Hydroxid draselný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hydroxid draselný
Obecné
Systematický názevHydroxid draselný
Triviální názevLouh draselný
Anglický názevPotassium hydroxide
Německý názevKaliumhydroxid
Sumární vzorecKOH
Vzhledbílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1310-58-3
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)215-181-3
Indexové číslo019-002-00-8
UN kód1813
Číslo RTECSTT2100000
Vlastnosti
Molární hmotnost56,105 g/mol
Teplota tání406 °C
Teplota varu1 327 °C
Teplota změny krystalové modifikace248 °C (α→β)
Hustota2,04 g/cm3
Disociační konstanta pKb−2,29
Rozpustnost ve vodě97 g/100 g (0 °C)
121 g/100 g (25 °C)
178 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
ethanol 39 g/100 g (28 °C)
methanol 55 g/100 g (28 °C)
Struktura
Krystalová strukturajednoklonná (α modifikace)
krychlová (β modifikace)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−425,9 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt134 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−960,7 J/g
Standardní molární entropie S°79,32 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−380,2 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp1,174 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH302 H314
R-větyR22, R35
S-větyS1/2, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
 
Teplota vznícenínehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditá sloučenina podobně jako hydroxid sodný, hydroxid lithný nebo hydroxid vápenatý.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Hydroxid draselný je bílá krystalická látka, silně hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol). Je rozpustný také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, při níž se teplota roztoku může zvýšit i o více než 100 °C. Koncentrovaný vodný roztok se nazývá draselný louh a je silně zásaditý. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi silné sušidlo pro chemickou syntézu. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na velké množství organických látek včetně živých tkání.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Hydroxid draselný byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým (hašeným vápnem). Reakce probíhá podle následující rovnice:

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný hydroxid draselný vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3 (potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno, byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19. století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného:

současně probíhá anodová oxidace chloru:

při níž jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k výrobě řady průmyslového zboží a produktů; např. se používá při výrobě čokolády a kakaa, slazených nápojů a při barvení textilu. Roztok hydroxidu draselného se používá jako elektrolyt do různých druhů baterií – galvanických článků. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech. Texturace povrchu fotovoltaických článků (monokrystalický (1,0,0) Si) leptáním v KOH snižuje odrazivost povrchu – zvýšení účinnosti.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Potassium hydroxide na anglické Wikipedii.

  1. a b Potassium hydroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]