Městská autobusová doprava v Kladně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Městská autobusová doprava v Kladně je tvořena 17 autobusovými linkami městské hromadné dopravy. Tři z nich jsou páteřní, jedna je posilová. Provozovatelem celé sítě MHD je dnes ČSAD MHD Kladno a. s.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Městská hromadná doprava v Kladně zahrnuje 17 linek, a to linky 1–17 (od dubna 2002 byla zavedena noční okružní linka 19, která je nyní zrušena), licenční čísla 225xxx, písmeno A v rámci SID se před čísly městských linek neuvádí. 1. července 2000 vznikla zavedením čipových karet Kladenská integrovaná doprava (KLID), od prosince 2006 součást SID jako oblast Kladensko. Příměstské linky mají označení s písmenem A a čísla od 21 výše, ale i městské linky opouštějí kladenskou zónu, kupříkladu jedna z městských linek vede do Slaného, avšak má číslo 9, vybrané spoje linky 4 zajíždí do Dřetovic, linka číslo 7 zajíždí do Libušína/Smečna, vybrané spoje linky 14 zajíždí do Velkého/Malého Přítočna, vybrané spoje linky 16 zajíždí rovněž do Velkého Přítočna, linka číslo 17 zajíždí do Smečna; linka A12 jezdí mezi Kladnem a Slaným a je označena jako linka MAD Kladno, ale od roku 2013 má v označení písmeno A. Z hlediska způsobu odbavování není dnes mezi městskými a regionálními linkami rozdíl, v MHD však platí zvláštní tarif.

V roce 1905 rozvážely cestující od každého vlaku kočáry a dostavníky za pevné jízdné.[1] Za první republiky je nahradily taxíky, včetně hromadných pro více osob. 18. listopadu 1924 zavedl na základě koncese Václav Záruba autobusovou linku z nádraží na Výhybce (hlavní kladenské nádraží) do města. 26. března 1928 zavedl Jan Mora, obchodník z Rozdělova, autobusovou linku z Kladna do Rozdělova, kterou později prodloužil na Mšec. Na Morově lince byl zpočátku půlhodinový interval, pak Mora přikoupil tři autobusy a zkrátil intervaly. Výstavba tramvaje se neuskutečnila kvůli technickým problémům, které by představovalo opakované křížení s kladensko-nučickou dráhou.

V Kladně se pro městské autobusy vžil název „mandelinka“, pravděpodobně podle žlutohnědého nátěru autobusů dopravce Matěje Bendáka.

Po skončení druhé světové války provozovala Státní automobilová doprava z Kladna do okolí 5 autobusových linek. První z nich byla linka od nádraží do města, druhá z Libušína přes Rozdělov a Kladno do Dubí. Podle druhého dílu Pamětní knihy města Kladna byla 21. února 1949 zahájena v Kladně autobusová městská doprava, a to na dvou linkách: Hnidousy - Kladno, nádraží a Libušín - Kladno, Dubí. Začátkem 50. let byly linky z centra (dnešní nám. Svobody) do Švermova a do Libušína označovány A a B.

V roce 1949 se národní výbor usnesl na zavedení trolejbusů. V roce 1951 byly navrženy 4 linky MHD, první tři linky byly navrženy jako tramvajové a čtvrtá měla být okružní trolejbusová trasa. Ač trolejbusová doprava byla chystána i v dalších letech, tyto plány se nikdy neuskutečnily.

9. září 1953 zahájil Dopravní podnik města Kladna devíti autobusy Škoda 706 RO provoz na pěti linkách kladenské městské dopravy. 1. listopadu 1953 přibyla šestá linka. Brzy přibyly vyřazené autobusy Tatra z pražského dopravního podniku. V roce 1962 vlastnil podnik již 40 autobusů. 1. července 1963 byl Dopravní podnik sloučen s kladenským dopravním závodem 106 ČSAD KNV Praha, čímž odpadla nutnost výstavby chystaného nového areálu Dopravního podniku. Současně byla do městské dopravy jako linka 7 začleněna dosavadní státní linka z Kladna do Libušína. V dalších desetiletích došlo ke změnám tras a zavedení osmé linky.

2. dubna 1988 došlo k zásadní změně linkového vedení. Současně byly oživeny úvahy o zavedení trolejbusů. V Rozdělově byla dokonce postavena měnírna. Začátkem 90. let měla městská doprava Kladno v jízdním řádu ČSAD číslo 13900 a zahrnovala linky 1 až 15, toto linkové vedení vydrželo do roku 1995. V roce 1996 došlo opět k zásadnější reorganizaci sítě a počet linek se zvýšil na 18. V červenci 2000 byly zavedeny čipové karty. Nejvytíženějšími linkami jsou linky č. 1 a 6, které dopravují obyvatele města z jednoho konce města na druhý. Jízdné je odlišné podle typu placení. Jízdné placené v hotovosti u řidiče stojí v současné době 16 Kč a tzv. poloviční 8 Kč.

V červenci 2013 vedení města předběžně ohlásilo, že vyhlásí výběrové řízení na provozování MHD v Kladně v letech 2016 až 2026. Odhadovaná cena zakázky je 650 milionů Kč bez DPH. Předpokládá se přinejmenším zachování četnosti spojů, tedy roční výkon 2,5 až 3 miliony km, i návaznosti na SID. Důraz má být kladen na ekologii a bezpečnost cestujících, přičemž podoba výběrového řízení a podmínek má být ještě předmětem odborné diskuse. Stávající dopravce ČSAD MHD Kladno vyjádřil zájem se výběrového řízení zúčastnit.[2]

Linkové vedení[editovat | editovat zdroj]

Linka 1 (páteřní)[editovat | editovat zdroj]

Linka 1 spojuje kladenská sídliště Rozdělov a Kročehlavy. Všechny spoje jezdí v trase Rozdělov – Okrsek 0. V minulosti některé spoje končily/začínaly v zastávce Náměstí Jana Masaryka a spoje tedy neobsluhovaly zastávky U kostela a Rozdělov. Na této lince jsou jako na jediné v síti vypravovány kloubové autobusy (Karosa B 941). Jedná se o nejvytíženější linku v síti, interval v ranní špičce je 30 minut.

Zastávky: Rozdělov – U kostela – (Náměstí Jana Masaryka; zajíždění zrušeno v prosinci 2013) – Vítězná – Železniční zastávka město (přestup na Trať 093) – U nemocnice – Náměstí Svobody – Gymnasium – Cyrila Boudy – Sítná – Jaroslava Kociána – U hvězdy – Vodárenská – Pražská křižovatka – Okrsek 0 (při zpáteční cestě obslouží zastávku Wednesbury a připojí se na Pražské křižovatce)

Linka 2[editovat | editovat zdroj]

Linka 2 spojuje centrum města a Hnidousy. Z velké části (Náměstí Svobody – Havlíčkovo náměstí) kopíruje linky 7 a 12. Jsou na ni vypravovány 2 autobusy (z toho většinou 1 nízkopodlažní a 1 autobus Karosa B 952 E) v půlhodinovém taktu od 5 do 20 hodin.

Zastávky: Náměstí Svobody – Gymnasium – Divadlo – Autobusové nádraží (zde se linka dělí na dvě části a spojí se v zastávce Havlíčkovo náměstí) – větev 1: Poldi – Průmyslová – Kübeck – Havlíčkovo náměstí; větev 2: U hřbitovů – Na kopci – Havlíčkovo náměstí – společná trasa: Hnidousy

Linka 3 (páteřní)[editovat | editovat zdroj]

Linka 3 spojuje sídliště Vojtěcha Lanny/Hřbitovy s centrem, Metou a OC OAZA. Interval je 12–30 minut. Je na ni vypravováno 6 autobusů, z toho 2 garantovaně nízkopodlažní, ovšem počet nízkopodlažních autobusů je cca 4. Spoje oficiálně zajíždějící na Hřbitovy je minimum (9 v pracovní dny, 6 o víkendech a svátcích). Navzdory vytíženosti musejí být na tuto linku z důvodu malé točny V. Lanny nasazovány 12metrové autobusy.

Zastávky: (Hřbitovy) – V. Lanny – Ostrovec – A. Škváry – Bresson – Tylova/v opačném směru L. Zápotockého – U nemocnice – Náměstí Svobody – Gymnasium – Cyrila Boudy – Sítná – Jaroslava Kociána – U Kauflandu (možnost přestupu na Trať 120 a Trať 093) – Tesco – Americká – Růžové pole – Okrsek 4 (původní konečná) – OAZA

Linka 4[editovat | editovat zdroj]

Linka 4 spojuje Rozdělov s Dřetovicemi. Projíždí centrem, průmyslovou čtvrtí a obcí Stehelčeves. Na této lince je zaveden specifický provoz: spoje, které vyjíždějí ze zastávky U zvonečku končí ve většině případů na Dvorské, kdežto spoje vyjíždějící z Náměstí Svobody jedou až do Dřetovic. Tuto linku využívají zvláště obyvatelé Vrapic a Dubí. Na tuto linku jsou nasazovány 3 autobusy, z toho 1 nízkopodlažní. Interval od zvonečku 30 minut ve špičce (mimo špičku jede z Nám. Svobody), 30 minut z Nám. Svobody (včetně spojů od zvonečku); 60 minut ve špičce z Dřetovic (mimo špičku jede z Dvorské), z Dvorské 30–60 minut (kromě spojů z Dřetovic).

Zastávky: Rozdělov, U zvonečku – Doberská – U kostela – Vítězná – Železniční zastávka město (přestup na Trať 093) – U nemocnice – Náměstí Svobody – Gymnasium – Centrál – Divadlo – U Bondyho – Dělnická – Kročehlavská – Kovošrot – Ininova – Na šestém – Pod mostem – Úřadovna – Sokolovna – Učiliště – VHS – Kolonie – Dvorská (pouze spoje končící zde)- změna tarifního pásma 1>2 – Stehelčeves, ObÚ – Stehelčeves, U Brůdku – Dřetovice

Linka 5[editovat | editovat zdroj]

Linka 5 spojuje Městský stadion Sletiště a Rozdělov. Projíždí Starými Kročehlavy. Na tuto linku jsou nasazovány 3 standardní autobusy. Ve Dnech města Kladna je tato linka ukončena v zastávce Nemocnice, ovšem bez viditelného označení na vozidle. Interval je 20 minut v pracovní dny a 30 minut o víkendu.

Zastávky: Aquapark (dříve SAMK) – Stadion Františka Kloze – Nemocnice – Náměstí Svobody – Autobusové nádraží – Divadlo – Josefa Hory – Dlouhá – U Meisnerů – Svépomoc – Na kovárně – Nádraží (možnost přestupu na Trať 120 a Trať 093) – Holandská – Okrsek 2 – Pražská křižovatka – Okrsek 0 (při zpáteční cestě obslouží zastávku Wednesbury a připojí se na Okrsku 2)

Linka 6 (páteřní)[editovat | editovat zdroj]

Linka 6 spojuje podobně jako linka 1 Rozdělov a Kročehlavy s tím rozdílem, že od Gymnázia jede přes Staré Kročehlavy. Na tuto linku je vypravováno 6 autobusů, z toho 3 garantovaně nízkopodlažní. Linka má nejkratší interval v síti a to 12–15 minut (od 8 hodin) v pracovní dny a 20 minut o víkendu. Tato linka je silně vytížená, avšak nasazení delších autobusů brání jejich nedostatek.

Zastávky: Energie – Vašíčkova – U kostela – Vítězná – Železniční zastávka město (přestup na Trať 093) – U nemocnice – Náměstí Svobody – Gymnasium – Centrál – Divadlo – U Bondyho – Školská – Na Slovance – Pražská křižovatka – U tržnice – Zdravotní středisko – Růžové pole – Okrsek 4 (původní konečná) – OAZA

Linka 7[editovat | editovat zdroj]

Linka 7 spojuje Švermov s centrem, Rozdělovem a přilehlými obcemi Libušín a Smečno. Pokud cestující jede ze Švermova do Smečna, je rychlejší využít linku 17. Linka má interval: z Havlíčkova náměstí 60–120 minut o víkendech (v pracovní dny vyjíždí z Aut. nádraží); z Aut. nádraží 30–60 minut (jen zde začínající) v pracovní dny a o víkendech spoje začínají na Havlíčkově nám; v opačném směru ze Smečna to je 60–120 minut, z Libušína potom souhrnný interval 20–60 minut.

Zastávky: Havlíčkovo náměstí – Kübeck – Průmyslová – Poldi – Autobusové nádraží – (Autobusové nádraží) – Divadlo – Centrál – Gymnasium – Náměstí Svobody – U nemocnice – Železniční zastávka město – Vítězná – U kostela – Rozdělov – Smečenská – změna tarifního pásma 1>192 – Libušín, učiliště rozcestí – Libušín,učiliště – Libušín, koupaliště – Libušín, škola – Libušín, náměstí – Libušín,Černá zem – změna tarifního pásma 192>3 – Svinařov – Smečno

Linka 8[editovat | editovat zdroj]

Linka 8 vznikla původně jako náhrada za linku 3 při rekonstrukci ulice Ant. Škváry. Když se linka 3 vrátila do původní trasy, linka 8 zůstala jako doplňková/posilová, především v ranních spojích.

Zastávky:

  • Ostrovec – V. Lanny – Hřbitovy – Náměstí Svobody – Gymnasium – Centrál – Divadlo – Autobusové nádraží – Hřbitovy – V. Lanny – Ostrovec
  • Po změně trasy: Ostrovec – V. Lanny – Hřbitovy – Autobusové nádraží – Divadlo – Centrál – Gymnasium – Náměstí Svobody (a zpět)

Linka 8 je od 1. 9. 2015 zrušena.

Linka 9[editovat | editovat zdroj]

Linka 9 je nejdelší linkou MHD Klandno. Spojuje kladenské Kročehlavy, projíždí centrem, Švermovem a dostává se mimo Kladno, kde obslouží Vinařice, Třebichovice, Hrdlív a dojíždí do Slaného. Interval je v pracovní dny 15–60 minut, o víkendech 60–120 minut. Vybrané spoje v pracovní dny zajíždí do zastávky Slaný, Arbesova, ostatní spoje končí na autobusovém nádraží. Na tuto linku je nasazováno 8 standardních autobusů, obvykle Karosa B 952 E a Iveco Crossway LE.

Zastávky: Okrsek 4 – Meta – Pražská – Pražská křižovatka – Vodárenská – U hvězdy – Jaroslava Kociána – Sítná – Gymnasium – Náměstí Svobody – Autobusové nádraží – Poldi – (Újezd) – Průmyslová – Kübeck – U Knotků – Husova – Seifertova – změna tarifního pásma 1>192 – Vinařice, Tuháň – Důl Mayrau – Vinařice, 7. ulice – Vinařice – Vinařice, škola (pouze školní spoje ve směru Kladno) – Vinařice, zahrádkářská kolonie – změna tarifního pásma 192>3 – Třebichovice – Třebichovice – Třebichovice, U hřbitova – Hrdlív – Hrdlív, Těhul – změna tarifního pásma 3>4 – Slaný-Kvíc, U hrušky – Slaný, Kvíček – Slaný, Fantův mlýn – Slaný, autobusové nádraží – Slaný, Šultysova – Slaný, Sokolovna – Slaný, Dražkovická – Slaný, Arbesova

Linka 10[editovat | editovat zdroj]

Linka 10 spojuje historické centrum města a Kročehlavy. Je na ní nasazován 1 autobus Irisbus Citelis 10M CNG v hodinovém taktu v pracovní dny (o víkendu linka nejede).

Zastávky: Zádušní – Náměstí Starosty Pavla – Autobusové nádraží – Divadlo – Centrál – Cyrila Boudy – Sítná – Jaroslava Kociána – U hvězdy – Vodárenská – Tržnice. V opačné směru neobsluhuje zastávky Divadlo a Autobusové nádraží, místo nich zajíždí na zastávku Vrbenského.

Linka 11[editovat | editovat zdroj]

Linka 11 spojuje Kročehlavy a průmyslovou čtvrť. Tato linka je vedena spíše jako posilová a je na ní vypravován jen jeden ranní spoj (odj. v 5:20).

Zastávky: Okrsek 0 – Wednesbury – Pražská křižovatka – Na Slovance – Školská – U Bondyho – Autobusové nádraží – Poldi – Újezd – Průmyslová

Linka 12 (SID)[editovat | editovat zdroj]

Linka A12 je nejrozvětvenější linkou městské dopravy. Ačkoliv není zařazena do systému MHD, nýbrž do SID, zastavuje na zastávkách MHD. Větve zajíždí do mnoha vesnic (pevná trasa Kladno, Náměstí Svobody – Slaný, autobusové nádraží). Její původní trasa byla pouze mezi Náměstí Svobody a Pcherami, ale později se dostala do Slaného.

Zastávky: Kladno, Náměstí Svobody – Kladno, Gymnasium – Kladno, Divadlo – Kladno, Autobusové nádraží – Kladno, Poldi – Kladno, Průmyslová – Kladno, Kübeck – Kladno, Havlíčkovo náměstí – Kladno, Ronovka – změna tarifního pásma 1>192 – Vinařice, východ – Pchery, Humny – zde se linka větví na větev Theodor → Pchery, křižovatka – Pchery, Theodor; a větev Slaný → Pchery – Pchery, odbočka Jemníky – zde se linka opět větví a to na větev Slaný přes Netovice a Slaný přes Jemníky; větev přes Netovice → Jemníky, Na mašině – Slaný, Netovice – Slaný, hotel Praha (zde se větve spojují); větev Slaný přes Jemníky → změna tarifního pásma 192>23 – Jemníky – Knovíz – zde se linka opět dělí a to na větev Podlešín a Slaný; větev Podlešín → Podlešín – Zvoleněves, hostinec – Kamenný most u Kralup nad Vltavou, křižovatka – změna tarifního pásma 23>11 – Slatina, rozcestí – Slatina, obec; větev Slaný → změna tarifního pásma 23>4 – Slaný, odbočka Drnov – Slaný, železniční zastávka – Slaný, hotel Praha – Slaný, autobusové nádraží – vybrané spoje pokračují: Slaný, Šultysova – Slaný, Palackého

Poznámka: kurzívou je vyznačena hlavní trasa linky

Linka 13[editovat | editovat zdroj]

Linka 13 spojuje Kročehlavy s Dubím. Linka je vedena jako posilová ve špičkách pracovních dnů; nemá vlastní turnus (obsluhují jí jiné turnusy).

Zastávky: OAZA – Okrsek 4 – Růžové pole – Americká – TESCO – U Kauflandu – Jaroslava Kociána – Sítná – Cyrila Boudy – Centrál – Divadlo – Autobusové nádraží – Pod zámkem – Poldi – Újezd – Dubská – Úřadovna – Dubí

Linka 14[editovat | editovat zdroj]

Linka 14 spojuje Dříň a Malé Přítočno.

Zastávky: Dříň – Lidická – Kovošrot – Ininova – Na šestém – Sokolovna – Úřadovna – Dubská – Újezd – Poldi – Autobusové nádraží – Divadlo – Centrál – Gymnasium – Náměstí Svobody – Nemocnice – Zimní stadion – Vaníčkova – ČSAD – Na garážích – U Tesca – Celnice – Billundská – Showa – Velké Přítočno – Malé Přítočno

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zdeněk Wirth, Karel Stejskal: Kladno jindy a dnes, 1905
  2. Robert Božovský: Kladno chystá tendr na firmu, která bude vozit lidi autobusy, Kladenský deník, 3. 7. 2013

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]