Správní delikt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Správní delikt je společné označení pro veřejnoprávní delikty, které projednávají správní úřady.

Patří mezi ně:

Nepatří však mezi ně trestné činy, projednávané soudy.

Právní úprava správních deliktů je poněkud nepřehledná a roztříštěná: zatímco přestupky jsou upraveny zvláštním zákonem o přestupcích, jiné správní delikty společnou procesní úpravu postrádají a řídí se pouze správním řádem.

Tato situace se změní po nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který správní delikty upravuje komplexně a současně je nově všechny označuje pojmem „přestupek“.

Základní zásady[editovat | editovat zdroj]

 • princip zákonnosti – správní delikt musí být určen zákonem, stejně tak i trest
 • skutkové podstaty – skutková podstata deliktu musí být jasně vymezena zákonem
 • zákaz retroaktivity
 • taxativní výčet možných trestů či ochranných opatření
 • rovnosti před zákonem
 • presumpce neviny
 • zásada ne bis in idem

Znaky správních deliktů[editovat | editovat zdroj]

 • jednání – konáním či opomenutím povinnosti
 • protiprávnost
 • trestnost
 • odpovědná osoba
 • zavinění – vnitřní psychický stav pachatele deliktu
 • naplnění znaků deliktu, jak jsou popsány zákonem