Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Pohlavní styk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pohlavní styk v mytologii: Jupiter a Junona

Pohlavní styk (též milování, sexuální styk nebo obecně sex) je v užším smyslu označení pro penilně-vaginální styk (soulož čili koitus), tedy úkon vložení ztopořeného penisu muže do vaginy ženy. Do užšího významu se někdy počítá i penilně-anální styk. V širším právním i sexuologickém smyslu zahrnuje pojem sexuální styk i další orgasmické nebo genitální formy vzájemného fyzického kontaktu mezi dvěma nebo více jedinci jakéhokoliv pohlaví, v nejširším pojetí může termín zahrnovat i negenitální a neorgasmické formy erotického kontaktu. Někdy se formy pohlavního styku rozdělují na penetrativní (kam bývá řazen koitus a penilně-anální styk) a nepenetrativní.

Termíny „pohlavní styk“ nebo „soulož“ se pro „koitus“ používají především v souvislosti s lidmi. Termín pro vyšší obratlovce (např. lvy) a některá jiná zvířata je „kopulace“. Mnoho vyšších obratlovců (plazi, většina ptáků, některé ryby) se reprodukuje interně, ale jejich fertilizace (oplodnění) je kloakální.[zdroj?]

Pohlavní styk může mít rozmnožovací, sociální (vztahovou) nebo rekreační funkci.

Koitus

Sexuální styk je pro jeho účastníky z evolučních důvodů zpravidla značně příjemný. Obvykle jej předchází milostná předehra, která navodí sexuální vzrušení partnerů a způsobí erekci (ztopoření) penisu a přirozenou lubrikaci (zvlhčení) vaginy. Ztopořený penis poté muž vsune do vaginy a jeden nebo oba partneři se doteky dále stimulují k dosažení ejakulace a orgasmu. Z pohledu oplodnění ženy není dosažení orgasmu podstatné, pro oplodnění vajíčka dostačuje pouze výron semene do oblasti pochvy a poté následné úspěšné spojení spermie s vajíčkem.

Ve většině severoamerických a evropských statů platí, že mladí lidé mají svůj první pohlavní styk obvykle mezi 14 až 20 lety, průměrně okolo 17. roku.[1] Podle výzkumů z ČR je průměrný věk prvního pohlavního styku 18 let.[2]

Udávaná frekvence orgasmu bývá u prvního styku dosti nízká, např. výzkum kanadské mládeže ukázal, že orgasmus mělo při prvním pohlavním styku jen 6 % žen a 62 % mužů. Velká většina (80 %) zažila svůj první pohlavní styk se svým dlouhodobějším přítelem či přítelkyní, 11 % s kamarádem/kamarádkou, 5 % se známým a 4 % s náhodnou osobou. Zkušenosti litovalo 26 % dotázaných, zvláště tehdy, pokud byla učiněna po posilnění alkoholem.[1]

Délka

Za běžnou dobu trvání koitu se považuje 3-7 minut. Přesněji řečeno jde o dobu frikčních pohybů od zavedení penisu do pochvy až po výron semene označovanou zkratkou IELT (z anglického Intravaginal Ejaculation Latency Time). Trvání IELT nad 7 minut nemá za následek zvýšenou incidenci koitálního orgasmu.[3]

Ve studii téměř 500 párů z Británie, USA, Španělska, Turecka a Dánska byly měřeny časy IELT pomocí elektronického zařízení obsahující stopky. Výsledky[4] shrnuje následující tabulka:

země počet párů průměr ± SD [minuty] medián [minuty]
Dánsko 80 8,6 ± 6,8 6,5
Španělsko 84 5,2 ± 1,7 4,9
Turecko 124 6,6 ± 6,6 4,4
Spojené království 116 11,6 ± 8,4 10,0
USA 70 10,8 ± 9,5 8,1

Průzkumu názorů 50 sexuálních terapeutů z USA a Kanady ukázal, že za krátkou považují terapeuti délku styku pod 1-2 minuty (průměr 1,25 min), za dostatečnou 3-7 minut (průměr 4,91 min), za optimální 7-13 minut (průměr 8,00 min) a za příliš dlouhou 10-30 min (průměr 19,96 min).[5]

V dotazníkových šetřeních na české populaci odhadují muži i ženy délku soulože v průměru zhruba na 14 až 15 minut [6], ovšem v jiných studiích bylo porovnáním odhadů s reálnou dobou změřenou na stopkách zjištěno, že muži i ženy délku styku při odhadu nadsazují zhruba o jednu třetinu [7][4]

Frekvence

Podle studie z roku 2011 je frekvence sexu hlavním faktorem v celkové sexuální spokojenosti, a tato zase jedním z klíčových faktorů celkové spokojenosti se vztahem.[8]

Dotazníková studie na velkém reprezentativním vzorku 2469 mužů a 5120 žen z USA ukázala, že muži i ženy mezi 25 a 45 lety souloží průměrně zhruba 5× až 7× za měsíc (95% konfidenční interval).[2] Podle výzkumů sexuálního chování v ČR je to 8× za měsíc.[2] Srovnáním počtu styků zaznamenávaných průběžně za určitou dobu s udaným počtem styků za tutéž dobu při retrospektivním odhadu však vyšlo najevo, že muži i ženy (a ženy více než muži) počty souloží nadsazují o 13-32 %. To znamená, že skutečné hodnoty mohou být zhruba o čtvrtinu nižší než v dotaznících udávané.[9]

Podrobnější data z finského výzkumu na vzorku 3189 mužů ve věku 18-48 let ukázal, že během posledních 2 let:[10]

 • 07,9 % mužů vaginální sex nemělo
 • 12,2 % mužů udávalo soulož v průměru méně než 1× za měsíc
 • 18,2 % mužů udávalo soulož v průměru 1-2× za měsíc
 • 23,5 % mužů udávalo soulož v průměru 1× za týden
 • 27,5 % mužů udávalo soulož v průměru 2-3× za týden
 • 07,6 % mužů udávalo soulož v průměru 4-6× za týden
 • 02,2 % mužů udávalo soulož v průměru 1× denně
 • 00,7 % mužů udávalo soulož v průměru 2-3× denně
 • 00,2 % mužů udávalo soulož v průměru 4× a vícekrát denně

Četnost pohlavních styků je nejvyšší v prvních dvou letech vztahu, poté klesá.[11] Kromě délky vztahu má na pokles vliv také věk muže.[12] Data z finského výzkumu zaměřeného na frekvenci soulože ve střední a pozdní dospělosti podává následující tabulka:[13]

Muži Ženy
45-54 let 55-64 let 65-74 let 45-54 let 55-64 let 65-74 let
Alespoň 1 soulož za poslední týden 64 % 45 % 23 % 49 % 25 % 10 %
Žádná soulož za poslední rok 05 % 13 % 24 % 10 % 25 % 52 %

Ženy měly méně pohlavních styků díky tomu, že podstatně častěji než muži byly bez partnera, příp. měly ve zkoumaném časovém období méně sexuálních parterů než muži.

Pozice

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam sexuálních pozic.

Sexuální styk se dá provozovat v různých pozicích, pro obvyklé oplodnění je důležitý pouze akt zasunutí penisu do pochvy a úspěšné vyvrcholení v pochvě. Lidé si pro zpestření pohlavního styku vytvořili řadu různých sexuálních pozic, které jsou různě fyzicky náročné a vyžadují různé polohy obou či více partnerů.

 • Mezi nejrozšířenější pozice patří základní, tzv. „misionářská pozice“, kdy žena leží na zádech a muž leží na ní přivrácený tváří. Tato pozice umožňuje hlubokou penetraci pochvy, malou fyzickou náročnost a pohled obou partnerů vůči sobě.
 • Další pozice je například tzv. pozice „na koníčka“, kdy je muž na zádech nebo sedící, žena klečí nebo sedí na něm, a
 • „boční pozice“, „lžička“, kdy jsou oba partneři položeni na boku.

Mimo těchto pozic existuje celá řada dalších, které jsou popsány např. v indické kamasutře.

Styk mezi více partnery nazýváme skupinový (lidově "gruppen sex" podle němčiny).

Jiné formy styku

Sexuální styk může mít nebo v širším smyslu zahrnovat i další formy, včetně pregenitálních a negenitálních: společenské a citové sbližování, negenitální formy mazlení (viz petting, necking, polibek), dále orální, manuální či instrumentální dráždění genitálu či penilně-anální styk. Některé z těchto aktivit nabývají na významu při styku mezi osobami téhož pohlaví, zejména homosexuálně orientovanými, mezi nimiž zpravidla klasický koitus není možný. Při klasické souloži se třou pysky o předkožku. Některé z těchto aktivit jsou obecně často chápány jen jako přípravné, doplňkové či náhradní.

Biologie početí

Koitus je základní reprodukční metoda druhu Homo sapiens, stejně jako savců. Během ejakulace, která obyčejně provází mužský orgasmus, série svalových stahů (kontrakcí) dopraví semeno obsahující mužské gamety nazývané spermiové buňky nebo spermie do vaginy. Následuje cesta spermií z vaginy přes děložní hrdlo (cervix) do dělohy a odtud do vejcovodů. Spermiové buňky mohou přežít v ženském těle 2-3 dny, podle některých autorů i více.[14][15][16] Když se plodné ženské vajíčko nachází ve vejcovodech, spermie do něj pronikne a způsobí oplodnění (fertilizaci) a formaci nového embrya. Když oplodněné vajíčko dosáhne dělohy, zahnízdí se v děložní výstelce nazývané endometrium a začne těhotenství.

Pro oba účastníky sexuálního styku je vhodné uvážit, že jejich aktivita může velmi pravděpodobně způsobit těhotenství, nepoužijí-li adekvátní antikoncepční prostředky. Ale i pak je nutno možnost těhotenství připustit, protože žádná antikoncepce není 100% efektivní. Přerušovaná soulož (coitus interruptus) neboli „vytažení“ penisu z vaginy před ejakulací za efektivní metodu antikoncepce považována být nemůže a nelze ji doporučit. Jediné zcela spolehlivě fungující metody vyhnutí se těhotenství jsou sexuální abstinence a sterilizace. Externí styk, tedy sexuální aktivita bez vložení penisu do vaginy, může být prováděna bez rizika těhotenství za předpokladu, že spermie nepřijdou do kontaktu s vulvou (ženským zevním pohlavním ústrojím).

Problémy se stykem

Mnoho mužů má alespoň příležitostně problém zvaný erektilní dysfunkce nebo impotence. Někteří muži též mají dysfunkci orgasmu při styku zvanou anorgasmie. Anorgasmie je mnohem častější u žen, její vyřešení obvykle vyžaduje pozornost obou partnerů po delší dobu. Mnohé, zvláště mladší, ženy a ženy s relativně malou sexuální zkušeností mají problémy dosáhnout orgasmu nebo toho nejsou vůbec schopny. Vaginismus je nedobrovolná křeč svalstva pánevního dna (svalstva vaginy), dělající koitus stresujícím nebo nemožným. Dyspareunie je bolestivý nebo nepohodlný styk a může být způsobena mnoha příčinami.

Sexuálně přenosné nemoci

Podrobnější informace naleznete v článku Sexuálně přenosná nemoc.

Pohlavní styk jako jiné sexuální aktivity, které obsahují možnost přenosu tělesných tekutin, je též prostředkem šíření sexuálně přenosných nemocí (SPN). Podle Center pro kontrolu a prevenci nemocí „Nejjistější způsob vyhnutí se přenosu sexuálně přenosných nemocí je neprovádět sexuální styk vůbec, nebo být v trvalém vzájemně monogamním vztahu s partnerem, který byl testován a víte, že není infikován. Pro osoby, jejichž sexuální chování je vystavuje riziku infekce, korektní a konzistentní použití mužského latexového kondomu může redukovat riziko přenosu infekce“.[17]

Etika a zákon

Pohlavní styk je spojován s různými zákony a etickými pravidly. Detaily obsahuje článek sexuální etika.

V některých společnostech je považován za jedinou „přijatelnou“ sexuální aktivitu koitus, případně jen aktivity přímo směřující k rozmnožování. Relativně striktní určení toho, co je „přiměřený“ a „nepřiměřený“ sexuální styk si určily téměř všechny lidské společnosti. Toto určení mohlo a může například zahrnovat zákazy sexuálního styku

 • v některých specifických pozicích, případně ve všech kromě uznané (uznaných)
 • mezi partnery bez oficiálně uznaného svazku, tj. manželství,
 • v cizoložství,
 • v nižším, než minimálním věku (pohlavní) dospělosti,
 • s blízkým příbuzným, tj. incestu, a
 • během menstruace ženy.
 • lidí stejného pohlaví; některé společnosti ale naopak připouštěly homosexualitu
 • s osobou proti její vůli, tj. znásilnění; některé kultury ale nepovažují za znásilnění vynucený styk v manželství.

Některé kultury uznávají sexuální styk za způsob uctívání božstev, také v podobě chrámové prostituce.

Pohlavní styk a náboženství

Na světě se různá náboženství stavějí a stavěla k otázce pohlavního styku různě. Můžeme najít jak jisté zbožštění sexu či jeho užívání pří náboženských obřadech (posvátná prostituce), tak i jeho naprosté odmítnutí jako něčeho škodlivého, od čeho by se člověk měl oprostit (např. manicheismus). Velká světová náboženství vesměs pohlavní styk sám o sobě za špatný nepovažují. Některá náboženství (např. křesťanství) poté dále rozvíjejí určitou sexuální morálku, která se zabývá hodnotou pohlavního styku a jeho správného užívání. V některých kulturách tak např. pohlavní styk mimo manželství či homosexuální styk není tolerován nebo za něj dokonce mohou následovat tvrdé tresty.

Sex v křesťanství

Pohled katolické církve

Související informace naleznete také v článku Pohled katolické církve na pohlavní styk.

Podle učení římskokatolické církve je pohlavní styk dobro, které je zdrojem velké radosti a velkého potěšení a jehož účelem je jak reprodukce, tak vzájemné sebedarování v lásce a utužování manželského svazku.[18] Církev rozlišuje dvě složky, které nelze násilně oddělovat: složku spojivou a složku plodivou. Z antikoncepčních metod přijímá pouze metody tzv. přirozené, související s přirozeným plánováním rodičovství. Jako mravně špatný též posuzuje jakýkoliv sexuální styk mimo manželství – před manželstvím i cizoložství.

Statistické informace týkající se sexu

 • muži za život vystřídají zpravidla deset partnerek, ženy šest partnerů,[19][zdroj?]
 • v USA lidé obvykle zažijí první sex na zadní sedačce auta, v Česku v přírodě,[19][zdroj?]
 • v roce 2014 byla poprvé od roku 1993 prolomena hranice 18 let průměrného věku při prvním sexu.[19][zdroj?]

Odkazy

Reference

 1. a b Reissing, E., Andruff, H., & Wentland, J. (2012). Looking back: the experience of first sexual intercourse and current sexual adjustment in young heterosexual adults. Journal Of Sex Research, 49(1), 27-35. doi:10.1080/00224499.2010.538951
 2. a b c Weiss, P., & Zvěřina, J. (2009). Sexuální chování v ČR. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha.
 3. Kolomazník, M. (2005). Předčasná ejakulace. SOLEN.
 4. a b Waldinger, M. D., McIntosh, J., & Schweitzer, D. H. (2009). A Five-nation Survey to Assess the Distribution of the Intravaginal Ejaculatory Latency Time among the General Male Population. Journal Of Sexual Medicine, 6(10), 2888-2895. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01392.x
 5. [Corty, E. W., & Guardiani, J. M. (2008). Canadian and American sex therapists' perceptions of normal and abnormal ejaculatory latencies: How long should intercourse last?. Journal Of Sexual Medicine, 5(5), 1251-1256. doi:10.1111/j.1743-6109.2008.00797.x]
 6. Weiss, P. & Zvěřina, J. (2009). Sexuální chování v ČR: srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 2003 a 2008
 7. Sung Chul, K., Deok Hyun, H., & Sung Won, L. (2011). The Diagnostic Value of the Premature Ejaculation Diagnostic Tool and Its Association with Intravaginal Ejaculatory Latency Time. Journal Of Sexual Medicine, 8(3), 865-871. doi:10.1111/j.1743-6109.2010.02151.x
 8. Smith, A., Lyons, A., Ferris, J., Richters, J., Pitts, M., Shelley, J., Simpson, J. (2011). Sexual and relationship satisfaction among heterosexual men and women: the importance of desired frequency of sex. Journal Of Sex & Marital Therapy, 37(2), 104-115. doi:10.1080/0092623X.2011.560531
 9. Gillmore, M., Leigh, B. C., Hoppe, M. J., & Morrison, D. M. (2010). Comparison of daily and retrospective reports of vaginal sex in heterosexual men and women. Journal Of Sex Research, 47(4), 279-284. doi:10.1080/00224490903050584
 10. Jern, P., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Witting, K., von der Pahlen, B., & Sandnabba, K. (2009). Subjectively measured ejaculation latency time and its association with different sexual activities while controlling for age and relationship length. Journal Of Sexual Medicine, 6(9), 2568-2578. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01360.x
 11. Samson, J., Lévy, J. J., Dupras, A., & Tessier, D. (1991). Coitus frequency among married or cohabiting heterosexual adults: A survey in French-Canada. Australian Journal Of Marriage & Family, 12(2), 103-109.
 12. BREWIS, A., & MEYER, M. (2005). Marital coitus across the life course. Journal of Biosocial Science, 37(4), 499-518.
 13. Kontula, O., & Haavio-Mannila, E. (2009). The impact of aging on human sexual activity and sexual desire. Journal Of Sex Research, 46(1), 46-56. doi:10.1080/00224490802624414
 14. http://www.sexus.cz/plodne-a-neplodne-dny?page=8
 15. http://www.miminka.cz/clanky/snazilky/jak-zjistit-ovulaci.html
 16. http://www.tehotenstviaz.cz/index.php?strana=poradna&str=1800&poradna=1
 17. http://www.cdc.gov/hiv/pubs/facts/condoms.htm
 18. KKC 2362
 19. a b c BELICA, Tomáš. Sex máme dříve, ale aspoň je to bezpečnější. Metro Praha. duben 2014, čís. 78, s. 6. Dostupné online. ISSN 1211-7811.  

Související články

Externí odkazy