Přeskočit na obsah

Dvorský hofmistr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek pojednává o nejvyšším dvorském hofmistru. Možná hledáte: nejvyšší zemský hofmistr.

Dvorský hofmistr nebo také nejvyšší hofmistr, královský hofmistr, případně hofmistr královského dvora (německy Oberhofmeister, latinsky magister curiae regiae) byl dvorským, nikoliv zemským úředníkem. Původně byl správcem královského dvora, pečoval o dodržování ceremoniálu při dvorských obřadech a slavnostech, zabýval se jejich organizací.

V Českém království byla v roce 1458 (případně už v roce 1453) pozice rozdělena na nejvyššího zemského hofmistra, který se stal po nejvyšším purkrabím druhým nejvyšším zemským úředníkem, a na úřad dvorský, tj. hofmistr královského dvora. Dvorský hofmistr řídil služebnictvo v královských (císařských) rezidencích. V porovnání se zemským úřadem byla tato dvorská pozice kompetenčně bezvýznamná, král ji obsazoval podle své vůle. Mohl tak však vytvářet své politické centrum a pro tyto úředníky mohla být hodnost předstupněm jejich pozdější kariéry v nejvyšších zemských úřadech. Nicméně od roku 1538 byl dvorský hofmistr předsedou tajné rady (Geheimer Rat), kterou zřídil Ferdinand I. Habsburský k 1. lednu 1527. Tajná rada byla nejdůležitějším poradním kolegiálním orgánem panovníka, řídila zahraniční politiku a ovlivňovala vnitřní.

Správcem královnina dvoru byl hofmistr králové.

České království[editovat | editovat zdroj]

Od 19. dubna 1743 [pozn. 1] byl úřad dědičný v rodě knížat a hrabat Kinských z Vchynic a Tetova na Chlumci nad Cidlinou,[2] nicméně už v roce 1719 byl František Ferdinand Kinský jmenován královským hofmistrem jako pátý držitel úřadu ze stejného rodu.[3] Výsadu potvrdil chlumeckým Kinským císař Josef II. v roce 1787.[4] Odznakem úřadu byla hůl se zemským znakem.[1]

Seznam dvorských hofmistrů Českého království[editovat | editovat zdroj]

Seznam dvorských vicehofmistrů Českého království[editovat | editovat zdroj]

 • 1406 Petr z Lomnice

Seznam hofmistrů králové v Českém království[editovat | editovat zdroj]

 • 1310 Mikuláš
 • 1348 Jindřich (Hugo) z Dornštejna
 • 1360 Petr z Janovic
 • 1372–1373 Hereš
 • 1377 Zděněk z Valdštejna
 • 1378–1382 (hofmistr ovdovělé císařovny) Zdeněk ze Šternberka na Konopišti
 • 1379–1380 Jindřich Škopek z Dubé
 • 1381 Markvart z Pořešína
 • 1393–1400 Jíra z Roztok
 • 1400 Bořivoj
 • 1400 Mikuláš z Ořecha
 • 1418–1419 Jan Kyjata ze Zásady
 • 1422 Jindřich z Elsterberka
 • 1461–1462 Jindřich Berka z Dubé a z Lipé na Kostelci
 • 1463–1465 Bořita II. z Martinic na Smečně
 • 1466–1469 Hynek z Valdštejna
 • 1475 Aleš Berka z Dubé
 • 1546 Josef z Lamberka

Svatá říše římská a Rakouské císařství[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Nejvyšší císařský hofmistr.

Na dvoře římských císařů (do roku 1806) a rakouských císařů (1804–1918) fungoval nejvyšší hofmistr (kaiserlicher Obersthofmeister) jako přímý správce císařského dvora a domácnosti. Tato funkce u dvora se stala nejprestižnější. Nejvyšší hofmistr zastupoval císaře na jednáních tajné rady jako její předseda. Byli mu podřízeni také ti, kteří vedli chod kuchyně a obsluhu u císařské tabule. Dále byl zodpovědný za císařovu garderobu a jeho tělesné a dušení blaho. Měl také soudní pravomoc, řešil právní spory dvořanů.[14]

V období Rakousko-Uherska byl nejvlivnější osobou dvora a měl rozsáhlé kompetence. Byl nejvyšší instancí ve věci dvorského ceremoniálu, dohlížel při slavnostech na komoří, zařizoval cesty císařského dvora. Pod jeho pravomoc spadalo také stavebnictví, účetnictví (dvorský účetní a dvorský kontrolní úřad), dvorský telegrafní úřad, dvorští hudebníci a duchovní dvorská kapela, dvorská lékárna, osobní lékaři císaře a dalších členů vládnoucí dynastie, císařské osobní gardy – harcíři (Arcièren) a trabanti (Trabanten), uniformy, dvorská prádelna, heroldi, dvorská divadla – opera (Hofoper) a činohra (Hofburgtheater), císařské hrady a zámky, zahrady (včetně ovocných sadů a pěstíren zeleniny), sklepy, kuchyně a cukrárny.[15] Podřízen mu byl také nejvyšší lovčí a císařské revíry.[15]

Seznam (prvních) nejvyšších císařských hofmistrů ve Vídni[editovat | editovat zdroj]

Císařský dvůr sídlil od 16. století s malými výjimkami ve Vídni. V letech 1583–1612 sídlil dvůr Rudolfa II. v Praze a v letech 1740–1745 sídlil dvůr Karla VII. v Mnichově.

Úřad nejvyššího hofmistra zastávali:[16]

Seznam nejvyšších hofmistrů císařoven[editovat | editovat zdroj]

(prozatím neúplný)

Seznam nejvyšších hofmistryň císařského dvora[editovat | editovat zdroj]

Seznam nejvyšších hofmistryň císařoven[editovat | editovat zdroj]

Seznam nejvyšších hofmistrů následníků trůnu[editovat | editovat zdroj]

Seznam nejvyšších hofmistrů manželek následníků trůnu[editovat | editovat zdroj]

Rakouské země[editovat | editovat zdroj]

Seznam nejvyšších dědičných zemských hofmistrů v Horních Rakousích[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší dědičný zemský hofmistr v arcivévodství Horní Rakousy (Obersterblandhofmeister im Erzherzogtum Österreich ob der Enns). V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Ungnadů z Weißenwolffu.[49]

Seznam nejvyšších dědičných zemských hofmistrů v Dolních Rakousích[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší dědičný zemský hofmistr v arcivévodství Dolní Rakousy (Obersterblandhofmeister im Erzherzogtum Österreich unter der Enns). Od roku 1775 zastával dědičný úřad rod Khevenhüller-Metsch.[51] Zastávali ho i v roce 1848.[49]

Štýrsko[editovat | editovat zdroj]

Úřad dědičného zemského hofmistra (Erblandhofmeister) zastávali postupně svobodní páni Hoffmanové (16. července 1540 – 27. února 1625), hrabata z Mörsbergu (25. března 1625 až do jejich vymření v roce 1690) a nakonec hrabata z Trauttmansdorffu (1690–1848). K úřadu náleželo 100 sudů soli.[53]

Korutany[editovat | editovat zdroj]

V roce 1848 zastával úřad rod knížat a hrabat z Orsini-Rosenbergu.[49]

Kraňsko[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1660 zastával úřad (Erbland-Hofmeister in Krain und der Windischen Mark) rod hrabat z Thurnu a Valsassiny.[49][54]

Tyrolsko[editovat | editovat zdroj]

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat Trappů z Matschu.[49]

Gorice a Gradiška[editovat | editovat zdroj]

V roce 1848 zastával úřad rod knížat Porcia.[49]

Polské království[editovat | editovat zdroj]

Seznam nejvyšších hofmistryň polských královen[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Milan Buben mylně uvádí, že úřad byl dědičný už od 4. dubna 1719.[1]
 2. Jako nástupce Konrada Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürsta se uvádí také Leopold Berchtold z Uherčic (1863–1942).[26]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 1994. 420 s. ISBN 80-901579-4-7. S. 235. 
 2. a b VOKÁČOVÁ, s. 395 a 719
 3. a b c VÁCHA, Štěpán; VESELÁ, Irena; VLNAS, Vít; VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. Praha: Paseka, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6. S. 83. Dále jen Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. 
 4. a b JUŘÍK, Pavel. Kinští: Bůh, čest, vlast. Praha: Euromedia Group k. s. – Knižní klub, 2019. 168 s. (Universum). ISBN 978-80-242-6220-8. S. 41. 
 5. a b c MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1: hospodářská základna a královská moc. Praha: Academia, 1992. 344 s. ISBN 80-200-0300-2. S. 322. 
 6. VOKÁČOVÁ, s. 394–395
 7. VOKÁČOVÁ, s. 702
 8. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 201
 9. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 210
 10. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 296
 11. Matrika zemřelých 1823–1840, rok 1831, Chlumec nad Cidlinou, sign. 55-16 (poř. č. 3564), fol. 85 [online]. Státní oblastní archiv v Hradci Králové [cit. 2023-12-19]. Dostupné online. 
 12. Matrika zemřelých 1893–1906, rok 1896, Chlumec nad Cidlinou, sign. 55-6737 (poř. č. 3568), fol. 61 [online]. Státní oblastní archiv v Hradci Králové [cit. 2023-12-18]. Dostupné online. 
 13. Ottův slovník naučný. 6. díl. Čechy – Danseur. Praha: J. Otto, 1893. Dostupné online. S. 546. 
 14. HUSS, Frank. Vídeňský císařský dvůr. Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II.. Praha: Euromedia Group – Knižní klub, 2014. 392 + 20 stran obrázkové přílohy s. ISBN 978-80-242-4267-5. S. 222. 
 15. a b ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 456 s. ISBN 80-86781-08-9. S. 25–26. Dále jen Nová šlechta Rakouského císařství. 
 16. FELLNER, Thomas; KRETSCHMAYR, Heinrich. Die österreichische Zentralverwaltung. I. Abteilung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749). Bd. 1: Geschichtliche Übersicht. Wien: [s.n.], 1907. Dostupné online. S. 275–277. 
 17. a b c Die österreichische Zentralverwaltung I1., s. 275
 18. a b c d BŮŽEK, Václav, a kol. Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 1025 s. ISBN 978-80-7422-062-3. S. 207. 
 19. a b c d e f g h i j k Die österreichische Zentralverwaltung I1., s. 276
 20. a b c Maťa, s. 402
 21. SKALICKÁ, Eva. Šlechtické rody na Rakovnicku. Rakovník: Rabasova galerie, 1998. 144 s. ISBN 80-85868-18-0. S. 51. 
 22. a b KUBEŠ, Jiří. Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683. Folia historica Bohemia. 2013, roč. 28, čís. 1, s. 105–150, zde 114. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-06-2020. ISSN 0231-7494.  Archivováno 7. 6. 2020 na Wayback Machine.
 23. VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka. Praha: Academia, 2014. 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3. S. 193. 
 24. a b Die österreichische Zentralverwaltung I1., s. 277
 25. a b c d e f KALINOVÁ, Gabriela; LEHNEROVÁ, Alena. Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově. Praha: Spolek Malostranský hřbitov, 2020. 48 s. S. 26. Dále jen Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově. 
 26. a b c d e Nová šlechta Rakouského císařství, s. 26
 27. a b c d e f g h i KUBEŠ, Jiří. Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683. Folia historica Bohemia. 2013, roč. 28, čís. 1, s. 105–150, zde 109–110. Dostupné v archivu pořízeném dne 07-06-2020. ISSN 0231-7494.  Archivováno 7. 6. 2020 na Wayback Machine.
 28. a b VOKÁČOVÁ, s. 650
 29. MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500–1700). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 1062 s. ISBN 80-7106-312-6. S. 437–438. 
 30. SMÍŠEK, Rostislav. Císařský dvůr a „dvorská“ kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. Disertační práce [online]. [cit. 2018-08-11]. S. 59. 
 31. HRBEK, Jiří. Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740. Praha: NLN a UK, 2013. ISBN 978-80-7422-233-7. S. 630. 
 32. JUŘÍK, Pavel. Jihočeské dominium. Praha: Libri, 2008. 448 s. ISBN 978-80-7277-359-6. S. 130. 
 33. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta, 2002. 240 s. ISBN 80-903040-3-6. S. 132. 
 34. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 207
 35. MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500–1700). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 1062 s. ISBN 80-7106-312-6. S. 433. 
 36. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta, 2002. 240 s. ISBN 80-903040-3-6. S. 134–137. 
 37. Almanach 2017, s. 490
 38. a b c Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově, s. 41
 39. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu, s. 150
 40. Almanach 2017, s. 387
 41. a b POUZAR, Vladimír, MAŠEK Petr, MENSDORFF-POUILLY Hugo, POKORNÝ Pavel R. Almanach českých šlechtických rodů 2017. [Brandýs nad Labem]: Martin, 2016. 512 s. ISBN 978-80-85955-43-9. S. 488. Dále jen Almanach českých šlechtických rodů 2017. 
 42. a b Almanach českých šlechtických rodů 2017 s. 386
 43. KUBISKA, Irene: Der kaiserliche Hof- und Ehrenkalender zu Wien als Quelle für die Hofforschung. Eine Analyse des Hofpersonals in der Epoche Kaiser Karls VI. (1711–1740). (diplomová práce), Vídeňská univerzita, 2009; s. 37, 73 dostupné online
 44. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 72
 45. a b c Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském hřbitově, s. 27
 46. MAREK, Miroslav. Rodokmen Schwarzenbergů 3 [online]. genealogy.euweb.cz, rev. 2009-06-20 [cit. 2023-02-07]. Dostupné online. 
 47. Almanach českých šlechtických rodů 2017 s. 235
 48. KONEČNÝ, Michal. Zámek Buchlovice. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2015. 172 s. ISBN 978-80-87231-09-8. S. 64. 
 49. a b c d e f FRÖLICHSTHAL, Georg. Im Jahr 1848 belehnte Familien [online]. Adler – Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Wien, 2017-09-16 [cit. 2020-10-16]. Dostupné online. (DE) [nedostupný zdroj]
 50. Heslo Ungnad von Weissenwolff in: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser; Gotha, 1922; s. 1023 dostupné online
 51. a b ŽUPANIČ, Jan; STELLNER, František. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 344 s. ISBN 80-86493-00-8. S. 117. Dále jen Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. 
 52. Ehevertrag zwischen Johann Franz Trautson... [online]. Deutsche Digitale Bibliothek [cit. 2023-03-17]. Dostupné online. (německy) 
 53. Der landständische Adel des Herzogtums Steiermark. [s.l.]: Landesarchiv Steiermark, 2020. 1667 s. Dostupné online. S. 1628. (německy) 
 54. Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser 1861. Gotha: [s.n.], 1861. Dostupné online. S. 882. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 129. 
 • HLEDÍKOVÁ, Zdenka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. 
 • HUSS, Frank. Vídeňský císařský dvůr. Kulturní dějiny od Leopolda I. po Leopolda II.. Praha: Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2014. 392 + 20 stran obrázkové přílohy s. ISBN 978-80-242-4267-5. 
 • MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha a.s., 1997. 576 s. ISBN 80-7201-045-X. S. 62–63. 
 • PALACKÝ, František. Dílo Františka Palackého I. Příprava vydání Jaroslav Charvát. Praha: [s.n.], 1941. Dostupné online. Kapitola Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, s. 321–417. 
 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Beta, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 203. 

Související články[editovat | editovat zdroj]