Cena Neuron

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění udělovaná těm nejlepším českým vědcům a vědkyním. Uděluje je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Díky příspěvkům mecenášů Fondu se pojí s osobní finanční prémií pro oceněné. Světovost laureátů zajišťuje mezinárodní vědecká rada, která se podílí na jejich výběru.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

Ceny jsou udělovány každoročně od roku 2010. Od roku 2018 jsou udělovány ve třech kategoriích:

 1. Cena Neuron za celoživotní přínos vědě – je udělována významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji svého vědního oboru, dosáhli v něm zásadních úspěchů a jsou vzorem a inspirací pro další generaci. Laureát obdrží 2 000 000 Kč. Na výběru laureáta se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
 2. Cena Neuron za významný vědecký objev – je udělována až třem kandidátům. Ocenění obdrží za objev, který zásadně přispěl k rozvoji vědeckého oboru ve světovém měřítku, za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 000 000 Kč. Na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
 3. Cena Neuron pro mladé nadějné vědce – je udělována českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a povzbuzení do další práce. Je spojena s osobní prémií 500 000 Kč a může ji obdržet až sedm laureátů.

Ceny jsou udělovány v sedmi oborech: matematika, medicína, společenské vědy (dříve ekonomie), fyzika (od roku 2013), chemie (od roku 2013), biologie (od roku 2013) a computer science (od roku 2016).

Laureáty navrhuje široká česká vědecká obec. Z návrhů vybírá nominanty Domácí/Mezinárodní vědecká rada Fondu. Finální laureáty vybírá Rada Neuronu na doporučení vědecké rady. Vědeckou radu vede chemik Pavel Hobza. V Mezinárodní vědecké radě zasedají vědci z celého světa.

Laureáti[editovat | editovat zdroj]

Medicína[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Michal Šimíček - oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.
 • 2018 – Marek Mráz
 • 2017 – cena nebyla udělena
 • 2016 – Mgr. Helena Fulková, Ph.D. – Jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk.
 • 2015 – doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – Se svým týmem vyvinul světově unikátní metodu, která umožňuje rychle rozpoznat tzv. panrezistentní bakterie, a zvýšit pacientům šance na přežití.
 • 2014 – doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. – Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy.
 • 2012 – prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. – Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.
 • 2011 – doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění.
 • 2010 – prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. – Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intenzivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2017 – prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
 • 2016 – prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC – Spoluzakladatel pražského dětského kardiocentra, tehdy jediného zařízení tohoto typu na světě. Prosadil převratné diagnostické a léčebné postupy.
 • 2015 – prof. MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc. – Zakladatel dětské onkologie v Československu.
 • 2014 – dr. Bohdan Pomahač, M. D. – Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje.
 • 2013 – prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D. – Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku.
 • 2012 – prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc. – Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost.
 • 2011 – prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D. – Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.
 • 2010 – prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc. – Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

Matematika[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Vladimir Lotoreichik - oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci.
 • 2018 – Benjamin Vejnar
 • 2017 – doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. – Věnuje se tzv. semidefinitnímu programování, kdy vrcholům grafu nepřiřazuje čísla, ale mnoharozměrné vektory.
 • 2016 – Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D. – Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky.
 • 2015 – doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. – Pracuje na teorii deformací těles. Přínos jeho teorie spočívá v ověření funkčnosti složitých soustav rovnic, které se využívají například při stavbě mostů nebo přehrad.
 • 2014 – Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. – Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky.
 • 2012 – Mgr. Libor Barto, Ph.D. – Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.
 • 2011 – Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. – Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.
 • 2010 – doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D. – Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2017 - RNDr. Vladimír Šverák, DrSc.
 • 2016 – prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. – Je jedním z nejuznávanějších českých badatelů na poli matematické fyziky. Podílel se na založení Evropské výzkumné rady (ERC).
 • 2015 – prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. – Český matematik pracující na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin.
 • 2014 – prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc., Dr. hon. mult. – Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou.
 • 2013 – prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc. – První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků.
 • 2012 – prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. – Světově uznávaný matematik.
 • 2011 – prof. Robin Thomas – Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku.
 • 2010 – prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. – Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

Cena Neuron za významný vědecký objev[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - prof. Jan Nekovář, Ph.D. - oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014.

Společenské vědy[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Lucie Kalousová - oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace.
 • 2018 – David Kosař
 • 2017 – doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. – Zkoumá vývoj obyvatelstva Papui Nové Guiney – zaznamenává sociální vazby a zkoumá je v čase a prostoru. 
 • 2016 – RNDr. Filip Matějka, Ph.D. – Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí a státu. Věnuje se teorii racionální nepozornosti.
 • 2015 – PhDr. Petr Koura, Ph.D. – Mapuje bílá místa v novodobých dějinách Československa. Jeho klíčovým tématem je vtah jednotlivce a společnosti v době útlaku.
 • 2014 – doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. – Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.[zdroj?]
 • 2012 – Mgr. Jakub Steiner, Ph.D. – Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.
 • 2011 – Mgr. Julie Chytilová, Ph.D. – Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.
 • 2010 – Mgr. Michal Pakoš, Ph.D. – Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2017 – prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.
 • 2016 – prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc. – Coby antropolog práva se dlouhodobě zabývá kulturami Eskymáků, indiánů a tyrolských sedláků. Byl poradcem pro otázky lidských práv několika amerických prezidentů.
 • 2015 – prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. – Český sociolog, který celý svůj profesní život zasvětil mezilidským vztahům.
 • 2014 – prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. – Nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty.
 • 2013 – prof. Jan Vaňous, M.Phil., M.A., Ph.D. – V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz.
 • 2012 – prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A. – Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992–1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.
 • 2011 – prof. Jan Kmenta, Ph.D. – Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku. Emeritní profesor ekonomie Michiganské univerzity, příležitostně přednáší také na pražském institutu CERGE-EI.
 • 2010 – RNDr. Ing. Oldřich Vašíček – Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model. Průlomový článek na toto téma, publikovaný roku 1977 v Journal of Financial Economics má téměř pět tisíc citací. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do USA.

Fyzika[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Ondřej Pejcha - oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd.
 • 2018 – Lukáš Slodička
 • 2017 – Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus – Zkoumá strukturu velmi malých krystalů. Se svým objevem – zobrazení atomů vodíku pomocí metody takzvané elektronové difrakce – pronikl na titulní stránku časopisu Science. 
 • 2016 – Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. – Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů.
 • 2015 – Mgr. Hynek Němec, Ph.D. – Vyvinul unikátní metodu, která umožňuje zjistit vodivost nanočástic pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického záření.
 • 2014 – RNDr. Gabriel Török, Ph.D. – Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2017 – prof. Martin Roček
 • 2016 – prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. – Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla. Podílel se na objevu vlastností neklasického světla.
 • 2015 – prof. Petr Hořava, Ph.D. – Zasadil se o posun v teorii strun, která má šanci vysvětlit fungování vesmíru a části.
 • 2014 – prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. – Zabývá se kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.
 • 2013 – prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. – Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

Cena Neuron za významný vědecký objev[editovat | editovat zdroj]

Chemie[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2018 – Hana Macíčková Cahová
 • 2017 – cena nebyla udělena
 • 2016 – prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách. Je spoluautorem světového objevu, že molekuly v kapalinách si předávají energii zcela novou formou.
 • 2015 – Dr.-Ing. Jan Macák – Je spoluautorem světově unikátní metody výroby nanotrubiček oxidu titaničitého. Jejich možné využití v praxi je obdivuhodné.
 • 2014 – prof. Jana Roithová, Ph.D. – Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2017 – prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.
 • 2016 – prof. Josef Michl, Ph.D. – Patří mezi nejcitovanější vědce českého původu. Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely.
 • 2015 – prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC – Spolu s profesorem Jiřím Čížkem zformuloval matematický aparát metody spřažených klastrů, které se přezdívá „kvantově chemická metoda 21. století“.
 • 2014 – prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC – Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.
 • 2013 – prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c. – Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR.

Biologie[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Petr Kohout - oceněn za svůj výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy.
 • 2018 – Filip Kolář
 • 2017 – doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. – V centru jeho zájmu stojí zejména evoluce strukturních a funkčních vlastností těchto mikroorganismů. 
 • 2016 – Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. – Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Jiří Friml - oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit.
 • 2018 – Jan Klein
 • 2017 – Josef Svoboda
 • 2016 – prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Zabývá se výzkumem retrovirů a jejich vztahu s hostitelskými buňkami.

Cena Neuron za významný vědecký objev[editovat | editovat zdroj]

Computer Science – informatika[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron pro mladé vědce[editovat | editovat zdroj]

 • 2019 - Martin Balko - oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.
 • 2018 – neuděleno
 • 2017 – doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. – Věnuje se počítačové grafice. Vymyslel algoritmus, který dokáže rutinní práci výtvarníků z velké části převést na stále dokonalejší počítače, aniž by výsledek přišel o výtvarníkův rukopis.

Cena Neuron za přínos světové vědě[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron za významný vědecký objev[editovat | editovat zdroj]

 • 2018 – Tomáš Mikolov – zpracování přirozeného jazyka počítačem

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]