Registrované partnerství ve Švýcarsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Švýcarsko umožnilo homosexuálním párům uzavírat registrované partnerství od 1. ledna 2007 po kladném výsledku referenda z roku 2005. Ústavní novela, která by jim zpřístupnila institut manželství je momentálně v legislativním procesu. Aby prošla, je zapotřebí většinová podpora obyvatelstva napříč všemi kantony v referendu, které je v případě změn ústavy obligatorní.

Registrované partnerství[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

V celonárodním referendu konaném 5. června 2005 podpořilo 58 % Švýcarů návrh zákona o registrovaném partnerství, který garantuje stejnopohlavním párům žijícím v něm vesměs stejná práva jako mají manželé - status blízké osoby, rovné zdanění, sociální zabezpečení, pojišťovnictví, společný majetek a bydlení. Zákon o registrovaném partnerství momentálně negarantuje homosexuálním párům následující:

 • Společné osvojení dětí
 • Přístup k asistované reprodukci
 • Obtížnější způsob získání trvalého pobytu pro cizince. Manželé švýcarských občanů mají ze zákona právo na rychlé získání občanství. Stejný přístup není garantovaný ani u stejnopohlavních manželství uzavřených v zahraničí. Ta jsou ve zdejších zákonech uznávána jako registrovaná partnerství.

Oficiálním názvem institucionalizovaných stejnopohlavních svazků je v němčině "Eingetragene Partnerschaft", ve francouzštině "partenariat enregistré" a "unione domestica registrata" v italštině. Návrh přijala Národní rada v poměru hlasů 111:72 3. prosince 2003 a Rada států 3. června 2004 s drobnými úpravami.[1][2] Národní rada jej znovu přijala 10. června, ale konzervativní Federální demokratické unii se podařilo získat dostatečný počet podpisů pro vypsání celonárodního referenda.[3][4] V něm se dne 5. června 2005 vyslovilo 58 % občanů pro přijetí.[5] Nový zákon nabyl účinnost k 1. lednu 2007.[6] Švýcarsko se tak stalo první zemí, kde se zákonem uznávané homosexuální svazky prosadily prostřednictvím plebiscitu.

Heterosexuální páry[editovat | editovat zdroj]

Jak volily různé švýcarské volební obvody v referendu o registrovaném partnerství, 2005
     >60%
     50%-59%
     <49%

15. března 2016 přijala Národní rada dvě novely zákona o registrovaném partnerství, jejichž účelem zpřístupnění institutu pro heterosexuální páry.[7] Prošly v poměru hlasů 96:83 a 96:82.[8]

Adopce a rodičovství[editovat | editovat zdroj]

Homosexuální jednotlivec může podle švýcarských zákonů se stát osvojitelem dítěte. Návrh zákona, který by umožnil přiosvojení dítěte druhého z partnerů přijal spolkový parlament na jaře 2016. Jeho odpůrci se neúspěšně pokusili o vypsání referenda. Tento nový zákon se stane účinným od data, které ještě bude upřesněno.[9]

Článek 27 zákona o registrovaném partnerství upravuje vztah mezi dětmi a partnery rodičů. Podle zákona je partner rodiče povinen přispívat na výživu jeho dětí, biologických i osvojených, a zároveň oprávněn jej zastupovat v běžných věcech jako by byl jeho právoplatným zákonným zástupcem. Partner má rovněž v případě rozvodu partnerství právo na styk s dítětem svého bývalého partnera.[10] Díky tomuto ustanovení je švýcarský institut registrovaného partnerství považovaný za jeden z nejliberálnějších, neboť samotné partnerství dává partnerům rodičů už faktickou roli právoplatného rodiče.

V r. 2010 vypsala švýcarská LGBT organizace petici s názvem "Rovné příležitosti pro všechny rodiny" s požadavkem na rozšíření adopčních práv. 30. září 2011 se dolní komora federálního parlamentu rozhodla v poměru hlasů 83:97 požadavku petice nevyhovět.[11] Nicméně právě díky petici se rozbouřila široká diskuse na toto téma v řadách poslanců. Například poslankyně Maja Ingoldová za Švýcarskou evangelickou stranu se vyjádřila pro liberálnější přístup ke gay a lesbickému rodičovství navzdory faktu, že právě její strana byla jedním z odpůrců zákona o registrovaném partnerství. Bylo však zřejmé, že parlament zaujímá diametrálně odlišný přístup k té měkčí verzi adopcí. Zatímco u společného osvojení byla podpora menšinová, tak při osvojení dítěte partnera mělo mnohem větší podporu.

Rada kantonů, horní komora federálního parlamentu, petici přijala a její komise pro právní záležitosti přijala návrh otevřeně homosexuálního poslance Claude Janiaka za Švýcarskou sociálně demokratickou stranu, ze kterého se odstranila možnost společného osvojování dětí bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci. V listopadu 2011 komise podpořila jednomyslně návrh spolu s konzervativní Švýcarskou lidovou stranou.[12] V únoru 2012 se federální rada, orgán výkonné moci, vyjádřila k postoji Rady kantonů, která je plně pro přiosvojení dítěte partnera, ale proti plným adopčním právům.[13] 14. března 2012 přijala Rada kantonů v poměru hlasů 21:19 kompletní plné rozšíření adopčních práv pro stejnopohlavní páry bez ohledu na rodinný stav nebo sexuální orientaci.[14]

Jelikož toto Národní rada během debaty v září 2011 odmítala, tak se v ní o něm hlasovalo ještě jednou. 13. prosince 2012 přijala Národní rada v poměru hlasů 113:64 [15] možnost osvojení dítěte partnera, jak biologického, tak i osvojeného před vstupem do partnerství. Národní rada tedy podstatně okleštila verzi přijatou Radou kantonů.[16] 4. března 2013 se rozhodla verzi Národní rady ze 13. prosince 2012 podpořit i Rada kantonů (poměr hlasů 26:16).[17]

V listopadu 2014 se v rámci nadcházejících parlamentních voleb rozhodla federální rada přijmout možnost adopce dítěte partnera jakožto součást rozsáhlé adopční reformy.[18][19] Návrh musí být momentálně odsouhlasen i v parlamentu. Jeho odpůrci usilují o vypsání referenda.[20] Pro jeho uskutečnění se musí podařit ve lhůtě 100 dní získat 50 000 podpisů.

V lednu 2016 hlasovala v poměru hlasů 7:3 s jedním zdržením komise pro právní záležitosti při Radě kantonů pro přijetí návrhu o adopcích dítěte partnera.[21] 8. března 2016 přijala Rada kantonů návrh v poměru 25:14. Nový zákon se týká i nesezdaných párů, homosexuálních i heterosexuálních, a snižuje věk způsobilosti k osvojení z 35 na 28.[22][23] Bývalá švýcarská prezidentka Simonetta Sommarugaová návrh podporovala říkala, že je nezbytně nutný v zájmu ochrany dětí vyrůstajících v homosexuálních párech. 13. května 2016 přijala návrh komise pro právní záležitosti při Národní radě v poměru hlasů 15:9.[24] 14. května 2016 byl návrh přijat Národní radou v poměru hlasů 113:64.[25][26] Různé texty zpracované dvěma komorami způsobili přepracování návrhu na finální verzi, jíž pak schválil parlament 17. června 2016 poměrem hlasů 125.68 se 3 zdrženími se.[27][28] Podle švýcarských zákonů mají odpůrci návrhu 100 dní na získání 50 000 podpisů. V takovém případě by se v průběhu legisvakační lhůty muselo vypsat referendum. Před finálním hlasováním založila komise pro referenda komisi složenou ze členů několika politických stran s cílem vypořádání se s otázkou referenda. Žádná většinová politická strana ji nepodpořila.[29][30] 4. října 2016 bylo potvrzeno, že se žádné referendum konat nebude, neboť se odpůrcům podařilo do 100 dní získat pouze 20 000 podpisů.[31] Federální rada se momentálně rozhoduje o datu, ke kterému se nový zákon stane účinným.

Snadnější získávání občanství[editovat | editovat zdroj]

14. března 2016 přijala Národní rada návrh zákona usnadňující párům žijícím v registrovaném partnerství snadnější získávání švýcarského občanství (Švýcarsko má poměrně liberální naturalizační zákony). Za současné právní úpravy má zahraniční manžel švýcarského občana nárok na získání občanství buď po pěti letech trvalého pobytu na území Švýcarska, nebo po třech letech trvajícího manželství. Na registrované partnery se tato ustanovení nevztahují.[32] Návrh byl přijat v poměru hlasů 122:62. 26. září 2016 rozhodla Rada kantonů, že by se o této záležitosti mělo rozhodnout v rámci hlasování o stejnopohlavním manželství, k němuž byl dán podnět v roce 2013 (viz níže).[33]

Penzijní benefity[editovat | editovat zdroj]

Koncem srpna 2008 rozhodl Federální soud, že by páry stejného pohlaví žijící v dlouhodobém svazku mají nárok na stejné podmínky v oblasti sociálního zabezpečení, jako heterosexuální páry. Zda žijí, či nežijí, ve společné domácnosti zde nehraje roli.

Švýcarské reformované církve[editovat | editovat zdroj]

Některé švýcarské reformované církve žehnají homosexuálním registrovaným partnerstvím. Mezi nimi jsou například Reformovaná církev Aargau, Reformované církve Kantonu Bern-Jura-Solothurn, Evangelická reformovaná církev Graubünden, Evangelická reformovaná církev Kantonu Luzern, Evangelická reformovaná církev Kantonu Sv. Gallena, Evangelická reformovaná církev Kantonu Schaffhausen, Evangelická reformovaná církev Ticina, Evangelická reformovaná církev Kantonu Thurgau, Evangelická reformovaná církev Kantonu Vaud a Evangelická církev Kantonu Curych.[34][35][36]

Zbývající reformované církve takové kroky odmítají. Jedná se o Reformovanou církev Kantonu Neuchâtel a Evangelickou svobodnou církev Ženevy.[37]

Od listopadu 2012 do července 2017 se dostalo pouze 8 homosexuálním partnerstvím požehnání ze strany Reformované církve Kantonu Vaud.[38]

Statistiky[editovat | editovat zdroj]

První registrované partnerství bylo uzavřeno 2. ledna 2007 v italsky mluvícím kantonu Ticino.[39]

V letech 2007-2017 bylo ve Švýcarsku uzavřeno celkem 9 507 registrovaných partnerství.[40]

Federální úroveň (podle roku)[editovat | editovat zdroj]

Rok Ženské páry Mužské páry Celkem
2007 573 1431 2004
2008 271 660 931
2009 284 588 872
2010 221 499 720
2011 246 426 672
2012 267 428 695
2013 230 463 693
2014 270 450 720
2015 261 440 701
2016 224 497 721
2017 301 477 778

Katonální úroveň (2007-2016)[editovat | editovat zdroj]

Kanton[41][42][43] Partnerships Canton Partnerships
Aargau 444 Nidwalden 19
Appenzell Ausserrhoden 34 Obwalden 19
Appenzell Innerrhoden 8 Schaffhausen 63
Basel-Landschaft 303 Schwyz 91
Basel-Stadt 361 Solothurn 191
Bern 937 Sankt Gallen 281
Fribourg 213 Thurgau 182
Ženeva 801 Ticino 209
Glarus 17 Uri 16
Graubünden 86 Valais 172
Jura 39 Vaud 967
Lucerne 286 Zug 109
Neuchâtel 123 Curych 2 758

Kantonální zákony[editovat | editovat zdroj]

"Stejnopohlavní partnerství je ve Švýcarsku zcela normálním fenoménem." Ilustrativní obrázek luzernské kantonální vlády pro uprchlíky, 2016.

Soužití[editovat | editovat zdroj]

Současné švýcarské kantonální ústavy umožňují a garantují všem bez rozdílu právo na soužití a založení rodiny mimo manželství, a to jak heterosexuálním, tak i homosexuálním párům. Mezi tyto kantony patří také Vaud.[44] Curych,[45] Appenzell Ausserrhoden,[46] Basel-Stadt,[47] Bern,[48] Ženeva,[49] Zug,[50] Schaffhausen,[51] a Fribourg.[52]

Registrovaná partnerství[editovat | editovat zdroj]

Kanton Ženeva přijal zákon o partnerství na kantonální úrovni v roce 2001. Ten garantuje všem nemanželským párům, homosexuálním i heterosexuálním, část práv a povinností plynoucích z manželství, vyjma daňových úlev, sociálního zabezpečení a zdravotních benefitů (na rozdíl od federálního zákona). Ženevská legislativa se obsahově velmi podobá francouzskému PACS.[53][54][55][56]

Na podzim 2016 přijalo Ministerstvo školství Kantonu Ženeva nové školské směrnice, které plně uznávají homoparentální rodičovství. Předtím nebyli homosexuální rodiče uznávány, neboť školské interní dokumenty rozeznávaly pouze matku a otce. Přijetím těchto směrnic se přestalo pracovat s termíny "otec" a "matka" a zavedl se genderově neutrální výraz "rodiče".[57]

22. září 2002 přijal Kanton Curych v referendu (62,7 % bylo pro) zákon o partnerství párů stejného pohlaví, který je v podstatě kopií ženevského zákona, ale podmínkou pro vstup do něj je délka soužití minimálně 6 měsíců.[58]

V červenci 2004 přijal Kanton Neuchâtel v referendu (65:38) zákon uznávající nesezdané soužití.[59][60]

Registrované partnerství párů stejného pohlaví bylo přijato jako ústavní zákon v Kantonu Fribourg.[61] V květnu 2004 si tamní voliči odhlasovali novou podobu ústavy, s níž souhlasilo 58,03 %. 41,97 % bylo proti.[62] Učinným se stal 1. ledna 2005.

Manželství[editovat | editovat zdroj]

6. června 2016 hlasovala Kantonální rada Curychu v poměru hlasů 110:52 proti návrhu definujícím manželství jako svazek muže a ženy v ústavě Kantonu Curych. V pozadí návrhu stála Federální demokratická unie Švýcarska - EDU (strana, která zahájila sběr podpisů pro vypsání referenda o přijetí zákona o registrovaném partnerství v roce 2004), která se tímto snažila docílit přijetí ústavního zákazu stejnopohlavního manželství na kantonální úrovni, o což se už také pokoušela manželská iniciativa z roku 2013.[63][64] EDU a většina členů Švýcarské lidové strany byly pro přijetí návrhu, zatímco všechny zbývající strany, včetně Křesťanskodemokratické lidové strany, Evangelické lidové strany byly proti. EDU se však podařilo nasbírat 6 tisíc podpisů za vypsání kantonálního referenda, které pak proběhlo 27. listopadu 2016. V něm se drtivá většina voličů 80,9 % vyslovila proti ústavní definici manželství jako muže a ženy. Pouze 19,1 % bylo pro.[65] V některých volebních obvodech kantonu hlasovalo "ne" až 92 % voličů.[66] Všechny otce hlasovaly proti.

Iniciativa "Schutz der Ehe"

Možnost hlasování Počet hlasů Počet hlasů (%)
NeNe Ne 319 501 80,91
Ano 75 362 19,09
Celkem 394 863 100,00

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 požádal parlament federální radu, aby přezkoumala zákon o rodině, respektive to, zda reflektuje změny ve společnosti.[67] V březnu 2015 vydala rada vládní report manželství a nových práv rodin, v níž doporučila legalizaci registrovaného partnerství pro heterosexuální páry a manželství pro homosexuální páry.[68] Členka federální rady a švýcarská prezidentka Simonetta Sommarguová, jíž byl svěřen resort spravedlnosti, řekla, že doufá v brzkou legalizaci sňatků pro homosexuální páry.[69]

Politické strany[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní manželství podporují Švýcarská strana zelených,[70] Konzervativní demokratická strana, Sociálně demokratická strana Švýcarska, Zelená liberální strana, Švýcarská strana práce, Křesťanskosociální strana Obwaldenu a většina liberálů. Švýcarská lidová strana, Křesťanskodemokratická lidová strana Švýcarska (CVP/PDC), Evangelická lidová strana, Ticino a Hnutí ženevských občanů jsou proti.

V r. 2017 vyjádřil předseda CVP Gerhard Pfister důvěru v zachování podpory výlučnosti manželství jako svazku muže a ženy ze strany. Podle Pfistera podporuje takovou podobu manželství až dvě třetiny poslanců CVP. Nicméně někteří politici CVP jsou stejnopohlavnímu manželství nakloněni. Například členka Národní rady města Luzern Andrea Gmür-Schönenbergerová a bývalá členka federální rady Ruth Metzlerová.[71]

V dubnu 2018 hlasovala ženská část liberálů v poměru hlasů 56:2 pro stejnopohlavní manželství.[72]

Parlamentní iniciativa Zelené liberální strany[editovat | editovat zdroj]

V prosinci 2013 předložila Zelená liberální strana parlamentní iniciativu požadující ústavní změnu, která by legalizovala stejnopohlavní manželství.[73][74] Před zahájením legislativního procesu by musela být taková změna odsouhlasená v referendu.

20. února 2015 hlasoval Výbor pro právní záležitosti Národní rady pro přijetí této iniciativy v poměru hlasů 12:9 a jedním zdržením se.[75] V květnu 2015 byl zahájen sběr podpisů pro vypsání celonárodního referenda. Petice s nasbíranými podpisy pak byla následně doručená Radě kantonů ještě předtím, než se o návrhu vůbec začalo diskutovat.[76][77] 1. září 2015 hlasoval Výbor pro právní záležitosti Rady kantonů pro přijetí iniciativy v poměru hlasů 7:5.[78]

Výbor pro právní záležitosti Národní rady pak byl dotázán, zda zpracuje příslušný zákon v časovém horizontu dvou let (v souladu se článkem 111 ústavy), tedy do roku 2017. Nicméně z důvodu komplexnosti právní úpravy navrhla 11. května 2017 Národní rada odklad o další dva roky, tedy na rok 2019. Federální rada pak byla požádána, aby se ona zapojila do řešení této problematiky.[79][80] Menšinová Švýcarská lidová strana se tuto iniciativu pokusila zablokovat. 16. června 2017 hlasovala Národní rady pro návrh pokračovat v iniciativě, a to v poměru hlasů 118:71.[81][82] Iniciativa z roku 2013 je ve Švýcarsku v procesu pomalé legislativní přípravy.[83]

Výbor pro právní záležitosti Národní rady se při příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, bifobii a transfobii 17. května 2018 sešel za účelem diskuze ohledně právních aspektů legalizace stejnopohlavního manželství, mezi něž patří také nevyhnutelné novelizace prováděcích právních předpisů (iniciativa z roku 2013 znamená ústavní novelu, která ale s sebou nepřináší neznamená automatickou změnu prováděcích právních předpisů). Po skončení schůze se Výbor shodl na doporučených novelizacích švýcarského občanského zákoníku, mezi něž patří odstranění heteronormativní zákonné definice manželství jako svazku muže a ženy, a její nahrazení genderově neutrálním svazkem dvou osob. Další potřebnou změnou je novela zákona o evidenci obyvatel z roku 1953, která taktéž definuje manželství jako svazek muže a ženy. Dalšími právními předpisy, které bude třeba v souvislosti s iniciativou z roku 2013 změnit, jsou změny zákona o sociálním zabezpečení a zákona o získávání občanství. Zákon upravující osvojován dětí není podle Výboru pro právní záležitosti potřeba měnit, neboť pracuje pouze s termínem "manželství", které ale nijak nespecifikuje. V momentě, kdy budou homosexuální páry moci uzavřít sňatek, bude automaticky legalizovaná i společná adopce dětí homosexuálními páry.[84]

Lidová iniciativa Křesťanských demokratů "Za páry a za rodinu"[editovat | editovat zdroj]

Křesťaňskodemokratická lidová strana (CVP/PDC) zahájila v r. 2011 sběr podpisů v lidové iniciativě "Za páry a za rodinu - dost penalizaci manželství" (Německy: Für Ehe und Familie - gegen die heiratsstrafe), (Francouzsky: Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage). Iniciativa požadovala změnu článku 14 švýcarské federální ústavy a rovná fiskální a sociální práva pro manželské a nemanželské páry. Nicméně součástí požadavku na změnu ústavy bylo její doplnění o přímou definici manželství jako jedinečného svazku jednoho muže a jedné ženy.[85]

V listopadu 2012 byl sběr podpisů ukončen a iniciativa zahájená. Švýcarská federální rada iniciativu přezkoumala a podpořila ji. V říjnu 2013 byl parlament dotázán, zda doporučí voličům podpořit iniciativu.[86]

10. prosince 2014 začala dolní komora na téma iniciativy diskutovat. Zelení navrhli garanci ochrany jakýchkoli svazků před penalizací a Zelení liberálové požadovali ochranu před penalizací pro manželství a jiné formy svazků definovaných zákonem.[87]

Debaty odmítali zejména zákonodárci za Švýcarskou lidovou stranu a Křesťanští demokraté proti Zeleným liberálům, Zeleným, Sociální demokracii a Konzervativním demokratům. Liberálové byli v této věci rozpolceni.[88] Švýcarská lidová strana a Křesťanští demokraté odmítali jakoukoli formu homofobii. Na druhou stranu samy některé strany poukazovaly na fakt, že iniciativa je sama ze své podstaty diskriminační, neboť uzavírá cestu budoucímu zpřístupnění institutu manželství homosexuálním párům. Hodně poslanců nazvalo Křesťanskou demokracii "zpátečnickou" stranou.[89]

Po odmítnutí obou protinávrhů Zelených a Zelených liberálů se Národní rada finálně shodla na vlastním protinávrhu zpracovaným Komisí pro ekonomické a daňové záležitosti. Ta měla na otázku heteronormativní definice manželství obdobný názor, a proto jí také z iniciativy vyňala. Protinávrh byl přijat poměrem hlasů 102:86. Lidová iniciativa se tedy setkala s odmítnutím a švýcarskému elektorátu bylo doporučeno s ní nesouhlasit a přijmout protinávrh.[90]

Rada kantonů (horní komora) protinávrh odsouhlasený 10. prosince 2014 dolní komorou přijala 4. března 2015 poměrem hlasů 24:19, čímž se celá podstata křesťanskodemokratické iniciativy de facto zrušila.[91] Také Rada kantonů hojně poukazovala na kontroverzní požadavek ústavní definice manželství nepřipouštějící jeho zpřístupnění homosexuálním párům. Idea rovných fiskálních a sociálních práv pro manželské i nemanželské páry nebyla nijak odmítána.[92]

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

28. února 2016 vyzvali křesťanští demokraté švýcarské voliči k účasti v referendu,[93] v němž se rozhodovalo o tom, zda by mělo být manželství definované jako jedinečný trvalý svazek jednoho muže a jedné ženy, který nesmí být znevýhodňován ve srovnání s jinými životním styly[94], čímž by došlo k přijetí ústavního zákazu stejnopohlavního manželství.

Pokud jde o parlamentní strany, tak křesťanští demokraté (vyjma Mladých křesťanských demokratů Kantonu Curych a Kantonu Ženeva), kteří odmítali tuto iniciativu[95][96]), národně konzervativní Švýcarská lidová strana a konzervativní Evangelická lidová strana vedly kampaň za hlasování "Ano". Naopak sociální demokraté, liberálové, zelení, konzervativní demokraté a zelení liberálové odmítali text ústavní změny a vyzývali spolu s Amnesty International Switzerland, Economiesuisse (zaměstnanecká organizace), Švýcarským svazem odborů a Operation Libero k hlasování "Ne". Měsíc před konáním referenda proběhlo několik průzkumů, které ukazovaly 67 % podporu (22. leden 2016) a 53 % podporu (17. únor 2016).[97]

28. února 2016 byla iniciativa odmítnutá nejtěsnější možnou většinu 50,8 % (1 664 217 proti 1 609 328). Voličská základna se během hlasování rozdělila na dva tábory, z nichž jedny byly téměř zajedno v hlasování "Ano" a druzí v hlasování "Ne". Většina kantonů hlasovala pro přijetí iniciativy. Proti iniciativě se vyslovily kantony Ženeva, Vaud, Bern, Curych, Grisons, Basel-Stadt, Basel-Landschaft a Appenzel Ausserhoden.[98] Díky odmítnutí výlučnosti manželství jako svazku muže a ženy se otevřela cesta iniciativě Zelené liberální strany usilující naopak o legalizaci stejnopohlavního manželství, které je teď momentálně v procesu příprav a politických diskuzí.

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Podle průzkumu Ifop z května 2013 by 63 % Švýcarů souhlasilo s legalizací stejnopohlavního manželství a adopce dětí homosexuálními páry.[99]

Poté, co Výbor Národní rady pro právní záležitosti přijal rezoluci o stejnopohlavním manželství, byly 22. února 2015 publikovány dva průzkumy. V jednom z nich se 54 % respondentů vyslovilo pro stejnopohlavní manželství a adopce dětí homosexuálními páry[100], zatímco v tom druhém to bylo 71 %.[101]

Průzkum uskutečněný mezi dubnem a květnem 2016 ukázal, že 69 % Švýcarů podporuje stejnopohlavní manželství, 25 % je proti a 6 % je nerozhodnutých. 94 % voličů Zelených podporovalo tuto legislativu ve srovnání s 59 % voličů Švýcarské lidové strany a 63 % voličů Křesťanské demokracie.[102][103]

Jiný výzkum Tamedia uskutečněný 5. a 6. prosince 2017 shledal, že 45 % Švýcarů podporuje jak stejnopohlavní manželství, tak i adopce dětí homosexuálními páry. 27 % bylo pouze pro stejnopohlavní manželství, 3 % pouze pro homoparentální osvojování a 24 % proti obojím.[104] Dalo by se tedy ale říci, že by 72 % většina Švýcarů neměla problém se stejnopohlavním manželstvím, zatímco 22 % bylo jasně proti. U voličů zelených, sociálních demokratů a u zelených liberálů byla zaznamenána větší podpora: 88 % pro, 9 % proti a 3 % nerozhodnutých. 76 % voličů liberálů podporovalo stejnopohlavní manželství, zatímco 22 % bylo proti. 66 % voličů křesťanských demokratů a 56 % voličů švýcarských lidovců bylo pro stejnopohlavní manželství.[105]

Průzkum Pew Research Center, který proběhl mezi dubnem a srpnem 2018 ukázal, že 75 % Švýcarů podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 24 % je proti a 1 % neví, nebo nechce odpovědět.[106] Co se týče náboženského vyznání, tak 89 % podpora stejnopohlavního manželství je u respondentů bez vyznání, 80 % u nepraktikujících křesťanů a 58 % u praktikujících křesťanů.[107]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Registered partnership in Switzerland na anglické Wikipedii.

 1. Parliament gives green light to "gay marriages"
 2. Parliament gives its blessing to gay couples
 3. Fight goes on for gay couples
 4. Government presses for gay-couple rights
 5. Gay couples win partnership rights
 6. First same-sex union registered in Switzerland
 7. (francouzsky) Retrouvez le débat du National sur un «pacs» suisse
 8. (francouzsky) Les couples hétérosexuels devraient aussi pouvoir se pacser en Suisse
 9. (německy) Adoptionsrecht wieder im Fokus Archivováno 10. 5. 2008 na Wayback Machine
 10. (francouzsky) Article 27: «Partner's children»
 11. (francouzsky) Le National ne veut pas voir les couples homosexuels adopter, Swissinfo, accessed on 15 December 2012
 12. (francouzsky) Coup de pouce des Sénateurs à l'adoption Archivováno 22. 3. 2016 na Wayback Machine, 360, accessed on 15 December 2012
 13. Schweizer Regierung gegen Adoptionsrecht für Homo-Paare. www.queer.de. Queer.de, 22 February 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 14. (francouzsky) Le Conseil des Etats accepte l'adoption des couples homosexuels, Le Matin
 15. Swiss lawmakers vote to allow some gays to adopt[nedostupný zdroj], France24, 15 December 2012
 16. Rainbow families: Gays granted more adoption rights, Swissinfo, 15 December 2012
 17. Motion CAJ-CE. Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles, Council of States, retrieved on 21 April 2013
 18. Suisse: Le gouvernement propose d’ouvrir l’adoption aux couples de même sexe. yagg.com. Yagg, 2 December 2014. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Bundesrat will Stiefkindadoption ermöglichen. queer.ch. Queer.ch, 28 November 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 20. Adoption: les opposants en ordre de bataille. 360.ch. 360.ch, 7 September 2014. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 21. Ständeratskommission befürwortet Adoptionen. queer.ch. Queer.ch, 12 January 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 22. Switzerland takes step towards adoption equality [online]. The Local, 9 March 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Homosexuelle sollen Stiefkinder adoptieren dürfen [online]. Tages-Anzeiger, March 8, 2016. Dostupné online. (německy) 
 24. Nationalratskommission für Adoptionsrecht. queer.ch. Queer.de, 13 May 2016. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 25. Schweiz: Stiefkindadoption wird Gesetz. m-maenner.de. Männer, 14 May 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Oui à l’adoption par le conjoint de même sexe [online]. 360°, 14 May 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-07-18. (francouzsky) 
 27. Swiss Parliament votes in favor of stepchild adoption. nelfa.org [online]. [cit. 2016-12-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-02-02. 
 28. Touzain, François. "Oui" final à la réforme de l’adoption [online]. 360°, 17 June 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-12-23. (francouzsky) 
 29. (francouzsky) Le référendum contre la réforme du droit d'adoption n'aboutira pas
 30. Goumaz, Magalie. Le référendum se précise contre l’adoption par les couples homosexuels [online]. Le Temps, 8 June 2016. Dostupné online. (francouzsky) 
 31. (francouzsky) Echec du référendum contre l'homoparentalité
 32. Un pas vers la naturalisation facilitée pour les partenaires enregistrés [online]. 24 heures (Switzerland), 14 March 2016. Dostupné online. (francouzsky) 
 33. (francouzsky) SUISSE MARIAGE GAY ET NATURALISATION TRAITÉS EN PARALLÈLE
 34. (německy) Kirchenordnung der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern, § 37 Archivováno 10. 1. 2016 na Wayback Machine
 35. (německy) ref.ch: TI, Synode spricht sich für Segnung homosexueller Paare aus
 36. (francouzsky) L'Eglise protestante vaudoise dit oui à un rite pour les couples gays
 37. (francouzsky) Couples homosexuels devant le pasteur
 38. (francouzsky) L’Eglise réformée vaudoise a célébré huit unions de couples homosexuels
 39. First same-sex union registered in Switzerland [online]. SWI swissinfo.ch, 2 January 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 40. Registered same-sex partnerships [online]. Swiss Confederation [cit. 2016-06-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-08-04. (anglicky) 
 41. Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton, 2007-2016
 42. (francouzsky) Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton
 43. (francouzsky) Partenariats enregistrés, dissolutions
 44. (francouzsky) Constitution du canton de Vaud
 45. (německy) Verfassung des Kantons Zürich
 46. (německy) Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden
 47. (německy) Verfassung des Kantons Basel-Stadt
 48. (německy) Verfassung des Kantons Bern
 49. (francouzsky) Constitution de la République et canton de Genève
 50. (německy) Verfassung des Kantons Zug
 51. (německy) Verfassung des Kantons Schaffhausen
 52. (německy) Verfassung des Kantons Freiburg
 53. Homosexuals a step closer to equal rights
 54. Switzerland’s first “gay marriages” take place in Geneva
 55. Registered partnerships in Switzerland
 56. (francouzsky) Loi sur le partenariat Archivováno 4. 3. 2016 na Wayback Machine
 57. FICHES INCLUSIVES POUR LES FAMILLES ARC-EN-CIEL. 360.ch [online]. [cit. 2018-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-10-23. 
 58. Zurich grants gay couples more rights
 59. (francouzsky) Partenariat enregistré cantonal
 60. (francouzsky) Le pacs gagne du terrain Archivováno 6. 9. 2015 na Wayback Machine
 61. Constitution du canton de Fribourg [online]. Canton of Fribourg, 16 May 2004. Dostupné online. (francouzsky) 
 62. (francouzsky) La nouvelle Constitution du canton de Fribourg a été adoptée par le peuple fribourgeois
 63. Touzain, François. "Défense du mariage" fait un flop au Parlement zurichois [online]. 360°, 7 June 2016 [cit. 2018-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-12-26. (francouzsky) 
 64. Chatain, Jean-Baptiste. CANTON DE ZURICH - Rejet d'une initiative contre le mariage homosexuel [online]. Lepetitjournal.com, 7 June 2016 [cit. 2018-07-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-10-31. (francouzsky) 
 65. (německy) Keine Definition der Ehe zwischen Mann und Frau in der Verfassung
 66. (francouzsky) Mariage pour tous: "non" à la contre-attaque de l'UDF zurichoise
 67. 12.3607 Postulat: Code civil. Pour un droit de la famille moderne et cohérent, Swiss Parliament
 68. (francouzsky) Rapport du Conseil fédéral - Modernisation du droit de la famille, Federal Department of Justice and Police, retrieved on 27 May 2015
 69. (francouzsky) Sommaruga espère que les homosexuels pourront bientôt se marier, L'Hebdo, retrieved on 27 May 2015
 70. (francouzsky) Green Party - Equality Policy Archivováno 12. 6. 2011 na Wayback Machine
 71. 'Man plus man doesn't go': Swiss politician's gay marriage tweet
 72. (německy) FDP-Frauen für "Ehe für alle", Luzerner Zeitung, 21 April 2018 Archivováno 25. 4. 2018 na Wayback Machine
 73. 13.468 Initiative parlementaire: Mariage civil pour tous, Swiss Parliament
 74. Swiss Greens pushing for gay marriage and tax equality
 75. (francouzsky) Entrée en matière sur le projet de loi sur les avoirs de potentats, National Council, retrieved 20 February 2015
 76. Ehe für Alle
 77. When will the Swiss vote on same-sex marriage?
 78. Ständerat sagt Ja zur Homo-Ehe [online]. Blick.ch, 1 September 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 79. Müsste die Verfassung geändert werden?. www.nzz.ch. Neuze Zürcher Zeitung, 12 May 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 80. Committee report, Swiss Parliament
 81. Gay marriage back on the discussion table in Swiss parliament. www.thelocal.ch. thelocal.ch, 16 June 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 82. Débat sur le mariage pour tous prolongé jusqu’en 2019. 360.ch. 360.ch, 17 June 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 83. Warum sich das Parlament vor dem Entscheid zur Homo-Ehe drückt. www.watson.ch. Watson, 16 June 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 84. «Ehe für alle» bringt volles Adoptionsrecht, Luzerner Zeitung, 3 June 2018
 85. Eidgenössische Volksinitiative 'Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe'
 86. Schweiz: Ehe-Verbot für Schwule und Lesben geplant, 25 October 2013, queer.de
 87. (francouzsky) 13.085 n Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage. Initiative populaire, Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015
 88. Swiss Political Parties Reveal Their Colours. www.swissinfo.ch. Swissinfo, September 11, 2015. Dostupné online [cit. October 29, 2015]. (anglicky) 
 89. (francouzsky)Sur l’imposition des couples, le PDC est taxé de rétrograde, Tribune de Genève, retrieved 16 January 2015
 90. (francouzsky) Vote n° 49.11275 Archivováno 26. 2. 2015 na Wayback Machine, Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015
 91. (francouzsky) Conseil des États - Procès-verbal de vote 13.085-2, Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015
 92. (francouzsky) Le Conseil des États en bref (4 mars 2015) Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine, Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015
 93. Kriminelle Ausländer, Gotthard und Heiratsstrafe, 7 October 2014, NZZ
 94. (německy) Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe», retrieved on 10 October 2015
 95. JCVP Kanton Zürich: Nein zur Ehedefinition Archivováno 25. 11. 2015 na Wayback Machine, 6. November 2015, queer.ch
 96. (francouzsky) Le PDC genevois ne défendra pas son initiative, Le Courrier, retrieved on 28 February 2016
 97. (francouzsky) Les Suisses plutôt défavorables au texte UDC, selon le 2ème sondage SSR, SRG SSR, retrieved on 28 February 2016
 98. (francouzsky) Initiative populaire du 05.11.2012 «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»
 99. (francouzsky) Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes
 100. (německy) Mehrheit der Schweizer für Ehe zwischen Homosexuellen, blick.ch, retrieved on 22 February 2015
 101. (německy) 71 Prozent der Schweizer für Homo-Ehe, sonntagszeitung.ch, retrieved on 22 February 20152015
 102. (francouzsky) LARGE CONSENSUS POUR LES DROITS DES LGBT Archivováno 18. 10. 2016 na Wayback Machine
 103. (francouzsky) Les Suisses pour l'introduction du mariage pour tous, selon un sondage
 104. On voit plus de musulmans qu'il y en a réellement
 105. Baumann, Bastian. Tamedia-Umfrage: 72% für Ehe für alle [online]. Mannschaft Magazine, 21 December 2017. Dostupné online. (německy) 
 106. Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018
 107. Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]