Jodovodík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jodovodík
Obecné
Systematický názevjodan
Triviální názevjodovodík
Latinský názevHydrogenii iodidum
Hydrogenium iodatum
Anglický názevHydrogen iodide
Německý názevIodwasserstoff
Sumární vzorecHI
Vzhledbezbarvý plyn
světle žlutá kapalina (pod teplotou varu)
Identifikace
Registrační číslo CAS10034-85-2
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)233-109-9
Indexové číslo053-002-00-9
Číslo RTECSMW3760000
Vlastnosti
Molární hmotnost127,912 g/mol
Teplota tání−50,8 °C
Teplota varu−35,38 °C
Hustota2,85 g/cm³ (−4,7 °C, kapalina)
0,005 789 g/cm³ (teplota varu)
0,005 66 g/cm³ (0 °C)
Dynamický viskozitní koeficient0,017 3 cP (0 °C)
0,023 2 cP (100 °C)
0,029 2 cP (200 °C)
Kritická teplota Tk150 °C
Kritický tlak pk8,305 kPa
Rozpustnost ve vodě240,6 g/100 g (0 °C)
234 g/100 g (10 °C)
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Rozpouští se téměř ve všech nepolárních rozpouštědlech
Relativní permitivita εr1,002 12 (22 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−4,788×10−6 cm3 g−1
Ionizační energie10,39 eV
Struktura
Krystalová strukturaČtverečná
Hrana krystalové mřížkya:c=1,08:1
Tvar molekulyLineární
Dipólový moment1,27 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°25,94 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt22,4 J/g
Entalpie varu ΔHv154,5 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−639 J/g
Standardní molární entropie S°206,5 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°1,78 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,227 9 J K−1 g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH314
R-větyR20, R21, R22, R35
S-větyS1/2, S7, S9, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
0
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jodovodík (systematicky jodan) – HI je bezbarvý štiplavý plyn, jehož vodný roztok kyselina jodovodíková je silnou kyselinou. Jodovodík je stálý pouze za nepřístupu vzduchu. Vzdušným kyslíkem se oxiduje na jod:

4 HI + O2 → 2 I2 + 2 H2O

Jodovodík vykazuje redukční vlastnosti. Je například za žáru schopen redukovat ethanol na ethan podle rovnice:

3 C2H5OH + HI → HIO3 + 3 C2H6

Jeho příprava vychází z hydrolýzy jodidu fosforečného. Další možností přípravy je zavádění sulfanu do vodné suspenze jodu. Využívá se ve zdravotnictví a chemii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Hydriodic acid. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]