Dvorský maršálek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tento článek pojednává o nejvyšším dvorském maršálkovi. Možná hledáte: nejvyšší zemský maršálek.

Dvorský maršálek (německy Hofmarschall), případně dvorní maršálek nebo také nejvyšší maršálek, královský maršálek, případně maršálek královského dvora byl dvorským, nikoliv zemským úředníkem. Původně byl správcem knížecích (královských) stájí (marschalcus, podkoní - agazo) a velitelem panovníkova ozbrojeného průvodu při jeho cestách. Naproti tomu nejvyšší zemský maršálek, případně nejvyšší maršálek Království českého jmenovaný z panského stavu byl v Čechách třetím nejvyšším zemským úředníkem (po nejvyšším purkrabí a nejvyšším hofmistru), na Moravě dokonce druhým po zemském hejtmanovi. Rozhodoval spory o šlechtickou čest. Původně byl společný pro Čechy i Moravu, po roce 1625 pouze pro Čechy. Dvorský maršálek dohlížel nad životem dvora a jeho stykem navenek. V porovnání se zemským úřadem byla tato dvorská pozice kompetenčně bezvýznamná, král ji obsazoval podle své vůle. Mohl tak však vytvářet své politické centrum a pro tyto úředníky mohla být hodnost předstupněm jejich pozdější kariéry v nejvyšších zemských úřadech. Nicméně v Českém království dvorský maršálek zasedal vedle dvorského kancléře a dvorského hofmistra v tajné radě (Geheimer Rat), kterou zřídil Ferdinand I. Habsburský k 1. lednu 1527. Tajná rada byla nejdůležitějším poradním kolegiálním orgánem panovníka, řídila zahraniční politiku a ovlivňovala vnitřní.

Také královnin dvůr měl svého maršálka.

Ve Svaté říši římské se stal dvorský maršálek dědičným úřadem ( Reichserbmarschall, vicemarescallus), hodnost obsazoval rod hrabat z Pappenheimu. Říšským arcimaršálkem (Reichs-Erzmarschall, archimarescallus) byl saský vévoda, který bdil nad pořádkem při říšských sněmech a při říšských slavnostech. Při slavnostních průvodech nosil před císařem meč, při císařské korunovaci vjížděl do hromady ovsa a trochu ho nabral do stříbrné nádoby jako připomínku prvotních funkcí maršálka.

Nejvyšší dvorský maršálek (Obersthofmarschall) císařského dvora patřil mezi čtyři nejvyšší dvorské úřady a příslušel mu soudní senát ve věcech soudnictví členů císařské rodiny.

Seznam dvorských maršálků Českého království[editovat | editovat zdroj]

 • 1348 Těma z Koldic
 • 1355–1356 Bušek z Velhartic
 • 1360 Jan Bílý z Lucemburka
 • 1369 Bohuslav
 • 1380–1399 Jan Čúch ze Zásady na Lobkovicích
 • 1408–1411 Valentin z Chodče
 • 1416–1417 Slavibor Vrš z Modřejovic
 • 1418 Kolman
 • 1418 Pecmen
 • 1418 Jindřich Žakavec z Lažan
 • 1453–1461 Bořita z Martinic na Smečně
 • 1461 Jakobín z Kochanova
 • 1468–1471 Mikuláš Svitáček z Landštejna[1]
 • 1474–1479 Jan z Rýzmberka a z Rabí[1]
 • 1479–1486 (leden) Kryštof Oppl z Fictum na Novém Šumburce († leden 1486)[2]
 • 1485 Jan z Roupova[1]
 • 1491–1504 Václav Čéč z Nemyčevsi[1]
 • 1512–1513 (20. 8.) Mikuláš Žďárský ze Žďáru († 20. 8. 1513)[3]
 • 1516–1522 Hynek Bořita z Martinic
 • 1527–1530 Hanuš Pluh z Rabštejna na Bečově
 • 1535 Petr Rašín z Rýzmberka
 • 1542–1571 Ladislav II. Popel z Lobkowicz na Chlumci a Jistebnici (1501 – 18. 12. 1584 Praha-Malá Strana)[4]
 • 1571–1586 Jaroslav Smiřický ze Smiřic na Černém Kostelci († 18. 11. 1597)
 • 1589–1597 Václav Berka z Dubé na Rychenburce
 • 1600–1604 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1. 12. 1572 Čestín – 19. 1. 1652 Vídeň)
 • 1605–1607 Adam ml. z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou (1569/1570–1638)
 • 1609–1618 Jaroslav Bořita z Martinic na Smečně (6. 1. 1582 – 21. 11. 1649 Praha)
 •  ? – 1623 Jaroslav Bořita z Martinic na Smečně (6. 1. 1582 – 21. 11. 1649 Praha)
 • 1625 (16. 5.) – 1637 (19. 1.) Vilém Vratislav z Mitrovic († 19. 1. 1637)
 • 1637 (2. 3.) Rudolf z Valdštejna
 • 1640 (9. 8.) – 1648 František Matyáš Karel ze Šternberka (26. 9. 1612 – 9. 8. 1648 Praha)
 • 1648 (14. 4.) – 1653 (17. 5.) Florián Jetřich ze Žďáru († 17. 5. 1653)
 • 1672 (26. 3.) – 1708 (25. 1.) Václav Vojtěch ze Šternberka (1643 – 25. 1. 1708 Praha)

Seznam dvorských podmaršálků Českého království[editovat | editovat zdroj]

 • 1401–1406 Valentin z Chotce
 • 1406 Mašík z Chvalovic

Seznam maršálků králové v Českém království[editovat | editovat zdroj]

 • 1361 Albrecht z Kolowrat
 • 1415–1419 Mikuláš Húžwic (Húgwic) z Tuhance

Seznam nejvyšších maršálků císařského dvora[editovat | editovat zdroj]

Tzv. Kaiserlicher Obersthofmarschall:[5]

Korutany[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1639 přináležel čestný úřad nejvyššího dědičného zemského maršálka Korutan (Oberst-Erbland-Marschall in Kärnten) rodu Wagenspergů.

Kraňsko a vindická marka[editovat | editovat zdroj]

V roce 1463 získali dědičně hodnost zemského maršálka (Oberst-Erbland-Marschall in Krain) a zároveň nejvyššího komorníka Kraňska Auerspergové.

 • 1463–1466 Engelhart I. (1404–1466)

Tyrolsko[editovat | editovat zdroj]

Od 7. září 1780 byli dědičnými zemskými maršálky v Tyrolsku (Oberst-Erblandmarschall in Tirol) Auerspergové.

 • 1531–1531 Jan II. z Trautsonu († 15. 2. 1531)
 • 1531–? Jan III. z Trautsonu (kolem 1507 – 29. 12. 1589 Praha)
 • Baltazar II. z Trautsonu († mezi 19. 5. 1590 a 21. 7. 1597 Rovereto)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1: hospodářská základna a královská moc. Praha: Academia, 1992. 344 s. ISBN 80-200-0300-2. S. 325. 
 2. Podle MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1, S. 325 v letech 1476–1479
 3. Podle MACEK, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). Díl 1, S. 325 v roce 1514
 4. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2002. ISBN 80-903040-3-6. S. 109, 217. 
 5. HORMAYR, Josef: Wien, seine Geschichte und seine Denkwürdigkeiten; Vídeň, 1825, s. 12-13 dostupné online

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 197. 
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. 
 • MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha a.s., 1997. 576 s. ISBN 80-7201-045-X. S. 67-68. 
 • PALACKÝ, František. Dílo Františka Palackého I. Příprava vydání Jaroslav Charvát. Praha: [s.n.], 1941. Kapitola Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, s. 321-417. 
 • STROBL-ALBEG, Eduard. Das Obersthofmarschallamt. Innsbruck: [s.n.], 1908. (německy) 
 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. Brno: Beta, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 329. 

Související články[editovat | editovat zdroj]