Jodid draselný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jodid draselný
Obecné
Systematický názevjodid draselný
Latinský názevkalii iodidum, kalium iodatum
Anglický názevPotassium iodide
Německý názevKaliumiodid
Sumární vzorecKI
Vzhledbílý prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS7681-11-0
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)231-659-4
PubChem4875
Číslo RTECSTT2975000
Vlastnosti
Molární hmotnost166,002 8 g/mol
Molární koncentrace cM3,363 mol/dm3 (20 °C, 40% roztok)
Teplota tání682 °C
Teplota varu1 330 °C
Hustota3,123 g/cm3 (20 °C)
1,395 9 g/cm3 (20 °C, 40% roztok)
Dynamický viskozitní koeficient1,53 cP (707 °C)
1,19 cP (807 °C)
1,00 cP (887 °C)
0,897 cP (20 °C, 40% roztok)
Kinematický viskozitní koeficient0,642 6 cS (20 °C, 40% roztok)
Index lomunD= 1,402 7 (20 °C, 40% roztok)
Rozpustnost ve vodě127,31 g/100 g (0 °C)
135,8 g/100 g (10 °C)
144,07 g/100 g (20 °C)
148,45 g/100 g (25 °C)
152,5 g/100 g (30 °C)
159,7 g/100 g (40 °C)
168,50 g/100 g (50 °C)
176,4 g/100 g (60 °C)
191,8 g/100 g (80 °C)
206,63 g/100 g (100 °C)
247 g/100 g (150 °C)
292 g/100 g (200 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
13,6 g/100 g (10 °C)
15,1 g/100 g (20 °C)
18,1 g/100 g (40 °C)
18,9 g/100 g (50 °C)
ethanol
1,5 g/100 g (0 °C)
glycerol
50,6 g/100 g (20 °C)
aceton
1,31 g/100 g (25 °C)
Relativní permitivita εr5,6
Měrná magnetická susceptibilita−4,98 Sm−1
Povrchové napětí77,8 mN/m (700 °C)
69,1 mN/m (800 °C)
60,4 mN/m (900 °C)
Struktura
Krystalová strukturakrychlová
Hrana krystalové mřížkya=705,2 pm
Dipólový moment36,9×10−30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−327,6 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt103,4 J/g
Standardní molární entropie S°110,8 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−324,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,641 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR42/43
S-větyS22 S26 S37/39
NFPA 704
1
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jodid draselný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem KI. Tato bílá sůl je komerčně nejvýznamnějším jodidem, v roce 1985 činila roční světová výroba přibližně 37 tisíc tun. Je méně hygroskopický než jodid sodný, takže se s ním snadněji pracuje. Staré a nečisté vzorky jsou žluté, protože podléhají oxidaci jodidu na jod[2].

Jodid draselný se používá v medicíně, a to buď ve formě tablet obsahujících obvykle 130 mg KI, nebo jako „nasycený roztok jodidu draselného“, který v generické formulaci amerického lékopisu obsahuje 1 000 mg KI na 1 ml (nebo 500 mg KI v 10 kapkách, což se považuje za rovné 0,5 ml)[3].

Struktura, výroba, vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Jodid draselný je iontová sloučenina, K+I. Krystalizuje podobným způsobem jako chlorid sodný (krychlová krystalová struktura). Vyrábí se reakcí hydroxidu draselného s jodem[2].

6 KOH (aq) + 3 I2 → 5 KI + KIO3 + 3 H2O

Anorganická chemie[editovat | editovat zdroj]

Protože je jodidový iont slabým redukčním činidlem, tak se silnými oxidačními činidly (např. chlorem) snadno oxiduje na I2:

2 KI(aq) + Cl2(aq) → 2 KCl + I2(aq)

Tato reakce se využívá při izolaci jodu z přírodních zdrojů. Jodid draselný je oxidován i vzduchem, jak lze prokázat pozorováním fialového extraktu, opláchnou-li se staré vzorky KI dichlormethanem. V kyselém prostředí se tvoří kyselina jodovodíková, která je silnějším redukčním činidlem[4][5][6].

Podobně jako jiné jodidy, tvoří jodid draselný, je-li smísen s elementárním jodem, trijodidový anion I3:

KI(aq) + I2 (s) → KI3(aq)

Na rozdíl od I2 jsou soli I3 dobře rozpustné ve vodě. Takto se jod využívá při redoxních titracích. Vodný roztok KI3, nazývaný Lugolův roztok, se používá jako dezinficiens a jako leptadlo pro zlaté povrchy.

Jodid draselný je prekurzorem jodidu stříbrného, který se používá pro vysokorychlostní fotografické filmy:

KI(aq) + AgNO3(aq) → AgI(s) + KNO3(aq)

Jodid draselný reaguje s peroxidem vodíku za vzniku velkého množství pěny, tzv. sloní zubní pasta.

Organická chemie[editovat | editovat zdroj]

KI slouží jako zdroj jodidového iontu pro organickou syntézu. Užitečnou aplikací je příprava aryljodidů z arendiazoniových solí[7][8].

Analytická chemie[editovat | editovat zdroj]

KI je spolu se zásaditým dusičnanem bismutitým - BiO(NO3)·H2O surovinou k přípravě Dragendorffova činidla - KBiI4.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Mezi hlavní oblasti použití patří využití jako potravní doplněk pro krmiva, prekurzor AgI a jako složka dezinfekčních přípravků. Jodid draselný se také přidává do prostředků na vlasy a někdy se s ním „jodizuje“ kuchyňská sůl. Využívá se také pro potlačování fluorescence v biomedicínském výzkumu díky koliznímu potlačování fluorescence jodidovým iontem.

SSKI[editovat | editovat zdroj]

Nasycený roztok jodidu draselného, označovaný zkratkou SSKI, se používá při léčbě houbové infekce sporotrichózy. Protože je KI velmi rozpustný ve vodě, obsahuje SSKI 1 g KI na mililitr roztoku. KI obsahuje cca 76,4 % (hmotnostních) jodidu, tedy cca 764 mg na mililitr.

Nasycené roztoky KI lze použít také pro nouzovou léčbu hyperthyroidismu, protože vysoké dávky jodidu dočasně potlačují sekreci thyroxinu ve štítné žláze[9].

Roztoky vytvořené z několika kapek SSKI přidaných do nápojů lze použít i jako expektorans, ke zvýšení obsahu vody v sekretu dýchacího ústrojí a tedy k umožnění lepšího vykašlávání.

Ochrana proti radiaci[editovat | editovat zdroj]

KI se podává preexpozičně perorálně v tabletách. Přijatý jód nasytí štítnou žlázu a sníží se tím vychytávání radioaktivních nuklidů jódu během pobytu v radioaktivně zamořeném prostředí.

Nežádoucí reakce[editovat | editovat zdroj]

Byly hlášeny případy, kdy léčba jodidem draselným způsobovala otok příušních slinných žláz, protože KI stimuluje tvorbu slin[10]. Mezi nežádoucí účinky SSKI, podává-li se dospělému člověku orálně v dávkách cca 250 mg KI několikrát denně (5 kapek několikrát denně) pro blokádu štítné žlázy, případně jako expektorans, patří akné, ztráta chuti a žaludeční nevolnost; objevují se v několika prvních dnech, než si tělo zvykne na medikaci. Vážnějšími vedlejšími účinky, které vyžadují poradu s lékařem, jsou zvýšená teplota, slabost, neobvyklá vyčerpanost, otok šíje nebo krku, bolesti v ústech, vyrážka, nevolnost, zvracení, bolesti žaludku, neobvyklá tepová frekvence, necitlivost nebo brnění rukou či nohou nebo kovová chuť v ústech[11].

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

Jodid draselný je mírně dráždivý, při práci s ním by se měly používat ochranné rukavice. Nadměrná chronická expozice může mít nežádoucí účinky na štítnou žlázu. KI je možný teratogen (může způsobovat strumu u plodu).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Potassium iodide na anglické Wikipedii.

 1. a b Potassium iodide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. a b Phyllis A. Lyday "Iodine and Iodine Compounds" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005, Wiley-VCH, Weinheim
 3. Archivovaná kopie. www.drugs.com [online]. [cit. 2009-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-12-27. 
 4. N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, Oxford, UK, 1984
 5. Handbook of Chemistry and Physics, 71st edition, CRC Press, Ann Arbor, Michigan, 1990
 6. The Merck Index, 7th edition, Merck & Co., Rahway, New Jersey, 1960
 7. L. G. Wade, Organic Chemistry, 5th ed., pp. 871-2, Prentice Hall, Upper Saddle RIver, New Jersey, 2003.
 8. J. March, Advanced Organic Chemistry, 4th ed., pp. 670-1, Wiley, New York, 1992.
 9. Guy Abraham. The Wolff-Chaikoff Effect: Crying Wolf?. The Original Internist. 2005, s. 112–118. Dostupné online.  Archivováno 24. 4. 2009 na Wayback Machine.
 10. McCance; Huether. "Pathophysiology: The biological basis for disease in Adults and Children". 5th Edition. Elsievier Publishing
 11. http://www.medicinenet.com/potassium_iodide-oral/article.htm

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]