Bromičnan draselný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Bromičnan draselný
Bromičnan draselný
Bromičnan draselný
Obecné
Systematický název Bromičnan draselný
Anglický název Potassium bromate
Německý název Kaliumbromat
Sumární vzorec KBrO3
Vzhled bílý prášek nebo krystalky
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-829-8
PubChem
ChEBI
UN kód 1484
Vlastnosti
Molární hmotnost 167,000 g/mol
Teplota tání 434 °C (rozklad)
Hustota 3,323 g/cm3 (19 °C)
Rozpustnost ve vodě 3,05 g/100 ml (0 °C)
4,72 g/100 ml (10 °C)
6,87 g/100 ml (20 °C)
8,15 g/100 ml (25 °C)
9,64 g/100 ml (30 °C)
13,25 g/100 ml (40 °C)
22,27 g/100 ml (60 °C)
34,28 g/100 ml (80 °C)
49,54 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol (málo)
Relativní permitivita εr 7,3
Měrná magnetická susceptibilita -4,06·10-6 cm3g-1
Krystalová struktura klencová
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 332,2 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 142,9 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -243,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,628 JK-1g-1
Toxický
Toxický (T)
Oxidující
Oxidující (O)
R-věty R9, R25, R45
S-věty S45, S53
NFPA 704
NFPA 704.svg
 
 
 
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Bromičnan draselný (chemický vzorec KBrO3) je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Je to silné oxidační činidlo, které se při zahřátí na teplotu tání rozkládá za uvolnění kyslíku. Díky své stálosti na vzduchu (není hygroskopický) se využívá jako základní látka v analytické chemii v bromátometrii ke stanovování iontů antimonu, arsenu a zinku.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Připravuje se reakcí bromu s horkým roztokem hydroxidu draselného. Reakce je vratná, takže změnou reakčních podmínek (okyselením) lze z bromidu a bromičnanu získat brom:

\mathrm{3\,Br_2 + 6\,KOH\ \leftrightarrow\ KBrO_3 + 5\,KBr + 3\,H_2O}

Další možnost přípravy je rozkladem bromnanů nebo redoxní reakcí chlorečnanu s bromidem:

\mathrm{3\,KOBr\ \rightarrow\ KBrO_3 + 2\,KBr}
\mathrm{KClO_3 + KBr\ \rightarrow\ KBrO_3 + KCl}

Použití[editovat | editovat zdroj]

Bromičnan draselný se používá spolu s bromidy k laboratorní přípravě vodného roztoku bromu:

\mathrm{2\,KBrO_3 + 4\,KBr + 3\,H_2SO_4\ \rightarrow\ Br_2 + K_2SO_4 + 3\,H_2O}

V potravinářství[editovat | editovat zdroj]

V potravinářství se používá k vylepšování mouky, k posilování těsta umožňující intenzivnější kynutí chleba jako přídatná látka pod označením E 924 (v ČR je zakázaný). Při použití nadměrného množství a nedokonalém vypečení mohou zbýt zdraví škodlivá rezidua. Patří do skupiny 2B - potenciálně kancerogenní pro lidi (podle IARC).[1]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. IARC--Summaries & Evaluations: Potassium Bromate (Group 2B) (anglicky)