Seznam římských císařů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

V seznamu jsou uvedeni:

  1. císařové římské říše (27 př. n. l.395 n. l.)
  2. císařové západořímské říše (395476)

Z období principátu jsou do tabulky zařazeni pouze ti císaři, kteří byli formálně uznáni senátem. Jenom císaři potvrzení senátem byli technicky vzato legálními vládci. Výjimkou jsou Pescennius Niger (vzdorocísař 193194) a Clodius Albinus (vzdorocísař 193197), kteří působili v době, kdy legitimita všech vládců včetně senátem formálně uznaného Septimia Severa byla sporná. V seznamu chybí i všichni caesarové, kteří stáli hierarchicky níže než plnoprávní císaři čili augustové. Totéž se týká období dominátu, kde ale nehraje potvrzení senátem již žádnou roli (u augustů, kteří byli dříve caesary, je však tato skutečnost zaznamenána).

Principát[editovat | editovat zdroj]

Augustus (31 př. n. l.14) Dynastie iulsko-claudiovská
Tiberius (1437)
Caligula (3741)
Claudius (4154)
Nero (5468)
Galba (6869)
Otho  (69)
Vitellius (69)
Vespasianus (6979) Dynastie Flaviovců
Titus (7981)
Domitianus (8196)
Nerva (9698) Adoptivní císařové
Traianus (98117)
Hadrianus (117138)
Antoninus Pius (138161)
Marcus Aurelius (161180)
Lucius Verus (161169), spoluvladař
Commodus (180192), spoluvladař od 177
Pertinax (192193)
Didius Iulianus (193)
Septimius Severus (193211) Dynastie Severovců
Pescennius Niger (193194), vzdorocísař
Clodius Albinus (193197), vzdorocísař
Caracalla (211217), spoluvladař od 198
Geta (211), spoluvladař od 209
Macrinus (217218)
Diadumenianus (218), spoluvladař
Heliogabalus (218222)
Alexander Severus (222235)
Maximinus Thrax (235238) Vojenští císařové
Gordianus I. (238)
Gordianus II.  (238), spoluvladař
Balbinus (238)
Pupienus (238)
Gordianus III. (238244)
Philippus Arabs (244249)
Philippus mladší (247249), spoluvladař
Decius (249251)
Decius mladší (251), spoluvladař
Hostilianus (251), spoluvladař
Trebonianus Gallus (251253)
Volusianus (251253), spoluvladař
Aemilianus (253)
Valerianus (253260)
Saloninus (260), spoluvladař
Gallienus (253268), do 260 spoluvladař
Claudius II. Gothicus (268270)
Quintillus (270)
Aurelianus (270275)
Tacitus (275276)
Florianus (276)
Probus (276282)
Carus (282283)
Carinus (283285)
Numerianus (283284), spoluvladař

Dominát[editovat | editovat zdroj]

Diocletianus (284305) Tetrarchie
Maximianus (286305), od 285 spoluvladař s titulem caesar
Constantius Chlorus (305306), od 293 spoluvladař s titulem caesar
Galerius (305311), od 293 spoluvladař s titulem caesar
Flavius Severus (306307), od 305 spoluvladař s titulem caesar
Maximinus Daia (310313), od 305 spoluvladař s titulem caesar
Constantinus I. (Konstantin Veliký) (306337)
Maxentius (306312), uzurpátor
Licinius (308324), spoluvladař
Valerius Valens (314), spoluvladař
Martinianus (324), spoluvladař
Constantius II. (337361) Dynastie constantinovská
Constantinus II. (337340), spoluvladař
Constans (337350), spoluvladař
Iulianus Apostata (361363), od 355 spoluvladař s titulem caesar, od 360 spoluvladař
Iovianus (363364)
Valentinianus I. (364375) Dynastie valentiniansko-theodosiovská
Valens (364378), spoluvladař
Gratianus (375383), od 367 spoluvladař
Valentinianus II. (383392), od 375 spoluvladař
Theodosius I. (379395)

Časová osa římských císařů období dominátu[editovat | editovat zdroj]

Západořímští císařové[editovat | editovat zdroj]

Jméno císaře Období vlády
Honorius 395423, spoluvladař od 393
Constantinus III. (uzurpátor) 407411
Priscus Attalus (uzurpátor) 409410/414415
Iovinus (uzurpátor) 411413
Constantius III. (společně s Honoriem) 421
Ioannes 423425
Valentinianus III. 425455
Galla Placidia (regentka za Valentiniana III.) 425433
Petronius Maximus 455
Avitus 455456
Maiorianus 457461
Libius Severus 461465
Anthemius 467472
Olybrius 472
Glycerius 473474
Iulius Nepos 474475 (na Balkáně do 480)
Romulus Augustulus 475476


Časová osa západořímských císařů[editovat | editovat zdroj]

Basiliskos Zenon Leon II. Leon I. Marcianus Theodosius II. Arcadius Iovinus Constantinus III. Romulus Augustus Iulius Nepos Glycerius Olybrius Procopius Anthemius Libius Severus Maiorianus Avitus Petronius Maximus Valentinianus III. Constantius III. Honorius (císař)

Související články[editovat | editovat zdroj]