Stejnopohlavní manželství v Irsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stejnopohlavní manželství je v Irsku legální od 16. listopadu 2015[1] po kladném výsledku referenda o novele ústavy definující manželství jako trvalý svazek dvou osob konaném 22. května 2015.[2] Tato nová legislativa byla podepsána irským prezidentem jako Čtyřiatřicátá novela irské ústavy 29. srpna 2015.[3] Nová ústavní definice manželství s sebou přinesla změnu manželského zákona přijatou irským parlamentem Oireachtasem 22. října 2015 a podepsanou prezidentskou komisí 29. října 2015, která umožňuje uzavírání sňatků i párům stejného pohlaví.[4][5][6] Manželství homosexuálních párů se v Irsku začala uzavírat od 16. listopadu 2015.[7] První taková svatba se konala ihned následující den 17. listopadu 2015.[8]

Registrované partnerství právně upravené v zákoně o registrovaném partnerství a právech a povinnostech soužijících osob (Civil Partnerhip and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010) garantovalo homosexuálním párům určitá práva a povinnosti plynoucí z občanského sňatku, ale ne všechny.[9]

Podle sčítání lidu v r. 2011 žilo v Irsku 143 600 nesezdaných párů, což je proti r. 2002 nárůst o 77 000. Páry stejného pohlaví činily 4042, což je nárůst 1300.[10]

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

Komise pro právní reformu (2000–06)[editovat | editovat zdroj]

V prosinci 2000 požádala vláda komisi pro právní reformu, aby se zabývala druhou částí reformy irského právního řádu, kterými byly aspekty vzájemného soužití. V dubnu 2004 zveřejnila tato komise konzultační list[11] s navrhovanými právními rámci pro osoby žijící ve společně hospodařící domácnosti.[12][13] Zpráva obsahovala analýzu problematiky soužití homosexuálních párů. Z vybraných odpovědí sestavil ministr spravedlnosti Michael McDowell finální report[14] publikovaný v prosinci 2006.[15]

Konzultační návrhy požadovaly 'vhodný' právní rámec pro kvalifikované nesezdané soužití. Kvalifikovaným soužitím byly definovány nemanželské heterosexuální páry a homosexuální páry žijící ve společně hospodařící domácnosti a odkázané na vzájemnou výživu minimálně 2 roky (v některých případech 3 roky), jejichž soužití se svojí povahou podobá manželství, a tudíž je oprávněné být uznávané soudní mocí.

Komise prozkoumala několik příslušných oblasti jako jsou majetková práva, dědictví, vyživovací povinnost, důchody, sociální péče a daně. Z výsledků zkoumání pak vyvodila, jak by měla přibližně vypadat právní úprava kvalifikovaných soužití. Na rozdíl od manželství, z jehož existence tato práva a povinnosti vyplývají automaticky, by tato byla přiznávána příslušnými soudy. Cílem komise bylo se snažit, aby právní rámec kvalifikovaného soužití, pokud možno, co nejméně kopíroval manželství kvůli obavám o možný rozpor s ústavní ochranou rodiny.

Součástí analýzy byla také doporučení týkající se dalších záležitostí, včetně psaní posledních vůlí, vzájemného zastupování v běžných záležitostech atd.

Ústavní přezkum (2004–06)[editovat | editovat zdroj]

Ústavní komise při Oireachtasu sestávající ze členů parlamentu napříč celým politickým spektrem změněná v prosinci 2002 byla pověřená přezkumem ústavy. V říjnu 2004 se zabývala články týkajícími se rodiny.[16] Předseda Denis O'Donovan uvedl, že při přezkoumávání těchto článků nebylo vůbec jednoduché je chápat v souvislosti s jejich účelem, tedy sloužit nejlepšímu zájmu jedince a společnosti, a s ním souvisejícími změnami, které přinese větší stabilita dvou lidí. Za nejožehavější téma v komisi byla definice rodiny a právo stejnopohlavních párů na sňatek.

Relevantními a důležitými články jsou 40.3, 41 a 42

Článek 41
Stát garantuje zvláštní ochranu instituci manželství, která tvoří základ pro vznik rodiny a z ní vyplývající výchovy dětí.

Na jaře 2005 se uskutečnila tisková konference,[17][18] na níž byli členové komise značnou většinou 60 % vyzváni k tomu, aby se v žádném případě nepokusili o ústavní změnu manželství nebo rodiny. Mezi odpůrci převažovali členové Pro Life Campaign, Family Solidarity a Mother and Child Campaign.[19] The final report,[20] Desátou prozatimní zprávu komise publikoval 24. ledna 2006 taoiseach Bertie Ahernová.[21] V ní doporučovala se nijak nepokoušet o změnu ústavních definic, které by s velkou pravděpodobností neprošli v plebiscitu. Na základě tohoto nabízela zákon o registrovaném partnerství homosexuálních i heterosexuálních párů, který by jim nabízel určitá dědická a daňová práva a povinnost vzájemné výživy. Za kontroverzní bylo považované uznávání vzájemného soužití ze strany soudů, jak doporučovala komise pro právní reformu, pokud by se jednalo o heterosexuální páry. Základem tohoto omezení byl fakt, že by pro soudy bylo jednoduché uznat platnost heterosexuálního vztahu, pokud by v něm byly děti.

Colley Report (2005–06)[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Colley Report.

20. prosince 2005 oznámil ministr spravedlnosti Michael McDowell, že vytvoří pracovní skupinu při Ministerstvu spravedlnosti, která se bude zabývat optimalizací vládního doporučení.[22] K tomu došlo den poté, co se v severoirském Belfastu uskutečnily první svatební obřady registrovaného partnerství, které v tom roce přijalo Spojené království. Vládní představitelé uvedli, že by se k podobnému kroku mohlo odhodlat Irsko ihned, ale taoiseach Bertie Ahern uvedl, že na něco takového není z důvodu nadcházejících voleb čas.

Pracovní skupině předsedala bývalá poslankyně dolní komory Oirechtasu Dáil Éireann. Mezi jejími členy byli i zástupci GLEN, lobbistické organizace za LGBT práva. Jako taková řekla, že jejími doporučeními je občanský sňatek pro všechny. V květnu 2006 se uskutečnila konference s touto skupinou s odborníky ze zemí, které už přijaly registrované partnerství, případně stejnopohlavní manželství. Během svého projevu byl ministr McDowell několikrát přerušen členy Starobylého řádu Hiberniánů (Ancient Order of Hibernians), který odmítal vládní návrhy.[23]

V reakci na report z března 2006[24] prezentovala v listopadu 2006 výše uvedená skupina vládním představitelům svůj vlastní.[25] Zde doporučili, aby registrované partnerství vyřešilo podstatnou většinu problematiky soužití homosexuálních párů a nesezdaných heterosexuálních párů s tím, že jim nebude garantovat všechny benefity plynoucí za sňatku. Otevření občanských sňatků homosexuálním párům by mělo představovat ústavní změnu. Zpráva se také zmiňovala o právním přístupu k osobám žijícím ve vzájemně hospodařící domácnosti po minimální dobu tří let nebo vzájemně pečujících o děti. Neobsahuje žádná doporučení pro páry žijící v nemanželském svazku z nejasných příčin. Vládní kabinet tuto zprávu sice přezkoumal, ale do generálních voleb v r. 2007 nepřijal žádnou příslušnou legislativu. Zároveň odmítl opoziční legislativu s tím, že je třeba počkat ne rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze Zapponne vs. Revenue Commissioners.

Jiné iniciativy a NGO[editovat | editovat zdroj]

Demonstrace s transparentem MarriageEquality na podporu legalizace stejnopohlavního manželství v Irsku, Dublin

Equality Authority: V lednu 2001 zpracovaly autority zprávu o stejnopohlavním partnerství v Irsku,[26] jejímž vyvrcholením bylo otevření veřejné debaty. V květnu 2002 vydaly Equality Authority formální zprávu o rovnosti leseb, gayů a bisexuálů,[27] která nastiňovala široké veřejnosti nedostatečnou právní jistotu pro homosexuální páry v irských zákonech. V závěru tohoto dokumentu byla doporučená příslušná právní opatření, která spočívala v právním uznání homosexuálních svazků, jejich rovnosti s manželstvím, zejména pak ve věcech rodičovství, dědictví, zdanění a eliminaci diskriminace.

NESF: V dubnu 2003 publikovalo Národní ekonomické a sociální fórum (National Economic and Social Forum, NESF) zprávu č. 27.[28] Ta obsahovala implementaci politiky gay, lesbické a bisexuální rovnosti. Doporučení zahrnovala i požadavky na Komisi pro právní reformu dosáhnout rovnosti homosexuálních párů, jak požaduje příslušné zprávy.

Human Rights Commission: Na základě zprávy o nesezdaných párech[29] prezentované ministru spravedlnosti v květnu 2006 začala irská komise pro lidská práva (Irish Human Rights Commission) vyhodnocovat mezinárodní standardy nemanželských párů ve vztahu k požadovaným změnám v irském právu z lidskoprávní perspektivy.[30] Komise požadovala právní uznávání všech nesezdaných soužití, ale ne zpřístupnění občanských sňatků homosexuálním párům. V lednu 2009 zveřejnila zprávu o aspektech registrovaného partnerství.[31]

Irish Council for Civil Liberties: Právní uznání partnerských práv a poukazování na nerovnosti v rodinném právu byly jedním ze strategických cílů ICCL v letech 2004-2009. V prosinci 2004 sice uvítala návrhy Právní reformy s tím[32], že ale registrované svazky jsou pouze tou nejmenší nutností. V rádiovém rozhovoru v r. 2005 uvedli členové ICCL, že by téma občanských sňatků rozhodně nemuselo být nutně předmětem vypsání celonárodního referenda. Nicméně jejich zpráva z května 2006 na toto téma „Rovnost všech rodin“ (Equality for All Families)[33] podepsaná a zveřejněná jejím zakladatelem Kaderem Asmalem hovoří pouze o registrovaném partnerství s tím, že by se ústavní definice občanských sňatků a rodiny měla posuzovat z hlediska nejlepšího zájmu dítěte. Její změna obsahující právo na sňatek bez ohledu na sexuální orientaci tudíž vyvolává potřebu referenda.[34]

Manželství[editovat | editovat zdroj]

Kauza[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Zappone vs. Revenue Commissioners.

V listopadu 2004 přijal Vrchní soud kauzu manželství uzavřené mezi Katherine Zapponeovou a Ann Lousie Gilliganovou v kanadském Vancouveru z hlediska společného zdanění.[35] K hlavnímu líčení došlo v říjnu 2006.[36] Rozsudek[37] byl vydán v prosinci 2006[38] a stálo v něm, že irská ústava uznává pouze manželství mezi mužem a ženou. V únoru 2007 se obě ženy proti tomuto rozsudku odvolaly k Nejvyššímu soudu.[39] Ten se jejich případem začal zabývat v r. 2012, ačkoli v té době již proběhly příslušné změny zákonů, zejména pak zákon o civilní registraci 2004 a zákon o registrovaném partnerství, 2010.[40]

Příprava referenda[editovat | editovat zdroj]

Když v březnu 2011 sestavil premiér Enda Kenny irskou vládu, vytvořil Ústavní konvenci zabývající se rozsáhlými novelami irské ústavy, mezi které spadalo také stejnopohlavní manželství.[41] 10. července 2012 rozhodla Dáil Éireann o zahrnutí stejnopohlavního manželství do práce Ústavní konvence. 14. dubna 2013 se tématem stejnopohlavního manželství zabýval celý irský parlament Oireachtas s tím, že se vypíše celonárodní referendum.[42][43] 2. července 2013 zaslala Ústavní konvence Oireachtasu příslušnou zprávu, na níž měl do čtyř měsíců odpovědět.[44]

5. listopadu 2013 bylo oficiálně oznámeno, že se referendum o manželství pro všechny bude konat přibližně v prvním pololetí roku 2015.[45] 1. července 2014 oznámil taoiseach Enda Kenny, že se referendum o stejnopohlavním manželství bude konat na jaře 2015. Jako konečné datum pak byl stanoven 22. květen 2015.[46]

Novela zákona o dětech a rodině (Children and Family Relationships Act) z 6. dubna 2015 umožnila stejnopohlavním párům společné osvojení dětí, osvojení nevlastního dítěte, a rovněž také přístup k metodám asistované reprodukce.[47][48]

18. ledna 2016 nabyly účinnosti klíčové aspekty zákona (včetně manželů, nevlastních rodičů, registrovaných partnerů a soužijících osob ve vztahu k poručenství a svěření dítěte do péče) po přijetí nařízení Ministerstva spravedlnosti a rovnosti.[49] Ustanovení týkající se společného osvojení ještě není účinným.[50]

Referendum o manželské rovnosti[editovat | editovat zdroj]

Jak hlasovaly jednotlivé irské volební obvody podle hrabství.
     72.5%–75%
     70%–72.49%
     67.5%–69.99%
     65%–67.49%
     62.5%–64.99%
     60%–62.49%
     57.5%–59.99%
     55%–57.49%
     52.5%–54.99%
     50%–52.49%
     48.58%

Zpracování příslušné novely ústavy bylo přesunuto na 21. ledna 2015.[51] V referendu se rozhodovalo o přijetí následujícího znění článku 41 ústavy Irské republiky[52]:

Manželství je trvalý svazek dvou osob vzniklý zákonným způsobem. Podmínka rozdílnosti pohlaví snoubenců se nepřipouští.

V březnu 2015 publikovalo Ministerstvo spravedlnosti a rovnosti obecné schéma nového manželského zákona. Návrh obsahoval veškeré související legislativní změny, pokud navržená novela bude přijata. Jejich součástí bylo odstranění všech zákazů manželství párů stejného pohlaví, neboť samotná ústavní novela sama o sobě ruší a prohlašuje za neplatné veškeré zákony a právní předpisy, které mají nižší právní sílu, což se týká i registrovaného partnerství a celého právního řádu, který by se jí musel přizpůsobit, tedy se celkově zreformovat.[53][54]

Referendum o manželské rovnosti se konalo 22. května 2015. Z celkových 43 volebních obvodů se 62,07 % oprávněných voličů vyslovilo pro přijetí nové legislativy.[55] Po vyhlášení výsledků slíbila ministryně spravedlnosti Frances Fitzegaraldová, že příslušnou legislativu by měl Oireachtas přijmout, co nejrychleji, tedy přibližně v červnu nebo červenci 2015, aby se stejnopohlavní manželství stalo realitou, jak požaduje irský lid.[56] Vládní a parlamentní práce na nové legislativě však zpozdily neúspěšné pokusy o zpochybnění výsledků referenda.[57]

Návrh čtyřiatřicáté novely irské ústavy (manželská rovnost) 2015

Možnost hlasování Počet hlasů Počet hlasů (%)
AnoAnoAno 1 201 607 63,47
Ne 734 300 37,93
Platné hlasy 1 935 907 99,29
Neutrální postoj/neplatné hlasy 13 818 0,71
Celkem 1 949 725 100,00
Registrovaní voliči a účast 3 221 681 60,52

Manželský zákon 2015[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Manželský zákon 2015.

16. září 2015 poté, co Nejvyšší soud odmítnul žalobu zpochybňující platnost výsledků referenda,[58] předložila ministryně Fitzgeraldová návrh manželského zákona celému vládnímu kabinetu. Mluvčí ministerstva prohlásila, že cílem návrhu je přijmout zákon tak rychle, jak jenom to bude možné, aby se první stejnopohlavní manželství mohla uzavřít ještě tento rok.[59] Podle legislativy se první stejnopohlavní manželství budou týkat těch, kteří chtějí změnit svá stávající registrovaná partnerství na manželství. Návrh manželského zákona prošel celým legislativním procesem 22. října 2015.[5] 29. října 2015 byl návrh podepsán prezidentskou komisí, čímž byl definitivně přijat jako manželský zákon 2015.[6]

Začátek[editovat | editovat zdroj]

Veškeré homosexuální páry, které chtějí uzavřít sňatek, mají tříměsíční oznamovací povinnost (stejně jako heterosexuální páry). Registrované stejnopohlavní páry, které chtějí změnit svůj stav, mají tuto lhůtu zkrácenou na pět dní.[60] Od 16. listopadu 2015 jsou v Irsku uznávána veškerá stejnopohlavní manželství uzavřená v zahraničí. První svatební obřady tohoto typu se uskutečnily ihned následující den 17. listopadu 2015.[8][61]

Následné změny[editovat | editovat zdroj]

5. května 2016 oznámili James Reilly a ministr pro děti a mladistvé, že irská vláda přijala návrh novely adopčního zákona 2016.[62] Účelem návrhu byla novela adopčního zákona 2010, tak aby byl kompatibilní s jednatřicátou novelou irské ústavy (dětské referendum). Návrh garantuje dvěma osobám bez ohledu na rodinný vztah adopci dětí, tedy i manželským homosexuálním párům.[63][64][65] Návrh přijal Dáil 30. listopadu 2016[66][67] a momentálně leží v Seanadu.

Statistiky[editovat | editovat zdroj]

Od 16. listopadu 2015 do 31. prosince 2015 bylo v Irsku zavřeno 47 gay a 44 lesbických manželství.[68]

Několik dní před výročím referenda o manželské rovnosti zveřejnilo Ministerstvo sociálních věcí statistiku stejnopohlavních manželství uzavřených od listopadu 2015. Za těchto 6 měsíců uzavřelo manželství 412 homosexuálních párů.[69]

Irská hrabství Manželství Hrabství Manželství
Carlow 1 Longford 2
Cavan 4 Louth 8
Clare 0 Mayo 3
Cork 43 Meath 5
Donegal 11 Monaghan 1
Dublin 213 Offaly 6
Galway 14 Roscommon 2
Kerry 9 Sligo 4
Kildare 11 Tipperary 4
Kilkenny 7 Waterford 5
Laois 3 Westmeath 2
Leitrim 1 Wexford 11
Limerick 25 Wicklow 17

Rok po nabytí účinnosti manželského zákona bylo v Irsku oddáno 1 082 homosexuálních párů, průměrně 21 svateb týdně. 450 těchto svateb se uskutečnilo v Dublinu, 93 v Corku, 56 ve Wicklow a 48 v Kildare. Hrabství s nejmenším počtem stejnopohlavních manželství bylo Longford se dvěma následované Roscommonem se třemi a Leitrimem s pěti.[70]

V r. 2016 uzavřelo manželství 1 056 stejnopohlavních párů. Poprvé mohly homosexuální páry uzavřít manželství po celý rok. 606 z nich byly gay a 450 lesbické páry.[71][72]

Počet stejnopohlavních manželství uzavřených v Irsku[71]
Rok Ženská Mužská Celkem
2015 44 47 91
2016 450 606 1,056

Veřejná debata[editovat | editovat zdroj]

Plakát Fianna Fáil podporující přijetí Čtyřiatřicátého dodatku irské ústavy

Po dekriminalizaci „sodomie“ v r. 1993 nebyla v Irsku LGBT práva považována za důležité politické téma. Od r. 2001 se nicméně irská média začala stále více a více zajímat o vývoj v zahraničí ve vztahu k problematice legalizace stejnopohlavních svazků.[73][74][75][76] Pozornost byla věnována zejména právním překážkám, jimž irské homosexuální páry čelí, surogátnímu mateřství[77], adopci[78] legalizaci stejnopohlavních svazků a jejich vnímáni z náboženského hlediska a zahraničnímu homosexuálnímu partnerství irských politiků.[79][80] Pozornosti neušla ani legalizace registrovaného partnerství v sousední Velké Británii v r. 2005, které lze uzavírat v Severním Irsku.[81]

Irští zákonodárci začali na téma homosexuality a stejnopohlavních svazků veřejně diskutovat v roce 2003.[82] Někteří začínali předkládat první návrhy příslušných zákonů, jiní se odvolávali na učení katolické církve.[83] Ve společnosti byly reakce spíše pozitivní. Online průzkum z r. 2005 ukázal, že většina Irů považuje alespoň částečnou legalizaci stejnopohlavních svazků za nevyhnutelnou.[84] Jiné relevantnější studie, které proběhly v roce 2006, ukázaly ještě silnější podporu 80 % [85][86][87][88]legalizaci partnerství párů stejného pohlaví s těsnou většinu, která by byla pro manželství. Jinak tomu bylo v případě LGBT adopce, kde byly hodnoty nižší.

Některé veřejné a náboženské osobnosti, včetně katolických biskupů a [89] irské církve, taktéž podporovali určité uznání stejnopohlavního partnerství, které ale bude odlišné od manželství.[90]

V irských parlamentních volbách 2002 vyjádřily podporu právům homosexuálních párů pouze dvě politické strany - zelení a labouristé.[91] V r. 2004 se ale pro legalizaci stejnopohlavního soužití vyjádřila i irská vládní koalice Fianna Fáil/Progresivní demokracie.[92][93][94][95] V r. 2004 vydala Fine Gael jako první politická strana jasné podpůrné stanovisko ve vztahu k registrovanému partnerství.

V kampani před irskými parlamentními volbami 2007 všechny politické strany podporovaly legalizaci registrovaného partnerství pro páry stejného pohlaví, přičemž Sinn Féin a Zelení se vyslovily pro občanské sňatky.[96] Součástí kampaně všech politických stran byl také manifest homosexuálním párům zveřejněné v Gay Community News. V r. 2012 se Sinn Féin dokonce rozhodla přesunout otázku legalizace stejnopohlavního manželství na úroveň komunální politiky.[97]

Stávající a nově vznikající gay organizace jako GLEN, GLUE a Noise vedly kampaň ze uznání stejnopohlavních svazků od r. 2006.

Do listopadu 2013 mělo stejnopohlavní manželství podporu ve všech politických stranách zastoupených v Dáilu, dolní komoře irského parlamentu: Labouristická strana,[98] Zelení,[99] Socialistická strana,[100] Sinn Féin,[101] Fianna Fáil,[102][103] a Fine Gael.[104]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Same-sex marriage in the Republic of Ireland na anglické Wikipedii.

 1. Ireland says Yes to same-sex marriage [online]. 23 May 2015 [cit. 2015-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. President signs same-sex marriage into Constitution [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Marriage Bill 2015 (Number 78 of 2015) - Tithe an Oireachtais [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b O'REGAN, Michael. Same-sex marriage legislation passes all stages in Oireachtas. The Irish Times. 22 October 2015. Dostupné online [cit. 23 October 2015]. (anglicky) 
 5. a b Bill allowing for same-sex marriage signed into law [online]. 29 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Patsy McGarry. Same-sex marriage will be possible from November 2016 [online]. 31 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 7. a b First same-sex marriages take place [online]. 17 November 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 8. Marriage Equality. Marriage v Civil Partnership FAQs [online]. [cit. 2015-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 02-04-2015. (anglicky) 
 9. [TheJournal.ie]. Census shows family sizes are still declining [online]. 2012 [cit. 2014-06-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Law Reform Commission. The Law Reform Recommendations [online]. 2004 [cit. 2006-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28 December 2005. (anglicky) 
 11. Release of the Law Reform Commission Recommendations. www.rte.ie. RTÉ News, 27 April 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Prime Time report on the Law Reform Commission Recommendations. www.rte.ie. RTÉ News, 6 May 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 February 2005. (anglicky) 
 13. Law Reform Commission. The Law Reform Final Recommendations [online]. 2006 [cit. 2006-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 January 2007. (anglicky) 
 14. Law Reform:Report seeks improved rights for unregistered couples. breakingnews.iol.ie. BreakingNews.ie, 1 December 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 28-10-2008. (anglicky) 
 15. The constitutional Review Launch. www.irishtimes.com. The Irish Times, 18 October 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 October 2012. (anglicky) 
 16. Day 2 Contributions the Oireachtas committee on the constitution. archives.tcm.ie. Irish Examiner, 21 April 2005. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 October 2008. (anglicky) 
 17. Day 4 Contributions to the Oireachtas committee on the constitution. archives.tcm.ie. Irish Examiner, 23 April 2005. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 October 2008. (anglicky) 
 18. BEELSEY, Arthur. Thousands join call for no change in status of family. The Irish Times. 11 March 2005, s. 1. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Constitution Review Committee. Report on the Constitution and the Family [online]. 2006 [cit. 2006-06-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2011. (anglicky) 
 20. Launch of the Oireachtas Constitution Report. www.rte.ie. RTÉ News, 24 January 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Launch of the Justice Ministry Working Group. www.rte.ie. RTÉ News, 20 December 2005. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Minister for Justice Heckled by Protesters. www.rte.ie. RTÉ News, 26 May 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 23. DOJ Working Group. Options Paper on Domestic Partnership [online]. 2006 [cit. 2006-11-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 January 2007. (anglicky) 
 24. Report calls for same-sex partnership scheme. www.rte.ie. RTÉ News, 28 November 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Equality Authority. Report on same-sex couples [online]. 2001 [cit. 2006-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 January 2005. (anglicky) 
 26. Equality Authority. Report on LGB Equality [online]. 2002 [cit. 2006-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 March 2003. (anglicky) 
 27. NESF. Report 27 – LGB Rights [online]. 2003 [cit. 2006-02-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 August 2007. (anglicky) 
 28. Human Rights Commission. Report on deFacto couples [online]. 2006 [cit. 2006-05-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 September 2008. (anglicky) 
 29. Release of the ICHR Report. www.rte.ie. RTÉ News, 12 May 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 5 May 2007. (anglicky) 
 30. Discussion Document on the Scheme of the Civil Partnership Bill 2008 [online]. Irish Human Rights Commission [cit. 2009-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 March 2009. (anglicky) 
 31. Irish Council for Civil Liberties. December 2004 Submission on Law Reform Commission partnerships proposals [online]. 2004 [cit. 2005-03-22]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 32. Irish Council for Civil Liberties. ICCL – Equality for all Families [online]. 2006 [cit. 2009-10-07]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 33. ICCL Pushes for gay equality. www.pinknews.co.uk. Pink news, 24 May 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Launch of the Gilligan/Zappone tax case. www.rte.ie. RTÉ News, 9 November 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Landmark case by lesbian couple under way. www.rte.ie. RTÉ News, 3 October 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 36. KalCase.org. Judgment of the Case of Ann-Louise Gilligan and Katherine Zappone [online]. 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-01-05. (anglicky) 
 37. Lesbian couple lose marriage recognition case. www.rte.ie. RTÉ News, 14 December 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 38. Lesbian couple take case to Supreme Court. www.rte.ie. RTÉ News, 23 February 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Fresh Marriage Equality Challenge for High Court [online]. 6 June 2012 [cit. 2013-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31-07-2013. (anglicky) 
 40. Dáil debates Vol.728 No.3 p.5 22 March 2011
 41. Constitutional Convention recommends referendum on same-sex marriage. RTÉ News. 14 April 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Amending the Constitution to provide for same - sex marriage [online]. Convention on the Constitution, June 2013 [cit. 2013-12-08]. S. 6. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14-12-2013. (anglicky) 
 43. The Countdown begins: Constitutional Convention lodges report on Marriage Equality for same-sex couples. www.marriagequality.ie. Marriage Equality, 2 July 2013. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27-05-2017. (anglicky) 
 44. Govt will 'actively support' same-sex marriage referendum in 2015. www.rte.ie. RTÉ News, 5 November 2013. Dostupné online. (anglicky) 
 45. Ireland Sets Date For Same Sex Marriage Vote [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Mary Minihan. What happens next to the Children and Family Relationships Bill? [online]. The Irish Times, 31 March 2015 [cit. 2015-05-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Presidential signing of legislation: 2015
 48. Minister Fitzgerald signs order for commencement of landmark family law reform [online]. 18 January 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 49. Irish Statute Book [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. The Department of Justice and Equality: Government announces wording for Marriage Equality referendum [online]. Justice.ie, 2015-01-21 [cit. 2015-05-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 51. Bill as introduced [online]. Oireachtas, January 2015 [cit. 2015-01-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-05-14. (anglicky) 
 52. DRAFT of GENERAL SCHEME OF MARRIAGE BILL 2015
 53. Religious solemnisers will not be obliged to perform same-sex marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. Referendum 2015 Results. The Irish Times. 23 May 2015. Dostupné online [cit. 23 May 2015]. (anglicky) 
 55. Same-sex marriage legislation due this summer, says Fitzgerald [online]. RTÉ, 23 May 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 56. Legislation enacting Irish gay marriage vote delayed [online]. Reuters, 30 June 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 57. Court of Appeal dismisses two challenges against Same Sex Marriage Referendum result. independent.ie. 30 July 2015. Dostupné online [cit. 30 July 2015]. (anglicky) 
 58. Same-sex marriage: First Irish ceremonies expected within months [online]. BBC, 16 September 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 59. O'BRIEN, Carl. Same-sex civil partners to be able to wed with five days' notice [online]. 26 October 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 60. Same-sex couple ties the knot in Donegal [online]. 17 November 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 61. An Bille Uchtála (Leasú), 2016 ; Adoption (Amendment) Bill 2016
 62. Minister Reilly publishes Adoption (Amendment) Bill 2016 [online]. Department of Children and Youth Affairs, 5 May 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 63. Civil partners can adopt following new bill [online]. UTV Ireland, 6 May 2016 [cit. 2016-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 05-06-2016. (anglicky) 
 64. Chubb, Laura. New adoption bill published in Ireland gives same-sex couples right to adopt [online]. Gay Star News, 7 May 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 65. Adoption (Amendment) Bill 2016: Report and Final Stages
 66. Adoption (Amendment) Bill 2016 (Number 23 of 2016) - Tithe an Oireachtais [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. HOLLAND, Kitty. CSO figures show 91 same-sex marriages since referendum [online]. 15 April 2016 [cit. 2016-04-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 April 2016. (anglicky) 
 68. Only one Irish county did not have a gay marriage since vote [online]. The Irish Times, 20 May 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 69. Figures show over a thousand same-sex marriages have occurred a year after same-sex marriage was legalised Irish Mirror
 70. a b Marriages and Civil Partnerships 2016
 71. Same-sex couples account for one in 20 Irish marriages
 72. Introduction of gay marriage in the Netherlands. www.rte.ie. RTÉ News, 1 April 2001. Dostupné online. (anglicky) 
 73. FiveSevenLive – Vatican Condemns same sex unions. www.rte.ie. RTÉ News, 31 July 2003. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 September 2005. (anglicky) 
 74. Massachusetts sanctions gay marriage. www.rte.ie. RTÉ News, 17 May 2005. Dostupné online. (anglicky) 
 75. Legalisation of gay marriage in Canada. www.rte.ie. RTÉ News, 29 June 2005. Dostupné online. (anglicky) 
 76. Surrogate Parenthood. archives.tcm.ie. Irish Examiner, 7 August 2001. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 15 May 2005. (anglicky) 
 77. Gay Adoption. www.rte.ie. RTÉ TV – Question and Answers, 24 June 2002. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 22 October 2002. (anglicky) 
 78. Irish politicians – Partnerships. archives.tcm.ie. Irish Examiner, 14 May 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 October 2008. (anglicky) 
 79. Paisley censured for homophobic remarks. www.rte.ie. RTÉ News, 3 February 2005. Dostupné online. (anglicky) 
 80. Introduction of Civil Partnerships in the United Kingdom. archives.tcm.ie. Irish Examiner, 20 December 2005. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 26 October 2008. (anglicky) 
 81. Debate on gay marriage. www.rte.ie. RTÉ TV – Prime Time, 7 August 2003. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 October 2010. (anglicky) 
 82. Discussion on gay marriage. www.rte.ie. RTÉ News – Morning Ireland, 1 August 2003. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 October 2008. (anglicky) 
 83. Should gay marriages be recognised in Ireland?. www.rte.ie [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2004-12-05. 
 84. Irish Ponder Same-Sex Unions, Adoption. www.angus-reid.com. Angus Reid, 22 February 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 27 February 2010. (anglicky) 
 85. Report on national survey on same-sex partnerships. www.irishexaminer.com. Irish Examiner, 21 February 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 86. Sunday Tribune poll on same-sex partnerships. www.rte.ie. RTÉ News, 21 October 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 87. 80% believe gay couples deserved legal recognition – Survey. breakingnews.ie. BreakingNews.ie, 24 November 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 88. Catholic Bishop on gay partnerships. www.rte.ie. RTÉ News, 16 November 2004. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 25 October 2012. (anglicky) 
 89. Church of Ireland Bishop on gay partnerships. www.rte.ie. RTÉ News, 10 March 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 90. Labour Party (Ireland) 2002 general election Manifesto [online]. Labour Party (Ireland), 2002. Dostupné online. (anglicky) 
 91. Fine Gael Same-sex partnership proposal. www.rte.ie. RTÉ News, 24 June 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 92. Taoisearch Ahern on Better Rights for Couples. news.bbc.co.uk. BBC News, 15 November 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 93. Ministr spravedlnosti Michaela McDowell v r. 2004 řekl, že by Irsko mělo zvážit přijetí zákona o registrovaném partnerství.
 94. Labour launches civil union Bill. www.irishtimes.com. The Irish Times, 14 December 2006. Dostupné online. (anglicky) 
 95. Green Party policy on partnership rights and gay marriage. www.greenparty.ie. Green Party, 12 October 2006. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 6 January 2007. (anglicky) 
 96. Cork City Council unanimously backs gay marriage in landmark vote. www.irishexaminer.com. Irish Examiner, 10 July 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 97. Labour Party: Labour's goal is full equality for gay citizens, Gilmore tells symposium, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line. Archivováno 16. 9. 2010 na Wayback Machine
 98. Providing for Same-Sex Marriage [online]. Green Party [cit. 2010-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 January 2010. (anglicky) 
 99. Pride 09 – Full Same Sex Marriage Rights Now! [online]. Socialist Party, 30 June 2009. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 100. Recognition of same sex marriage long overdue [online]. Sinn Féin, 31 March 2004. Dostupné online. (anglicky) 
 101. FF delegates back equal marriage and adoption rights for same-sex couples [online]. Irish Examiner, 3 March 2012. Dostupné online. (anglicky) 
 102. Fianna Fail Passes Motion On Same Sex Marriage [online]. 98fm.com, 28 September 2012 [cit. 2012-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 July 2012. (anglicky) 
 103. SHEAHAN, Fionnan. Government to call for Yes vote for gay marriage. Irish Independent. 5 November 2013. Dostupné online [cit. 6 November 2013]. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]