Úpravna vod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Úpravna vod Káraný, jeden ze dvou zdrojů pitné vody pro Prahu

Úpravny vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. Surová voda je nejčastěji povrchová voda nebo podzemní voda. Úprava vody je proces, při němž se mění fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím kvalitnější je voda surová, tím je jednodušší technologie úpravy. Úprava podzemní vody je zpravidla jednodušší než úprava povrchové vody. V úpravně vody je zpracována voda surová tak, aby produktem byla voda pitná, která splňuje všechny požadavky stanovené legislativou.V úpravně vody proto probíhají pravidelné laboratorní testy surové vody a upravené pitné vody. Úpravna vody bývá součástí vodárny.

Úpravna vody v legislativě ČR[editovat | editovat zdroj]

Úpravna vody je definována vyhláškou č. 428/2001 Sb., a to v § 1a písm. d: jako soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody.

Pitnou vodu a její kontrolu definuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Proces úpravy[editovat | editovat zdroj]

Úprava vody sestává z několika následných odstraňovacích procesů organizovaných do stupňů:

První stupeňkoagulace rozpuštěných a suspendovaných látek a odstranění vloček a sraženiny

  • Filtrace – odstranění sražených látek a nesedimentovaných vloček filtrací na pískových filtrech pomalých nebo rychlých

Druhý stupeň – odstranění organických látek oxidací (způsobují pachy a zbarvení vody) a zachycení zbytků těchto látek na aktivním uhlí

Třetí stupeň – odstranění železa a manganu vysrážením, odstranění agresivní kyseliny uhličité (pomocí vápna), snížení enormní tvrdosti vody (pomocí vápna nebo sody, či filtrací přes ionexy), odstranění radonu a radia 226, odstranění dusičnanů a amonných iontů

Čtvrtý stupeň – odstranění mikroorganismů a zabránění jejich růstu při dopravě vody vodovodem pomocí hygienického zabezpečení vody chlórem, ozónem nebo UV-zářením

Látky se z vody odstraňují až na úroveń, kterou předepisuje vyhláška č. 252/2004 Sb. jako maximální. Pokud je obsah některé látky ve vodě menší než minimální úroveň stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb., musí se voda do této minimální úrovně látkou obohatit.

Další informace obsahuje heslo Vodárna.

Reference[editovat | editovat zdroj]


Literatura[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Hromadné zásobování vodou https://www.wikiskripta.eu/w/Hromadn%C3%A9_z%C3%A1sobov%C3%A1n%C3%AD_vodou

Související články[editovat | editovat zdroj]