Nejvyšší kancléř

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Znak České koruny

Nejvyšší kancléř Království českého, také nejvyšší zemský kancléř nebo nejvyšší český kancléř (německy böhmischer Obrister Kanzler nebo Obrister Kanzler von Böhmen případně Obrister Kanzler des Königreichs Böhmen, latinsky supremus cancellarius regni Bohemiae) stál v čele úřadu České (královské) kanceláře, později České dvorské kanceláře. Disponoval velkou panovnickou pečetí. Kancléř garantoval, že obsah listiny je v souladu s vůli panovníka, a jako zemský úředník současně zaručoval, že obsah listiny neodporuje zemským právům a privilegiím. Úřad byl obsazován pány. Přestože v dvanáctičlenném kolegiu nejvyšších zemských stavovských úředníků Českého království zaujímal až šestou pozici, po přestěhování do Vídně v pobělohorské době byl nejvlivnější politickou osobností české Koruny. Po spojení s rakouskou kanceláří ji řídil jako nejvyšší český a první rakouský kancléř.

Vratislav II. z Pernštejna pobíral po nástupu do úřadu v roce 1566 plat 180 zlatých rýnských měsíčně.[1]

Seznam nejvyšších kancléřů Českého království[editovat | editovat zdroj]

S titulem „nejvyšší český kancléř“[editovat | editovat zdroj]

S titulem „nejvyšší český a první rakouský kancléř“[editovat | editovat zdroj]

Seznam českých kancléřů v české dvorské kanceláři[editovat | editovat zdroj]

Český kancléř (královský kancléř v Českém království, německy böhmischer Kanzler) byl přímým zástupcem představeného kanceláře, tedy nejvyššího kancléře. Odsunul vicekancléře v hierarchii kanceláře až na třetí místo. Tento úřad zřídil císař Ferdinand II. (českým králem 1619, 1620–1637) v roce 1634 pro Jiřího Adama z Martinic, který v úřadu zůstal až do své smrti v roce 1651. Nejprve působil v Praze, v roce 1634 se kancelář přestěhovala do Vídně. Znovu byl úřad zřízen císařem Leopoldem I. (českým králem 1657–1705) v roce 1703 po pauze, která trvala 52 let, a zanikl v roce 1738. Český kancléř měl ulehčit vytíženému nejvyššímu kancléřovi v jeho povinnostech, účastnil se všech zasedání a porad, během hlasování disponoval vlastním hlasem.[24]

Seznam vicekancléřů v české dvorské kanceláři[editovat | editovat zdroj]

Vicekancléř byl přímým podřízeným nejvyššího kancléře. Pokud byl kancléř nepřítomen, vicekancléř byl jeho plnohodnotným zástupcem. Obvykle spravoval část agendy zcela samostatně. Byl členem české dvorské královské rady. Po obsazení postu českého kancléře (1703–1738) se jeho postavení v rámci kanceláře posunulo až na třetí místo. Pokud působil v kanceláři i český kancléř, býval většinou pro odlišení označován jako německý vicekancléř (deutscher Vizekanzler).[30]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b VOREL, Petr. Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha: Rybka Publishers, 1999. 320 s. ISBN 80-86182-24-X. S. 248. 
 2. ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém trůně I.. Praha: Libri, 1999. 288 s. ISBN 80-85983-73-7. S. 116. 
 3. KAVKA, František. Život na dvoře Karla IV. Praha: Apeiron, 1993. 138 s. ISBN 80-900703-4-5. S. 56. 
 4. JUŘÍK, Pavel. Šternberkové: panský rod v Čechách a na Moravě. Praha: Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2013. 208 s. (Universum). ISBN 978-80-242-4065-7. S. 61. 
 5. BŮŽEK, Václav; HRDLIČKA, Josef, a kol. Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. Praha: Mladá fronta, 1997. 315 s. ISBN 80-204-0651-4. S. 7. Dále jen Dvory velmožů. 
 6. a b c d e f g h BŮŽEK, Václav. Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha: Historický ústav AV ČR, 1996. 239 s. ISBN 80-85268-54-X. S. 105. 
 7. Dvory velmožů, s. 8
 8. Dvory velmožů, s. 10
 9. a b JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. Praha: NAKLADATELSTVÍ SVOBODA, 1987. S. 304. 
 10. Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích; svazek 5. Praha: DIDEROT, 1999. ISBN 80-902555-7-4. S. 88. 
 11. KASÍK, Stanislav; MAŠEK, Petr; MŽYKOVÁ, Marie. Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2002. ISBN 80-903040-3-6. S. 120, 216. 
 12. VOKÁČOVÁ, Petra. Příběhy o hrdé pokoře: aristokracie českých zemí v době baroka. Praha: Academia, 2014. 964 s. ISBN 978-80-200-2364-3. S. 774. 
 13. a b c d e f g h i j k l m n o p VONDRA, Roman. České země 1705–1792. Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků. Praha: Libri, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7277-448-7. S. 357. 
 14. VOKÁČOVÁ, s. 401
 15. a b VÁCHA, Štěpán; VESELÁ, Irena; VLNAS, Vít; VOKÁČOVÁ, Petra. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. Praha: Paseka, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6. S. 74. 
 16. VOKÁČOVÁ, s. 160–161
 17. VOKÁČOVÁ, s. 401–402, 725
 18. a b c d Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, s. 96
 19. VOKÁČOVÁ, s. 725
 20. VOKÁČOVÁ, s. 726
 21. HLAVAČKA, Milan. Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále. Praha: Akropolis, 1997. 155 s. ISBN 80-85770-50-4. S. 100, 103. 
 22. NAČERADSKÁ, Petra. Poslední Chotkové ve Veltrusech. Praha: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 215. 144 s. ISBN 978-80-7480-044-3. S. 11. 
 23. SEKYRKOVÁ, Milada. 7. 9. 1836. Ferdinand V. Poslední pražská korunovace. Praha: Havran, 2004. 192 s. (Dny, které tvořily české dějiny). ISBN 80-86515-37-0. S. 62. 
 24. VOKÁČOVÁ, s. 52, 510–512
 25. VOKÁČOVÁ, s. 561
 26. VOKÁČOVÁ, s. 52
 27. VOKÁČOVÁ, s. 160, 511
 28. VOKÁČOVÁ, s. 511–512
 29. VOKÁČOVÁ, s. 612, 726
 30. VOKÁČOVÁ, s. 510–511
 31. VOKÁČOVÁ, s. 773
 32. VOKÁČOVÁ, s. 52 a 561
 33. VOKÁČOVÁ, s. 741

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 154–155. 
 • LEDVINKA, Václav. Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2.pol. 16. stol. In: Cesty a cestování v životě společnosti = Reisen im Leben der Gesellschaft : sborník příspěvků z konference konané 6.–8. září 1994 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. S. 173–182.
 • PALACKÝ, František. Dílo Františka Palackého I. Příprava vydání Jaroslav Charvát. Praha: [s.n.], 1941. Dostupné online. Kapitola Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, s. 321–417. 
 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2., přepracované a doplněné vyd. Brno: Julius Zirkus, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 243–244. 

Související články[editovat | editovat zdroj]