Registrované partnerství v Řecku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Řecko umožňuje stejnopohlavním párům formálně stvrdit své soužití prostřednictvím registrovaného partnerství od 24. prosince 2015. Návrh příslušného zákona přijal řecký parlament 23. prosince 2015 a publikoval jej v promulgační listině ihned následující den.

Registrované partnerství[editovat | editovat zdroj]

Stejnopohlavní soužití v Evropě
     Stejnopohlavní manželství
     Registrované partnerství
     Neregistrované soužití
     Neuznáváno či neznámo
     Manželství striktně vymezeno jako svazek muže a ženy

Registrované partnerství pro heterosexuální páry[editovat | editovat zdroj]

Předchozí Karamnliho vláda, která v zemi působila až do října 2009, odmítala stejnopohlavní manželství. Vládní kabinet sestavený převážně ze zástupců Nové demokracie předložil návrh zákona, který by poskytnul nemanželským párům určitou právní úpravu, avšak pouze různopohlavním. Očekávalo se však, že jeho potenciální přijetí se setká s prohlášením za neústavní, v krajním případě i ohrozí pověst Řecka v Evropské unii i u evropských soudů.[1]

Panhelénské socialistické hnutí (PASOK) se zastoupením George Papanderou předložilo v dubnu 2006 návrh zákona o registrovaném partnerství nemanželských párů, homosexuálních i heterosexuálních. Při jeho zpracování se inspirovali francouzským občanským paktem solidarity. Nicméně nedostalo se mu dostatečného přijetí ze strany zdejší LGBT komunity, která jej v oblasti práv sexuálních menšin vnímala spíš jako krok vzad. Za nejkontroverznější považovala především zákaz stejnopohlavních párů adoptovat děti. V listopadu 2008 se PASOK znovu pokusilo předložit zákon o registrovaném partnerství, ač vědělo že legislativním procesem pravděpodobně neprojde.[2]

LGBT organizace OLKE oznámila svůj záměr žalovat řecké obce kvůli odmítání oddávat stejnopohlavní páry na základě "vadného" zákona o občanských sňatcích z r. 1982, podle něhož je manželství trvalým svazkem dvou "osob" bez definice jejich pohlaví.[3]

Na vládní návrhy z r. 2008 uznávající nesezdané soužití odpověděl athénský arcibiskup Jeroným II., nejvlivnější a nejuznávanější duchovní řecké církve, že je třeba jít s dobou. Nelze však s jistotou říci, že měl na mysli i homosexuální páry, neboť právě odpor k jakémukoli respektu k právům sexuálních menšin, a to nejen v oblasti registrovaného partnerství, je nejvíc cítit právě v řadách církve.[4]

Zákon č. 3719/2008 Sb. ("Reformy týkající se rodiny, děti a společnosti"), který nabyl účinnosti k 28. listopadu 2008, zakotvil v řeckém právním řádu institut partnerství známý pod všeobecným názvem "registrované partnerství" (σύμφωνο συμβίωσης) přístupný pouze pro páry různého pohlaví.

Rozšíření registrovaného partnerství na homosexuální páry[editovat | editovat zdroj]

Před parlamentními volbami v r. 2009 vyjádřilo Panhelénské socialistické hnutí (PASOK) podporu registrovanému partnerství, když se jej na tuto otázku zeptala organizace OLKE. PASOK volby nakonec vyhrálo.[5]

17. září 2010 oznámil ministr spravedlnosti Haris Kastandis založení speciální komise, která se bude zabývat zpracováním zákona o registrovaném partnerství heterosexuálních i homosexuálních párů.[6][7] Komise zahájila svojí činnost už 29. července 2010 a podle dostupných zpráv měla spočívat její práce v modernizaci Zákona o rodině. Až do konce r. 2010 se probíraly aspekty heterosexuálních párů, zatímco homosexuální soužití se stalo předmětem debat až po lednu 2011.[8]

8. února 2011 rozhodl Evropský soud pro lidská práva o sloučení dvou případů čtyř párů týkajících se porušení ustanovení článku 8 (právo na soukromí a rodinu) spolu s článkem 14 (ochrana před diskriminací) a článku 13 (opravné prostředky). Podnět k Evropskému soudu byl dán po rozhodnutí řeckého státu explicitně vyloučit páry stejného pohlaví ze zákona upravujícího nemanželské soužití. Soud nařídil Řecku přezkoumat tuto záležitost do 31. května 2011 s tím, že lhůtu bude pravděpodobně možné na žádost prodloužit.

19. srpna 2011 slíbili vládní úřednící legalizaci registrovaného partnerství párů stejného pohlaví v dohledné době.[9]

V únoru 2013 oznámil ministr spravedlnosti Antonis Roupakiotis, že vláda pracuje na zahrnutí homosexuálních párů do zákona o registrovaném partnerství.[10][11]

7. listopadu 2013 rozhodl Evropský soud pro lidská práva v případu Vallianatos a další vs. Řecko, že vylučovat páry stejného pohlaví ze zákonů upravujících nemanželské soužití je diskriminační.[12] 12. listopadu téhož roku oznámilo PASOK svůj záměr zpracovat návrh zákona zahrnujícího soužití homosexuálních párů do registrovaného partnerství, k čemuž ale za její vlády nedošlo.[13][14]

V listopadu 2014 bylo zveřejněno několik plánovaných revolučních změn zákona o rodině, mezi něž patřilo i registrované partnerství párů stejného pohlaví. Bylo rovněž zdůrazněno, že se nejedná o legalizaci stejnopohlavního manželství.[15]

9. února 2015 vyjádřila po svém zvolení podporu registrovanému partnerství párů stejného pohlaví i Tsiprasova vláda, složená převážně z představitelů Koalice radikální levice - SYRIZA.[16][17]

24. dubna 2015 sdělil mluvčí Ministerstva spravedlnosti, že vládní návrh novely zákona o registrovaném partnerství bude předložen parlamentu do dvou měsíců.[18] Krátce poté k 15. červnu 2015 byla ustavená komise specializující se na tuto problematiku.[19][20]

9. listopadu 2015 bylo oficiálně publikováno nové znění zákona o registrovaném partnerství garantující párům žijícím v něm stejná práva a povinnosti, jaké mají manželé, vyjma adopcí. Návrh se postoupil veřejné diskusi naplánované na nejpozdější datum 20. listopadu. Ministr spravedlnosti dále přislíbil, že se v budoucnu hodlá zabývat i adopcí dětí páry stejného pohlaví.[21][22] Návrh se dostal nakonec 9. prosince dostal do parlamentu,[23][24][25] který jej poté 23. prosince 2015 schválil v poměru hlasů 193:56 s 51 zdrženími se.[26][27][28] Zákon byl podepsán řeckým prezidentem a zveřejněn ve vládním věstníku 24. prosince 2015. Účinnosti nabyl ke dni publikace.[29]

První obřad registrovaného partnerství se konal 25. ledna 2016 pod záštitou athénského primátora Giorga Kamina.[30][31]

9. listopadu 2016 zpracovala vláda návrh zákona plně zrovnoprávňujícího nesezdaná soužití s manželstvím.[32][33][34][35] Parlament jej přijal 2. prosince.[36] Návrh podepsal 8. prosince 2016 prezident a účinnosti nabyl zveřejněním ve Sbírce zákonů.[37]

Stejnopohlavní manželství[editovat | editovat zdroj]

Skupina za LGBT práva OLKE oznámila svůj záměr soudit se s řeckými obcemi odmítajícími oddávat homosexuální páry s odvoláním se na právní díru v zákoně z r. 1982 legalizujícím občanské sňatky, v němž neexistuje žádná pohlaví různého pohlaví jednotlivců uzavírajících manželství.[38]

První stejnopohlavní manželství na Tilu[editovat | editovat zdroj]

3. června 2008 oddal tiloský starosta Anastosios Aliferis dva stejnopohlavní páry – dvě lesby, dva gaye, s odvoláním se na vadnou definici zákona. Stal se předmětem ostré kritiky ze strany řeckých pravoslavných kleriků, kteří v minulosti odmítali samotnou legalizaci civilních heterosexuálních sňatků v r. 1982. Ministr spravedlnosti Sotirios Hatzigakis prohlásil takto uzavřená manželství za neplatná a zástupce Nejvyššího soudu dokonce pohrozil starostovi Aliferovi postihem za "porušení povinností", avšak sám přiznal, že nemá k takovým krokům dostatek pravomocí.[39][40][41] Vláda nakonec sama dala soudům nařízení zrušit dvě stejnopohlavní manželství, což se setkalo se značným odporem zdejší LGBT komunity.[1]

5. května 2009 rozhodl soud rhodoský soud nižší instance, že manželství sice byla neplatná, ale že páry "poškozené" dírou v zákoně mají právo postoupit svojí záležitost Evropskému soudu pro lidská práva, uznají-li za vhodné.[42] Odvolací soud v Dodekanisos naplánoval řízení na 14. ledna 2011 a rozsudek vydal 14. dubna 2011. Rovněž potvrdil neplatnost manželství. 30. listopadu 2017 prohlásil manželství za neplatné i řecký Nejvyšší soud. Páry, jejichž manželství bylo anulováno, se momentálně chystá zažalovat Řecko u Evropského soudu pro lidská práva.[43]

Další žaloby[editovat | editovat zdroj]

Jinou žalobou, kterou předložila skupina homosexuálních párů, s požadavkem na legalizaci stejnopohlavních sňatků se momentálně zabývá Nejvyšší soud Řecka. 162 jiných párů předložilo ještě jednu separátní žalobu a momentálně se čeká na zveřejnění rozsudku.[44]

Rozhodnutí Soudního dvora EU (2018)[editovat | editovat zdroj]

5. června 2018 rozhodl Soudní dvůr EU, že všechny členské země, které nelegalizovaly homosexuální sňatky (včetně Řecka), jsou povinné uznávat taková manželství uzavřená v těch státech EU, kde už jsou legální, a garantovat tak stejnopohlavním manželům občanů EU právo trvalého pobytu.[45][46][47] Soud zároveň připomenul, že všechny členské země mají právo se samy rozhodnout, zda do svého právního řádu zavedou manželství párů stejného pohlaví s tím, že ale nesmí porušovat princip volného pohybu občanů EU a jejich manželů bez ohledu na pohlaví. Z hlediska EU je slovo manžel vnímáno v souladu se soudním rozhodnutím jako genderově neutrální.[48][49]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Průzkum Focus Bari z května 2015 shledal, že 70 % Řeků souhlasí se zpřístupněním registrovaného partnerství na homosexuální páry. Stejný výzkum ukázal, že 56 % Řeků podporuje stejnopohlavní manželství, zatímco 35 % je proti.[50]

Podle nejaktuálnějšího výzkumu společnosti DiaNeosis z prosince 2016 by 50 % Řeků podpořilo stejnopohlavní manželství. Jenom 26 % by však bylo pro adopce dětí stejnopohlavními páry.[51]

Související[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Recognition of same-sex unions in Greece na anglické Wikipedii.

 1. a b Greek gays demonstrate for marriage Archivováno 20. 1. 2010 na Wayback Machine, 365gay.com, 28 September 2008
 2. (řecky) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Archivováno 21. 7. 2011 na Wayback Machine
 3. Greek gays find loophole in marriage law Archivováno 29. 6. 2011 na Wayback Machine, Pink News, 13 March 2008
 4. Greeks consider recognising same-sex couples
 5. New gay friendly government after elections?. www.ilga-europe.org [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-04-18. 
 6. (řecky) «Δεν αρκεί το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» Archivováno 24. 9. 2010 na Wayback Machine
 7. (řecky) Σύμφωνο Συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια προωθεί η κυβέρνηση
 8. (řecky) Ερχεται το σύμφωνο συμβίωσης Archivováno 16. 12. 2010 na Wayback Machine
 9. TUGWELL, Paul. Greece Bias Against Gays-Lesbians Compounds Debt Crisis as Tourism Suffers. Bloomberg. 22 August 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 10. (řecky) Διάλογος για την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης σε ομόφυλα ζευγάρια
 11. (řecky) Ρουπακιώτης: Διάλογος για το σύμφωνο συμβίωσης για ομοφυλόφιλους
 12. ECHR: "Exclusion of same-sex couples from civil unions is illegal" [online]. 2013-11-07 [cit. 2014-04-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. (řecky) Ανάληψη πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ για το σύμφωνο συμβίωσης
 14. (řecky) Τροπολογία για το σύμφωνο συμβίωσης από το ΠΑΣΟΚ
 15. Same-Sex Civil Partnership Agreements in Greece. www.thetoc.gr [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 16. New Greek govt vows to back gay partnership law, following intl court decision and criticism. Associated Press. StarTribune, 9 February 2015. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 17. PIKE, Molly Rose. Greece to grant legal recognition to same-sex couples. Pink News. 9 February 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 18. (řecky) ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια Archivováno 24. 9. 2015 na Wayback Machine
 19. Greece Proposes Civil Partnerships For Same-Sex Couples
 20. Greece to introduce bill giving same-sex couples civil union rights
 21. New Greek Draft Law Allows Civil Partnership Rights to Same Sex Couples
 22. Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ««Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις»
 23. (řecky) Σύμφωνο συμβίωσης, άσκησης δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις
 24. Same-sex couples will have equal rights with heterosexual couples with cohabitation agreements
 25. Church of Greece Reacts to Bill Giving Civil Partnership Rights to Same-Sex Couples
 26. Greek Parliament approves law on same-sex civil partnerships
 27. Greek parliament legalizes same-sex cohabitation. www.thetoc.gr [online]. [cit. 06-06-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 13-06-2016. 
 28. Greek Parliament Legalizes Same-Sex Civil Partnerships
 29. (řecky) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.
 30. Williams, Joe. Athens Mayor performs Greece’s first same-sex civil union [online]. Pink News, 26 January 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Potts, Andrew. Athens Mayor Giorgos Kaminis performs Greece's first gay civil union [online]. Gay Star News, 26 January 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 32. http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/politikes-eidhseis/130377/me-evreia-synainesi-psifistike-to-n-s-gia-tin-isotita-stin-ergasia
 33. http://www.protothema.gr/greece/article/628694/eureia-sunainesi-gia-tin-isotita-metaheirisis-prosopon-ashetos-fuletikis-i-ethnotikis-katagogis-/
 34. Government to legally equate civil partnership with marriage in Greece [online]. Tornos News, 14 November 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 35. (řecky) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ΙΙ) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης
 36. Greek Parliament votes for a controversial bill to expand rights for LGBT people
 37. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4443
 38. Greek gays find loophole in marriage law Archivováno 29. 6. 2011 na Wayback Machine, Pink News, 13 March 2008
 39. (německy) Erste gleichgeschlechtliche Ehen auf griechischer Insel
 40. AFP: First Greek gay marriages spark judicial battle. afp.google.com [online]. [cit. 06-06-2016]. Dostupné v archivu pořízeném dne 09-06-2008. 
 41. Greece sees first gay 'marriage'. BBC News. 3 June 2008. Dostupné online [cit. 22 May 2010]. (anglicky) 
 42. Same-sex marriages annulled as illegal in Greece. www.guardian.co.uk. London: Guardian, 2009-09-15. Dostupné online [cit. 15 September 2009]. (anglicky) 
 43. Court annuls same-sex marriage
 44. Civil partnership in Greece, a year later [online]. Medium Corporation, 1 February 2017 [cit. 2017-11-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-11-07. (anglicky) 
 45. EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018
 46. Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018
 47. Alina Tryfonidou. Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling [online]. June 7, 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 48. Same-sex spouses have equal residency rights [online]. June 6, 2018. Dostupné online. (anglicky) 
 49. JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018
 50. (řecky) Έρευνα για την ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα: Υπέρ του συμφώνου συμβίωσης το 70%, αλλά 'κατά' των υιοθεσιών
 51. Τι πιστεύουν οι Έλληνες το 2017 - Οι Απαντήσεις Σε 73 Διαγράμματα[nedostupný zdroj]