Sulfid draselný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Sulfid draselný
Struktura

Struktura

Obecné
Systematický název Sulfid draselný
Anglický název Potassium sulfide
Německý název Kaliumsulfid
Sumární vzorec K2S
Vzhled bílé krystaly (čistý)
hnědožluté krystaly (technický)
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 110,262 g/mol
Teplota tání 840 °C
Teplota varu rozklad
Hustota 1,805 g/cm3 (14 °C)
Rozpustnost ve vodě rozklad na KOH a KHS
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
glycerol
Relativní permitivita εr 6,85
Měrná magnetická susceptibilita −4,55 Sm−1
Struktura
Krystalová struktura krychlová
Hrana krystalové mřížky a=735 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −380,7 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 104,6 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −364,0 kJ/mol
Bezpečnost
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R17, R23, R25, R31, R34, R50
S-věty S24, S26
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sulfid draselný je draselná sůl kyseliny sirovodíkové. Síra má v této sloučenině oxidační číslo -II a draslík +I. Při reakci s vodou vzniká hydroxid draselný a hydrogensulfid draselný, což vytváří podobný zápach jako sulfan.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Existuje mnoho způsobů jak vytvořit sulfid draselný. Jedna z nich je reakce síranu draselného s uhlíkem, obvykle v podobě koksu. Reakce probíhá za tepla.

K2SO4 + 4 C → K2S + 4 CO

Lze je také připravit reakcí elementární síry s manganistanem draselným.

2 KMnO4 + S → K2S + 2 MnO2 + 2 O2

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Při reakci s vodou hydrolyzuje za vzniku hydroxidu draselného a hydrogensulfidu draselného. Tato reakce je nevratná.

K2S + H2OKOH + KSH

Velice podobně se chovají i dajší sulfidy alkalických kovů.

Sulfid draselný se společně se sulfidem sodným, sulfidem amonným a sulfanem používají pro analýzu iontů. Nejpraktičtější je však používat poměrně levný, sulfid sodný, jenž je v pevném skupenství, na rozdíl od sulfanu.

Pyrotechnika[editovat | editovat zdroj]

Sulfid draselný je meziproduktem při spalování černého střelného prachu. Jednoduchá, avšak používaná reakce pro spalování střelného prachu je:

2 KNO3 + S + 3 C → K2S + N2 + 3 CO2.

Reakce probíhá dále složitěji, avšak meziproduktem může být sulfid draselný.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]