Přeskočit na obsah

Nejvyšší dvorský komorník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek pojednává o nejvyšším dvorském (královském, císařském) komorníkovi. Možná hledáte: Nejvyšší zemský komorník.

Nejvyšší dvorský komorník, případně nejvyšší komorník nebo nejvyšší komoří (německy oberster Hofkämmerer, Obersthofkämmerer nebo Oberstkämmerrer, latinsky cubiculariorum magister) byl dvorský, nikoliv zemský úřad, který původně spravoval knížecí nebo královské šaty, skvosty a hotové peníze. Spolu s nejvyšším hofmistrem, nejvyšším šenkem (číšníkem) a nejvyšším štolbou (štolmistrem) měl na panovnickém dvoře klíčovou roli.

Následující seznamy nemusí být úplné.

Nejvyšší císařský komorník

[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší císařský komorník (kaiserlicher Oberstkämmerrer) zaujímal v hierarchii císařského dvora druhé místo hned po nejvyšším hofmistrovi. Jeho hlavním úkolem byla péče o osobní potřeby panovníka.[1] Dbal o počet komorníků a zodpovídal za jejich spolehlivost. Odznakem komorníků byly (zlaté) klíče, ty jim nejvyšší komorník uděloval, ale i odebíral. Kolem roku 1700 bylo takovýchto klíčů na císařském dvoře kolem tří set.[2] Přístup k panovníkovi byl samozřejmě omezený, skuteční komorníci pohybující se kolem panovníka museli střežit panovnické tajemství a tím posilovali sakralitu majestátu. Kromě osobních služebníků, tedy komorníků dohlížel také nad lékaři, klenotnicí, ubytovacími prostorami paláce a jeho hmotným vybavením.[1] V 19. století pod nejvyššího komorníka na habsburském dvoře příslušela správa domácího pokladu (klenotnice), umělecko-historické sbírky a sbírky mincí, Přírodovědněhistorické muzeum, c. a k. ředitelství c. k. dvorské knihovny a jednotlivé soukromé knihovny Habsburků.[3]

Úřad nejvyššího císařského komorníka zastávali:[4][5]

Moravské markrabství

[editovat | editovat zdroj]

Titul dědičného komorníka královského dvora měli Žerotínové.[14][15]

Dědičný říšský komoří

[editovat | editovat zdroj]

Dědičný říšský titul udělil markrabě braniborský hrabatům z Falkensteinu, od roku 1418 náležel titul hrabatům z Hohenzollernu (od roku 1576 hrabatům větve Hohenzollern-Sigmaringen, v roce 1623 se stali knížaty).

Rakouské země

[editovat | editovat zdroj]

Horní Rakousy

[editovat | editovat zdroj]

V roce 1535 udělil Ferdinand I. Habsburský úřad dědičného nejvyššího komorníka v Horních Rakousích (Oberst-Erblandkämmerer in Österreich ob der Enns / Oberösterreich) tajnému sekretáři císaře Karla V. Johannesu Fernbergerovi, který se tak stal nejvyšším knížecím úředníkem a vedoucím finanční správy v zemi. Záměrně byl upřednostněn katolík před představiteli hornorakouských stavů, kteří byli vesměs protestantského vyznání. Při dědičném holdování Leopoldu I. (vládl 1657–1705) v roce 1658 musel úřad vykonávat Achaz z Hohenfeldu, protože Fernbergerové mezitím také přestoupili na protestantismus. Ještě 13. července 1654 a 7. září 1665 však bylo léno se všemi právy a příslušenstvím Fernbergerům potvrzeno. V roce 1671 Fernbergerové vymřeli.[16] Následující rok udělil císař Leopold I. úřád (léno) rodu hrabat, později knížat Lambergů (v jejich primogeniturní linii).[16] Symbolem úřadu byl zlatý klíč, který byl bohatě osazený kameny.[16]

Dolní Rakousy

[editovat | editovat zdroj]

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Breuner-Enckevoirthu.[17]

Úřad dědičného zemského komorníka (Erblandkämmerer) zastávali páni z Liechtensteinu zu Murau (1298–1622; 1200: Dietmar camerarius de L., dědičné léno 10. listopadu 1525), knížata z Eggenbergu (1622–1717, vymřeli), hrabata z Wildensteinu (13. září 1717‒1824, vymřeli), hrabata z Attemsu (1848).[18]

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat z Herbersteinu.[17]

Kraňsko a vindická marka

[editovat | editovat zdroj]

V roce 1463 (nebo už 1407)[19] získali dědičně hodnost nejvyššího komorníka (Oberst-Erbland-Kämmerer) a zároveň zemského maršálka Kraňska Auerspergové. Úřad zastávali i v roce 1848.[17]

 • 1463–1466 Engelhart I. (1404–1466)

V roce 1848 zastával úřad rod svobodných pánů z Clesu.[17]

Gorice a Gradiška

[editovat | editovat zdroj]

V roce 1848 zastával úřad rod hrabat Breuneru.[17]

Salcbursko

[editovat | editovat zdroj]

Po roce 1815 nebylo léno znovu uděleno.[17]

Uherské království

[editovat | editovat zdroj]

(latinsky magister cubiculariorum/cubiculorum, německy Oberstkämmerer)

 • 1519–1527 Imrich Országh[20]
 • 1527–1545 Kašpar Horváth de Wingarth[20]
 • 1545–1550 Mikuláš ze Salm-Neuburgu[20]
 • 1550–1561 Petr de Macedonia[20]
 • 1561–1577 Jan Petheö de Gerse[20]
 • 1578–1581 Imrich Czobor de Szent Mihály[20]
 • 1581–1600 Mikuláš Pállfy z Erdödu[20]
 • 1601–1610 Jan Drasskovich[20]
 • 1610–1621 Ondřej Dóczy de Nagy Luche[20]
 • 1622–1625 Jiří Sechy[20]
 • 1625–1633 Pavel Nádasdy[20]
 • 1633–1635 Mikuláš Forgách[20]
 • 1635–1646 Jan Pállfy z Erdödu[20]
 • 1646–1662 Jiří Erdödy[20]
 • 1662–1679 Mikuláš Pállfy z Erdödu[20]
 • 1679–1691 Jiří Erdödy[20]
 • 1691–1693 František Kery[20]
 • 1693–1705 Mikuláš Pállfy z Erdödu[20]
 • 1705–1731 Jan Drasskovich[20]
 • 1732–1741 Karel Zichy[20]
 • 1741–1762 Pavel Eszterházy[20]
 • 1762–1765 Mikuláš Eszterházy[20]
 • 1765–1771 František Eszterházy[20]
 • 1771–1773 Leopold Pállfy[20]
 • 1773–1789 Jan Erdödy[20]
 • 1789–1795 Josef Majláth[20]
 • 1795–1799 Josef Csáky[20]
 • 1799–1820 František Széchényi[20]
 • ...
 • 1825–1847 Michal Nádasdy[20]
 • 1847–1848 František Nádasdy[20]
 • ...
 • (určitě 1866, 1868) Jan Cziráky
 • (určitě 1874, 1877, 1880, 1883) Ladislav Szőgyényi-Marich (Marics) de Magyar-Szőgyény Szolgaegyház
 • (určitě 1886, 1889) Emanuel Péchy de Péch-Ujfalva
 • (určitě 1891) neobsazeno
 • (určitě 1892, 1894) Vojtěch z Orczy
 • (určitě 1897, 1900, 1903) Aladár Andrássy de Csik-Szent-Király et Krasznahorka
 • (určitě 1906, 1909, 1912) Alexandr Apponyi z Nagy-Appony
 • (určitě 1915, 1918) Pavel Festetics de Tolna
 1. a b BŮŽEK, Václav, a kol. Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 1025 s. ISBN 978-80-7422-062-3. S. 193–194. 
 2. HRBEK, Jiří. Barokní Valdštejnové v Čechách : 1640–1740. Praha: NLN a UK, 2013. 861 s. ISBN 978-80-7422-233-7. S. 604. 
 3. ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 456 s. ISBN 80-86781-08-9. S. 27. 
 4. | příjmení = Hormayr | jméno = Josef | titul = Wien, seine Geschichte und seine Denkwürdigkeiten | místo = Wien | rok = 1825 | strany = 11–12 | url = https://books.google.cz/books?id=dmg3AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
 5. FELLNER, Thomas; KRETSCHMAYR, Heinrich. Die österreichische Zentralverwaltung. I. Abteilung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749). Bd. 1: Geschichtliche Übersicht. Wien: [s.n.], 1907. Dostupné online. S. 277–278. 
 6. a b c FUČÍKOVÁ, Eliška (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze: Jacques Esprinchard, Pierre Bergeron, François de Bassompierre. Praha: Panorama, 1989. 136 s. S. 115. Dále jen Tři francouzští kavalíři. 
 7. Tři francouzští kavalíři, s. 126 a 129
 8. a b MAŤA, Petr. Svět české aristokracie (1500–1700). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 1062 s. ISBN 80-7106-312-6. S. 402. 
 9. Tři francouzští kavalíři, s. 130
 10. a b c d e FELLNER, Thomas; KRETSCHMAYR, Heinrich. Die österreichische Zentralverwaltung. I. Abteilung. Von Maximilian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen Hofkanzlei (1749). Bd. 1: Geschichtliche Übersicht. Wien: [s.n.], 1907. Dostupné online. S. 277. 
 11. a b c d e Habsburkové 1526–1740: země Koruny české ve středoevropské monarchii. Příprava vydání BŮŽEK, Václav, SMÍŠEK, Rostislav. Praha: NLN, 2017. 912 s. ISBN 978-80-7422-572-7. S. 694. 
 12. Die österreichische Zentralverwaltung. I1., s. 278
 13. POUZAR, Vladimír; MAŠEK, Petr; MENSDORFF-POUILLY, Hugo; POKORNÝ, Pavel R. Almanach českých šlechtických rodů 2017. [Brandýs nad Labem]: Martin, 2016. 512 s. ISBN 978-80-85955-43-9. S. 406. 
 14. VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka. Praha: Academia, 2014. 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3. S. 521. 
 15. BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 1994. 420 s. ISBN 80-901579-4-7. S. 314. 
 16. a b c d PLANCK-PLANCKBURG, Karl. Die Landeserbämter und die Erbhuldigungen in Österreich ob der Enns. Linz an der Donau: F. J. Ebenhöch´sche Buchhandlung / Heinrich Korb, 1929. 46 s. Dostupné online. S. 17–18. (německy) 
 17. a b c d e f FRÖLICHSTHAL, Georg. Im Jahr 1848 belehnte Familien [online]. Adler – Heraldisch-Genealogische Gesellschaft Wien, 2017-09-16 [cit. 2020-10-17]. Dostupné online. (DE) [nedostupný zdroj]
 18. Der landständische Adel des Herzogtums Steiermark. [s.l.]: Landesarchiv Steiermark, 2020. 1667 s. Dostupné online. S. 1628. (německy) 
 19. ŽUPANIČ, Jan; STELLNER, František. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 344 s. ISBN 80-86493-00-8. S. 19 a 83. 
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Najvyšší komorníci [online]. Šľachta. Stránka o histórii šľachtických rodov, 2006-09-20 [cit. 2024-03-23]. Dostupné online. (slovensky) 

Související články

[editovat | editovat zdroj]