Městská autobusová doprava v Třebíči

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Třebíčský autobus Mercedes-Benz Citaro
Čerpací stanice na stlačený plyn v Třebíči
Zastávka Cyrilometodějská

Městská autobusová doprava v Třebíči tvoří systém městské hromadné dopravy. Třebíč je obsluhována celkem devíti autobusovými linkami.[zdroj?] Provozovatelem byla místní společnost TRADO-MAD, která byla roku 2004 odkoupena společností ICOM transport se sídlem v Jihlavě.[zdroj?] Licence platila do podzimu roku 2008.[zdroj?] Na jaře roku 2008 byl stávající dopravce jediným účastníkem výběrového řízení pro obsluhu městské dopravy na další období a byl opět vybrán.[zdroj?] Jízdné v třebíčské městské autobusové dopravě bylo vždy nepřestupní.[zdroj?]

Provoz[editovat | editovat zdroj]

Autobus Karosa na točně v Třebíči

Historie[editovat | editovat zdroj]

Zastávka s displejem na Karlově náměstí v Třebíči

První autobusy linkové místní dopravy se v Třebíči rozjely 1. prosince 1954; první dvě linky spojovaly Nové Dvory s Borovinou a Horku-Domky s Týnem.[1] Skutečná městská hromadná doprava, tedy MHD s tarifními podmínkami odpovídajícími statusu městské dopravy, byla v Třebíči zřízena 1. června 1977.[2] Počet linek byl tehdy rozšířen na 7 a i nadále MHD obsluhovala i Stařeč, Ptáčov, Kožichovice a také Mastník, později však bylo od obsluhy těchto přidružených nebo i samostatných obcí upuštěno, s výjimkou Ptáčova.[3] V roce 1986 byl podle studie Dopravoprojektu Brno omezen počet linek na 6 a současně zvýšen počet autobusů pro třebíčskou MHD.[4]

Původním dopravcem byla ČSAD, v roce 1993 byl zdejší závod ČSAD privatizován a přejmenován na TRADO, roku 1996 se provoz MHD vyčlenil do samostatného podniku TRADO-MAD s. r. o., v roce 2003 se staly obě společnosti TRADO samostatnými součástmi holdingu ICOM transport. [zdroj?]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

V současné době je v provozu celkem 10 linek , které zajišťují dopravu po celém městě. Všechny linky staví na centrálním Karlově náměstí. MHD je hojně využívaná,[5] protože historické centrum je v údolí a novější paneláková a činžovní zástavba až o 70 metrů výše. Páteřními linkami jsou linky 1, 4 a 5.[6] Tyto tři linky mají také největší počet spojů, a to jak v pracovní dny (interval 30 minut, v ranní a časně odpolední špičce s posilami),[7] tak i o víkendu (interval 60 minut), kdy jezdí ve vzájemném prokladu a s přestupními návaznostmi na Karlově náměstí.

Hlavním uzlem je zastávka Karlovo náměstí (devět linek)[5] a zastávka Komenského náměstí (linky 1, 4, 5, 13, 14, 21). Důležitými konečnými stanicemi jsou zastávky sídl. Za rybníkem (linky 1, 5, 14, 21), Poliklinika (1, 4, 10 ,14) a Týn (5) Hřbitov (5, 10)[6]

Veřejná zakázka na nového provozovatele[editovat | editovat zdroj]

Ke konci roku 2016 má skončit smlouva se současný provozovatelem a město bude hledat soutěží provozovatele jiného.[8] V dubnu 2016 vznikla pracovní skupina, která se zabývá připomínkováním záměru výběrového řízení na nového autobusového dopravce, v plánu je osadit autobusy USB zásuvkami, Wi-Fi sítí či terminály pro platbu bezkontaktními platebními kartami.[9] Soutěž má být v hodnotě 280 milionů koun, smlouva má být uzavřena na celkem osm let, tj. do konce roku 2024. Základní jízdné má podražit na 12 korun, současně s tím budou mít jízdné zdarma lidé nad 70 let. Měsíční kupon má stát proti původním 190 Kč 250 Kč, nově má být k dispozici půlroční a roční předplatní jízdenka.[10]

Veřejná zakázka byla vyhlášena v polovině května 2016, kdy doplňující otázky vznesly tři společnost, byly jimi ZDS Psota, TREDOS a TRADO MAD, do soutěže se pak zapojila pouze společnost TRADO MAD. Ta pak zvitězila a od 1. ledna 2017 se stane provozovatelem za nových podmínek. Od nového roku by mělo vyjet celkem 10 nových autobusů, vznikne prodejní automat na čipové karty, zmodernizuje se informační systém a připraví se technika na modernizaci. Nabídková cena pro 910 tisíc km ročně je 58 549 400 Kč ročně. Náklady města na městskou dopravu pak dosáhnout po přepočtu na přibližně 41,5 milion korun. Částka je přibližně o 3 miliony Kč vyšší, než za stávajících podmínek.[11][12]

Spory o platnosti zakázky[editovat | editovat zdroj]

V návaznosti na veřejnou zakázku přišel 3. října 2016 všem zastupitelům města Třebíče dopis od Spolku transparentní dopravy, který kritizoval výslednou cenu a také podmínky zakázky. Z důvodu možného porušení zákona chystal spolek podání k Vrchnímu státnímu zastupitelství, jež by mělo prošetřit regulérnost veřejné zakázky. Spolek také podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.[13] Dne 5. října také bylo podáno ve věci veřejné zakázky trestní oznámení na třebíčském oddělení Policie ČR. Mluvčí radnice prohlásila, že se domnívá, že Spolek transparentní dopravy je propojen s hnutím Změna pro Vysočinu, za které kandidoval v krajských volbách v roce 2016 nejhlasitější kritik radnice Jaromír Barák.[14]

Veřejnou zakázkou se listopadu zabývalo i zastupitelstvo města.[13] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět přijal, 3. listopadu 2016 zahájil správní řízení a vydal předběžné opatření, zakazující podepsání smlouvy s vítězným uchazečem. Smlouva však byla podepsána ještě před vydáním předběžného opatření a tak od 1. ledna 2017 autobusovou dopravu v Třebíči provozuje vítězný subjekt. Úřad tak již nemohl zrušit výběrové řízení, to zůstalo platné, mohl však uložit za provinění pokutu.[15]

Na listopadovém jednání zastupitelstva města se však vedly další spory o této zakázce, přítomni byli i zástupci právních kanceláří, které zastupují město Třebíč (Tomáš Kruták z Kruták & Partners) a Spolek transparentní dopravy (Oldřich Kozumplík z Kroupa-Helán). Kruták uvedl, že během výběrového řízení nikdo toto nenapadl. Advokát Kozumplík naopak zpochybnil zákonnost předpokládané hodnoty zakázky, neboť ta byla navýšena z 280 milionů Kč na 465 milionů Kč.[16] Dne 4. ledna 2017 bylo vydáno prvostupňové rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za správní delikt dostal zadavatel (tj. město Třebíč) pokutu ve výši 1,5 milionu Kč. Kritickou částí zadání mělo být požadované povinné kryté stání. Město prohlásilo, že se chce bránit proti rozhodnutí ÚOHS právními prostředky.[17] Dále bylo podáno trestní oznámení v Praze.[18]

Město Třebíč však prohlásilo, že proti rozhodnutí ÚOHS podá rozklad a v případě, že dojde k naplnění rozhodnutí a bude město muset pokutu zaplatit, tak ji bude požadovat po společnosti, jež připravovala projekt.[19] Ředitel ÚOHS zamítl rozklad, který podalo město Třebíč a potvrdil tak pokutu ve výši 1,5 milionu korun. Město s rozhodnutím nesouhlasilo a připravovalo žalobu ke správnímu soudu.[20] I přes problémy však došlo k navýšení cestujících v městské dopravě, v lednu 2017 si předplatní kupón zakoupilo o 2405 cestujících více, než v lednu předchozího roku.[21] V květnu 2017 však město Třebíč zaplatilo pokutu ve výši 1,5 milionu Kč, důvodem bylo to, že pokuta měla určitou splatnost. Pokutu město bude vymáhat po administrátorovi zakázky, který je proti tomuto pojištěn a předběžně přislíbil, že částku zaplatí. Město nadále řeší správní žalobu proti rozsudku ÚOHS.[22]

Vozový park[editovat | editovat zdroj]

Třebíčský autobus TEDOM C 12 G jezdící na CNG

Vozový park v poslední době prochází rozsáhlou modernizací.[zdroj?] Staré autobusy značky Karosa, nesplňující nové ekologické normy[zdroj?], jsou vyměňovány za autobusy nové. V letech 2003–2008 byly pořizovány výhradně autobusy značky Mercedes-Benz a to řady Citaro a Conecto. Provozovatel MAD Trado – MAD s. r. o. se při podpisu nové smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti zavázal, že od roku 2009 začne kupovat pouze autobusy na plynový pohon,[23][24] přesto v následujícím období došlo kromě dodání několika plynových autobusů i k dodání nových Mercedesů Conecto s dieselovým pohonem. Několik autobusů bylo od roku 2008 do Třebíče přesunuto v rámci koncernu ICOM z jiných měst (Ústí nad Orlicí, Jindřichův Hradec, Pelhřimov). V roce 2017 vyjedou nové autobusy s volným připojením na wi-fi síť, nabíjecími konektory na mobilní telefony a bezdotykovými platebními terminály pro platbu jízdného u řidiče. Stejně tak bude zprovozněno zvukové hlášení zastávek.[25]

Vozy ve službě[26]
Vyřazené vozy

Tarif a odbavování[editovat | editovat zdroj]

Staré papírové jízdenky vydávané ČSAD Třebíč
Informační centrum městské hromadné dopravy v Třebíči

Ceny občanských jízdenek tarifu MHD v Třebíči v posledních 30 letech měly vzrůstající tendenci a nominálně se desetinásobně zdražily, jak je vidět v následující tabulce.

Nejprve bylo jízdné placeno v hotovosti. Samoodbavovací systém využívající znehodnocovací strojky na jízdenky, původem maďarské, byl zaveden od 1. ledna 1980.[35] Používání jednorázových jízdenek pořizovaných v automatech nebo u smluvních prodejců bylo opuštěno v lednu 1993, kdy se zavedl nástup pouze předními dveřmi, jízdné se vhazovalo za dohledu řidiče do kasičky, jízdenka se nevydávala.

Během prvního pololetí roku 1997 byl ve všech autobusech MHD zaveden provoz tzv. elektronické pokladny, do které cestující při nástupu vhodil mince (ovšem muselo jít o přesnou částku, pokladny peníze nevracely; tento typ pokladny se dodnes používá např. v Mariánských Lázních) nebo vložil čipovou kartu a tato pokladna mu vydala jízdenku. V případě čipových karet šlo zpočátku o čipové karty sítě CityCard, které byly použitelné i v automatu na pitnou heraltickou vodu a také ve všech dalších automatech této sítě.[zdroj?] Ve druhé polovině roku 2000 došlo ke změně, kdy začaly být vydávány karty platné jen pro MAD Třebíč a automat na heraltickou vodu. Vydavatelem těchto karet byla zpočátku společnost "CityCard, a. s., Praha", později karty vydávala společnost "AC Karty, s. r. o., Praha". Po celou dobu existence těchto karet byla sleva při použití karty 10 % oproti klasické platbě mincemi.[zdroj?] Předplatní průkazky i nadále kontroloval řidič.

Koncem roku 2004 byly v autobusech namísto elektronických pokladen instalovány nové přístroje, díky nimž lze využívat bezkontaktní karty (jiný typ než předchozí čipové) platné v celé síti koncernu ICOM. Do čipových karet lze nabíjet tarifní elektronickou peněženku nebo paušální předplatní jízdenku, při placení mincemi se platí přímo řidiči.[zdroj?] V souvislosti s touto změnou systému odbavení bylo k 1. lednu 2005 zvýšeno plné jízdné při placení mincemi ze 7 na 10 Kč a zlevněné jízdné z 3 na 5 Kč.[6] Při platbě tarifní kartou se však platí původní nižší jízdné ve výši 7 Kč, respektive 3 Kč, při platbě v hotovosti pak vyšší desetikorunové, respektive pětikorunové, jízdné. Od tohoto data je rovněž možné platit i vyšší částkou, než je cena jízdného, na rozdíl od automatu, který nevracel přeplatek, řidič autobusu tuto možnost má. U řidiče je též možné dobít elektronickou peněženku částkami od 100 do 1000 Kč v řádu celých stovek. Od 1. ledna 2017 dojde ke změnách v jízdném, kdy základní jízdné bude zvýšeno na 12 Kč, elektronické jízdné vychází na 9 Kč. Pro seniory nad 70 let bude jízdné zdarma.[12]

Obyčejné jízdné[editovat | editovat zdroj]

Předplatné jídné – paušál[editovat | editovat zdroj]

Rok Měsíční Čtvrtletní Roční
1977 (v Kčs)[2] 18
1983 (v Kčs)[36] 30 80 190
2000 (v Kč)[37] 190 500
2007 (v Kč)[38] 190 500

Jízdné v hotovosti a kreditní[editovat | editovat zdroj]

Rok Obyčejné
placeno v hotovosti u řidiče
Obyčejné
placeno čipovou kartou
1977 (v Kčs)[2] 1
1983 (v Kčs)[36] 1
1993 (v Kč) 3
1996 (v Kč) 5
2000 (v Kč)[37] 7
2005 (v Kč)[38] 10 7
2017 (v Kč)[12] 12 9

Zlevněné jízdné (děti a důchodci)[editovat | editovat zdroj]

Předplatné jízdenky u zlevněných tarifů stojí v měsíční verzi 80 Kč u dětí i důchodců a 210 Kč ve čtvrtletní verzi pro důchodce.[39]

Rok Zlevněné
placeno v hotovosti u řidiče
Zlevněné
placeno čipovou kartou
1993 (v Kč) 1
1996 (v Kč) 2
2000 (v Kč)[37] 3
2005 (v Kč)[38] 5 3

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Městská doprava zahájila. Tep Boroviny. 11. prosince 1954, roč. VI., čís. 23. Na URL je výstřižek z Tepu Boroviny, str. 3. Dostupné online.  
 2. a b c Zpravodaj města Třebíče, 6/1977, str. 9
 3. Jízdní řád - ČSAD, národní podnik Brno, 66440 Městská doprava v Třebíči, Linka č. 6 [online]. Brno: ČSAD, 1979-05-27, [cit. 2016-05-15]. S. 8. Dostupné online.  
 4. POLÁK, Zdeněk. Změny v městské hromadné dopravě. Zpravodaj města Třebíče. 1 1986, roč. 9, čís. 1, s. 15-16.  
 5. a b USER, Super. Třebíč [online]. Společnost pro veřejnou dopravu, 2011-04-07, [cit. 2016-05-02]. Dostupné online.  
 6. a b c Město Třebíč. Strategický plán rozvoje města Třebíče pro období 2015 – 2019 [online]. Třebíč: Město Třebíč, prosinec 2014, [cit. 2016-05-02]. S. 41-42. Dostupné online.  
 7. Informace a zajímavosti nejen o MHD. Současný stav MHD Třebíč podle "Studie proveditelnosti zavedení IDS v podmínkách kraje Vysočina" [online]. Blog.cz, 2012-01-02, [cit. 2016-05-02]. Dostupné online.  
 8. VONDRÁK, František. Třebíč bude hledat nového provozovatele autobusů [online]. Třebíčský deník, 2016-02-08, [cit. 2016-02-29]. Dostupné online.  
 9. VONDRÁK, František. V třebíčských autobusech bude wi-fi i placení kartou [online]. Třebíčský deník, 2016-04-15, [cit. 2016-05-02]. Dostupné online.  
 10. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíč hledá nového dopravce, na pořízení autobusů mu dává tři měsíce [online]. iDNES.cz, 2016-05-20, [cit. 2016-05-20]. Dostupné online.  
 11. Tiskové oddělení. Do soutěže na provoz autobusů v Třebíči se přihlásil jeden zájemce [online]. Třebíč: Město Třebíč, 2016-09-21, [cit. 2016-09-25]. Dostupné online.  
 12. a b c JAKUBCOVÁ, Hana. Soutěž na dopravce v Třebíči vyhovovala jediné firmě. A ta teď zdraží. iDNES.cz [online]. 2016-09-22 [cit. 2016-09-25]. Dostupné online.  
 13. a b ČT 24. Zakázku na provozovatele autobusů v Třebíči prošetří antimonopolní úřad. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-10-21 [cit. 2016-10-23]. Dostupné online.  
 14. JAKUBCOVÁ, Hana. V Třebíči padají trestní oznámení. Týkají se výběru nového dopravce. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-10-06 [cit. 2016-10-10]. Dostupné online.  
 15. VONDRÁK, František. Autobusy v Třebíči na Nový rok vyjedou. Třebíčský deník [online]. VLP, 2016-11-12 [cit. 2016-11-13]. Dostupné online.  
 16. JAKUBCOVÁ, Hana. S údajně předraženou zakázkou na městskou dopravu bojují týmy právníků. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-11-07 [cit. 2016-11-13]. Dostupné online.  
 17. VONDRÁK, František. Třebíč dostala za zakázku na městkou dopravu pokutu 1,5 milionu. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-05 [cit. 2017-01-07]. Dostupné online.  
 18. JAKUBCOVÁ, Hana. Za požadavek na krytá stání autobusů dostala Třebíč pokutu 1,5 milionu. iDNES.cz [online]. 2017-01-05 [cit. 2017-01-09]. Dostupné online.  
 19. JAKUBCOVÁ, Hana. Třebíč odmítá zaplatit vysokou pokutu 1,5 milionu za chybu v tendru. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-01-17 [cit. 2017-01-21]. Dostupné online.  
 20. VONDRÁK, František. Úřad potvrdil 1,5 milionovou pokutu pro Třebíč za zakázku na MAD. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-03-27 [cit. 2017-04-10]. Dostupné online.  
 21. MAHEL, Luděk. Cestujících v městské dopravě přibývá, radnici její plán vychází. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-02-10 [cit. 2017-02-17]. Dostupné online.  
 22. MAHEL, Luděk. Třebíč zaplatila rekordní jeden a půl milionovou pokutu. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-06-04 [cit. 2017-06-05]. Dostupné online.  
 23. KRČMÁŘ, Milan. Zastupitelstvo o novém dopravci MAD, ale i o ZŠ Týnská. Třebíčský Zpravodaj [online]. 2008-06-20 [cit. 2009-02-07]. Dostupné online.  
 24. KRČMÁŘ, Milan. Miloš Mašek: Chci, aby městská doprava fungovala lépe. Třebíčský Zpravodaj [online]. 2008-02-25 [cit. 2009-02-07]. Dostupné online.  
 25. ČT24. Třebíčí se lidé projedou moderně. Autobusy budou mít wi-fi i nabíječky. ČT24 [online]. Česká televize, 2016-12-19 [cit. 2016-12-21]. Dostupné online.  
 26. a b c d e f g h i j k fotodoprava.com. Třebíč - fotogalerie 3 [online]. fotodoprava.com, 2011, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 27. a b c d e f g h i fotofoprava.com. Třebíč - fotogalerie 1 [online]. fotodoprava.com, 2008, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 28. a b c d Společnost pro veřejnou dopravu. Třebíč [online]. prahamhd.vhd.cz, 2006-09-29, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 29. a b fotodoprava.com. Třebíč - fotogalerie 2 [online]. fotodoprava.com, 2008, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 30. a b c d e f g h fotodoprava.com. Třebíč - fotogalerie 4 [online]. fotodoprava.com, 2011, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 31. VONDRÁK, František. Cestující v Třebíči teď vozí i dva zbrusu nové minibusy. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-01-15 [cit. 2017-01-16]. Dostupné online.  
 32. Třebíč. Redakce Josef Vacek, Eva Nováčková, Rudolf Fišer, Josef Němec, Emanuel Ranný. Třebíč : MěNV Třebíč, 1986.  
 33. autobusytrebic.blog.cz. Karosa B732 ev. č. 27 na videích z posledních týdnů jejího provozu [online]. autobusytrebic.blog.cz, 2009-02-18, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 34. autobusytrebic.blog.cz. 49 - TR 68-96, Karosa B732 [online]. autobusytrebic.blog.cz, 2009-01-16, [cit. 2011-05-22]. Dostupné online.  
 35. Zpravodaj města Třebíče, 1/1983, str. 6
 36. a b Zpravodaj města Třebíče, 3/1983, str. 8
 37. a b c Jízdní řád platný od roku 28. května 2000, str. 2
 38. a b c Tarif na stránkách dopravce TRADO-MAD, s.r.o.
 39. Tarif Městské autobusové dopravy v Třebíči [online]. www.mhdspoje.cz, [cit. 2015-12-28]. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]