Vodárna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Vodárna je vodohospodářské zařízení zajišťující dodávku upravené vody pro potřeby obyvatelstva, zemědělství a průmyslová odvětví.

Součásti vodárny[editovat | editovat zdroj]

Elektrické výtlačné čerpadlo v úpravně vody Káraný; v pozadí akvária se pstruhem americkým duhovým (Oncorhynchus mykiss) indikátorem akutního znečištění vody
Pískové rychlofiltry odželezovny artéské vody v úpravně vod Káraný
 1. vodojem
 2. strojovna s čerpadly určenými k dopravě vody
 3. přivaděče od jímacích zařízení
 4. úpravna vod - nejčastější druhy úprav podzemních vod spočívají v následujících procesech:
  • filtrační jednotky, pro odstranění mechanických nečistot pomocí multivrstvého pískového filtru
  • odstranění kyselosti pomocí polovypáleného dolomitu nebo kysličníku vápenatého
  • odželeznění a odmanganování
  • odstranění mikrobiologického znečištění
  • odstranění amonných iontů
  • změkčení (pro velké spotřebitele výjimečně)
  • remineralizace a stvrzování
  • odstranění radonu a radia 226
  • odstranění dusičnanů - použít lze dvou zásadních postupů:
 5. dosycení vod ionty Ca a Mg ve filtračně-koagulační jednotce
 6. výstupní kontrolní bioindikátor, kterým bývá vodní organismus reagující na znečištění vody, často to jsou ryby citlivé na změnu kvality vody.
 7. desinfekce vody bývá prováděna některým z oxidačních činidel
 8. měření množství distribuované vody
 9. dispečink - řízení distribuce vody do vodovodní sítě

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Stanovisko asociace vodárenských expertů k používání přístrojů na principu reverzní osmózy

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Dolejš P.: Nové technologie a trendy ve vodárenství aneb Emerging Technologies
 • IX. Vodní hospodářství 50, č. 5, 97 - 99 (2000).
 • Tuček F., Chudoba J. Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1988.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]