Rakousko-uherská armáda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Společná strana plukovních vlajek

Rakousko-uherská armáda (1867 - 1918) se skládala ze Společné armády a zeměbrany v Předlitavsku (Císařsko-královská zeměbrana) a Uhersku (Královská uherská zeměbrana). V roce 1867 bylo vyhlášeno rakousko-uherské vyrovnání. Rakousko se rozdělilo na dvě části - Předlitavsko („Rakousko“) a Zalitavsko („Uhersko“). K rakousko-uherskému vyrovnání došlo v důsledku porážky v roce 1866 od Pruska. Tehdy se také Německo definitivně rozhodlo pro maloněmeckou variantu řešení německé otázky, to jest bez Rakouska. I přes rozdělení zůstal ve společné armádě jako velící jazyk němčina. Vedle toho se používalo v jednotlivých plucích dalších jedenáct jazyků.

První světová válka[editovat | editovat zdroj]

Puška M1895/30

Dne 28. července 1914 vypukla první světová válka vyhlášením války ze strany Rakouska-Uherska Srbsku. Jako záminku pro válku si vzali srbskou odpověď na rakouské ultimátum, které následovalo po zabití arcivévody Františka Ferdinanda se ženou v Sarajevu na konci června 1914. Na srbské frontě velel generál Oskar Potiorek, kterému se ke konci roku 1914 podařilo nakrátko dobýt Bělehrad, ale vzápětí byl vytlačen srbskými vojsky a poražen v bitvě na řece Kolubaře. Dne 23. května 1915 vstoupila do války Itálie na straně Dohody. Vstupem Itálie vznikla nová fronta na jihu. V roce 1915 se podařilo Ústředním mocnostem dobýt Srbsko.

Hodnosti a hodnostní označení rakousko-uherské armády[editovat | editovat zdroj]

Různé barvy hodností jsou znaky pro identifikaci pěších pluků (kromě generálů)
Pěchota Jezdectvo Dělostřelectvo Myslivci Výložky Výložky horských myslivců
Mužstvo
Vojín
(Infanterist)
Dragoun
Husar
Hulán
Dělostřelec Myslivec
SoldatLichtdrap1.PNG
K.k. Jäger GebTrp 1906-18.png
Svobodník
(Gefreiter)
Závodčí Nápředník Závodčí
GefreiterDunkelbraun.PNG
K.k. Patrouillenführer GebTrp 1906-18.png
Poddůstojníci
Desátník
(Korporal)
Kaprál Kaprál Podmyslivec
Korporal Apfelgrün.png
K.k. Unterjäger GebTrp 1906-18.png
Četař
(Zugsführer)
Četař Četař Četař
ZugsführerKrapprot.PNG
K.k. Zugsführer GebTrp 1906-18.png
Šikovatel
(Feldwebel)
Strážmistr Ohněstrůjce Nadmyslivec
K.u.k. Feldwebel.png
K.k. Oberjäger2 GebTrp 1906-18.png
Kadet Šikovatel (od roku 1908 Kadet) Kadet-strážmistr(Kadet) Kadet-ohněstrůjce(Kadet) Kadet-nadmyslivec(Kadet)
K.u.k. Kadett 1908-14.png
Štábní šikovatel
(Stabsfeldwebel)
Podporučík Podporučík Podporučík
K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png
K.k. Stabsoberjäger 1914-18.png
Důstojnický zástupce (od roku 1915) Důstojnický zástupce Důstojnický zástupce Důstojnický zástupce
K.u.k. OffzStv 1915-1918.png
K.k. OffzStv GebTrp 1915-18.png
Důstojničtí čekatelé
Kadet-důstojnický zástupce Kadet-důstojnický zástupce Kadet-důstojnický zástupce Kadet-důstojnický zástupce
K.u.k. Kad-Einj-Freiw 1908-14.png
Praporčík
(Fänrich)
Praporčík Praporčík Praporčík
K.u.k. Fähnrich 1908-18.png
K.k. Fähnrich GebTrp 1908-18.png
Nižší důstojníci
Poručík
(Leutnant)
Poručík Poručík Poručík
K.u.k. Lt orangegelb-1918.png
K.k. Lt GebTrp 1906-18.png
Nadporučík
(Oberleutnant)
Nadporučík Nadporučík Nadporučík
K.k. OLt GebTrp 1906-18.png
Kapitáni
Kapitán
(Hauptmann/setník)
Kapitán
(Rittmeister)
Kapitán Kapitán
K.u.k. Hptm Infanterie.png
K.k. Hptm GebTrp 1906-18.png
Vyšší důstojníci
Major Major Major Major
K.u.k. Major.png
K.k. Major GebTrp 1906-18.png
Podplukovník
(Oberstleutnant)
Podplukovník Podplukovník Podplukovník
K.u.k. Oberstlt.png
K.k. Oberstlt GebTrp 1906-1918.png
Plukovník
(Oberst)
Plukovník Plukovník Plukovník
K.u.k. Oberst.png
K.k. Oberst GebTrp 1906-18.png
Generálové
Generálmajor
(Generalmajor)
K.u.k. GenMajor.png
Polní podmaršálek
(Feldmarschalleutnant)
K.u.k. Feldmarschall-Lt -1918.png
Generál pěchoty
(General der Infanterie)
Generál jezdectva (General der Kavallerie) Polní zbrojmistr (Feldzeugmeister)
K.u.k. Gen d Infanterie.png
Generálplukovník
(Generaloberst)
K.u.k. Generaloberst 1915-1918.png
Polní maršál
(Feldmarschall)
K.u.k. Feldmarschall -1918.png

Struktura (1914)[editovat | editovat zdroj]

Pěchota:

Jezdectvo:

 • 8 jízdních divizí
  • 16 jízdních brigád
   • 42 jízdních pluků (15 dragounských, 16 husarských a 11 hulánských)

Dělostřelectvo:

 • 42 polních (divizních) dělostřeleckých pluků
 • 11 horských dělostřeleckých praporů a 11 horských dělostřeleckých pluků
 • 14 sborových dělostřeleckých pluků
 • 6 pluků a 3 prapory pevnostního dělostřelectva

Ostatní:

 • 16 dopravních praporů
 • 23 ženijních praporů, mostní prapor, železniční pluk a telegrafní pluk

To vše soustředěno do 16 sborů.

Ukázka uniforem[editovat | editovat zdroj]

Jezdectvo, 1898
Pěchota, 1898

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]