6. perioda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
6. perioda
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               

Šestá perioda periodické tabulky obsahuje 32 prvků, zde to jsou cesium, baryum, lanthanoidy, hafnium, tantal, wolfram, rhenium, osmium, iridium, platina, zlato, rtuť, thallium, olovo, bismut, polonium, astat a radon. Většinou to jsou kovy, astat patří mezi polokovy, radon je nekov. Téměř všechny tyto prvky jsou za normálních podmínek pevné látky, pouze radon je plyn a rtuť je kapalina .

Reaktivita[editovat | editovat zdroj]

Cesium, baryum, lanthan, cer a europium reagují již za pokojové teploty s vodou za vzniku příslušného hydroxidu a uvolnění vodíku. Další prvky této periody s vodou nereagují, lathanoidy se však na vzduchu pokrývají vrstvou oxidu. Hafnium se vyznačuje mimořádnou chemickou stálostí – je zcela netečné k působení vody a odolává působení většiny běžných minerálních kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Pro jeho rozpouštění je nejúčinnější kyselina fluorovodíková (HF) nebo její směsi s jinými minerálními kyselinami. Další prvky periody jsou vesměs málo reaktivní. Osmium, iridium a platina patří mezi těžké platinové kovy a mají katalytické vlastnosti, jinak jsou velmi stálé. Zlato je jakožto ušlechtilý kov také málo reaktivní, o něco reaktivnější jsou ostatní kovy této periody. Reaktivita astatu je poměrně nízká, radon je jako vzácný plyn taktéž málo reaktivní, ovšem sloučeniny tvoří nejochotněji ze všech přírodních vzácných plynů.

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Cesium, baryum a lanthanoidy[editovat | editovat zdroj]

Cesium a baryum se v přírodě vyskytují ve formě solí, cesium jako příměs v minerálech ostatních alkalických kovů, samostatně například v polucitu, baryum tvoří samo několik minerálů jako jsou baryt (BaSO4) a witherit (BaCO3). Lanthanoidy se zpravidla vyskytují společně s ostatními kovy vzácných zemin.

Ostatní prvky[editovat | editovat zdroj]

Hafnium se v přírodě vyskytuje jako příměs v minerálech zirkonia; tento prvek je chemicky velmi silně podobný zirkoniu, doprovází jej prakticky ve všech minerálech a horninách a proto je příprava velmi čistého hafnia náročný problém. Tantal se vyskytuje společně s niobem. Osmium, iridium a platina se vyskytují s ostatními platinovými kovy, zlato patří metzi ušlechtilé kovy a zpravidla jej lze nalézt v elementární podobě, kde je v něm ovšem většinou přimícháno stříbro. K minerálům olova patří zejména galenit (PbS), u bismutu je to např. bismutinit (Bi2S3). Polonium, astat a radon vznikají jako produkty rozpadových řad thoria a uranu.