Stavebnictví

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Sky scraper construction.jpg

Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající se stavbami.

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Vznik stavebnictví je spojen s procesem specializace stavební výroby. Takto vznikaly například obory bytových a občanských staveb, průmyslových staveb, dopravních staveb, inženýrských staveb ap. Pojem stavebnictví je obšírnější nežli pojem stavební výroba, pod níž se zpravidla rozumí provádění stavebních prací dodavatelským způsobem. Odlišností od průmyslové výroby je stálé stěhování výrobce (stavbařů) ze stavby na stavbu a výrobků (staveb), délkou výrobního procesu, závislostí na klimatických podmínkách, individuálním charakterem staveb a značným množstvím různých hmot, které je třeba dopravovat a zpracovat. Stavebnictví je závislé na spoustě průmyslových odvětví, která vyrábějí staviva a strojírenské výrobky (ocelové konstrukce, prefabrikáty, zdravotně technická zařízení, stroje pro stavební, silniční práce). Velké nároky jsou kladeny především na dopravu. Do oboru stavebnictví se počítají hlavní dodavatelské stavební podniky, stavební útvary různých nestavebních organizací. Stavebnictví a strojírenství se rozhodujícím způsobem podílí na realizaci investiční výstavby.

Smysl a cíle[editovat | editovat zdroj]

Konečným cílem stavebnictví mají být potřeby člověka a jeho společnosti. Stavebnictví má značný dopad na veřejné zájmy a jeho výsledky se výrazně uplatňují ve veřejném prostoru. Aby nebyly zájmy dotčených stran i veřejný zájem porušeny dbají na odborně co nejlepší výkon činností ve stavebnictví veřejnoprávní komory Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů, které odborníky, kteří mají pracovat ve stavebnictví přezkušují a úspěšné autorizují. Dále pak sledují jejich profesní výkon.

Stavebnictví[editovat | editovat zdroj]

Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.

Stavebnictví plní pro společnost několik funkcí:

  • sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport)
  • průmyslová výroba
  • zemědělská výroba
  • doprava
  • energetika

Hlavním a nejdůležitějším cílem musí být vytváření vhodného pracovního a životního prostředí pro existenci lidí, zvířat a rostlin a zároveň maximální zachování všech přírodních a kulturních památek. Stavebnictví tak představuje velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobě nejenom složky technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]