Novorenesance

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Novorenesanční radniceNáchodě z roku 1904

Novorenesance (neorenesance) je historizující umělecký sloh 2. pol. 19. století, který vychází z renesance. Česká novorenesance je spojena s národním uvědoměním, často se tak tento sloh uplatňoval při stavbě velkých veřejných staveb (divadla, muzea, národní domy, sokolovny, banky, nádraží, školy apod.). Tvůrci novorenesančních budov v Čechách náležejí ke generaci Národního divadla. Na sochařské a malířské výzdobě se podíleli významní malíři a sochaři generace Národního divadla. Koncem 19. století se začínají na novorenesančních stavbách objevovat secesní prvky. Rovněž je časté, že novorenesanční budova má secesní interiéry.

Novorenesance v Česku[editovat | editovat zdroj]

Architekti[editovat | editovat zdroj]

Malíři a sochaři[editovat | editovat zdroj]

Památky v novorenesančním slohu[editovat | editovat zdroj]

Praha
Čechy a Morava

Galerie české neorenesance[editovat | editovat zdroj]

Architekti[editovat | editovat zdroj]

Malíři a sochaři[editovat | editovat zdroj]

Veřejné stavby[editovat | editovat zdroj]

Kostely, fary, pomníky, hrobky[editovat | editovat zdroj]

Nájemní domy a vily[editovat | editovat zdroj]

Detaily fasád staveb[editovat | editovat zdroj]

Evropa a svět[editovat | editovat zdroj]

Renesanční formy se znovu objevují v Evropě i severní Americe, oblíbená je italská, zvláště florentská architektura, ale také anglická, francouzská či saská renesance. Často také dochází k mísení forem, zejména s novoklasicismem a novogotikou. Novorenesance je ve Francii spojena s architekturou druhého císařství, největší stavbou je pak zámek Ferrières. V Anglii ji uplatňuje Charles Barry (autor novogotického Westminsterského paláce). Novorenesanční stavby se objevují i jinde, např. v Budapešti (bazilika svatého Štěpána) nebo Vídni (Uměleckohistorické muzeum).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]


Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BOJAROVÁ, Martina. Hrobka rodu Daubků od Antonína Wiehla v Litni na Berounsku.. Památky středních Čech. , roč. 18, čís. 2, s. 22-27. Dostupné online [cit. 2014-11-30].  
 • BUKAČOVÁ, Irena. Antonín Wiehl. sborník příspěvků přednesených na konferenci pořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého architekta v Plasích 23. září 2010.. Svazek 7. Plasy : Město Plasy, 2010 (2010 tisk). 45 s. (Tilia Plassensis) Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy. ISBN 978-80-254-9141-6 (v knize neuvedeno : brož.). Kapitola Pomníky, náhrobky, hřbitovy, s. nečíslováno. (česky) 
 • BUKAČOVÁ, Irena. Antonín Wiehl. První. vyd. Plasy : Město PLasy, 2010. 52 s. ISBN 978-80-254-8282-7. S. 1-52. (česky) 
 • DVOŘÁK, Kamil. Antonín Wiehl [online]. Brno: Archiweb, s.r.o., Vídeňská 23 Brno, [cit. 2015-09-21]. Dostupné online. (česky) 
 • KREISINGER, Josef. Liteň a přifařené k ní obce. Liteň : nákladem autora, 1896. S. 1 - 79.  
 • KUDLÁČOVÁ, Markéta. Architekt souladu Antonín Wiehl a jeho cesta k české renesanci. Dějiny a současnost. , roč. 2006, čís. 12. Dostupné online [cit. 2014-11-30]. (česky) 
 • KLOUZA, Radomil. Restaurátorská zpráva. Maxmilián Pirner. Epitaf rodiny Doubkovy, olejomalba na plátně, Liteň u Berouna. první. vyd. Praha : Národní památkový ústav v Praze, 2009. 1 sv., 1 část 1xCD-ROM - identický obsah s dokumentem. Dostupné online. ISBN null. (česky) 
 • LACINA, Vlastislav. Daubek, Josef Šebestián. hiu.cas.cz/cs [online].  [cit. 2014-11-30]. Dostupné online.  
 • LODR, Alois. J.V. Myslbek. Korespondence/uspořádal, průvodní slovo a předmluvu napsal A. Lodr. první. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 513 s. (Paměti) 32 obr. příl., 109 čb. obr.Seznam dokumentárních příloh. - Seznam obr. - Lit.. ISBN null. S. 219. (česky) 
 • MÁDL, Karel Boromejský. Jos. V. Myslbek / Tekstem doprov. Karel B. Mádl. první. vyd. Praha : Unie, 1901. nestr. 38 stran obrazových příloh s. ISBN nul. S. XII. (česky) 
 • MELICHAROVÁ, Věra; KARTÁKOVÁ, Daniela. Zpráva o restaurování reliéfu s motivem letících puttů na průčelí pohřební kaple rodiny Daubkovy v Litni. Praha : Národní památkový ústav v Praze, 2007. 1 sv., 1 část s. Dostupné online. ISBN null. (česky) 
 • MELICHAROVÁ, Věra; KARTÁKOVÁ, Daniela. Zpráva o restaurování soch andělů na střeše pohřební kaple rodiny Daubkovy v Litni. Praha : Národní památkový ústav v Praze, 2006. 2 sv., 2 části s. Dostupné online. ISBN null. (česky) 
 • 28 Duslova vila [online]. Beroun: Město Beroun, [cit. 2015-09-21]. Dostupné online. (česky) 
 • PELC, Vít. Mgr. Praha, 2007 [cit. 2015-08-24]. 117 s. Diplomová práce. Filozofická fakulta (FF) Univerzity Karlovy, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.. s. 26-30. Dostupné online.
 • PODLAHA, Antonín. Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém.Řada první: Arcidiecese Pražská, Díl II., Vikariáty: Berousnký, Bystřický a Plzeňský. Sepsal Antonín Podlaha.. první. vyd. Praha : Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1908 (1908 tisk). 230 s. (Knih "Dědictví Svatojanského" čís. 101.. Podíl údů "Dědictví Svatojanského" na rok 1908 čís. 3) Kapitola 6.Liteň, fara, s. 61 - 67. (česky) 
 • POCHE, Emanuel, et al. Umělecké památky Čech. první. vyd. Svazek 2. Praha : Academia, 1978 (1978 tisk). 578 s. ISBN null. S. 270. (česky) 
 • Pražské hřbitovy. Vyšehradský hřbitov. Slavín. [online]. Praha: Správa pražských hřbitovů, [cit. 2015-09-27]. Dostupné online. (česky) 
 • ROZINKOVÁ, Kateřina. Renáta Tyršová a její role ve výtvarné kritice a teorii poslední čtvrtiny 19. století [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. Dostupné online.  
 • VYBÍRAL, Jindřich. „Česká“ versus „italská“ neorenesanãní vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši. Zprávy památkové péče [online]. 2014, roč. 74, čís. 3 [cit. 2014-12-14], s. 83-90, 89. Dostupné online.  
 • Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR. [online]. Praha: Národní památkový ústav v Praze, [cit. 2015-09-22]. Dostupné online. (česky) 
 • VOLAVKA, Vojtěch. Josef Václav Myslbek / fotografoval Josef Ehm ; [úvod napsal Vojtěch Volavka ; úpravu navrhl a řídil Emanuel Purghart]. Praha : V. Neubert a synové, 1942. 125 s. ISBN null. (česky) 
 • VOLAVKA, Vojtěch; VOLAVKOVÁ, H.. Myslbekova součinnost s Antonínem Wiehlem na Riegrově hrobce. Umění. , roč. 1938, čís. 11, s. 460–472. ISSN null. (česky) </ref>
 • WIRTH, Zdeněk. Architektura v českém národním dědictví. první. vyd. Praha : [s.n.], 1961 (1961 tisk). ISBN null. (česky) 
 • WIRTH, Zdeněk. Antonín Wiehl a česká renesance. první. vyd. Praha : Jan Štenc, 1921 (1921 tisk). 27 s. Zvláštní otisk ze sborníku Umění. ISBN null. S. 20, 24. (česky) 
 • ŽÁKOVEC, František. Chrám znovuzrození. první. vyd. Praha : Jan Štenc, 1918 (1918 tisk). ISBN null. S. 101. (česky) 
 • ŽÁKOVEC, František. Tři přátelé z Umělecké besedy/Dopis J. V. Myslbeka V. Hynaisovi. Lumír. , roč. 1930, čís. LVI, s. 485. ISSN null. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Novorenesance ve Wikimedia Commons