Jodid měďný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jodid měďný
Gamma struktura (γ-CuI)
Gamma struktura (γ-CuI)
Beta struktura (β-CuI)
Beta struktura (β-CuI)
Alfa struktura (α-CuI)
Alfa struktura (α-CuI)
Obecné
Systematický názevJodid měďný
Sumární vzorecCuI
VzhledBílá krystalická látka, často bývá nahnědlá
Identifikace
Registrační číslo CAS7681-65-4
Vlastnosti
Molární hmotnost190,45 g/mol
Teplota tání606 °C
Teplota rozkladu1290 °C (na Cu a I2)
Hustota5,62 g/cm³
Index lomu2,346
Rozpustnost ve vodě0,008 g/100 g H2O (18 °C)
0,000 042 g/g H2O (25 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustné v kapalném amoniaku
Struktura
Krystalová strukturaKrychlový (α) (standardní), šesterečná (β), kosočtverečná (γ)
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-větyH302 H315 H319 H335 H400
P-větyP261 P273 P305 P351 P338
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-větyR22 R37 R41 R50/53
S-větyS22 S26 S36/37/39 S57 S60 S61
NFPA 704
1
1
0
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jodid měďný je bílá, anorganická sloučenina se vzorcem CuI. Tato látka je velice málo rozpustná ve vodě. Vyskytuje se ve třech modifikacích, nejčastější je však ta, kde je v krychlové soustavě.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Průmyslově se vyrábí reakcí elementárního jódu s mědí, dle rovnice:

2Cu + I2t→ 2CuI

 

 

 

 

Je možno tuto látku vyrábět reakcí měďnatých solí, jako je oxidu měďného s kyselinou jodovodíkovou:

Cu2O + 2HI → 2CuI + H2O

 

 

 

 

Tuto látku je možno v laboratoři vytvořit reakcí síranu měďnatého a jodidu draselného, vedlejším produktem je jod. Reakce se provádí smícháním horkých vodných roztoků, meziproduktem je jodid měďnatý. Reakce probíhá dle rovnice:

2CuSO4 + 4KI → I2 + 2CuI + 2K2SO4

 

 

 

 

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Při reakci s rtutí vzniká hnědo-černý komplex, tetrajodoměďnatan rtuťný:

2Hg + CuI → Hg2[CuI4]

 

 

 

 

Se silnými kyselinami tvoří jodovodík a měďnaté soli dané kyseliny. Takto reaguje např. s kyselinou chlorovodíkovou:

CuI + HClCuCl + HI

 

 

 

 

Využití[editovat | editovat zdroj]

  • Tato látka se používá na detekci elementární rtuti.
  • Dále se tato látka používá při organických syntézách.
  • Obdobně jako jodid stříbrný je tuto látku možno používat na vyvolávání deště. Tato látka totiž zvyšuje schopnost vzdušné vlhkosti tvořit kapky, popřípadě krystalky.
  • Používá se jako katalyzátor při průmyslové výrobě nylonu.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]