Přeskočit na obsah

Cena Neuron

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ceny Neuron jsou vědecká ocenění udělovaná nejlepším českým vědcům a vědkyním. Uděluje je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Díky příspěvkům mecenášů Fondu se pojí s osobní finanční prémií pro oceněné. Světovost laureátů zajišťuje mezinárodní vědecká rada, která se podílí na jejich výběru.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

Ceny jsou udělovány každoročně od roku 2010. Od roku 2018 jsou udělovány ve třech kategoriích:

  1. Cena Neuron za celoživotní přínos vědě – je udělována významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji svého vědního oboru, dosáhli v něm zásadních úspěchů a jsou vzorem a inspirací pro další generaci. Laureát obdrží 2 000 000 Kč. Na výběru laureáta se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
  2. Cena Neuron za významný vědecký objev – je udělována až třem kandidátům. Ocenění obdrží za objev, který zásadně přispěl k rozvoji vědeckého oboru ve světovém měřítku, za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 000 000 Kč. Na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada Fondu.
  3. Cena Neuron pro mladé nadějné vědce – je udělována českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a povzbuzení do další práce. Je spojena s osobní prémií 500 000 Kč a může ji obdržet až sedm laureátů.

Ceny jsou udělovány v sedmi oborech: matematika, medicína, společenské vědy (dříve ekonomie), fyzika (od roku 2013), chemie (od roku 2013), biologie (od roku 2013) a computer science (od roku 2016). V roce 2020 byly vzhledem k pandemické situaci uděleny Mimořádné Ceny Neuron 2020, které poukázaly na úspěšný boj českých vědců s nákazami.

Laureáty navrhuje široká česká vědecká obec. Z návrhů vybírá nominanty Domácí/Mezinárodní vědecká rada Fondu. Finální laureáty vybírá Rada Neuronu na doporučení vědecké rady. Vědeckou radu vede chemik Pavel Hobza. V Mezinárodní vědecké radě zasedají vědci z celého světa.

Laureáti[editovat | editovat zdroj]

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě / za přínos světové vědě[editovat zdroj]

# Jméno Datum narození místo narození Datum udělení Uděleno za zaměření kód ORCID
1 Jiří Bártek 19530101a 1953 Šumperk 20100101a 2010 lékařství proliferace
rakovinné bujení
0000-0003-2013-7525
2 Oldrich Vasicek 19420101a 1942 Praha 20100101a 2010 společenské vědy finanční matematika
Vašíčkův model
3 Jaroslav Nešetřil 19460101a 1946 Brno 20100101a 2010 matematika kombinatorika
teorie grafů
diskrétní matematika
geometrie
topologie
0000-0002-5133-5586
4 Tomáš Klíma 19310101a 1931 Baltimore 20110101a 2011 lékařství transplantologie
odmítnutí štěpu
lékařství
patologie
5 Jan Kmenta 19280101a 1928 Praha 20110101a 2011 společenské vědy ekonometrie
6 Robin Thomas 19620101a 1962 Praha 20110101a 2011 matematika teorie grafů
diskrétní matematika
kombinatorika
7 Marek Malík 19510101a 1951 Praha 20120101a 2012 lékařství elektrofyziologie 0000-0002-2904-1223
0000-0002-3792-1407
8 Jan Švejnar 19520101a 1952 Praha 20120101a 2012 společenské vědy ekonomická transformace
9 Miroslav Fiedler 19260101a 1926 Praha 20120101a 2012 matematika teorie grafů
numerická matematika
matematika
10 Jiří Vítek 19350101a 1935 Praha 20130101a 2013 lékařství centrální venózní katétr
11 Rudolf Zahradník 19280101a 1928 Bratislava 20130101a 2013 chemie kvantová chemie
fyzikální chemie
elektrochemie
12 Jan Vaňous 20130101a 2013 společenské vědy ekonomika Sovětského svazu
východní Evropa
13 Vojtěch Rödl 19490101a 1949 Praha 20130101a 2013 matematika kombinatorika
teorie grafů
matematika
14 Bohdan Pomahač 19710101a 1971 Ostrava 20140101a 2014 lékařství plastická chirurgie 0000-0003-3703-8240
15 Jiří Čížek 19380101a 1938 Praha 20140101a 2014 chemie metoda vázaných klastrů
kvantová chemie
matematika
fyzikální chemie
teoretická chemie
Polarografie
chemická fyzika
matematická fyzika
16 Evžen Neustupný 19330101a 1933 Praha 20140101a 2014 společenské vědy archeologická metoda
archeologie
pravěká archeologie
archeologický výzkum
paleolit
17 Ivo Babuška 19260101a 1926 Praha 20140101a 2014 matematika numerická matematika
matematika
stavebnictví
stavební inženýrství
metoda konečných prvků
18 Jiří Bičák 19420101a 1942 Praha 20140101a 2014 fyzika astrofyzika
fyzika
kosmologie
teorie relativity
filozofie fyziky
překlady z angličtiny
teoretická fyzika
odborná literatura
populárně-naučná literatura
0000-0001-7938-7815
19 Josef Koutecký 19300101a 1930 Praha 20150101a 2015 lékařství dětská onkologie
klinická onkologie
onkologie
pediatrie
kulturní život
hudba a výtvarné umění
20 Josef Paldus 19350101a 1935 Bzí 20150101a 2015 chemie kvantová chemie
aplikovaná matematika
chemie
teoretická chemie
0000-0001-9218-9311
21 Ivo Možný 19320101a 1932 Prostějov 20150101a 2015 společenské vědy sociologie rodiny
sociologie
22 Eduard Feireisl 19570101a 1957 Kladno 20150101a 2015 matematika hydrodynamika
matematika
parciální diferenciální rovnice
dynamický systém
matematická analýza
mechanika tekutin
0000-0002-3795-1315
23 Petr Hořava 19630101a 1963 Prostějov 20150101a 2015 fyzika teorie strun 0000-0002-9748-4763
24 Milan Šamánek 19310101a 1931 Zborovice 20160101a 2016 lékařství kardiochirurgie
pediatrie
kardiologie
dětská kardiologie
dětská kardiochirurgie
ateroskleróza
25 Josef Michl 19390101a 1939 Praha 20160101a 2016 chemie nanomateriál
solární panel
fyzikální chemie
teoretická chemie
organická chemie
organokovová chemie
kvantová chemie
fotochemie
optika
nanochemie
0000-0002-4707-8230
26 Leopold Pospíšil 19230101a 1923 Olomouc 20160101a 2016 společenské vědy právní systémy
etnologie
antropologie
etnografie
27 Pavel Exner 19460101a 1946 Praha 20160101a 2016 matematika matematická fyzika 0000-0003-3704-7841
28 Jan Peřina 19360101a 1936 Městec Králové 20160101a 2016 fyzika kvantová optika
nelineární optika
koherence
0000-0002-8175-292X
29 Jan Svoboda 19340101a 1934 Praha 20160101a 2016 biologie retroviry
molekulární biologie
virologie
genetika
30 Otto Hrodek 19220101a 1922 Jihlava 20170101a 2017 lékařství leukemie
pediatrie
hematologie
31 Pavel Pudlák 19520101a 1952 20170101a 2017 počítačová věda výpočetní složitost matematických operací
32 Emil Paleček 19300101a 1930 Brno 20170101a 2017 chemie glykoproteiny
biochemie
elektrochemie
molekulární biologie
33 František Šmahel 19340101a 1934 Trhová Kamenice 20170101a 2017 společenské vědy nástup Lucemburků na český trůn
husitství
česká reformace
34 Vladimír Šverák 19590101a 1959 20170101a 2017 matematika Navierovy–Stokesovy rovnice
35 Martin Roček 19540101a 1954 Česko 20170101a 2017 fyzika supersymetrie 0000-0001-9303-6050
36 Josef Svoboda 19290101a 1929 Praha 20170101a 2017 biologie arktická ekologie
ekologie
ekofyziologie rostlin
biologie
filozofie biologie
ekologie rostlin
polární výzkum
37 Jan Klein 19360101a 1936 Štemplovec 20180101a 2018 biologie imunogenetika
imunologie
genetika
evoluční biologie
38 Jiří Friml 19730101a 1973 Uherské Hradiště 20190101a 2019 biologie auxiny
biochemie
biochemie rostlin
0000-0002-8302-7596
39 Josef Prchal 20210101a 2021 lékařství
biologie
0000-0002-8019-2940
40 David Preiss 19470101a 1947 Praha 20210101a 2021 matematika funkcionální analýza
matematika
41 Václav Petříček 19480101a 1948 20210101a 2021 fyzika krystalografie 0000-0002-9731-8730
42 Jan Starý 19520101a 1952 České Budějovice 20220101a 2022 lékařství 0000-0002-6818-7743
43 Pavel Hobza 19460101a 1946 Přerov 20220101a 2022 chemie 0000-0001-5292-6719
44 František Švec 19430101a 1943 Kladno 20230101a 2023 chemie farmacie
chemická sloučenina
separační analytická metoda
0000-0001-6574-1537
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Cena Neuron za významný vědecký objev[editovat zdroj]

# Jméno Datum narození místo narození Datum udělení Uděleno za zaměření kód ORCID
1 Tomáš Mikolov 19820101a 1982 Šumperk 20180101a 2018 počítačová věda zpracování přirozeného jazyka
Word2Vec
informatika
umělá inteligence
počítačová lingvistika
rozpoznávání řeči
2 Tomáš Jungwirth 19670101a 1967 Praha 20180101a 2018 fyzika antiferomagnetismus
spintronika
fyzika pevných látek
spin
elektron
0000-0002-9910-1674
3 Petr Pyšek 19580101a 1958 Karlovy Vary 20180101a 2018 biologie biologická invaze 0000-0001-8500-442X
4 Jan Nekovář 19630101a 1963 Praha 20190101a 2019 matematika teorie čísel
matematika
5 Tomáš Cihlář 19670101a 1967 Chomutov 20200101a 2020 antivirotikum
chemie
virologie
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce[editovat zdroj]

# Jméno Datum narození místo narození Datum udělení Uděleno za zaměření kód ORCID
1 Michal Pakoš 20100101a 2010 lékařství makroekonomie
2 Martin Matějovič 19690101a 1969 Domažlice 20100101a 2010 lékařství sepse
srážení krve
lékařství
lékařský výzkum
0000-0001-9814-5256
3 Daniel Kráľ 19780101a 1978 Zlín 20100101a 2010 matematika kombinatorika
teorie grafů
0000-0001-8680-0890
4 Jan Zuna 19710101a 1971 20110101a 2011 lékařství leukemie
5 Julie Chytilová 19810101a 1981 20110101a 2011 společenské vědy sociologie chudoby
mikroekonomie
behaviorální ekonomie
0000-0002-8474-8192
6 Zdeněk Dvořák 19810101a 1981 Nové Město na Moravě 20110101a 2011 matematika výpočetní složitost matematických operací
teorie grafů
0000-0002-8308-9746
7 Radek Špíšek 19750101a 1975 20120101a 2012 lékařství nádorová imunologie
biologická léčba nádorových onemocnění
8 Jakub Steiner 19770101a 1977 Bratislava 20120101a 2012 společenské vědy teorie her
Velká recese
ekonomická teorie
behaviorální ekonomie
0000-0001-6975-9072
9 Libor Barto 19800101a 1980 20120101a 2012 matematika teoretická informatika
matematika
univerzální algebra
teorie složitosti
0000-0002-8481-6458
10 Petr Svoboda 19740101a 1974 Kladno 20140101a 2014 lékařství regulace genové exprese
RNA interference
0000-0002-4370-3705
11 Jana Roithová 19740101a 1974 Ústí nad Labem 20140101a 2014 chemie katalýza
věda
chemie
organická chemie
0000-0001-5144-0688
12 Jakub Rákosník 19770101a 1977 Praha 20140101a 2014 společenské vědy Velká hospodářská krize
sociální stát
právo
dějiny
sociální dějiny
0000-0003-3478-7553
13 David Krejčiřík 19740101a 1974 20140101a 2014 matematika matematická fyzika
nehermitovská kvantová mechanika
fyzika
jaderná fyzika
0000-0002-2442-1331
14 Gabriel Török 19780101a 1978 Valašské Meziříčí 20140101a 2014 fyzika kompaktní hvězda
černá díra
kvaziperiodická oscilace
teoretická fyzika
astrofyzika
0000-0003-3958-9441
15 Jaroslav Hrabák 19810101a 1981 Plzeň 20150101a 2015 lékařství mnohočetná léková rezistence
lékařská mikrobiologie
včelařství
0000-0003-1049-6604
16 Jan Macák 19790101a 1979 Pardubice 20150101a 2015 chemie nanotechnologie
materiálové inženýrství
0000-0001-7091-3022
17 Petr Koura 19780101a 1978 Klatovy 20150101a 2015 společenské vědy dějiny Československa
politologie
dějiny
0000-0002-5318-6027
18 Stanislav Hencl 19760101a 1976 Pardubice 20150101a 2015 matematika deformace
matematika
0000-0002-5085-4720
19 Hynek Němec 19790101a 1979 Praha 20150101a 2015 fyzika fotovoltaický článek 0000-0002-9488-8711
20 Helena Fulková 19800101a 1980 Strakonice 20160101a 2016 lékařství vývojová biologie 0000-0001-7414-5024
21 Petr Slavíček 19760101a 1976 Olomouc 20160101a 2016 chemie fotodynamika 0000-0002-5358-5538
22 Filip Matějka 19800101a 1980 20160101a 2016 společenské vědy makroekonomie
23 Emil Jeřábek 19770101a 1977 Praha 20160101a 2016 matematika matematická logika 0000-0002-9057-3413
24 Jindřich Kolorenč 19770101a 1977 20160101a 2016 fyzika elementární částice
elektronová konfigurace
0000-0003-2627-8302
25 Pavel Plevka 19790101a 1979 20160101a 2016 biologie Picornaviridae
molekulární biologie
virologie
0000-0003-4215-3315
26 Daniel Sýkora 19780101a 1978 Praha 20170101a 2017 počítačová věda strojové učení
analýza obrazu
0000-0002-6145-5151
27 Martin Soukup 19770101a 1977 Praha 20170101a 2017 společenské vědy demografie Papuy Nové Guineje 0000-0002-9907-5111
28 Robert Šámal 19770101a 1977 Praha 20170101a 2017 matematika diskrétní matematika
kombinatorika
teorie grafů
homomorfismus
0000-0002-0172-6511
29 Lukáš Palatinus 20170101a 2017 fyzika krystalografie 0000-0002-8987-8164
30 Marek Eliáš 19780101a 1978 Bílovec 20170101a 2017 biologie protistologie 0000-0003-0066-6542
31 Marek Mráz 19830101a 1983 20180101a 2018 lékařství miRNA
lymfatická leukemie
0000-0001-6975-8838
32 Hana Macíčková Cahová 19810101a 1981 Zlín 20180101a 2018 chemie RNA 0000-0002-4986-7858
33 David Kosař 19790101a 1979 20180101a 2018 společenské vědy soudní moc 0000-0001-5025-1367
34 Benjamin Vejnar 19800101a 1980 20180101a 2018 matematika topologie
matematika
obecná topologie
matematická analýza
teorie funkcí
0000-0002-2833-5385
35 Lukáš Slodička 20180101a 2018 fyzika světlo 0000-0003-0540-9385
36 Filip Kolář 19850101a 1985 České Budějovice 20180101a 2018 biologie polyploidie 0000-0002-8793-7992
37 Michal Šimíček 19850101a 1985 20190101a 2019 lékařství maligní transformace
léková rezistence
imunologie
biomedicína
0000-0003-2388-2723
38 Martin Balko 19870101a 1987 20190101a 2019 počítačová věda kombinatorika
počítačová věda
0000-0001-9688-9489
39 Lucie Kalousová 20190101a 2019 společenské vědy sociální nerovnost
veřejné zdraví
40 Vladimir Lotoreichik 20190101a 2019 matematika spektrální teorie
41 Ondřej Pejcha 19840101a 1984 Brno 20190101a 2019 fyzika supernova
fyzika
astronomie
dvojhvězda
0000-0003-2512-2170
42 Petr Kohout 20190101a 2019 biologie mykorhiza 0000-0002-3985-2310
43 Jitka Palich Fučíková 19830101a 1983 20210101a 2021 lékařství farmacie
tumor
biologická léčba
0000-0002-8423-479X
44 Martin Tancer 20210101a 2021 počítačová věda 0000-0002-1191-6714
45 Prokop Hapala 19850101a 1985 20210101a 2021 chemie 0000-0003-4807-0326
46 Petr Sedláček 20210101a 2021 společenské vědy
47 Jan Hladký 20210101a 2021 matematika 0000-0002-7989-3280
48 Lenka Zdeborová 19800101a 1980 Plzeň 20210101a 2021 fyzika fyzika
49 Zuzana Musilová 19830101a 1983 20210101a 2021 biologie 0000-0001-8759-8663
50 Martina Živná 20220101a 2022 lékařství buněčná biologie
molekulární biologie
biochemie
0000-0003-1968-824X
51 Mariya Shamzhy 20220101a 2022 chemie 0000-0002-1979-6817
52 Anežka Kuzmičová 19820101a 1982 20220101a 2022 společenské vědy 0000-0001-9309-2343
53 Jan Kynčl 20220101a 2022 matematika 0000-0003-4908-4703
54 Martin Setvín 19820101a 1982 20220101a 2022 fyzika 0000-0002-1210-7740
55 Gabriel Demo 20220101a 2022 biologie 0000-0002-5472-9249
56 Kateřina Rohlenová 19850101a 1985 20230101a 2023 lékařství imunologie 0000-0003-3964-8472
57 Zuzana Kúkelová 19810101a 1981 20230101a 2023 počítačová věda kybernetika
počítačová grafika
matematika
informatika
počítačová věda
0000-0002-1916-8829
58 Tomáš Slanina 19880101a 1988 Lelekovice 20230101a 2023 chemie chemie
organická chemie
0000-0001-8092-7268
59 Sylvie Graf 19810101a 1981 20230101a 2023 společenské vědy psychologie
Romové
sociální psychologie
60 Lenka Slavíková 20230101a 2023 matematika 0000-0001-5144-5665
61 Martin Kozák 20230101a 2023 fyzika 0000-0002-6317-7079
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Nositelé Neuron Impulsu[editovat zdroj]

# Jméno Datum narození místo narození Datum udělení Uděleno za zaměření kód ORCID
1 Karel Vališ 19800101a 1980 Uherské Hradiště 20110101a 2011 lékařství 0000-0002-3036-4345
2 Štěpán Jurajda 19700101a 1970 Rychnov nad Kněžnou 20110101a 2011 společenské vědy trh práce
školství
0000-0001-6176-2656
3 Robert Šámal 19770101a 1977 Praha 20110101a 2011 matematika diskrétní matematika
kombinatorika
teorie grafů
homomorfismus
0000-0002-0172-6511
4 Přemysl Jiruška 19760101a 1976 20120101a 2012 lékařství 0000-0003-4955-8577
5 Jan Libich 20120101a 2012 společenské vědy 0000-0002-2991-2228
6 Jiří Spurný 19750101a 1975 Plzeň 20120101a 2012 matematika matematika
matematická analýza
0000-0002-6201-7700
7 Miroslav Bulíček 19790101a 1979 20120101a 2012 matematika 0000-0003-2380-3458
8 Vladimír Scholtz 19770101a 1977 Bratislava 20130101a 2013 lékařství 0000-0002-6981-6169
9 František Štěpánek 19740101a 1974 20130101a 2013 lékařství 0000-0001-9288-4568
10 Filip Pertold 19810101a 1981 20130101a 2013 společenské vědy
11 Michal Koucký 19740101a 1974 Praha 20130101a 2013 matematika kombinatorika 0000-0003-0808-2269
12 Jan Kalina 19770101a 1977 Praha 20130101a 2013 matematika matematika
statistika
0000-0002-8491-0364
13 Michal Malinský 19760101a 1976 Frýdlant 20130101a 2013 fyzika fyzika částic
jaderná fyzika
supersymetrie
0000-0003-0415-662X
14 Zuzana Libá 19790101a 1979 20140101a 2014 lékařství lékařství
neurologie
0000-0003-0483-8110
15 Michal Otyepka 19750101a 1975 Olomouc 20140101a 2014 chemie 0000-0002-1066-5677
16 Jaroslav Řídký 19760101a 1976 Mladá Boleslav 20140101a 2014 společenské vědy
17 Jan Šťovíček 19800101a 1980 20140101a 2014 matematika matematika
nekomutativní algebra
homologická algebra
teorie reprezentací
0000-0002-0834-9376
18 Tomáš Mančal 19740101a 1974 Vlašim 20140101a 2014 fyzika 0000-0003-1736-3054
19 Jana Dobrovolná Praha 20150101a 2015 lékařství
20 Richard Štefl 19750101a 1975 20150101a 2015 chemie biochemie 0000-0003-0558-5952
21 Tomáš Cvrček 19770101a 1977 20150101a 2015 společenské vědy hospodářské dějiny
vzdělávání
technologický pokrok
životní úroveň
0000-0002-7311-758X
22 Vít Jelínek 19780101a 1978 20150101a 2015 matematika teorie grafů
kombinatorika
0000-0003-4831-4079
23 Jan Vybíral 19790101a 1979 20150101a 2015 matematika 0000-0002-5498-2412
24 Anna Fučíková 19820101a 1982 Koněšín 20150101a 2015 fyzika 0000-0002-2552-3612
25 Zuzana Holubcová 19820101a 1982 20160101a 2016 lékařství 0000-0002-4658-6161
26 Pavla Eliášová 19850101a 1985 20160101a 2016 chemie fyzikální chemie
zeolit
0000-0002-9473-8414
27 Zdeněk Sofer 19810101a 1981 20160101a 2016 chemie anorganická chemie
materiálové inženýrství
elektrochemie
0000-0002-1391-4448
28 Ladislav Stančo 20160101a 2016 společenské vědy 0000-0002-8183-9697
29 Tomáš Vejchodský 19760101a 1976 Jihlava 20160101a 2016 matematika
30 Ondřej Kreml 20160101a 2016 matematika
31 Zdeněk Dvořák 19810101a 1981 Nové Město na Moravě 20160101a 2016 matematika výpočetní složitost matematických operací
teorie grafů
0000-0002-8308-9746
32 Otakar Frank 19770101a 1977 Praha 20160101a 2016 fyzika 0000-0002-9661-6250
33 Vítězslav Bryja 19770101a 1977 20160101a 2016 biologie 0000-0002-9136-5085
34 Tomáš Koblas 20170101a 2017 lékařství
35 Dáša Bohačiaková 19840101a 1984 20170101a 2017 lékařství histologie člověka
lidská embryologie
embryonální kmenová buňka
proliferace
0000-0002-9538-6668
36 Pavel Hubáček 20170101a 2017 počítačová věda
37 Viliam Lisý 19830101a 1983 Bratislava 20170101a 2017 počítačová věda umělá inteligence
Biokybernetika
0000-0002-1647-1507
38 Petr Cígler 19780101a 1978 České Budějovice 20170101a 2017 chemie 0000-0003-0283-647X
39 Lukasz Cwiklik 20170101a 2017 chemie 0000-0002-2083-8738
40 Maksym Opanasenko 20170101a 2017 chemie fyzikální chemie 0000-0002-0833-8255
41 Mohamed Megahed 20170101a 2017 společenské vědy 0000-0002-9396-2545
42 Martin Lang 20170101a 2017 společenské vědy 0000-0002-2231-1059
43 Vítězslav Kala 19850101a 1985 20170101a 2017 matematika algebra
matematika
0000-0001-5515-6801
44 Václav Kučera 20170101a 2017 matematika matematika
numerická matematika
45 Kateřina Falk 19840101a 1984 Zlín 20170101a 2017 fyzika astrofyzika
plazma
laser
fyzika plazmatu
popularizace vědy
0000-0001-5975-776X
46 Kamil Olejník 20170101a 2017 fyzika 0000-0002-1023-0358
47 Martin Schwarzer 19800101a 1980 Nový Jičín 20170101a 2017 biologie 0000-0002-1401-6578
48 Petr Kašpárek 20170101a 2017 biologie 0000-0001-6047-7538
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Čestná cena Neuron[editovat zdroj]

# Jméno Datum narození místo narození Datum udělení Uděleno za zaměření kód ORCID
1 Karel Raška 19090101a 1909 Strašín 20200101a 2020
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]