Stejnopohlavní manželství ve Finsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Stejnopohlavní manželství je ve Finsku legální od 1. března 2017. Návrh takového zákona přijal finský parlament 12. prosince 2014. 20. února 2015 jej podepsal finský prezident.

Předtím mohly páry stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství (finsky: rekisteröiti parisuhde; švédsky: registrerat partnerskap), které Finsko legalizovalo v r. 2002. Tento institut garantoval párům žijícím v něj vesměs stejná práva a povinnosti jako mají manželé, vyjma adopcí.

Registrované partnerství[editovat | editovat zdroj]

Registrované partnerství v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neexistuje politická shoda
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Návrh zákona o registrovaném partnerství (finsky: rekisteröiti parisuhde; švédsky: registerat partnerskap) párů stejného pohlaví přijal finský parlament 28. září 2001 v poměru hlasů 99:84.[1] Zákon se stal účinným 1. března 2002. Registrované partnerství přístupné pouze homosexuálním párům se obsahem práv a povinností nijak nelišilo od manželství, vyjma adopčních práv a užívání společného jména. Registrace a rozvod partnerství se nijak výrazně nelišily od klasického občanského sňatku. Zákon pamatoval také na imigrační práva zahraničního partnera.[2]

V květnu 2009 přijal parlament novelu zákona o registrovaném partnerství, která umožnila přiosvojení biologického dítěte druhého partnera.[3][4] Od 1. března 2017 již nelze uzavřít nové registrované partnerství. Stávající registrovaná partnerství lze na žádost změnit na manželství.

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

Parlamentní historie[editovat | editovat zdroj]

Volební období 2007-2011[editovat | editovat zdroj]

Podle statistiky zveřejněné v křesťanském týdeníku Kotimaa byla v březnu 2010 těsná parlamentní většina proti stejnopohlavnímu manželství. Ze 126 poslanců, kteří odpovídali na otázku, zda by podpořili manželství pro všechny, odpovědělo kladně 46 % a záporně 54 %. 63 % zástupců Sociální demokracie podpořilo stejnopohlavní manželství. Podobný postoj zaujaly Zelený svaz a Svaz levice.[5][6]

Pozdější výzkum z dubna 2010 v Helsingin Sanomat ukázal podporu stejnopohlavního manželství, včetně plných adopčních práv, napříč celým politickým spektrem. Mluvčí Národní koalice Taru Tujunen potvrdila, že se na příštím kongresu strany zahájí iniciativa na podporu manželství pro všechny.[7][8] Tam se zástupci strany shodli na podpoře manželství pro všechny. Místopředseda poslaneckého klubu Národní koaliční strany Ben Zyskowicz řekl, že takovému zákonu nedává v nadcházejících čtyřech letech moc velké šance, neboť většina poslanců za Národní koalici je proti.[9][10] Dva týdny předtím se na podpoře stejnopohlavního manželství usnesla i Finská sociálně demokratická strana.[11] Stejný přístup zaujaly Svaz levice a Zelený svaz.[12][13] Ministr zahraničí Alexander Stubb řekl na zahajovacím ceremoniálu týdne hrdosti sexuálních menšin Helsinki Pride dne 28. června, že požaduje přijetí zákona o stejnopohlavních sňatcích a adopcích dětí páry stejného pohlaví.[14]

2. července 2010 oznámila ministryně spravedlnosti Tuija Brax, že je její úřad připraven zpracovat reformu manželského zákona na podzim roku 2011.[15] Očekávalo se, že by stejnopohlavní manželství mohlo být legalizováno po nadcházejících parlamentních volbách, v nichž se tato otázka považovala za jedno z klíčových témat[16], přestože v předvolebních průzkumech pouze 20 % respondentů uvedlo, že to považuje za důležité.[17]

Volební období 2011-2015[editovat | editovat zdroj]

Podle volební kalkulačky Helsingin Sanomat podporovalo adopce dětí páry stejného pohlaví 90 poslanců z celkových 200, zatímco 93 bylo proti.[18] Koaliční smlouva nově sestaveného vládního kabinetu Jyrkiho Katainena, jehož partnerem byli také Křesťanští demokraté, obsahovala dodatek o tom, že nikdy nebude zpracován vládní návrh zákona o stejnopohlavním manželství.[19] Svaz levice však během rozhovorů s novou vládou potvrdila, že jakýkoli poslanecký návrh tohoto typu podpoří zbývající koaliční strany: Národní koaliční strana, Finská sociálně demokratická strana, Svaz levice, Zelený svaz a Švédská lidová strana.[20] Poslanecký návrh zákona o stejnopohlavním manželství byl prezentován 29. září 2011.[21][22][23]

21. března 2012 se po pětiměsíčním získávání podpory u ostatních poslanců začal prvně projednávat v parlamentu. 79 ze 199 poslanců vyjádřilo podporu návrhu. Postupem času se k nim přidalo i několik dalších politických představitelů, včetně premiéra Jyrki Katainena.[24][25][26] 27. února 2013 byl návrh odmítnut Komisí pro právní záležitosti v poměru hlasů 9:8.[27][28] Po negativním stanovisku komise se začal zpracovávat nový návrh prostřednictvím občanské iniciativy organizované kampaní Tahdon2013 ("Měním rok 2013").[29] Kampaň zahájila sběr podpisů 19. března 2013 [27][30] a hned následující den večer získala 90 tisíc online podpisů. Za úkol si dala jich získat minimálně 166 851. Požadované parlamentní minimum je 50 tisíc podpisů.[31][32]

Občanské iniciativy jsou ve Finsku legální od r. 2012.[33][34] Proto bylo také v březnu 2013 nejisté, zda bude mít stejné postavení a vážnost jako vládní návrh (hallituksen esitys) nebo poslanecký návrh (lakialote).[35] Poslanecké návrhy podpořené nejméně 100 poslanci mají v legislativním procesu přednost, zatímco ostatní se projednávají většinou až na konci parlamentní schůze.[36][37]

Mluvčí parlamentní rady vydal v dubnu doporučení, jimiž by se občanské iniciativy měly řídit, aby pak mohli ovlivňovat zákonodárný proces. Všechny takové iniciativy se zasílají zvláštní komisi volené parlamentem. Komise by pak měla do šesti měsíců od přijetí informovat signatáře o tom, jaký postoj k jejich iniciativě zaujímá, včetně vyjádření odborníků, a zda se jí parlament bude zabývat. Komise má v této běci neomezenou pravomoc a pracuje zcela nezávisle.

Sběr podpisů za manželství pro všechny byl v září po uplynutí standardních šesti měsíců ukončen a zaslán parlamentu 13. prosince 2013. V únoru se iniciativou zabývala Komise pro právní záležitosti.[38][39][32][40][41] Ta pak následně naplánovala veřejné slyšení na téma iniciativy 13. března 2014.[42] Tam se zreportovalo, že by se iniciativa měla neprodleně dostat do parlamentu, a že by ji komise měla podpořit.[43][44] 25. června 2014 se po několika setkáních s odborníky rozhodla Komise pro právní záležitosti stejnopohlavní manželství v poměru hlasů 10:6 nepodpořit. Hlasování by bylo za obvyklých okolností těsné. Nicméně dva členové komise podporující manželství byli nepřítomni a tudíž nahrazeni náhradníky, kteří se vyslovili proti.[45][46]

20. listopadu hlasovala komise v poměru hlasů 9:8 pro doporučení parlamentu stejnopohlavní manželství odmítnout..[47][48] 28. listopadu 2014 se parlament v poměru hlasů 92:105 odmítnul řídit doporučením komise, což dávalo legalizaci stejnopohlavního manželství velké šance na přijetí.[49][50] Postoj parlamentu zburcoval Velkou komisi (Grand Committee) k dalšímu přezkoumávání iniciativy, kterou pak následně 3. prosince 2014 v poměru hlasů 17:8 podpořila.[51][52] Na parlamentní schůzi byla iniciativa při druhém čtení přijata v poměru hlasů 101:90 a podepsána finským prezidentem 20. února 2015. Spolu s finálním hlasováním parlamentu byl přijat dokument zavazující příští vládu aktivně se podílet na všech zákonných změnách souvisejících s plnou implementací zákona během roku 2015.[53][54][55][56][57] Zákon se stal účinným 1. března 2017.[58][59][60]

Hlasování finského parlamentu 12. prosinec 2014[61]

Strana Pro Proti Zdržel se Nepřítomen (nehlasoval) Celkem
Národní koaliční strana 26 15 0 3 44
Sociálně demokratická strana 36 3 0 2 41
Praví Finové 1 35 0 1 37
Finský střed 6 29 1 0 36
Levá aliance 12 0 0 0 12
Švédská lidová strana 9 1 0 0 10
Křesťanští demokraté 0 6 0 0 6
Zelený svaz 9 0 0 1 10
Disidenti z Levého svazu 2 0 0 0 2
Změna 2011 0 1 0 0 1
Celkem 101 90 1 7 199
a. Švédskojazyčná parlamentní skupina se skládá z devítí poslanců za Švédskou lidovou stranu a jednoho poslance Ålandské koalice (Åland Coalition), který zastupuje autonomní souostroví Ålandy.
b. Mluvčí finského parlamentu hlasuje pouze za mimořádných okolností, ačkoli je součástí zákonodárného sboru Finské republiky, a tudíž 200. poslancem nebo poslankyní.

Volební období 2015-2019[editovat | editovat zdroj]

Po parlamentních volbách 19. dubna 2015 vznikla nová konzervativnější vláda složená z Finského středu, Pravých Finů a Národní koaliční strany. Přestože většina jejich poslanců byla proti stejnopohlavnímu manželství, nebránil se nový vládní kabinet práci na legislativních změnách souvisejících s nadcházející změnou. Přestože Praví Finové byli pro zrušení nového manželského zákona, zbývající dvě strany to odmítly. Opoziční strany, vyjma Křesťanských demokratů, byly v otázce manželství téměř jednotné.[62]

22. října 2015 zahájil parlament debatu na téma implementace legislativy související se stejnopohlavním manželstvím. Ministr spravedlnosti Jari Lindström za Pravé Finy, který zpracoval první takový návrh, řekl, že tak činí v rozporu se svým osobním přesvědčením.[63][64] 11. prosince 2015 doporučila Komise pro právní záležitosti přijetí jeho návrhu s několika změnami.[65] Návrh přijal parlament v poměru hlasů 106:46 17. února 2016.[66] Prezident jej pak podepsal 8. dubna 2016. Jeho účinnost byla naplánovaná na datum nabytí účinnosti znovelizovaného manželského zákona.[67][68]

Hlasování finského parlamentu 17. února 2016[69]

Strana Pro Proti Nepřítomen/Zdržel se
Finský střed 22 12 15
Praví Finové 3 24 11
Národní koaliční strana 25 0 12
Sociálně demokratická strana 25 1 8
Zelený svaz 14 0 1
Svaz levice 10 0 2
Švédská lidová strana 7 0 3
Křesťaňští demokraté 0 5 0
Celkem 106 42 52
a. Švédskojazyčná parlamentní skupina se skládá z devítí poslanců za Švédskou lidovou stranu a jednoho poslance Ålandské koalice (Åland Coalition), který zastupuje autonomní souostroví Ålandy.
b. Mluvčí finského parlamentu hlasuje pouze za mimořádných okolností, ačkoli je součástí zákonodárného sboru Finské republiky, a tudíž 200. poslancem nebo poslankyní.

Separátní návrh obsahoval změny zákonů o sociálních službách a zdravotní péči, které zpracovala vláda 3. listopadu 2016 a přijal parlament poměrem hlasů 128:28 13. prosince 2016.[70][71][72][73] 13. ledna 2017 byly podepsány prezidentem. Účinnými se stanou spolu s novým manželským zákonem.[74][75]

Hlasování finského parlamentu 13. prosinec 2016[76]

Strana Pro Proti Nepřítomen/Zdržel se
Finský střed 41 0 0 8
Praví Finové 13 14 4 6
Národní koaliční strana 24 0 0 13
Sociálně demokratická strana 29 0 0 6
Zelený svaz 12 0 0 3
Svaz levice 9 0 0 3
Švédská lidová strana 0 9 0 1
Křesťaňští demokraté 0 5 0 0
Celkem 128 28 4 40
a. Švédskojazyčná parlamentní skupina se skládá z devítí poslanců za Švédskou lidovou stranu a jednoho poslance Ålandské koalice (Åland Coalition), který zastupuje autonomní souostroví Ålandy.
b. Mluvčí finského parlamentu hlasuje pouze za mimořádných okolností, ačkoli je součástí zákonodárného sboru Finské republiky, a tudíž 200. poslancem nebo poslankyní.
c. Devět přítomných poslanců za Švédskou lidovou stranu hlasovalo proti, ačkoli tím jednali v rozporu s platformou své strany.[77]
d. Dva poslanci - Henry Wallin za Sociální demokracii a Mikka Niikko za Pravé Finy se původně chystali hlasovat proti přijetí návrhu.[78]

29. března 2015 byla spuštěná občanská iniciativa za zrušení nového manželského zákona.[79] Do 29. září 2015 se jí podařilo získat téměř 110 tisíc podpisů. 22. června 2016 se jí pak zabýval parlament. 8. září 2016 byla iniciativa postoupená Komisi pro právní záležitosti,[80][81] která pak 15. února 2017 doporučila parlamentu odmítnutí požadavku iniciativy.[82][83][84] 17. února 2017 se parlament rozhodl akceptovat doporučení komise v poměru hlasů 120:48 a 2 zdrženími se. Hlasoval tedy pro manželství pro všechny a proti této iniciativě.[85][86][87][88]

Hlasování finského parlamentu 17. únor 2017[89]

Strana Pro Proti Nepřítomen/Zdržel se
Finský střed 26 13 2 8
Praví Finové 3 28 0 6
Národní koaliční strana 31 1 0 5
Sociálně demokratická strana 30 0 1 4
Zelený svaz 13 0 0 2
Svaz levice 11 0 0 1
Švédská lidová strana 6 0 0 4
Křesťaňští demokraté 0 5 0 0
Celkem 120 48 2 30
a. Švédskojazyčná parlamentní skupina se skládá z devítí poslanců za Švédskou lidovou stranu a jednoho poslance Ålandské koalice (Åland Coalition), který zastupuje autonomní souostroví Ålandy.
b. Mluvčí finského parlamentu hlasuje pouze za mimořádných okolností, ačkoli je součástí zákonodárného sboru Finské republiky, a tudíž 200. poslancem nebo poslankyní.
c. Poslankyně za Švédskou lidovou stranu Eva Biaudet a poslankyně za Zelený svaz při prvním hlasování volily špatně, neboť původně chtěli podpořit postoj komise, ale zadaly "zdržení se".[90] They have both intended to vote 'Yes' on the committee report.[91][92]

Statistiky[editovat | editovat zdroj]

První měsíc po účinnosti nového manželského zákona uzavřelo ve Finsku celkem 87 párů stejného pohlaví manželství a 770 si nechalo změnit registrované partnerství na manželství.[93][94]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Podpora stejnopohlavního manželství začala ve Finsku růst v průběhu počátečních let 21. století. Průzkum EU z prosince 2006 ukázal, že 45 % Finů podporuje stejnopohlavní manželství,[95] kdežto jiný výzkum provedený společností Yle ukázal 54% podporu a 35 % opozici.[17] V lednu 2013 se v průzkumu YouGov vyslovilo pro stejnopohlavní manželství 57 % Finů, 32 % bylo proti a 12 % nemělo jasný názor. V tom samém výzkumu byla podpora homoparentálního osvojení 51 %, 36 % bylo proti a 13 % nemělo jasný názor.[96][97] Statistika z března 2013 od Taloustutkimus shledala, že 58 % Finů podporuje stejnopohlavní manželství.[98] V březnu 2014 se v tom samém výzkumu vyslovilo pro manželství 65 % respondentů, 27 % bylo proti a 8 % nemělo jasný názor.[44]

Výzkum z června 2014, který zkoumal podporu manželství pro všechny u představitelů Evangelicko-luteránské církve, ukázal, že 44 % duchovních taková zákon podporuje, zatímco 41 % je proti a 15 % neutrálních. 60 % z nich podporuje žehnání registrovaným párům před Bohem. 28 % zkoumaných řeklo, že by církve neměly oddávat páry stejného pohlaví, pokud manželství pro všechny bude přijato.[99]

Eurobarometrické šetření z r. 2015 ukázalo, že 66 % Finů podporuje legalizaci stejnopohlavní manželství napříč celou Evropou, zatímco 28 % je proti.[100]

Regionální měřítko[editovat | editovat zdroj]

Finsko se stalo poslední severskou zemí, která legalizovala stejnopohlavní manželství. Ačkoli se touto změnou zařadilo po bok skandinávských zemí, které jsou tradičně velmi liberální co se týče LGBT, jedná se přeci o významný krok, neboť Finsko bylo historicky dlouhodobě ovlivňováno sousedním Ruskem, které zase naopak zaujímá k LGBT právům velmi odmítavý, až otevřeně nepřátelský postoj.[101]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in Finland na anglické Wikipedii.

 1. Parliament narrowly passes law allowing same-sex registration [online]. 28 September 2001 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta [online]. Finlex [cit. 2016-04-11]. Dostupné online. (finsky) 
 3. Finland allows gay couples to adopt partner's children [online]. PinkNews, 15 May 2009 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-11]. Dostupné online. (finsky) 
 5. "Slim majority of Finnish MPs against same-sex marriage -Poll", Helsinki Times, 11 March 2010. Ověřeno k 11 March 2010.Archived from the original on 19 March 2016. 
 6. "Homoliitot jakavat eduskunnan", MTV3, 11 March 2010. Ověřeno k 11 March 2010.fiArchived from the original on 7 April 2014. 
 7. Widespread support within Parliamentary parties for gender-neutral marriage [online]. [cit. 2010-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Nordal, Erlingur."Finnish parliamentary support for gay marriage and adoption rights", IceNews, 23 April 2010. Ověřeno k 23 April 2010.Archived from the original on 26 January 2016. 
 9. NCP's Conflicting Stands on Swedish in Finland [online]. 13 June 2010 [cit. 2016-11-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Lehdet: Zyskowicz toppuuttelee sukupuolineutraalia avioliittolakia [online]. 29 July 2010 [cit. 2010-07-30]. Dostupné online. (Finnish) 
 11. NCP delegates endorse abolition of mandatory Swedish, gender-neutral marriage [online]. 14 June 2010 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Rikkaus lisääntyy jakamalla [online]. 20 June 2010 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 13. Vihreä tehtävä 2010–2014 – poliittinen ohjelma [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 14. Huuskonen, Matti."Stubb vaati homopareille täyttä adoptio-oikeutta Helsinki Priden avajaisissa", Helsingin Sanomat, 28 June 2010. Ověřeno k 20 July 2010.fiArchived from the original on 19 August 2010. 
 15. Gender-Neutral Marriage Law Possible by 2012 [online]. 2 July 2010 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Avioliittolaki ja uskonto kuumentavat alkavaa vaalitaistoa [online]. Helsingin Sanomat, 17 July 2010 [cit. 2010-07-20]. Dostupné online. (finsky) 
 17. a b Survey: Majority Favour Gender Neutral Marriage Law [online]. 21 August 2010 [cit. 2011-07-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. ; ROKKA, Jussi. Homoparien ulkopuolinen adoptio jakaa uuden eduskunnan [online]. Sanoma News, 25 April 2011 [cit. 2011-07-07]. Dostupné online. (finsky) 
 19. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta [pdf]. Cabinet of Finland, 17 June 2011 [cit. 2011-06-22]. Dostupné online. (finsky) 
 20. "Sukupuolineutraalia avioliittolakia ei hallitusohjelmaan", Yle, 17 June 2011. Ověřeno k 22 June 2011.fiArchived from the original on 11 January 2016. 
 21. BREAKING NEWS: Multiparty initiative to change marriage legislation to allow same-sex marriages [online]. 28 September 2011 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. NEWS ANALYSIS: Marriage equality issue left over from government formation talks [online]. 29 September 2011 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Parties propose gender neutral marriage [online]. 28 September 2011 [cit. 2016-11-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. Marriage equality bill divides Parliament [online]. 22 March 2012 [cit. 2016-02-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Vassinen, Eero."Finnish MPs seek to legalize same-sex marriage", 21 March 2012. Ověřeno k 22 March 2012.Archived from the original on 5 December 2014. 
 26. Lakialoite 2/2012 vp [online]. Parliament of Finland. Dostupné online. (finsky) 
 27. a b Parliamentary committee narrowly blocks same-sex marriage [online]. 27 February 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Committee votes against bill for equal marriage rights [online]. 27 February 2013 [cit. 2016-04-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Tahdon2013 [online]. Tasa-arvoinen Suomi ry [cit. 2013-03-19]. Dostupné online. (finsky) 
 30. MORGAN, Joe. Finland votes against gay marriage [online]. 1 March 2013 [cit. 2016-04-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. TOIVONEN, Terhi. Tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitteella jo 100 000 nimeä kasassa [online]. 19 March 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné online. (finsky) 
 32. a b Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia [online]. Ministry of Justice of Finland [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (finsky) 
 33. Citizens’ initiatives in Finland [online]. Ministry of Justice of Finland [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. The Constitution of Finland [PDF]. Ministry of Justice of Finland. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Legislative work of Parliament [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 36. ROMERO, Rebeca. Kannattaako kansalaisaloitteen tekeminen? [online]. Alma Media, 6 March 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (finsky) 
 37. HALMINEN, Laura; RANTANEN, Miska. Tiitisen puheille kansalaisaloitteesta tyrmäys: "Hän on väärässä" [online]. Sanoma News, 12 March 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (finsky) 
 38. Parliament mulls how to deal with citizens’ initiatives [online]. 13 March 2013 [cit. 2016-04-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. "Kansalaisaloitteelle vastaus kuudessa kuukaudessa", Parliament of Finland, 17 April 2013.Archived from the original on 20 October 2013. 
 40. Potts, Andrew."Finland’s Parliament to consider gay marriage after popular campaign", Gay Star News, 20 September 2013. Ověřeno k 14 April 2016.Archived from the original on 24 September 2013. 
 41. "Initiative for equal Marriage Act presented to Parliament", Helsinki Times, 13 December 2013. Ověřeno k 14 April 2016.Archived from the original on 1 February 2016. 
 42. ARO, Jessikka. Homoliittojen käsittely eduskunnassa jatkuu – lakivaliokunnalta yksimielinen päätös [online]. 27 February 2014 [cit. 2014-03-05]. Dostupné online. (Finnish) 
 43. UUSIVAARA, Terhi. Sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat: Ihmisten tarpeeton luokittelu poistettava [online]. 13 March 2014 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (finsky) 
 44. a b "Tahdon2013-kysely: Samaa sukupuolta olevien avioliiton kannatus noussut", Yle, 13 March 2014. Ověřeno k 14 March 2014.FinnishArchived from the original on 7 November 2014. 
 45. "Legal committee votes against gay marriage", Yle, 25 June 2014.Archived from the original on 16 February 2016. 
 46. ; RANTANEN, Annika; SAARIKOSKI, Laura. Initiative for equal marriage rights turned down by Legal Affairs Committee [online]. 25 June 2014 [cit. 2016-04-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. "MPs to face conscience vote on gay marriage", Yle, 20 November 2014. Ověřeno k 13 December 2014.Archived from the original on 30 January 2015. 
 48. ; TEIVAINEN, Aleksi. Legal Affairs Committee re-affirms opposition to equal marriage rights [online]. 20 November 2014 [cit. 2016-04-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Finnish Parliament approves same-sex marriage [online]. 28 November 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. ; ERCANBRACK, Anna. Finland votes to legalise same-sex marriage [online]. 28 November 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. "Stora utskottet sade ja till könsneutral äktenskapslag", Yle, 3 December 2014.SwedishArchived from the original on 4 October 2015. 
 52. ; TEIVAINEN, Aleksi. Grand Committee votes for equal marriage rights [online]. 3 December 2014 [cit. 2016-04-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. Parliament Approves Equal Marriage Rights [online]. 12 December 2014 [cit. 2016-02-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. Second vote approval of gender-neutral marriage bill [online]. 12 December 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. NURMI, Eero. Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta [online]. 12 December 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné online. (Finnish) 
 56. President signs gender-neutral marriage law [online]. 20 February 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 57. MORGAN, Joe. Finland president signs gay marriage law - couples will have to wait to get married until 2017 [online]. 20 February 2015 [cit. 2016-04-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. Same-sex marriage law goes into effect in Finland [online]. 1 March 2017 [cit. 2017-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 59. DUFFY, Nick. Same-sex weddings finally begin today in Finland [online]. 1 March 2017 [cit. 2017-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 60. ROBINS-EARLY, Nick. Finland Allows Same-Sex Marriages For The First Time [online]. 1 March 2017 [cit. 2017-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 61. Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp) - Toinen käsittely [online]. 12 December 2014 [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (Finnish) 
 62. GRANHOLM, Alexander. Så här tycker den nya riksdagen [online]. 20 April 2015 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Swedish) 
 63. Justice minister to reluctantly present same-sex marriage legislation [online]. 22 October 2015 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. AUVINEN, Pirjo. Avioliittolaista hurja väittely eduskunnassa: "Ministerit ja kansanedustajat ovat saaneet tehtävänsä Jumalalta" [online]. 22 October 2015 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 65. Valiokunnan mietintö LaVM 7/2015 vp HE 65/2015 vp [online]. [cit. 2016-04-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 66. Parliament approves same-sex marriage legislation [online]. 17 February 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. All systems go for gender-neutral marriage in 2017 [online]. 8 April 2016 [cit. 2016-04-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. Tasavallan presidentin esittely 8.4.2016 [online]. President of Finland, 8 April 2016 [cit. 2016-04-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 69. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi - Toinen käsittely [online]. 17 February 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 70. HE 232/2016 vp [online]. Parliament of Finland [cit. 2016-11-18]. Dostupné online. (Finnish) 
 71. MOLLGREN, Sami. Hallitus antoi esityksen avioliittolain uudistukseen liittyvistä sosiaaliturvalakien muutoksista [online]. 3 November 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 72. Eduskunta hyväksyi lakiesityksiä tiistain täysistunnossa [online]. Parliament of Finland, 13 December 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 73. MOLLGREN, Sami. Eduskunta hyväksyi avioliittolain uudistuksen toisen liitännäislakipaketin [online]. 13 December 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 74. Tasavallan presidentin esittely 13.1.2017 [online]. President of Finland, 13 January 2017 [cit. 2017-01-13]. Dostupné online. (Finnish) 
 75. MOLLGREN, Sami. Avioliittolain uudistus valmis: presidentti vahvisti toisen liitännäislakipaketin [online]. 13 January 2017 [cit. 2017-01-13]. Dostupné online. (Finnish) 
 76. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi - Toinen käsittely [online]. Parliament of Finland, 13 December 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 77. POHJANPALO, Olli. Koko Rkp:n ryhmä painoi väärää nappia – äänesti vahingossa väärin eduskunnassa isyysrahalain käsittelyssä [online]. 14 December 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 78. Pöytäkirjan asiakohta PTK1322016 vp - 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi [online]. Parliament of Finland, 13 December 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné online. (Finnish) 
 79. Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 80. KAA 2/2016 vp [online]. Parliament of Finland [cit. 2016-09-16]. Dostupné online. (Finnish) 
 81. "Parliament debates initiative to deny same-sex couples right to marry", Helsinki Times, 11 September 2016. Ověřeno k 16 September 2016.Archived from the original on 13 September 2016. 
 82. MOLLGREN, Sami. Lakivaliokunta esittää Aito avioliito -kansalaisaloitteen hylkäämistä - aloite eduskunnan täysistuntoon [online]. 15 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 83. Parliament moves to reject initiative to void same-sex marriage law [online]. 15 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 84. Valiokunnan mietintö LaVM 1/2017 vp - KAA 2/2016 vp [online]. Parliament of Finland, 15 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 85. Finnish Parliament votes down bid to repeal same-sex marriage [online]. 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 86. ; FORSELL, Tuomas. Finnish parliament confirms same-sex marriage law [online]. 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. HAUTANEN, Suvi. Aito avioliitto -kansalaisaloite kaatui eduskunnassa äänin 120–48 [online]. 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 88. Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta - Toinen käsittely [online]. Parliament of Finland, 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 89. Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp) - Toinen käsittely [online]. 12 December 2014 [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (Finnish) 
 90. Ben Zyskowicz: Saattaa olla, että äänestin väärin, mutta äänestin oman näkemykseni mukaisesti [online]. Verkkouutiset, 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 91. Pöytäkirjan asiakohtaPTK92017 vp (Täysistunto Perjantai: 17.2.2017 klo 12.59—13.31) [online]. Parliament of Finland, 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 92. Punkt i protokolletPR92017 rd (Plenum Fredag: 17.2.2017 kl. 12.59—13.31) [online]. Parliament of Finland, 17 February 2017 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (Finnish) 
 93. Over 800 couples marry in first month of legal same-sex unions [online]. 4 April 2017 [cit. 2017-04-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 94. MOLLGREN, Sami. Kaikkiaan 857 samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon maaliskuussa 2017 [online]. 4 April 2017 [cit. 2017-04-04]. Dostupné online. (Finnish) 
 95. Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage [online]. 24 December 2006 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 96. Same-Sex Marriage in Europe Poll 2013 [online]. 1 November 2013 [cit. 2016-02-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 97. YouGov / EMEA Survey Results [online]. 1 November 2013 [cit. 2016-02-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law [online]. 9 March 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 99. Lång, Linus."Många präster stöder könsneutral äktenskapslag", Yle, 26 June 2014. Ověřeno k 14 April 2016.svArchived from the original on 18 February 2016. 
 100. "Special Eurobarometer 437", Eurobarometer.Archived from the original on 22 January 2016. 
 101. "Same-sex marriage in Finland means standing up to Russia", The Conversation. Ověřeno k 5 October 2016. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Laki avioliittolain muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki avioliittolain muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Lakirekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2016-04-16]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky) 
 • Laki toimeentulotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta [online]. FINLEX [cit. 2017-01-20]. Dostupné online. (finsky)