Hospodářské dějiny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hospodářské dějiny jsou historická vědní disciplína, která se zabývá tendencemi, faktory, vztahy a souvislostmi hospodářského vývoje společnosti z hlediska makroekonomického i mikroekonomického. Výsledky studií hospodářských dějin slouží k širším interpretacím společenského vývoje.

Hospodářské dějiny tak zahrnují velmi široké spektrum témat a problémů, při jejichž zpracování často úzce spolupracují se sociálními dějinami, historickou demografií a dalšími.

Podobory[editovat | editovat zdroj]

V rámci hospodářských dějin se vydělily ještě dílčí subdisciplíny, které sledují určité tematické okruhy, které mohou vyžadovat i zvláštní metodické postupy:

Metody[editovat | editovat zdroj]

Metody využívané v rámci hospodářských dějin:

Metody datování:

Historické školy zabývající se hospodářskými dějinami[editovat | editovat zdroj]

Klíčové události[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • F Braudel: Civilization and capitalism 15th - 18th Century. Vol. l-3. New York: Harper and Row 1992
 • S. Broadberry - K. H. O’Rourke (vyd.), The Cambridge economic history of modern Europe. Cambridge: CUP 2010
 • Ottův slovník naučný, heslo "Čechy - dějiny kulturní" a jeho subhesla:
  • mincovnictví a mince. Sv. 6, str. 386
  • dějiny zemědělství českého. Sv. 6, str. 414
  • o řemeslech v Čechách. Sv. 6, str. 423
  • dějiny obchodu - obchod. Sv. 6, str. 427
  • dějiny obchodu - kommunikace. Sv. 6, str. 434
  • dějiny obchodu - poštovnictví v Čechách. Sv. 6, str. 438
 • F. Stellner, Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha: Oeconomica 2006
 • L. Žídek, Dějiny světového hospodářství. Plzeň: A. Čeněk 2009

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]