Oxid měďný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oxid měďný
Práškový oxid měďný

Práškový oxid měďný

Cu2O.png
Obecné
Systematický název Oxid měďný
Anglický název Copper(I) oxide
Německý název Kupfer(I)-oxid
Sumární vzorec Cu2O
Vzhled hnědočervený krystalický prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-270-7
PubChem
Číslo RTECS GL8050000
Vlastnosti
Molární hmotnost 143,091 g/mol
Teplota tání 1 235 °C
Teplota rozkladu 1 800 °C (odštěpuje kyslík)
Hustota 6,0–6,15 g/cm³
Index lomu nD= 2,705
Tvrdost 3,5–4
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyselina chlorovodíková
roztok amoniaku
roztok NH4Cl
Součinitel tepelné vodivosti 6,28 Wm−1K−1 (0 °C)
7,117 W m−1 K−1 (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita −2,325×10−6 cm3g−1
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −167 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 392 J/g
Standardní molární entropie S° 93,2 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −146 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,445 JK−1g−1
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R22, R50/53
S-věty (S2), S22, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid měďný (Cu2O) je jedním ze tří oxidů mědi. V přírodě se vyskytuje jako červený minerál kuprit. Vzniká zahříváním mědi na vzduchu nebo v proudu kyslíku. Pro jeho vznik stačí nižší teplota než v případě oxidu měďnatého.[zdroj?] Lepší metodou přípravy je redukce alkalických roztoků měďnatých solí hydrazinem nebo cukrem.

Síran měďnatý reaguje s glukózou a s hydroxidem sodným za vzniku oxidu měďného, síranu sodného, glukonátu sodného a vody.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]