličtině. Krom vedení a řešení grantových projektů (GA ČR: "Návrh databáze obrobitelnosti",[17][18] [19] "Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže",[20][21] MŠMT: "Nové materiály INFRA 2",[22] Výzkumný záměr "Integrované inženýrství",[23][24] spolupráce s praxí a publikační činnosti, připravil a zavedl výuku předmětů projektování v angličtině.[25] Od roku 1975 vedl přes 300 diplomových a bakalářských prací a byl místopředsedou nebo členem komise pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky na čtyřech ústavech (katedrách) ČVUT v Praze.[26] Byl také ustanoven předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských, diplomových a doktorských prací na TU v Liberci a ZČU v Plzni. Pro tyto univerzity a VUT Brno i VŠB TU Ostrava vypracoval řadu recenzních, oponentních i lektorských posudků kvalifikačních prací, učebních textů a publikací. V letech 2009 a 2010 působil rovněž jako středoškolský profesor [27].

V roce 1989, kdy se stal členem sdružení pedagogických pracovníků postižených z politických důvodů,[28] pomáhal založit Masarykovo demokratické hnutí a byl zvolen jeho místopředsedou. Stal se rovněž předsedou přípravného výboru pro obnovu MAP (Masarykovy akademie práce). V letech 1992-93 založil dva časopisy, Strojař[29] a Čas.[30] V roce 1995 obnovil Masarykovu akademii práce jako sdružení MAP, strojní společnost na ČVUT v Praze, kde je statutárním zástupcem.[31] Obě organizace zastupuje ve výkonném výboru a předsednictvu Evropského hnutí v České republice.[32]

Za dobrovolnou práci v Masarykově demokratickém hnutí byl 7. března 1998 v Míčovně Pražského hradu oceněn Čestnou medailí T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu (spolu s Martou Kubišovou, Jiřím Suchým a dalšími).[33] Příspěvkem „T. G. Masaryk a August Comte“ se od 4. března 2000 zúčastnil čtyřdenní mezinárodní konference ke 150. výročí narození T. G. Masaryka na Pražském hradě [34] a ve Valdštejnském paláci, včetně odhalení pomníku TGM na Hradčanském náměstí prezidentem Václavem Havlem, na jehož přípravě a zbudování se podílel.

Je autorem několika odborných publikací[35] a mnoha článků (Acta Polytechnica,[36] Strojař,[37][38] Strojnický obzor, Technik,[39] Technický týdeník, Strojírenská technologie,[40] Strojírenská výroba,[41], Čas.[42], Lidová demokracie[43]) s technickou,[44] ekonomickou,[45] Masarykovskou[46] i legionářskou[47] tématikou. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí s technickou[48][49] i legionářskou tématikou.[50] Mezi roky 1968 a 1987 patřil mezi dobrovolné svatovítské zvoníky kardinála Františka Tomáška. V pražské katedrále měl v roce 1973 rovněž církevní sňatek[51]. Syn Vratislav, pozdější absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, se narodil 18.ledna 1975 [52]. Byl členem České genealogické společnosti, přispíval do Zpravodaje a ročenky a (po ukončení činnosti ČGS v době normalizace) poté Klubu pro českou heraldiku a genealogii.[53] Pracoval také v celostátní odborné skupině historie techniky ČSVTS.[54] V letech 2006 až 2011 byl předsedou redakčního kruhu časopisu Čas, od roku 2011 je předsedou jeho nově ustavené redakční rady. Zabývá se osobností Tomáše Garrigua Masaryka, také ve vztahu k československým legionářům a sokolské tradici [55]. Jeho dědeček byl ruským legionářem a do jeho blízkého příbuzenstva patřil i velitel legionářského obrněného vlaku "Orlík" poručík (později za války popravený prvorepublikový generál) Václav Šára.[56] Působí také jako recenzent a hodnotitel prací literární soutěže "Masaryk do škol" a na Magistrátu hlavního města Prahy moderuje každoročně slavnostní vyhodnocení.[57] Je zakládajícím členem Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova.[58]

Knihy[editovat | editovat zdroj]

 • Průmyslová logistika, 160 s., Praha 2000
 • Průmyslová logistika, 200 s., Praha 2002
 • Průmyslová logistika, 359 s., Praha 2006

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Věstník ČOB 1929-1939, Československé obchodní besedy, pozn: napsal řadu povídek, úvah, reportáží, fejetonů, esejí (také pod pseudonymem –ecl-) i textů písní a dalších příspěvků, poslední k výročí T. G. Masaryka k 7. březnu 1939 již nemohl být publikován. Poté byl zaměstnán v Gremiální nemocenské pojišťovně.
 2. Nejstarší členka MA, článek in Strojař, str.23-24, ročník XI., dvojčíslo 3,4, prosinec 2002, ISSN 1213-0591
 3. Encyklopedický slovník, heslo Masarykova akademie práce, Odeon, Praha 1993
 4. Preclík Vratislav: "K výročí vzniku Masarykovy akademie práce", Bulletin asociace strojních inženýrů, str. 22-26, č.45, ASI www.asicr.cz, Praha, březen 2009
 5. Rehabilitační omluvný dopis děkana fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Šestáka a zpráva rehabilitační komise fakulty doc. Brzkovského, Praha 1990
 6. Technická příprava výroby, Špecializované štúdium technologov, projektantov a racionalizátorov montážnych prác, I - III, oddíl v knihe, díl II. část D, str. 7 - 107, knižnica Domu techniky Bratislava - školicí stredisko Stupava, ALFA Bratislava 1978
 7. Problematika automatizovaného zpracování technologické dokumentace pro montáž, disertační práce, ČVUT v Praze 1977
 8. Tři vědecké atestace ČSAV, 1979, 1982 a 1986 (čs. akademie věd)
 9. Vratislav Preclík: "Optimalizace pořadí činností při montáži", svazek 32, str. 277 - 281, Strojírenská výroba č.4, 1984
 10. Výzkumné zprávy: Studie k automatizovanému systému technické přípravy výroby pro vybrané nerotační součásti (zaměřeno na PVS 400 TOS Olomouc), VZ 114/77 a Rozbor konstrukčně technologických prvků (zaměřeno na obráběcí centrum MCFHD 63, základ technologických pracovišť TP 400 pro PVS v Olomouci) VZ 228/77, Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, červen a prosinec 1977
 11. Výzkumné zprávy o řešení st. úkolu P 15 "Realizace pružného výrobního systému pro obrábění nerotačních součástí"-nástrojové vybavení a počítačové řízení, TOS Olomouc a VZ 266 Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, leden 1979
 12. PRECLÍK, Vratislav- ZIKA, Jiří: Závěrečná zpráva o řešení dílčích etap státních úkolů P-15-124-060-28-E02 (1976-78 Návrh metodiky zpracování technologické dokumentace pro pružné výrobní systémy), P-14-124-025/05 (1979-80 Studie projektového úkolu CAD/CAM), VZ 308, listopad 1980, Katedra Nauky o obrábění, ČVUT v Praze
 13. Předávání ocenění pracovníkům k 125. výročí Fakulta strojní ČVUT v Praze (1864-1989), posluchárna 256, Technická 2/4, Praha 6, 28. 9. 1989
 14. Habilitační přednáška před vědeckou radou Fakulty strojní ČVUT v Praze 15. června 1992
 15. Malá ilustrovaná encyklopedie, A - Z, 2000 s., doc. Preclík autor hesel z oblasti strojírenství a stroj. technologie, ISBN 80-7309-362-6, Encyklopedcký dům, spol. s r.o., 1999
 16. Vratislav Preclík: Uplatnění mikropočítačů při projektování výrobních procesů a systémů, Strojnický obzor, str.12-15, ročník II., číslo 1/92, březen 1992, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6;Vratislav Preclík: Optimalizace pořadí při montáži a vyvažování linek na základě teorie grafů, Strojnický obzor, str.10-14, ročníkIII., číslo 3/93, červen 1993, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6
 17. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Návrh databáze obrobitelnosti strojírenských materiálů",In: Technik. 2000, roč. 8, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-616X.
 18. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Research Physical-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design, In: Metallurgy. 1998, vol. 37, no. 2, p. 119. ISSN 0543-5846.
 19. Preclík, V.: "Využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti ocelí", In: CO - MA - TECH 97. Trnava: STU Trnava, 1997, s. 32-38.
 20. Preclík, V.-Nevečeřalová, J.: "Design for Assembly Expert System Proposal,(Návrh expertního systému technologčnosti konstrukce z hlediska montáže)", In: Strojírenská výroba, 46 č.3-4 (1998), s. 10-14, ISSN 0039-2456
 21. Preclík, V.: "Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže a optimalizace návrhu montážních procesů a systémů" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2013, roč.XXII., dvojčíslo 3-4, str.16-22, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 22. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.: "Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design",Knížka, In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998, p. 66-69. ISBN 80-7044-232-8.
 23. On the Development of Methods and Means of the Integrated Mechanical Engeneering (Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství), In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management, Vol.1, p. 88-93 CTU Prague, ISBN 80-01-02248-X, Praha 2000
 24. Terminologie obrábění a montáže, váz. kniha 221 s., ISBN 80-7044-616-1, UJEP Ústí nad Labem, 2004
 25. Manufacturing Methods Improvement, 1996, Industrial Logistic, 1998, Manufacturing Process Planning, 1999, Technology of Automotive Production, 2003, Manufacturing Systems Design, 2006
 26. Katedra Nauky o obrábění = Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Katedra tváření, slévání a svařování = Ústav strojírenské technologie, Ústav ekonomiky a řízení podniku, Ústav přístrojové a řídící techniky (Katedra automatizace)
 27. Výuka matematiky, fyziky, technického kreslení-deskriptivní geometrie, dějepisu a historie techniky i architektury
 28. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Bude obnovena Masarykova akademie práce" a "Životopisy autorů (doc. Vratislav Preclík)", Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2. mezinárodní konference EH v ČR, Evropské hnutí v České republice, Brno 1995
 29. Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2016, roč.XXV., dvojčíslo 3-4,ISSN 1213-0591, 36 s. (str.1 - 7, Vratislav Preclík, Jitka Nevečeřalová-Preclíková: "Navrhování nových výrobních procesů a systémů", str.17 - 23, Vratislav Preclík: "Koncepce objednacích systémů v logistickém řízení") , registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 30. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen - prosinec 2017, roč.XXV. čís. 120. ISSN 1210-1648, 40 s. (str.1 - 9, Vratislav Preclík: "Dr. Emil Ludvík, první předseda a zakladatel MDH") , registrace ministerstva kultury ČR č. 7435
 31. MA: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT v Praze, zapsaný spolek ve vložce L6960 u Městského soudu v Praze (původně občanské sdružení 7.8.1995)
 32. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Vratislav Preclík: "Masaryk a svatý Václav" a "Životopisy autorů", Filosofická fakulta University Karlovy, 1. mezinárodní konference EH v ČR, 12. až 14. září 1994 (modrá posluchárna v Karolinu, zahájení ve Velké aule Karolina, garance Milan Uhde, předseda poslanecké sněmovny, Pavel Tigrid, ministr kultury, Ivan Pilip, ministr školství), Evropské hnutí v České republice a Universita Karlova , Praha 1994
 33. Seznam nositelů Čestné medaile T. G. Masaryka v letech 1997 - 2007, Archiv MDH, Na Příkopě 10, Praha 1
 34. Vratislav Preclík: T. G. Masaryk, Auguste Comte a víra, in. Sborník z mezinárodní konference TGM, Praha-Hrad, březen 2000, nakl. EVA, Milan Nevole, Praha 2000
 35. Vratislav Preclík: Využití typové technologie pro TgPV hřídelů, Sborník celostátního semináře „Automatizace technologické přípravy výrobku“ 15.-16. 6. 1989 Prachatice, č. akce 341 C, Český výbor strojnické společnosti, Dům techniky České Budějovice 1989
 36. Systém typového řešení v technické přípravě montáží (státní úkol P-15), Acta Polytechnica, č.3, řada II., str. 215-225, SPN Praha 1975, ISSN 1210-616X.
 37. Preclík, V.: "Logistický informační systém (1. část)" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, listopad 2007, roč.XVI., dvojčíslo 3-4, str.14-24, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 38. Vratislav Preclík-Jitka Nevečeřalová: Závěry z výzkumu fyzikálně-metalurgických vlastností martenzitických nerezavějících ocelí pro návrh databáze obrobitelnosti, článek in Strojař, str.1-13, ročník X., dvojčíslo 3,4, prosinec 2001, ISSN 1213-0591,
 39. Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12, In: Technik. 1997, roč. 5, s. 34-35. ISSN 1210-616X
 40. Research on physico-metallurgical properties of martensitic rustless steels for machinability database design, In: Strojírenská technologie. 1998, vol. 3, no. 1, p. 66-69. ISSN 1211-4162.
 41. Výzkum využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti, In: Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s. 22-25. ISSN 0039-2456
 42. PRECLÍK, Vratislav: Z Horního Dvořiště do Českých Budějovic (triumfální příjezd prezidenta Masaryka do vlasti 20. prosince 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, listopad - prosinec 2003, roč.XI. čís. 55-56. ISSN 1210-1648, str.7 – 11
 43. "Kytička Prezidentu Osvoboditeli", deník Lidová demokracie březen 1990, "Vzpomínka na Zborov", LD červen a červenec 1990, "Masarykova akademie práce", LD září 1990
 44. Vratislav Preclík a kol.: Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0, článek in Strojař, str.1- 21, ročník XXVI.,1- 4, prosinec 2017, ISSN 1213-0591, registrace MK ČR E13559
 45. Vratislav Preclík: Současný stav v tvorbě a uplatnění automatizačních programů-subsystém soustružení, Sborník přednášek „Nové směry a poznatky v oblasti ASNP“, Dům Kultury Trutnov, str. 46-63, 1988, 1. Vydání, povoleno MK ČSR 59-356-87, tematická skupina 07/12
 46. Vratislav Preclík: Hilsneriáda a česká společnost (konference 24.-26. Listopadu 1999, Univerzita Karlova Praha k stému výročí Polenského procesu), reportáž in ČAS, str.15-16, ročník 7, číslo 35, prosinec 1999, ISSN 1210-1648
 47. Vratislav Preclík: Masaryk a bitva u Bachmače právě před sto lety, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden - březen 2018, roč. XXVI., čís. 121. ISSN 1210-1648, str.8-12
 48. Preclík, V.: "Design for Assembly", in Proceeding of International Conference on Engineering Design ICED 1995, Vol.No 2, WDK Heurista Zurich
 49. Vratislav Preclík: Machinability Database Design (Návrh databáze obrobitelnosti), Sborník 100 let od narození prvního vedoucího katedry obrábění a montáže Prof. Ing. Františka Křístka, Technická Uiverzita v Liberci, 26 s. , září 2008, vydání první, č. publikace 55-093-08, tisk ReproArt Liberec, ISBN 978-80-7372-388-0
 50. Sborník příspěvků z konference Československé obce legionářské. "Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století" ISBN 978-80-87919-01-9. Praha: Československá obec legionářská, 2013. 205 s.
 51. Matrika oddaných svatovítské kapituly v chrámu sv. Víta 26. července 1973, oddávající apoštolský administrátor Mons. dr. Karel Šebor
 52. Matrika pokřtěných u sv. Filipa a Jakuba v Praze 5, 31. května 1975
 53. Vratislav Preclík: Barokní pevnost olomoucká, Praha 1978
 54. Otto Smrček - Vratislav Preclík: Historie obrábění, Grada 2002
 55. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a sokolská myšlenka, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben - červen 2018, roč.XXVI. čís. 122. ISSN 1210-1648, str.10 – 16
 56. Náš kalendář 2018, "Českij kalendar",stať v knize "Vratislav Preclík: TGM a jeho ruští legionáři právě před sto lety", 112 str. váz, BBK 92 G 37, UDK 006.96, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užgorod 2018
 57. Sborník oceněných literárních prací a studentů III. a IV. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost, 210 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2014, ISBN 978-80-87173-28-2
 58. Po stopách spořilovských legionářů, stať v knize "Vratislav Preclík. TGM a bitva u Zborova", 160 s. váz, nakl. Tomáš Hromádka, Praha únor 2016

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]