Státní opera Praha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Státní opera Praha
Státní opera.JPG
Budova Státní opery v Praze
Základní informace
Stát Česká republika
Místo Praha
Typ divadla profesionální divadlo
Zaměření činohra, opera, balet, plesy, benefiční koncerty
Zřizovatel Ministerstvo kultury České republiky
Budova
Styl neoklasicismus, neorokoko
Architekt Alfons Wertmüller
Doba výstavby 1888
Otevření 5. ledna 1888
Osobnosti
Ředitel Ondřej Černý
Další informace
Státní opera
Red pog.svg
Státní opera
Státní opera na mapě Prahy
Adresa Státní opera Praha:
Wilsonova 4, Praha 1
Oficiální web http://www.narodni-divadlo.cz/cs/statni-opera
Multimédia: Wikimedia Commons

Státní opera Praha je divadlo s operním a baletním souborem sídlící v Praze, na adrese Wilsonova 4, Praha 1. Někdejší německá pražská operní scéna patří k nejvýznamnějším hudebním scénám v Evropě.

Budova stojí v Městské památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice.

Historie divadelní budovy[editovat | editovat zdroj]

Nové německé divadlo[editovat | editovat zdroj]

Nové německé divadlo v Praze na pohlednici kolem roku 1900
Budova Nového německého divadla na přelomu 19. a 20. století
Budova Státní opery dnes

Historie divadelní budovy, která od 1. dubna 1992 nese jméno Státní opera Praha a jejíž minulost stála vždy – neprávem, i když v české metropoli celkem pochopitelně – ve stínu Národního divadla, se začala psát ve druhé polovině 19. století. Čechy tehdy náležely k mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchii a v Praze žila poměrně početná německá menšina. Zrození velkolepého českého divadla – Národního divadla – v roce 1883 nepřímo způsobilo, že i pražská německá obec zatoužila po reprezentativnějším sídle divadelních múz. 4. února 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek (Deutscher Theaterverein), jehož cílem bylo v prvé řadě nashromáždit finanční prostředky. Architektonické plány byly svěřeny zavedené vídeňské firmě Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta tamního Burgtheatru Karla Hasenauera. Vedením stavby byl pověřen pražský architekt Alfons Wertmüller, který se zhostil svého úkolu se ctí a za dvacet měsíců předal k užívání dokončenou a plně funkční divadelní budovu – Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater), které může být z hlediska historické kontinuity považováno za jednoho z legitimních předchůdců dnešní Státní opery Praha. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě.

Vedením Nového německého divadla, jež zahájilo činnost 5. ledna 1888 Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští, pověřil spolek dosavadního ředitele Stavovského divadla Angelo Neumanna. Neumann získal významné umělce a brzy divadlo pozvedl na vysokou uměleckou úroveň. S větším či menším úspěchem pokračovali ve vedení Nového německého divadla i Neumannovi následovníci Heinrich Teweles, Leopold Kramer, Robert Volkner a Paul Eger. Za vedení Angela Neumanna a dirigentů Alexandra Zemlinského a Georga Szélla se Nové německé divadlo stalo operní scénou mezinárodního významu, jehož dramaturgie obsáhla nejvýznamnější díla soudobé opery (Ernst Křenek, Paul Hindemith, Erich Wolfgang Korngold, Franz Schreker) i opery pražských německých skladatelů (Fidelio Friedrich Finke, Theodor Veidl, Hans Krása).

Ve 30. letech v době sílícího nacistického nebezpečí patřilo Nové německé divadlo v Praze k demokratickým baštám, kam se uchylovali umělci, jejichž působení v sousedním Německu bylo pro jejich pokrokové postoje či rasový původ již nežádoucí. Vývoj politických událostí krátce před podepsáním Mnichovské dohody, klesající návštěvnost a s tím spojené finanční problémy vedly Německý divadelní spolek k rozhodnutí ukončit v září 1938 činnost divadla. Scéna, jíž v oblasti opery prošly mnohé osobnosti, uzavřela tak neslavně svou první významnou etapu. O budovu projevil zájem československý stát. Dříve než stačilo dojít k odkoupení nemovitosti, nacistická okupace Československa 15. března 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava tomu zabránily. Divadlo pod novým názvem Německá opera (Deutsches Opernhaus) sloužilo pro politická shromáždění NSDAP a k příležitostným pohostinským představením souborů z Říše. Teprve v sezoně 1942/43 byl ustaven nový operetní soubor, v následující sezoně zde hrála evakuovaná Duisburská opera. Od 1. září 1944 až do skončení války byla všechna divadla uzavřena.

Divadlo 5. května a Smetanovo divadlo[editovat | editovat zdroj]

Interiér Státní opery
Hlavní lustr Státní opery

Radikální změna nastala v květnu 1945, kdy zde skupina mladých divadelníků v čele s Aloisem Hábou, Václavem Kašlíkem a Antonínem Kuršem založila Divadlo 5. května. První opera uvedená po Druhé světové válce 4. září 1945 byli Smetanovi Braniboři v Čechách. Po jedné sezoně si činohra našla jiné působiště a operní a baletní složka se osamostatnila pod názvem Velká opera 5. května. Její umělecký program usiloval o vytvoření avantgardní scény, která by představovala protipól ke konzervativněji zaměřenému Národnímu divadlu. Po premiéře Hoffmannových povídek 29. srpna 1946 následovala svérázná podoba do té doby „nedotknutelné“ Prodané nevěsty, dále uvedení Hábovy čtvrttónové opery Matka, Prokofjevových Zásnub v klášteře pod názvem Maškaráda ad. Výsledky práce vzbuzovaly pozornost publika i médií včetně ohlasů ze zahraničí a Velká opera 5. května začala znamenat pro Národní divadlo nežádoucí konkurenci. Nakonec byla usnesením vlády od sezony 1948/49 začleněna do svazku Národního divadla jako jeho třetí scéna. Tak neslavně skončila druhá významná etapa v životě divadla.

Od listopadu 1949 byla budova přejmenována na Smetanovo divadlo. Jevištní dispozice nadále předurčovaly tuto scénu k provádění velkého světového operního repertoáru, významné místo zastával balet. Jistou výhodou sloučení obou pražských operních souborů bylo, že na přípravě operních inscenací se mohli podílet všichni sólisté, dirigenti a režiséři. Ti se však museli často potýkat se značnými organizačními problémy. Repertoár uváděný ve Smetanově divadle poskytl velký prostor české soudobé opeře, jeho páteří však byla významná i méně známá díla světové operní literatury. Značný počet inscenací dosáhl mezinárodního uznání. Kromě toho, pro své velké technické možnosti, bylo divadlo užíváno především pro hostování zahraničních operních, baletních a činoherních souborů a spatřilo také celou řadu světových operních hvězd, které do Prahy přijely. Vrcholné zážitky uchystalo návštěvníkům Velké divadlo z Moskvy (23.–28. května 1973) a Vídeňská státní opera se dvěma představeními Straussovy opery Ariadna na Naxu (25. a 27. dubna 1979) pod taktovkou Karla Böhma a s Editou Gruberovou v roli Zerbinetty.

Státní opera Praha[editovat | editovat zdroj]

Po sametové revoluci v listopadu 1989 bylo úsilí o znovunabytí nezávislosti Smetanova divadla nakonec korunováno úspěchem a 1. dubna 1992 byla zřízena Státní opera Praha, jakožto samostatný právní subjekt. Prvním ředitelem se stal Karel Drgáč. Repertoár rozšířil o další stěžejní díla světové operní literatury, jednoznačného uznání kritiky si však dobyl především soustavnou péčí o odkaz 20. století (Alexander Zemlinsky, Hans Krása, Gottfried von Einem). Nový styl práce a zdůrazňovaná orientace na tradice Nového německého divadla se nesetkávaly vždy s porozuměním. Karel Drgáč tak musel – obrazně řečeno – vybojovat řadu bitev, aby vyhrál válku o existenci Státní opery, a zároveň prohrál svou vlastní, když po uplynutí jeho tříletého funkčního období vyšla v roce 1995 z konkurzu na post ředitele vítězně mezzosopranistka Eva Randová. Ani tato pěvkyně se zkušenostmi z nejpřednějších světových scén se nevyhnula kritice s vedením divadla. Její nástupce, akad. arch. Daniel Dvořák, v mnohém navázal na Karla Drgáče. Státní operu Praha chápal jako divadlo, které je třeba začlenit do evropského kontextu, operu jako žánr, jehož rozvoji je nutné napomáhat podporou nových děl. Během jeho čtyř sezon (1998–2002) tak Praha poznala nebývalý počet světových premiér, často velice problematických děl (Dorian Gray, Circus Terra).

Po Dvořákově odchodu na místo ředitele Národního divadla od sezony 2002/2003 jmenoval ministr kultury do čela Státní opery Praha jejího dosavadního správního ředitele, Mgr. Jaroslava Vocelku, který svou znalostí problematiky operního domu a řídícími schopnostmi dal záruku plynulého přechodu do další sezony. Po finančně náročných Dvořákových projektech se Vocelkovo období vyznačuje střízlivým ekonomickým přístupem a hledáním nezbytných kompromisů mezi uměleckými ambicemi a reálnými možnostmi divadla. Státní opera Praha nadále pokračuje v progresivní dramaturgii, jako například uvádění neprávem opomíjených oper (Treemonisha Scotta Joplina, Dimitrij Antonína Dvořáka, Bohéma Ruggera Leoncavalla, Nížina Eugena d'Alberta) či děl v České republice zcela neznámých (Candide Leonard Bernsteina). Z umělecko-provozního hlediska bylo rovněž uvážlivým krokem spojení operního baletu s Pražským komorním baletem v jeden celek – Balet Státní opery Praha (od 1. ledna 2003).

Také Jaroslav Vocelka pokračoval v benefičních koncertech na podporu nejrůznějších humanitárních účelů. Navíc otevřel divadlo i významným kulturním a společenským událostem, které pomáhají vylepšit ekonomickou situaci domu. Významnou součástí Státní opery Praha je její dokumentační centrum. Vedle průběžné archivace divadelního dění se zaměřuje zejména na rekonstrukci nedochovaného archivu Nového německého divadla. Státní opera Praha ročně uvede jedno, max. dvě díla „progresivní“ dramaturgie, většinu repertoáru tvoří inscenace často staré několik desetiletí.

V květnu 2010 byl ředitelem SOP jmenován Oliver Dohnányi.[1] 20. prosince 2010 však rezignoval na svou funkci, ministr kultury pověřil řízením Radima Dolanského.[2] 3. března 2011 ministr kultury Jiří Besser odvolal pověřeného ředitele Dolanského a pověřil řízením Ondřeje Černého, ředitele Národního divadla. Ministerstvo oznámilo plán sloučit baletní a operní soubory obou institucí, s čímž se Radim Dolanský odmítl ztotožnit.[3] Definitivně bylo o sloučení rozhodnuto na přelomu září a října 2011, první fáze procesu byla zahájena k 1. lednu 2012, celá transformace podle plánu skončí v roce 2015. Sloučit by se měly baletní soubory a sólisté, naopak orchestry a sbory obou divadel by měly zůstat samostatné.[4].

V srpnu 2011 hostila Státní opera koncert britského zpěváka George Michaela, který zde započal svou Symphonica Tour 2011.

Osobnosti spjaté se Státní operou[editovat | editovat zdroj]

Hlavní vstup do budovy, v době konání festivalu Pražské jaro 2008
Průčelí divadlo na německé poštovní známce z roku 1940

Od roku 1888, kdy byl zahájen provoz Nového německého divadla, zde působila celá řada umělců světového významu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Riedlbauch jmenoval dalšího ředitele - Státní opery Praha [online]. Česká televize, 2010-5-21, [cit. 2010-05-21]. Dostupné online. (čeština) 
  2. Dohnányi rezignoval, Státní operu povede manažer Dolanský [online]. MAFRA, 2010-12-20, [cit. 2011-01-10]. Dostupné online. (čeština) 
  3. Ministr Besser odvolal ředitele Státní opery. Povede ji Černý, Lidovky.cz, 3. 3. 2011, ČTK
  4. Sloučením s Národním divadlem Státní operu zachraňujeme, tvrdí Besser

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VRBKA, Tomáš. Státní opera Praha : opera 1888–2003 : historie divadla v obrazech a datech. 1. vyd. Praha : Státní opera Praha, 2004. 597 s. ISBN 80-239-2831-7.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]