Práva párů stejného pohlaví v Evropě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Diskuse na téma legalizace stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství párů stejného pohlaví probíhá napříč celou Evropou.

V současné době 28 z 50 zemí a 5 ze 7 závislých teritorií v Evropě nějak uznává stejnopohlavní soužití. Mezi nimi převládají členské státy EU. Do července 2017 legalizovalo stejnopohlavní sňatky 15 evropských zemí: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko[pozn. 1], Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království[pozn. 2]. V Rakousku bude stejnopohlavní manželství legální od 1. ledna 2019.[1] Dále 12 evropských zemí legalizovalo registrované partnerství nebo jinou právní formu úpravy stejnopohlavního soužití: Andorra, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Řecko, Slovinsko a Švýcarsko. San Marino uznává stejnopohlavní soužití pouze v imigračních záležitostech. Arménie uznává pouze stenopohlavní manželství uzavřené v cizině.

Některé země, které legalizovaly stejnopohlavní manželství, mají zároveň i zákony o registrovaném partnerství. Jedná se o země Beneluxu, Francii, a Spojené království. Irsko, Německo a severské země po přijetí zákona o stejnopohlavních sňatcích registrované partnerství zrušily a nahradily jej manželstvím pro všechny. Stávající partnerství zůstávají stále platná a lze je měnit na manželství. Nové partnerství uzavřít nelze.

Stejnopohlavní manželství neuznává několik evropských zemí, ba dokonce jej má ústavně vymezené jako svazek jednoho muže a jedné ženy: Arménie, Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina. Nicméně Arménie uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí[2] a Chorvatsko a Maďarsko umožňují homosexuálním párům uzavřít registrované partnerství.

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva[editovat | editovat zdroj]

V průběhu let řešil Evropský soud pro lidská práva několik případů týkajících se práva homosexuálních párů na uznání ze strany členských států Rady Evropy. Soud se shodl na tom, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zavazuje členské země nějak uznávat stejnopohlavní soužití, ale ne zpřístupnit manželství párům stejného pohlaví.

V kauze Schalk a Kopf vs. Rakousko (24. červen 2010) rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezavazuje členské státy legalizovat stejnopohlavní sňatky. Nicméně soud v tomto případu poprvé uznal právo stejnopohlavních párů na "rodinný život".

V kauze Vallianatos a ostatní vs. Řecko (7. listopad 2013)[3] rozhodl soud, že vynětí homosexuálních párů ze zákona o registrovaném partnerství a jeho omezení pouze na heterosexuální páry odporuje Úmluvě. Řecko přijalo v r. 2008 zákon o registrovaném partnerství pouze pro různopohlavní páry. Ten pak následně v r. 2005 rozšířilo i na stejnopohlavní páry.

Oliari a ostatní vs. Itálie (21. červenec 2015)[4] šel soud ještě dál a rozhodl, že členské státy jsou povinné právně uznávat stejnopohlavní svazky. Itálie tak měla porušovat Úmluvu, když neumožňovala homosexuálním párům úředně stvrdit své soužití. V r. 2016 pak přijala zákon o registrovaném partnerství. Toto rozhodnutí by se dalo považovat za precedent pro budoucí případy týkajících se 23 členských států, včetně britských, dánských a nizozemských teritorií, a území se sporným mezinárodním postavením (vyjma Kosova), které stále nerespektují právo stejnopohlavních párů na rodinný život.

V kauze Chapin a Charpentier vs. Francie (9. červen 2016) potvrdil soud své rozhodnutí z kauzy obdobného charakteru Schalk a Kopf vs. Rakousko, že znepřístupnění manželství párům stejného pohlaví neodporuje Úmluvě. V té době již Francie legalizovala stejnopohlavní manželství. Případ však pochází z r. 2004, kdy mohly homosexuální páry ve Francii uzavírat pouze Občanský pakt solidarity.

Současná situace[editovat | editovat zdroj]

Národní úroveň[editovat | editovat zdroj]

Status Země Rok Počet obyvatel žijících v Evropě
(Poslední sčítání lidu)
Manželství
(16 zemí)
* V 11 zemích předcházela legalizaci manželství osob párů stejného pohlaví
jiná právní forma stejnopohlavního soužití.
Belgie Belgie 2003[5] 11 198 638
Dánsko Dánsko 2012[6] 5 655 750
Finsko Finsko 2017[7] 5 470 820
Francie Francie 2013[8] 66 030 000
Island Island 2010[9] 325 671
Irsko Irsko 2015[10] 4 609 600
Lucembursko Lucembursko 2015[11] 549 680
Malta Malta 2017[12] 446,547
Německo Německo 2017[13] 80 716 000
Nizozemsko Nizozemsko[pozn. 3] 2001[14][15] 16 856 620
Norsko Norsko 2009[16] 5 136 700
Portugalsko Portugalsko 2010[17] 10 427 301
Rakousko Rakousko 2019[18] 8 504 850
Španělsko Španělsko 2005[19] 46 704 314
Švédsko Švédsko 2009[20] 9 716 962
Spojené království Spojené království[pozn. 4] 2014[21][22] 62 700 000[pozn. 5]
Mezisoučet 335 049 676
(39,2 % evropské populace)
Uznávání stejnopohlavního manželství zahraničního manželství
(2 země)
*Ústavní zákaz
domácího stejnopohlavního manželství
Arménie Arménie * 2017[23] 3 018 854
Estonsko Estonsko 2016[24] 1 315 819
Mezisoučet 4 334 673
(0,5 % evropské populace)
Jiná forma stejnopohlavního soužití
(13 zemí)
* V jedné zemi předcházela legalizaci stejnopohlavních svazků
jiná forma stejnopohlavního soužití.
Andorra Andorra 2014[25] 85 082
Chorvatsko Chorvatsko 2014[26] 4 284 889
Česko Česko 2006[27] 10 513 209
Kypr Kypr[pozn. 6] 2015[28] 1 117 000 [pozn. 7]
Estonsko Estonsko 2016[29] 1 315 819
Řecko Řecko 2015[30] 10 816 286
Maďarsko Maďarsko 2009[31] 9 877 365
Itálie Itálie 2016[32] 60 782 668
Lichtenštejnsko Lichtenštejnsko 2011[33] 37 132
Slovinsko Slovinsko 2006[34] 2 061 085
Švýcarsko Švýcarsko 2007[35] 8 183 800
Mezisoučet 107 758 516
(12,6 % evropské populace)
Neregistrované soužití
(2 země)
San Marino San Marino 2012[36] 32 576
Mezisoučet 32 576
(0,003 % evropské populace)
Celkem 447 175 441
(52,4% evropské populace)
Neuznáváno
(11 zemí)
Albánie Albánie 3 020 209
Ázerbájdžán Ázerbájdžán 9 494 600
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 3 871 643
Kazachstán Kazachstán 17 948 816
Monako Monako 36 371
Rumunsko Rumunsko 19 942 642
Rusko Rusko 143 700 000
Severní Makedonie Severní Makedonie 2 058 539
Turecko Turecko 76 667 864
Vatikán Vatikán 842
Mezisoučet 276 741 526
(37,94% evropské populace)
Ústavní zákaz manželství
(13 zemí)
*Arménie uznává stejnopohlavní manželství uzavřené v zahraničí.

**Ve dvou zemích, které mají stejnopohlavní manželství ústavně zakázané,
byla přijata jiná právní forma stejnopohlavního soužití.

Arménie Arménie * 2015[37] 3 018 854
Bělorusko Bělorusko 1994[38] 9 475 100
Bulharsko Bulgaria 1991[39] 7 364 570
Chorvatsko Chorvatsko ** 2013[40][41] 4 284 889
Gruzie Gruzie 2018[42] 4 935 880
Maďarsko Maďarsko ** 2012[43][44] 9 877 365
Lotyšsko Lotyšsko 2006[45][46] 1 990 300
Litva Litva 1992[47] 2 944 459
Moldavsko Moldavsko 1994[48] 3 557 600
Černá Hora Černá Hora 2007[49] 647 905
Polsko Polsko 1997[50] 38 483 957
Srbsko Srbsko 2006[51] 7 209 764
Slovensko Slovensko 2014[52][53] 5 415 949
Ukrajina Ukrajina 1996[54] 44 291 413
Mezisoučet 143 498 005
(18,66% evropské populace)
Součet 420 236 531 [pozn. 8]
(49,3% evropské populace)

Území s limitovaným mezinárodním uznání nebo bez mezinárodního uznání[editovat | editovat zdroj]

Status Země Rok Počet obyvatel
(Last estimate count)
Bez uznání
(5 zemí)
Abcházie Abkhazia 243 564
Kosovo Kosovo 1 907 592
Severní Kypr Severní Kypr 313 626
Jižní Osetie Jižní Osetie 51 547
Podněstří Podněstří 475 665
Subtotal 2 991 994
Ústavní zákaz manželství
(1 state)
Arcach Náhorně-karabašská republika 2006[55] 150 932
Mezisoučet 150 932
Celkem 3 142 926

Sub-národní úroveň[editovat | editovat zdroj]

Status Země Jurisdikce Legální od r. Obyvatelstvo jurisdikce
(Poslední sčítání lidu)
Manželství
(4 jurisdikce)
Spojené království Spojené království Akrotiri a Dhekelia Akrotiri a Dhekelia 2014[56] 15 700
Man Man 2016[57] 84 497
Guernsey Guernsey 2017[58][59] 62 948
Gibraltar Gibraltar 2016[60][61] 32 194
Celkem 195 339
(0,02 % evropské populace)
Stejnopohlavní manželství uzavřená v zahraničí uznávaná
(1 jurisdikce)
Spojené království Spojené království Alderney Alderney 2016[62][63] 2 020
Celkem 2 020
(0,01 % evropské populace)
Jiná forma partnerství
(2 jurisdikce)
Spojené království Spojené království Severní Irsko Severní Irsko 2005[64] 1 864 000
Jersey Jersey 2012[65] 100,080
Celkem 1 964 080
(0,22 % evropské populace)
Neuznáváno
(2 jurisdikce)
Dánsko Dánsko Faerské ostrovy Faerské ostrovy 49 198
Spojené království Spojené království Sark Sark 600
Celkem 49 798
(0,01 % evropské populace)

Budoucí legislativa[editovat | editovat zdroj]

Manželství[editovat | editovat zdroj]

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinou[editovat | editovat zdroj]

Alderney Alderney: 21. února 2017 zamítla Politická a finanční komise Států Alderney návrh zákona legalizujícího stejnopohlavní manželství na ostrově.[66] 16. května 2017 se komise rozhodla poslat vlastní návrh nového manželského ostrova Státům Alderney k hlasování.[67] Očekává se, že bude trvat rok, než se zákon stane účinným.[68]

Jersey Jersey: 14. července 2015 předložil předseda vlády návrh příslušného zákona. Státy byly dotázány, jak se k věci postaví, respektive, zda by podle nich měly mít stejnopohlavní páry možnost uzavřít sňatek. Návrh přijalo Shromáždění 22. září 2015.[69] Platnost nové legislativy se předpokládá na léto a účinnost na prosinec 2017.[70]

Švýcarsko Švýcarsko: 5. prosince 2013 předložila Národní radě Zelená liberální strana Švýcarska parlamentní iniciativu požadující ústavní novelu, která by umožnila všem párům vstup do manželství nebo registrovaného partnerství bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. 20. února 2015 doporučil Výbor Národní rady pro právní záležitosti přijetí návrhu.[71] 1. září 2015 byla iniciativa přijatá Výborem Rady kantonů pro právní záležitosti, což otevřelo cestu vypsání celonárodního ústavního referenda.[72] 16. června 2017 hlasoval spolkový parlament v poměru hlasů 118:71 pro přijetí návrhu Zelené liberální strany k zahájení parlamentní studie ve věci stejnopohlavního manželství. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústavní novelu, je vypsání celostátního referenda obligatorní.[73] Parlament se usnesl na tom, že Výbor pro právní záležitosti má čas až do léta 2019 k sepsání příslušného návrhu zákona o stejnopohlavním manželství a všech s ním souvisejících prováděcích předpisů.[74]

Česko Česko[75]: 13. června předložilo 46 poslanců Hnutí ANO, Pirátské strany, KSČM, TOP 09 a STAN návrh zákona o stejnopohlavním manželství. Proti návrhu jsou SPD, ODS a KDU-ČSL. 22. června byl poslanecký návrh zákona o stejnopohlavním manželství podpořen vládou v demisi.[76] K prvnímu čtení mělo dojít 31. října, ale nakonec bylo odloženo na 14. listopad.[77]

Opoziční návrhy nebo návrhy bez parlamentní většiny[editovat | editovat zdroj]

Severní Irsko Severní Irsko: V únoru 2018 řekla tajemnice Severního Irska Karen Bradleyová, že by bylo možné, aby zákon legalizující sňatky párů stejného pohlaví v Severním Irsku přijal britský parlament. Konzervativní vláda Theresy Mayové na tato slova reagovala tak, že by všichni poslanci měli v případě předložení takového návrhu hlasovat podle svědomí.[78] Návrh příslušného zákona byl prezentován ve Sněmovně lordů konzervativním křídlem 27. března 2018.[79] Do Dolní sněmovny se pak dostal 28. března 2018 s podporou napříč celým politickým spektrem.[80] Následující den byl puštěn do druhého čtení, které proběhne 11. května 2018.[81]

Nemanželské partnerství[editovat | editovat zdroj]

Vládní návrhy nebo návrhy s parlamentní většinou[editovat | editovat zdroj]

Litva Litva 30. května 2017 přijal litevský jednomorový parlament Seimas návrh novely občanského zákoníku utvářející nový institut partnerského soužití dvou a více osob, jimž chce přiznat určitá majetková práva, ale ne status rodiny. Pro novelu hlasovalo 46 poslanců, 6 bylo proti a 17 se zdrželo. Nová legislativa se momentálně nachází ve fází dalších diskuzí a pozměňovacích návrhů.[82] Za nejvíce spornou část se považuje ustanovení, podle něhož není účelem partnerského soužití založení rodiny a výchova dětí.

Monako Monako: 27. října 2016 přijala Národní rada jednomyslně návrh zákona o registrovaném partnerství (pacte de vie commun).[83] 27. dubna 2017 přistoupila monacká vláda na návrh s tím, že by měly veškeré práce na nové legislativě být dokončeny do dubna 2018, tedy po únorových volbách.[84]

San Marino San Marino: V březnu 2016 se dvě opoziční strany LabDem a Sjednocená levice spolu s vládnoucí strany Sanmarinská křesťanskodemokratická strana rozhodly rozšířit práva nesezdaných párů prostřednictvím nových partnerských zákonů. Koaliční Socialistická a demokratická strana oznámila, že předloží svůj vlastní a čtvrtý návrh příslušného zákona.[85] Sjednocená levice vyhrála 20. listopadu 2016 volby a momentálně se chystá předložit návrh zákona o registrovaném partnerství.

Slovensko Slovensko:11. prosince 2017 vyzval po předchozím setkání se zástupci Iniciativy Inakosť slovenský prezident Andrej Kiska k diskuzi na téma právního uznání homosexuálních svazků.[86] Ten samý den potvrdila opoziční strana SaS, že se pokusí znovu prosadit zákon o registrovaném partnerství.[87]

Opoziční návrhy nebo návrhy bez parlamentní většiny[editovat | editovat zdroj]

Černá Hora Černá Hora: Černohorské ministerstvo pro lidská práva a práva menšin sepsalo návrh zákona o registrovaném partnerství, který by umožnil homosexuálním párům úředně stvrdit své soužití. Nicméně negarantoval by jim stejná práva a povinnosti, jako mají heterosexuální manželské páry.[88]

Rumunsko Rumunsko: Návrh zákona o registrovaném partnerství se momentálně nachází v Poslanecké sněmovně. Ačkoliv jej Senát 24. října 2016 odmítl, politické debaty pokračovaly napříč několika sněmovními výbory až do roku 2017.[89] V září 2018 rozhodl rumunský ústavní soud, že by homosexuálním páry měly být právně uznávány.[90] 9. října 2018 po neúspěšném referendu o ústavním zákazu stejnopohlavního manželství se ministr pro evropské záležitosti Victor Negrescu rozhodl zpracovat vládní návrh zákona o registrovaném partnerství, který by měl být dokončen v polovině října.[91]

Polsko Polsko: Nový návrh zákona o registrovaném partnerství zpracovala předložila Nowoczesna.[92][93][94]

Slovensko Slovensko: 11. prosince 2017 se slovenský prezident Andrej Kiska sešel se zástupci Iniciativy Inakosť, s nimiž diskutoval o právech homosexuálních párů.[95] Slovenská opoziční strana SaS při této příležitosti slíbila, že se ještě jednou pokusí předložit návrh zákona o registrovaném partnerství Národní radě SR.[96]

Vzájemné uznávání[editovat | editovat zdroj]

Evropská unie Evropská unie: Orgány Evropské unie se několikrát dohadovaly o vzájemném uznávání uzavřeného stejnopohlavního manželství nebo registrovaného partnerství v různých členských zemí z důvodu zajištění svobody pohybu všech občanů EU a jejich rodinných členů.[97] Evropský soudní dvůr se bude v případě vzájemného uznávání stejnopohlavních svazků usnášet. Jeho rozhodnutí bude mít dopad na 18 členských států, které zatím nepřijaly žádný zákon institucionalizující stejnopohlavní svazky.[98]

Zákaz stejnopohlavního manželství[editovat | editovat zdroj]

Rumunsko Rumunsko: Vláda oznámila, že plánuje vypsat referendum o přijetí ústavního zákazu manželství párů stejného pohlaví koncem roku 2017 v reakci na úspěšnou občanskou iniciativu několika skupin proti stejnopohlavnímu manželství sdruženými pod Koalicí pro rodinu.[99] Poslanecká sněmovna schválila iniciativu 9. května 2017.

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Veřejná podpora stejnopohlavního manželství v členských zemích EU změřená v průzkumu z r. 2015 byla největší v Nizozemsku (91 %), ve Švédsku (90 %), Dánsku (87 %), ve Španělsku (84 %), Irsku (80 %), Belgii (77 %), Lucembursku (75 %), Spojeném království (71 %) a ve Francii (71 %).[100] Na Maltě došlo v poslední době k enormnímu nárůstu podpory z 18 % v r. 2006 na 65 % v r. 2015. Stejný trend byl zaznamenán v Irsku, kde podpora rovných sňatků dosáhla v r. 2015 80 % v porovnání s r. 2006, kdy činila pouhých 41 %.[101]

Po legalizaci stejnopohlavního manželství v Portugalsku v lednu 2010 se pro takovou změnu vyslovilo 52 % Portugalců.[102] V r. 2008 podpořilo 58 % Norů novou definici manželství, která byla ten stejný rok navržená. 31 % bylo proti.[103] V lednu 2013 se 54,1 % Italů vyslovilo pro sňatky osob stejného pohlaví.[104] V průzkumu z konce ledna 2013 by 77,2 % Italů podpořilo registrované partnerství.[105]

V Řecku sice podpora stejnopohlavního manželství v letech 2006–2015 vzrostla o dvojnásobek, ale i tak stále zůstává nízká. V r. 2006 se 15 % respondentů vyslovilo pro legalizaci stejnopohlavního manželství v celé Evropě. V r. 2015 s touto možností souhlasilo 33 % Řeků.[101]

V Irsku podle průzkumu z r. 2008 podporovalo 84 % Irů registrované partnerství pro páry stejného pohlaví (a 58 % stejnopohlavní manželství).[106] V r. 2010 by manželství pro všechny podpořilo 67 % respondentů.[107] Do r. 2012 tato podpora vzrostla na 73 %.[108] 22. května 2015 podpořilo v referendu 62,1 % voličů změnu irské ústavy, která definuje manželství jako svazek dvou osob, tedy i párů stejného pohlaví.

Podle průzkumu z března 2013 uskutečněném společností Taloustutkimus podporovalo stejnopohlavní manželství 58 % Finů.[109]

V Chorvatsku se v průzkumu z listopadu 2013 59 % respondentů vyslovilo pro ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, zatímco 31 % bylo proti.[110]

V Polsku se v průzkumu z r. 2013 70 % respondentů neztotožnilo s představou registrovaného partnerství.[111] Podle dalšího z února 2013 bylo 55 % Poláků proti a 33 % pro registrované partnerství párů stejného pohlaví.[112]

V Evropské unii je podpora nejnižší v Bulharsku, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v Litvě. Průměrná podpora stejnopohlavního manželství v 25 členských zemích EU (2006) byla 44 %, což je z hlediska předchozích výpočtů pokles z tehdejších 53 %. Příčinou této změny jsou nově příchozí sociálně konzervativní členové.[101] In 2015, with 28 members, average support was at 61%.[100]

Průzkumy veřejného mínění[editovat | editovat zdroj]

Názory na otázku stejnopohlavního manželství
Země Výzkum Rok Pro Proti Nevím / Je mi to jedno / Bez odpovědi Zdroj
ArménieArménie Arménie Pew Research Center 2017 &0000000000000003.0000003 % &0000000000000096.00000096 % &0000000000000001.0000001 % [113]
BěloruskoBělorusko Bělorusko Pew Research Center 2017 &0000000000000016.00000016 % &0000000000000081.00000081 % &0000000000000003.0000003 % [114]
BelgieBelgie Belgie Eurobarometr 2015 &0000000000000077.00000077 % &0000000000000020.00000020 % &0000000000000003.0000003 % [115]
Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Pew Research Center 2017 &0000000000000013.00000013 % &0000000000000084.00000084 % &0000000000000004.0000004 % [116]
BulharskoBulharsko Bulharsko Pew Research Center 2017 &0000000000000018.00000018 % &0000000000000079.00000079 % &0000000000000003.0000003 % [117]
ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko Pew Research Center 2017 &0000000000000031.00000031 % &0000000000000064.00000064 % &0000000000000007.0000007 % [118]
ČeskoČesko Česko CVVM 2017 &0000000000000052.00000052 % &0000000000000041.00000041 % &0000000000000007.0000007 % [119]
DánskoDánsko Dánsko Eurobarometr 2015 &0000000000000087.00000087 % &0000000000000009.0000009 % &0000000000000004.0000004 % [120]
EstonskoEstonsko Estonsko Estonian Human Rights Center 2017 &0000000000000039.00000039 % &0000000000000052.00000052 % &0000000000000009.0000009 % [121]
FinskoFinsko Finsko Eurobarometr 2015 &0000000000000066.00000066 % &0000000000000028.00000028 % &0000000000000006.0000006 % [122]
FrancieFrancie Francie BVA 2015 &0000000000000067.00000067 % &0000000000000031.00000031 % &0000000000000002.0000002 % [123]
GruzieGruzie Gruzie Pew Research Center 2017 &0000000000000003.0000003 % &0000000000000095.00000095 % &0000000000000002.0000002 % [124]
IslandIsland Island Gallup 2004 &0000000000000087.00000087% &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- [125]
IrskoIrsko Irsko ILGA 2016 &0000000000000064.00000064 % &0000000000000018.00000018 % &0000000000000018.00000018 % [126]
ItálieItálie Itálie Demos & Pi 2016 &0000000000000056.00000056 % &0000000000000040.00000040 % &0000000000000004.0000004 % [127]
KyprKypr Kypr Eurobarometr 2015 &0000000000000037.00000037 % &0000000000000056.00000056 % &0000000000000007.0000007 % [128]
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko Pew Research Center 2017 &0000000000000016.00000016 % &0000000000000077.00000077 % &0000000000000007.0000007 % [129]
LitvaLitva Litva Pew Research Center 2017 &0000000000000012.00000012 % &0000000000000085.00000085 % &0000000000000005.0000005 % [130]
LucemburskoLucembursko Lucembursko Eurobarometr 2015 &0000000000000075.00000075 % &0000000000000020.00000020 % &0000000000000005.0000005 % [131]
MaďarskoMaďarsko Maďarsko Pew Research Center 2017 &0000000000000027.00000027 % &0000000000000064.00000064 % &0000000000000009.0000009 % [132]
MaltaMalta Malta Business Leaders Malta 2016 &0000000000000061.00000061 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000014.00000014 % [133]
MoldavskoMoldavsko Moldavsko Pew Research Center 2017 &0000000000000005.0000005 % &0000000000000092.00000092 % &0000000000000003.0000003 % [134]
NěmeckoNěmecko Německo SUZ 2017 &0000000000000083.00000083 % &0000000000000017.00000017 % &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 % [135]
NizozemskoNizozemsko Nizozemsko Eurobarometr 2015 &0000000000000091.00000091 % &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 % [136]
NorskoNorsko Norsko Ipsos 2013 &0000000000000078.00000078 % &0000000000000017.00000017 % &0000000000000004.0000004 % [137]
PolskoPolsko Polsko IPSOS 2017 &0000000000000038.00000038 % &0000000000000057.00000057 % &0000000000000005.0000005 % [138]
PortugalskoPortugalsko Portugalsko ILGA 2016 &0000000000000053.00000053 % &0000000000000027.00000027 % &0000000000000021.00000021 % [139]
RakouskoRakousko Rakousko "Österreich" magazine 2017 &0000000000000059.00000059 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000016.00000016 % [140]
RumunskoRumunsko Rumunsko Pew Research Center 2017 &0000000000000026.00000026 % &0000000000000074.00000074 % &0000000000000001.0000001 % [141]
RuskoRusko Rusko Pew Research Center 2017 &0000000000000005.0000005 % &0000000000000090.00000090 % &0000000000000005.0000005 % [142]
ŘeckoŘecko Řecko DeaNeosis 2017 &0000000000000050.00000050 % &0000000000000047.00000047 % &0000000000000003.0000003 % [143]
SrbskoSrbsko Srbsko Pew Research Center 2017 &0000000000000012.00000012 %: &0000000000000083.00000083 % &0000000000000004.0000004 % [144]
SlovenskoSlovensko Slovensko Eurobarometr 2015 &0000000000000024.00000024 % &0000000000000069.00000069 % &0000000000000007.0000007 % [145]
SlovinskoSlovinsko Slovinsko Ninamedia 2015 &0000000000000038.30000038,3 % &0000000000000049.50000049,5 % &0000000000000012.20000012,2 % [146]
Spojené královstvíSpojené království Spojené království Eurobarometr 2015 &0000000000000071.00000071 % &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- &Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor /1.1000000- [147]
ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko Eurobarometr 2015 &0000000000000084.00000084 % &0000000000000010.00000010 % &0000000000000006.0000006 % [148]
ŠvédskoŠvédsko Švédsko Eurobarometr 2015 &0000000000000090.00000090 % &0000000000000007.0000007 % &0000000000000003.0000003 % [149]
ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko Pink Cross 2016 &0000000000000069.00000069 % &0000000000000025.00000025 % &0000000000000006.0000006 % [150]
UkrajinaUkrajina Ukrajina Pew Research Center 2017 &0000000000000009.0000009 % &0000000000000085.00000085 % &0000000000000006.0000006 % [151]
 • Země označené zelenou barvou umožňují párům stejného pohlaví uzavřít sňatek.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Vyjma Aruby, Curaçaa a Svatého Martina
 2. Vyjma Severního Irska, Korunních závislých území a Zámořských teritorií (vyjma Manu, Ascensionu, Britského antarktického teritoria, Akrotiri a Dhekelie, Gibraltaru a Pitcairnových ostrovů, které jej přijaly. Na Guernsey není zákon o stejnopohlavní manželství ještě účinný.
 3. Vyjma Aruby, Curaçaa a Svatého Martina
 4. Vyjma Guernsey a Zámořských teritorií (vyjma Gibraltaru)
 5. Zahrnutá populace Anglie, Walesu a Skotska
 6. Vyjma sporného území Severní Kypr
 7. Včetně neuznaného území Severního Kypru
 8. Vyjma Chorvatska a Maďarska

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Recognition of same-sex unions in Europe na anglické Wikipedii.

 1. https://www.vfgh.gv.at/medien/Ehe_fuer_gleichgeschlechtliche_Paare.de.php
 2. Same-sex marriages registered abroad are valid in Armenia [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human Rights
 4. CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY, European Court of Human Rights
 5. (nizozemsky) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
 6. (dánsky) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab
 7. (švédsky) Lag om ändring av äktenskapslagen
 8. (francouzsky) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
 9. (islandsky) Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög)
 10. Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015) [online]. House of the Oireachtas [cit. 2015-10-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. (francouzsky) Mémorial A n° 125 de 2014
 12. Act no. XXIII of 2017 – Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, 2017. www.justiceservices.gov.mt. Ministry for Justice, Culture and Local Government of Malta. Dostupné online [cit. 1 August 2017]. (anglicky) 
 13. Germany's first same-sex marriages expected in October. www.thelocal.de. 2017-07-21. Dostupné online [cit. 2017-07-21]. (anglicky) 
 14. (nizozemsky) Wet openstelling huwelijk
 15. (nizozemsky)ECLI:NL:HR:2007:AZ6095
 16. name="lovdata.no">(norsky) Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)
 17. (portugalsky) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio
 18. (německy) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
 19. (španělsky) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
 20. (švédsky)Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken
 21. Marriage (Same-sex couples) Act 2013
 22. Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014
 23. PanARMENIAN.Net - Mobile [online]. [cit. 2017-07-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. Kooseluseadus. www.riigikogu.ee. Riigikogu, 9 October 2014. Dostupné online. (estonsky) 
 25. (katalánsky) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995
 26. (chorvatsky) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
 27. (česky) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 28. Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο
 29. Kooseluseadus. www.riigikogu.ee. Riigikogu, 9 October 2014. Dostupné online. (estonsky) 
 30. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.[nedostupný zdroj]
 31. (maďarsky) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
 32. POVOLEDO, Elisabetta. Italy Approves Same-Sex Civil Unions. The New York Times. 2016-05-11. Dostupné online [cit. 2016-05-12]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 33. (německy) Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG)
 34. (slovinsky) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
 35. (německy) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
 36. San Marino axes medieval law to let gay couples live together [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. Referendum in Armenia brings constitutional reforms [online]. ILGA Europe, 16 December 2015 [cit. 2015-04-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Prof. Dr. Axel Tschentscher, LL-M. Belarus - Constitution [online]. Servat.unibe.ch [cit. 2014-01-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. National Assembly of the Republic of Bulgaria - Constitution [online]. National Assembly of the Republic of Bulgaria, 6 February 2008 [cit. 2014-07-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 40. 2013 Referendum [online]. Izbori.hr [cit. 2014-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-01-20. (anglicky) 
 41. Croats reject gay marriage in referendum. Reuters. EurActiv.com, 2 December 2013. Dostupné online [cit. 18 June 2015]. (anglicky) 
 42. https://www.reuters.com/article/us-georgia-president-constitution/georgian-president-reluctantly-signs-new-constitution-into-law-idUSKBN1CP20O?il=0
 43. "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 18 June 2015.
 44. Text of the Hungarian Constitution (pdf) [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Laura Sheeter, "Latvia defies EU over gay rights", BBC News website, 16 June 2006.
 46. {title}. www.saeima.lv [online]. [cit. 28-01-2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 09-12-2008. 
 47. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 48. Title II. Fundamental rights, freedoms and duties - Presidency of the Republic of Moldova [online]. [cit. 2015-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. United Nations High Commissioner for Refugees. Refworld - Constitution of Montenegro [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. The Constitution of the Republic of Poland [online]. Sejm, 2 April 1997 [cit. 2014-07-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. Constitution of the Republic of Serbia [online]. Srbija.gov.rs [cit. 2015-06-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. www.slov-lex.sk. Ministry of Justice of the Slovak Republic. Dostupné online [cit. 9 July 2015]. (anglicky) 
 53. Slovakia bans gay marriage in constitution. www.skynews.com.au. Sky News Australia, 5 June 2014. Dostupné online [cit. 9 July 2015]. (anglicky) 
 54. Constitutions - Legislationline [online]. Legislationline [cit. 2015-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. The Constitution of the Republic of Artsakh
 56. Overseas Marriage (Armed Forces) Order 2014 [online]. 28 April 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 57. Marriage and Civil Partnership (Amendment) Act 2016 [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. Same-Sex Marriage (Guernsey) Law, 2016 (P.2016/30) [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. Orders Approved at Privy Council 2016-12-14 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-12-15. (anglicky) 
 60. [https://web.archive.org/web/20161217231602/http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2016-22.pdf Archivováno 17. 12. 2016 na Wayback Machine Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016]
 61. Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement
 62. The Inheritance (Alderney) Law, 2015 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 63. Inheritance (Alderney) Law, 2015 (Commencement) Ordinance, 2015 [online]. [cit. 2016-12-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. Civil Partnership Act 2004 [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 65. Civil Partnership (Jersey) Law 2012. www.jerseylaw.je [online]. [cit. 22-08-2018]. Dostupné v archivu pořízeném dne 04-03-2016. 
 66. Policy and Finance Committee Meeting - 21 Feb 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. POLICY AND FINANCE COMMITTEE MEETING - 16 May 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. Alderney to introduce Same-Sex Marriage - Liberate. Liberate. 2017-03-02. Dostupné online [cit. 2017-03-15]. (anglicky) 
 69. P.77/2015 Same-sex marriage, divorce and dissolution
 70. WRITTEN QUESTION TO THE CHIEF MINISTER - 14 March 2017 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. (německy) 13.468 – Parlamentarische Initiative – Ehe für alle
 72. Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe [online]. Blick.ch, 1 September 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 73. https://www.thelocal.ch/20170616/gay-marriage-back-on-the-discussion-table-in-swiss-parliament
 74. https://www.swissinfo.ch/eng/gay-equality_same-sex-marriage-delayed-in-switzerland-/43264176
 75. https://www.lidovky.cz/dustojnost-pro-vsechny-poslanci-navrhli-aby-manzelstvi-mohli-uzavirat-i-lide-stejneho-pohlavi-i2d-/zpravy-domov.aspx?c=A180613_161954_ln_domov_ele
 76. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2517118-vlada-podporila-manzelstvi-pro-homosexualy-registrovane-partnerstvi-tim-zaniklo
 77. https://www.jsmefer.cz/prvni_cteni_vysledek
 78. Same-sex marriage could be introduced to Northern Ireland via Westminster - Bradley [online]. 20 February 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 79. Northern Ireland same-sex marriage bill passes first stage - Independent.ie. Independent.ie. Dostupné online [cit. 2018-03-27]. (anglicky) 
 80. Northern Ireland gay marriage bill has 'little prospect' of progress, says DUP Chief Whip. PinkNews. Dostupné online [cit. 2018-03-27]. (anglicky) 
 81. Northern Ireland gay marriage bill has 'little prospect' of progress, says DUP Chief Whip. PinkNews. Dostupné online [cit. 2018-03-27]. (anglicky) 
 82. Seimas Approves the Proposal on “Cohabitation Agreements” as Alternative to Partnership Law - LGL. LGL. 2017-05-31. Dostupné online [cit. 2017-09-19]. (anglicky) 
 83. Pacs monégasque : bientôt un projet de loi ? - Monaco Hebdo. Monaco Hebdo. 2016-11-09. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (francouzsky) 
 84. « Je suis une indépendante » - Monaco Hebdo. Monaco Hebdo. 2017-07-19. Dostupné online [cit. 2017-09-01]. (francouzsky) 
 85. (italsky) San Marino. Unioni civili, presto sul tavolo tre bozze di legge Archivováno 8. 10. 2016 na Wayback Machine
 86. President Kiska calls for discussion on the rights of same-sex couples
 87. (slovensky) Tímlíderkou SaS pre osobné slobody se stala Natália Blahová
 88. http://www.balkaninsight.com/en/article/recognition-of-same-sex-unions-causes-controversy-in-montenegro-04-25-2018
 89. URMARIREA PROCESULUI LEGISLATIV [online]. [cit. 2017-06-02]. Dostupné online. (rumunsky) 
 90. Washington Post. 28 September 2018. Dostupné online [cit. 30 September 2018]. (anglicky) 
 91. Romania aims to legalize same-sex civil unions after failed marriage vote
 92. Nowoczesna z projektem ustawy o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné online. (polsky) 
 93. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-06-19. (polsky) 
 94. Projekt ustawy o związkach partnerskich [online]. [cit. 2018-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-02-17. (polsky) 
 95. President Kiska calls for discussion on the rights of same-sex couples
 96. Tímlíderkou SaS pre osobné slobody se stala Natália Blahová
 97. REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers - A7-0386/2013 [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. ECJ plans to rule on same-sex marriage in Romania [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. MARICA, Irina. Romanian SocDem leader: Referendum for family redefinition to be organized this fall. Romania Insider. 2017-09-04. Dostupné online [cit. 2017-09-05]. (anglicky) 
 100. a b Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015 [online]. European Commission, October 2015 [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-01-22. (anglicky) 
 101. a b c EU Public Opinion: SSM [online]. [cit. 2010-11-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 102. New England's largest GLBT newspaper [online]. Bay Windows, 25 January 2010 [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12-06-2011. (anglicky) 
 103. AVJonathan Tisdall  . Support for gay marriage [online]. Aftenposten.no [cit. 2010-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-06-29. (anglicky) 
 104. (italsky) [1] Archivováno 2. 3. 2014 na Wayback Machine Datamonitor, 7 January 2013
 105. (italsky) Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013
 106. Increased support for gay marriage – Survey [online]. BreakingNews.ie, 31 March 2008 [cit. 2010-11-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 107. Yes to gay marriage and premarital sex: a nation strips off its conservative values. www.irishtimes.com. Irish Times, 9 September 2010. Dostupné online [cit. 15 September 2010]. (anglicky) 
 108. Poll finds Irish support for gay marriage at 73% [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law [online]. [cit. 2015-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 110. Anketa za HRT: 59 posto građana ZA promjenu Ustava [online]. Slobodnadalmacija.hr, 29 November 2013 [cit. 2014-04-26]. Dostupné online. (chorvatsky) 
 111. (polsky) Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM]
 112. (polsky) Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP]
 113. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 114. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 115. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 116. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 117. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 118. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 119. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4354/f9/ov170608.pdf
 120. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 121. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 122. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 123. http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/1724/fichier_bva_-_orange_-_i-tele_-_les_francais_et_les_droits_des_couples_homosexuelse312c.pdf
 124. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 125. (islandsky)http://docplayer.dk/70836-Regnbaagsfamiljers-stallning-i-norden-politik-rattigheter-och-villkor-nikk-publikationer-2009-1-nikk-oslo-2009-isbn-978-82-7864-025-4.html#show_full_text
 126. http://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf
 127. (italsky)http://www.demos.it/a01231.php
 128. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 129. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 130. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 131. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 132. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 133. http://www.independent.com.mt/articles/2016-04-20/local-news/ISurvey-61-ready-to-change-gay-civil-union-into-marriage-6736156628
 134. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 135. (německy)http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2017/20170112_Umfrage_LSB.html
 136. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 137. https://www.ipsos.com/en-us/404
 138. (polsky)https://oko.press/pierwszy-polsce-zwolennicy-homoseksualnych-zwiazkow-partnerskich-sa-wiekszosci-moze-juz-czas/
 139. http://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf
 140. (německy)http://www.queer.de/detail.php?article_id=29236
 141. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 142. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 143. (řecky)http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/03/ti_pistevoun_oi_ellines_2017_.pdf
 144. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf
 145. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 146. (slovensky)http://www.rtvslo.si/slovenija/referendum/kaj-je-pokazala-anketa-pred-referendumom/381443
 147. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 148. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 149. Archivovaná kopie. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-08-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-22. 
 150. (francouzsky)http://www.rts.ch/info/suisse/8089860-les-suisses-pour-l-introduction-du-mariage-pour-tous-selon-un-sondage.html
 151. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/09154356/Central-and-Eastern-Europe-Topline_FINAL-FOR-PUBLICATION.pdf

Související články[editovat | editovat zdroj]