Registrované partnerství ve Slovinsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Slovinsko umožnilo homosexuálním párům uzavírat registrované partnerství od 23. července 2006. Slovinský zákon o registrovaném partnerství dává párům žijícím rovná majetková a sociální práva, čímž jim od 24. února 2017 dává zcela stejná práva a povinnosti jako mají manželé, vyjma společné adopce dětí a přístupu k asistované reprodukci.

Návrh zákona o stejnopohlavním manželství byl sice přijat místním parlamentem 3. března 2015, ale odmítnut v prosincovém referendu.

Partnerství[editovat | editovat zdroj]

Zákon o registrovaném partnerství párů stejného pohlaví 2005[editovat | editovat zdroj]

Zákon o registrovaném partnerství byl přijat 22. června 2005 pod názvem Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS).[1] Zákon upracuje pouze majetkové vztahy, vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery a právo dědit ze zákona. Zákon negarantuje registrovaným párům rovná práva v sociálním zabezpečení (sociální a zdravotní pojištění, pozůstalostní důchody) a nedává partnerům status blízké osoby. Přijetí zákona vyvolalo žhavou politickou debatu v Národním shromáždění z řad poslanců Slovinské národní strany, která odmítala registrované partnerství. Opoziční Sociální demokracie a Liberálové argumentovali, že samotný zákon je už beztak dost okleštěný, a že odmítají o něm hlasovat, načež opustili jednání. Hlasování bylo úspěšné v poměru hlasů 44:3.

Rozsáhlejší návrh zákona o registrovaném partnerství byl přijat v prvním čtení parlamentu v červenci 2004, ale parlament jej v březnu 2005 ve druhém čtení odmítl.[2][3] Návrh obsahově zcela kopíroval veškerá práva a povinnosti plynoucí z manželství, vyjma adopce dětí.

31. března 2005 přijala vláda nový návrh zákona o registrovaném partnerství viz výše, který garantoval registrovaným partnerům rovná majetková a sociální práva. Takový návrh byl přijat v červenci 2005 a účinným se stal 23. července 2006.[4]

2. července 2009 shledal Ústavní soud diskriminačním, aby registrovaní partneři po sobě nemohli navzájem dědit ze zákona. Podle soudu je odlišné zacházení s registrovanými partnery a s manžely nekompatibilní s ústavou, neboť diskriminuje na základě sexuální orientace, což je v článku 14 slovinské ústavy zakázané. Parlament dostal šest měsíců, aby si s novou situací poradil.[5][6] V reakci na to slíbila ministryně vnitra Katarina Kresal (LDS), že vláda připraví nový zákon, který legalizuje stejnopohlavní sňatky.[7] Toto prohlášení vyvolalo značné nevole ve společnosti.[8]

Revize zákona o rodině a referenda 2011[editovat | editovat zdroj]

2. července 2009 oznámila ministryně vnitra Katarina Kresal (LDS), že by Slovinsko mohlo v dohledné době legalizovat stejnopohlavní manželství, čímž vláda konečně zcela zrovnoprávní homosexuální a heterosexuální páry. Toto prohlášení vyvolalo narazilo na určitý odpor z řad veřejnosti, zejména kvůli otázce adopce dětí páry stejného pohlaví.[7]

21. září 2009 prezentovala vláda nový zákon o rodině, který by homosexuálním párům umožnil uzavřít sňatek a adoptovat děti.[8][9][10][11][12] Návrh se dostal do fáze veřejné debaty, která měla skončit 1. listopadu 2009.[13][14][15][16][17][18][19] V prosinci 2009 se vláda zabývala pozměňovacími návrhy k novele, o nichž měla hlasovat do r. 2010.[20] 17. prosince 2009 přijala vláda novelu zákona o rodině.[21][22][23] Národnímu shromáždění byl návrh postoupen 21. prosince 2009.[24][25] 2. března 2010 byl návrh přijat ve Shromáždění v prvním čtení.[26][27]

24. ledna 2011 oznámila vláda, že změní některé části zákona ještě před finálním hlasováním v Národním shromáždění. V pozadí pozměňovacích návrhů stálo problematické prosazování návrhu jako celku. Manželství tak bylo ponecháno jako svazek muže a ženy, ale registrovaným partnerům byla dána rovná práva a povinnosti plynoucí z manželství, kromě společné adopce dětí (adopci dítěte partnera zákon připouštěl).[28][29]

7. dubna přijala komise Národního shromáždění pozměněný návrh ve druhém čtení a postoupila ho do fáze třetího čtení.[30] Ve třetím čtení prošel 16. června 2011.[30][31][32]

Nový zákon byl 1. září 2011 napadený konzervativním lidovým hnutím Občanská iniciativa za rodinu a práva dětí, která požadovala vypsání národního referenda o něm, a která začala sbírat potřebné hlasy, aby k němu mohlo dojít.[33] Vláda se v reakci na to zeptala Ústavního soudu, zda by takové referendum bylo ústavní. Ten 26. prosince 2011 rozhodl, že ano.[34] Referendum konané 25. března 2012 pak vedlo ke zrušení nového zákona.[35][36]

Návrh zákona o partnerství 2014[editovat | editovat zdroj]

14. dubna 2014 prezentovalo Ministerstvo práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí návrh zákona garantující partnerstvím všechna práva a povinnosti vyplývající z manželství, kromě adopce a asistované reprodukce. V procesu veřejné konzultace byl do 5. května 2014.[37][38] Jeho osud byl však nejistý z důvodu nadcházejících parlamentních voleb konaných 13. července 2014, které vedly k rezignaci premiérky Alenky Bratušek. 15. října 2014 oznámilo Ministerstvo další veřejné diskuze o návrhu, které skončily 15. listopadu.[39] V lednu 2015 řekla ministryně práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí Anja Kopač Mrak, že by návrh měl být nahrazen jiným návrhem, který by legalizoval stejnopohlavní sňatky.[40]

Zákon o partnerství 2016[editovat | editovat zdroj]

22. prosince 2015 po referendu, které zrušilo legalizaci stejnopohlavního manželství ve Slovinsku (viz výše), nezávislá poslankyně Jani Möderndorfer zpracovala návrh zákona, který by dal registrovaným partnerům stejná práva a povinnosti jako mají manželé, vyjma adopcí a přístupu k asistované reprodukci.[41][42][43] 10. března 2016 byl tento návrh podpořen vládou.[44][45] 5. dubna byl návrh přijt poslaneckou Komisí pro práci, rodinu, sociální politiku a handicapované.[46][47] 21. dubna byl tento návrh přijat ve Shromáždění poměrem hlasů 54:15.[48][49] Národní rada nepožadovala, aby Národní shromáždění hlasovalo o návrhu znovu.

28. dubna vydala Unie pracujících migrantů petici s 2500 podpisy se žádostí o vypsání referenda.[50][51][52] Nicméně 5. května jim mluvčí Národního shromáždění Milan Brglez odmítl poskytnout 35denní lhůtu k získání potřebných 40 tisíc platných hlasů pro vypsání celonárodního referenda s odůvodněním, že toto a jejich další iniciativy hrubým způsobem porušují zákon o všeobecném referendu. [53][54]

Návrh pak zaslal k promulgaci hned následující den.[55][56] Ten pak podepsal slovinský prezident Borut Pahor a zveřejnil ve Sbírce zákonů 9. května 2016.[57][58] Zákon se stal účinným 15. den po publikaci (24. květen 2016) a do plného provozu byl uveden o devět měsíců později (24. února 2017).[59][60][61][62][63]

10. května napadla Unie pracujících migrantů Brglezovo rozhodnutí u Ústavního soudu.[64] 21. července 2016 se soud odmítl jejich žalobou zabývat.[65][66][67]

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

Návrh novely zákona o rodině a manželství[editovat | editovat zdroj]

15. prosince 2014 zpracovala opoziční Sjednocená levice návrh zákona o stejnopohlavním manželství.[68][69] Příznivci návrhu řekli, že cílem je zrovnoprávnit všechny členy společnosti, a že jako takový dá všem skupinám rovná ústavní práva, neboť právě Ústava říká, že všichni jsme si rovni, což ale v případě stejnopohlavních párů neplatí. 29. ledna 2015 nezaujala vláda k tomuto návrhu žádné stanovisko.[70][71][72] Dvě ze tří stran vládnoucí koalice Strana moderního středu a Sociální demokracie tento návrh podpořily stejně jako opoziční strany ZL a Aliance Alenky Bratušek. Třetí strana koalice Demokratická strana penzistů se rozhodla dát svým poslancům volnou ruku. Pouze Slovinská demokratická strana a Nové Slovinsko jej odmítly.[73] 10. února 2015 přijala Komise práce, rodiny, sociální politiky a handicapovaných návrh v poměru hlasů 11:2 ve druhém čtení.[74][75]

3. března přijalo Národní shromáždění návrh ve třetím čtení poměrem hlasů 51:28..[76][77][78] 10. března 2015 odmítla Národní rada podnět k vrácení návrhu zpátky do Shromáždění v poměru hlasů 14:23.[79][80] Návrh se pak dostal k podpisu prezidentovi.

10. března 2015 oznámili odpůrci zákona, že se jim podařilo nasbírat více, než 80 tisíc podpisů pro vypsání referenda. Již předtím získali 2500, což je dostačující minimum k vypsání řádné petice za referendum.[81][82]

17. března 2015 předseda poslaneckého klubu Strany moderního středu řekl, že ačkoli strana podporuje stejnophlavní manželství, nebude nijak bránit možnosti lidového hlasování. Sjednocená levice, hlavní předkladatel návrhu, tento postoj kritizovala.[83] Nicméně 19. března prohlásili politci Strany moderního středu, že pouze nechtějí bránit odpůrcům ve sbírání podpisů pod petici, a že vynaloží veškeré úsilí k zablokování takového referenda, pokud se jim podaří tedy získat požadované minimum.[84][85]

23. března 2015 započala 35denní lhůta, během níž bylo nutné získat minimální počet podpisů 40 tisíc pro vypsání referenda o nově přijatém zákonu.[86] Ten samý den skupina 23 poslanců SD, DeSUS, ZL a ZaAB vznesla požadavek na zahájení mimořádné schůze Shromáždění k hlasování o rezoluce blokující referendum.[87][88] 26. března hlasovalo Národní shromáždění v poměru hlasů 53:21 k zablokování referenda s odvoláním se na ústavní zákony, které nepřipouštějí plebiscit, který by rozhodoval o zákonech eliminujících neústavnost z hlediska lidských práv a základních svobods.[89][90]

Příznivci referenda, kteří už nasbírali 48 146 podpisů se k hlasování Národního shromáždění vyjádřili tak, že se 2. dubna odvolají k Ústavnímu soudu.[91][92][93]

Petice k Ústavnímu soudu[editovat | editovat zdroj]

Soud měl rozhodnout, zda je referendum ústavní s ohledem na článek 90 ústavy zakazující referenda o ústavně chráněných lidských právech. Jakékoli referendum ve Slovinsku je úspěšné, pokud se jej zúčastní minimálně 20 % oprávněných voličů, a pokud většina z nich hlasuje proti.

Ústavní soud oznámil, že rozhodne ve čtyřech fázích 10. června, 9. července, 10. září a 24. září.[94][95][96][97][98] V říjnu 2015 se za vypsání referenda politicky angažoval také lublaňský římskokatolický arcibiskup Stanislav Zore.[99]

22. října 2015 Ústavní soud oficiálně rozhodl, že referendum nijak neodporuje Ústavě. Nicméně se nijak nevyjádřil ke spornému článku 90, který pojednává o ústavnosti referend. Rozhodnutí tak zrušilo hlasování Národního shromáždění o neústavnosti referenda.[100][101][102]

Referendum[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Slovinské referendum o legalizaci stejnopohlavního manželství (2015).

4. listopadu 2015 rozhodlo Národní shromáždění, že se referendum bude konat 20. prosince 2015.[103][104][105] Referenda se zúčastnilo požadované minimum 20 % oprávněných voličů, z nichž většina hlasovala proti návrhu.[106][107][108]

Adopční kauzy[editovat | editovat zdroj]

3. března 2010 rozhodl Nejvyšší soud o uznání rodičovských práv gay páru s dvojím občanstvím, který si osvojil holčičku ve Spojených státech.[109] 17. července 2011 umožnilo Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí lesbické ženě osvojení dítěte její registrované partnerky na základě zákona z r. 1976. Díky tomu se potvrdila možnost osvojování dětí v homoparentálních rodinách navzdory zrušení novely zákona o rodině v referendu.[110][111]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Eurobarometr z r. 2006 ukázal, že 31 % Slovinců podporuje stejnopohlavní manželství a 17 % by homosexuálním párům umožnilo adopci dětí (průměr EU 44 % a 33 %).[112]

Průzkum zveřejněný v říjnu 2006 ukázal, že by 23 % respondentů podpořilo plná adopční práva stejnopohlavních párů, zatímco 74 % by bylo proti.[113]

Statistika Delo Stik z února 2015 ukázala, že 59 % Slovinců podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 37 % je proti. Separátní otázka v anketě ukázala, že 51 % Slovinců podporuje návrh projednávaný v Národním shromáždění tou dobou, který by umožnil homosexuálním párům uzavírat sňatky a adoptovat děti, zatímco 42 % je proti. Podle průzkumu by 38 % respondentů podpořilo adopce dětí homosexuálními páry a 55 % by bylo proti.[114]

Jiný průzkum společnosti Ninamedia v březnu 2015 ukázal, že 42 % respondentů podporuje nový zákon, zatímco 54 % je proti. Podpora byla největší u osob mladších 30 let a v regionu Primorska.[115]

Výzkum zveřejněný v deníku Delo v březnu 2015 ukázal, že si většina respondentů myslí, že by Ústavní soud neměl umožnit referendum o takových věcech. Z těch, kteří indikovali účast v referendu, 36 % řeklo, že zákon podpoří, zatímco 50 % že nepodpoří.[116]

Eurobarometr z r. 2015 shledal, že by 54 % Slovinců podpořilo legalizaci stejnopohlavního manželství v celé Evropě, zatímco 40 % by bylo proti.[117]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Recognition of same-sex unions in Slovenia na anglické Wikipedii.

 1. Slovenia passes same-sex marriage law. www.b92.net [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-23. 
 2. (slovinsky) Istospolni in heterospolni
 3. (slovinsky) Zavrnili predlog zakona o istospolni zvezi
 4. Slovenian Marriage License Requirements
 5. (slovinsky) U-I-425/06
 6. Constitutional Court of Slovenia Upholds Equal Rights for Same Sex Partners
 7. a b Slovenia to legalize soon same-sex marriage: minister
 8. a b New Family Law Allowing Gay Marriage Stirs Controversy. www.sta.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-25. 
 9. (slovinsky) Po novem zakoniku istospolni partnerji do posvojitve otrok[nedostupný zdroj]
 10. Natural Order Of Things (Everyone Needs A Family)
 11. (slovinsky) PREDLOG DRUŽINSKEGA ZAKONIKA Archivováno 25. 7. 2011 na Wayback Machine
 12. (slovinsky) PREDLOG DRUŽINSKEGA ZAKONIKA Archivováno 25. 7. 2011 na Wayback Machine
 13. (slovinsky) Novi družinski zakonik – revolucionarni korak naprej ali nepremišljeni zdrs nazaj?
 14. (slovinsky) Javno mnenje delijo posvojitve otrok istospolnih skupnosti
 15. (slovinsky) Ko se nad nov družinski zakonik spravi Komisija Pravičnost in mir Archivováno 27. 10. 2009 na Wayback Machine
 16. (slovinsky) Predlog družinskega zakonika razdvaja javnost Archivováno 1. 11. 2009 na Wayback Machine
 17. (slovinsky) Izteka se javna razprava o predlogu družinskega zakonika Archivováno 13. 2. 2010 na Wayback Machine
 18. (slovinsky) Družinski zakonik naj varuje otroke[nedostupný zdroj]
 19. Deputies and Experts Clash Over Concept of Family. www.sta.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-15. 
 20. (slovinsky) Družinski zakonik bo predvidoma sprejet maja 2010 Archivováno 14. 12. 2009 na Wayback Machine
 21. Family Law Bill Ready for Parliament. www.sta.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-15. 
 22. (slovinsky) Družinski zakonik pripravljen za obravnavo v DZ Archivováno 6. 7. 2011 na Wayback Machine
 23. (slovinsky) Družinski zakonik odhaja v parlament
 24. (slovinsky) 0817-V Družinski zakonik
 25. (slovinsky) 0817-V Družinski zakonik Evidenčni podatki
 26. Gay Adoptions Cause Rift as MPs Discuss Family Law Bill. www.sta.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-03-18. 
 27. (slovinsky) Družinski zakonik čez oviro
 28. Ministry Confirms Changes to Gay Adoption Proposal. www.sta.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-26. 
 29. (slovinsky) Ministrstvo je pripravilo kompromisni predlog družinskega zakonika
 30. a b (slovinsky) Odbor za delo potrdil t.i. kompromisni predlog družinskega zakonika
 31. (německy) Queer:Slowenien schreckt vor Ehe-Öffnung zurück
 32. (slovinsky) Zakonik sprejet, morda veto DS, morda še referendum
 33. (slovinsky) Dosje: Družinski zakonik
 34. Referendum o družinskem zakoniku bo [online]. Delo.si, 27 December 2011 [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-02-15. (slovinsky) 
 35. Family Law Struck Down
 36. Slovenia referendum rejects law granting same-sex rights
 37. (slovinsky) Pričela se je javna obravnava Zakona o partnerski skupnosti Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine
 38. (slovinsky) Partnerska skupnost je skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost
 39. (slovinsky) Začetek javne razprave o predlogu Zakona o partnerski skupnosti Archivováno 25. 9. 2015 na Wayback Machine
 40. (slovinsky) Zakonska zveza – ne za moža in ženo, za dve osebi
 41. (slovinsky) 967-VII Zakon o partnerski zvezi
 42. After referendum, new bill submitted to protect gay couples
 43. (slovinsky) Möderndorfer: Primc je zlorabil referendumsko vprašanje za vključitev v politiko
 44. (slovinsky) Mnenje Vlade o Predlogu zakona o partnerski zvezi
 45. Slovenia will expand civil partnership rights after gay marriage defeated in referendum
 46. Skozi matični odbor tudi predlog Möderndorferjev zakon o partnerski zvezi
 47. Same-sex partnerships: Committee puts ball in Parliament's court
 48. (slovinsky) Državni zbor sprejel zakon o partnerski zvezi
 49. Same-sex partnership act passed
 50. (slovinsky) 967-VII Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v zvezi z Zakonom o partnerski zvezi (28.04.2016)
 51. (slovinsky) Delavci migranti vložili referendumske pobude še za tri zakone
 52. (slovinsky) Predstavniki delavcev migrantov v DZ vložili referendumske pobude še za tri zakone (daljše) Archivováno 29. 4. 2016 na Wayback Machine
 53. (slovinsky) 967-VII Odločitev predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev 05.05.2016
 54. (slovinsky) Brglez je zavrnil še tri referendumske pobude. Odbor 2014 protestiral pred DZ-jem.
 55. (slovinsky) 967-VII Dopis predsedniku Republike Slovenije (06.05.2016)
 56. (slovinsky) 967-VII Dopis Uradnemu listu
 57. (slovinsky) Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
 58. (slovinsky) Objavljeni zakoni, za katere so delavci migranti predlagali referendume
 59. (slovinsky) Zakon o partnerski zvezi
 60. New civil unions act enters into force
 61. Slovenia boosts rights of same-sex couples. abcnews.go.com [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-28. 
 62. Same-sex partnership act implemented
 63. 24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi. www.mddsz.gov.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-28. 
 64. (slovinsky) Delavci migranti so vložili ustavno pritožbo nad Brglezovo odločitev
 65. (slovinsky) Ustavno sodišče zavrnilo vse pobude delavcev migrantov
 66. Greater equality is on the way for same-sex couples in Slovenia
 67. 217 days to application of the Civil Partnership Act and substantially greater equality of same-sex couples
 68. (slovinsky) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 69. Time to bestow marriage equality to same-sex couples?
 70. (slovinsky) Mnenje Vlade o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 71. (slovinsky) Vlada ne nasprotuje predlogu ZL o istospolni skupnosti
 72. The government issues opinion on the Act Amending the Marriage and Family Relations Act. www.vlada.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-12. 
 73. (slovinsky) Pravice istospolnih in raznospolnih parov že kmalu izenačene
 74. Green light for the debate about the amendment to the law on marriage and family
 75. (slovinsky) Redefinicija družine v smer enakosti dobila zeleno luč
 76. Slovenia allows same-sex couples to marry, adopt children
 77. Same-sex and heterosexual union equal in Slovenia. www.mddsz.gov.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-09. 
 78. Slovenia approves same-sex marriage, adoption legislation
 79. (slovinsky) Državni svet ni izglasoval veta na zakon o družinskih razmerjih
 80. (slovinsky) Veta na novelo zakona o zakonski zvezi ne bo
 81. Same-sex marriage opponents in Slovenia push for referendum
 82. (slovinsky) 80.518 podpisov za referendum o redefiniciji zakonske skupnosti
 83. (slovinsky) SMC referendumu ne bo oporekal, ZL pa vztraja, da ga ne sme biti
 84. (slovinsky) Poslanci SMC: Ne bomo dopustili referenduma o zakonski zvezi Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine
 85. SMC Against Gay Marriage Referendum After All
 86. (slovinsky) Referendum o zakonski zvezi: podpise bodo zbirali od 23. marca
 87. Fate of gay marriage referendum in the hands of MPs
 88. (slovinsky) 23 poslancev v boju proti referendumu o zakonski zvezi Archivováno 5. 3. 2016 na Wayback Machine
 89. MPs Vote to Ban Gay Marriage Referendum
 90. (slovinsky) Poslanci zavrnili referendum
 91. (slovinsky) Pobudniki referenduma so zbrali 48.146 podpisov
 92. (slovinsky) Primc: V DZ-ju imamo podivjano večino, ki zlorablja ustavo in zakone
 93. (slovinsky) Koalicija Za otroke gre bo nocoj oddala ustavno pritožbo Archivováno 9. 4. 2015 na Wayback Machine
 94. (slovinsky) Ustavno Sodišče 18. seja - predlog dnevnega reda
 95. (slovinsky) 21. seja - predlog dnevnega reda
 96. (slovinsky) Odločitev US o referendumu o zakonu o zakonski zvezi verjetno šele jeseni Archivováno 23. 9. 2015 na Wayback Machine
 97. (slovinsky) 23. seja - potrjen dnevni red
 98. (slovinsky) 25. seja - predlog dnevnega reda
 99. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore za Demokracijo: Podpreti je treba družino!. www.demokracija.si [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-12-22. 
 100. Court judgement
 101. Slovenia court allows referendum on halting gay marriage [online]. Yahoo!7, 23 October 2015 [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-12-08. (anglicky) 
 102. Constitutional Court allows gay marriage referendum
 103. (slovinsky) Referendum o izenačitvi partnerskih skupnosti bo 20. decembra
 104. Slovenia to hold gay marriage vote in December
 105. Slovenia to hold Dec. 20 referendum on same-sex marriage
 106. Slovenians reject equal marriage in referendum
 107. Slovenia rejects same-sex marriage in a referendum [online]. 20 December 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Marriage equality voted down in referendum
 109. Supreme Court Upholds Gay Adoption. www.sexualorientationlaw.eu [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-26. 
 110. Zelena luč lezbični posvojitvi otroka [online]. Delo.si, 19 July 2011 [cit. 2014-04-05]. Dostupné online. (slovinsky) 
 111. First Adoption by Gay Partner of Child's Parent
 112. Eurobarometer 2006 [online]. [cit. 2015-02-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 113. (slovinsky) Vox populi - Aktualna vprašanja
 114. Večina podpira istospolne poroke, do posvojitev je zadržana [online]. 16 February 2015 [cit. 2015-02-16]. Dostupné online. (slovinsky) 
 115. (slovinsky) Izenačitev pravic raznospolnih in istospolnih parov po anketi podpira 42 odstotkov vprašanih, 54 jih temu nasprotuje
 116. (slovinsky) Anketa: Referendum o družinskih razmerjih ni dopusten, a če bi bil, bi zakon lahko padel
 117. Special Eurobarometer 437. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2017-07-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]