Rozpadová řada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rozpadová řada (též přeměnová nebo radioaktivní) je řada radioaktivních přeměn nestabilních izotopů prvků končící izotopem stabilním. Přeměna, též nepřesně rozpad, v takové řadě probíhá buď vyzařováním částic alfa (jader atomů helia) nebo beta (elektronů nebo pozitronů).

Základní řady[editovat | editovat zdroj]

Grafické znázornění čtyř základních rozpadových řad (anglicky)

Jsou známy čtyři základní rozpadové řady, které vždy začínají jedním z nejtěžších na Zemi se běžně vyskytujících izotopů prvků ze skupiny aktinoidů. Podle tohoto počátečního izotopu jsou též pojmenovány:

Jednotlivé členy základních řad se jeden na druhý přeměňují přeměnou alfa nebo beta. To zajišťuje, že je pro každou řadu zachována specifická podmínka pro nukleonové číslo A v závislosti na počtu neutronů N v jádře:

  • A = 4N pro thoriovou řadu,
  • A = 4N + 1 pro neptuniovou řadu,
  • A = 4N + 2 pro uran-radiovou řadu,
  • A = 4N + 3 pro uran-aktiniovou řadu.

Přeměna probíhá na izotopy prvků (splňujících podmínku řady) s nejdelšími (nebo s nimi srovnatelnými) poločasy rozpadu, protože radioaktivní přeměny na jiné nuklidy nejsou možné z energetických důvodů. Proto základní rozpadové řady zahrnují nuklidy ze dna tzv. údolí stability[pozn. 1], které mají pro dané atomové číslo poměr neutronů a protonů blízký optimu z hlediska minima vazebné potenciální energie.

Historický vývoj[editovat | editovat zdroj]

Všechny základní rozpadové řady přirozeně probíhají na Zemi. Neptuniová řada však byla donedávna označována za umělou, protože na základě poločasu rozpadu izotopu neptunia 237Np byl jeho přirozený výskyt na Zemi považován za nemožný. Později však byla prokázána přítomnost stopového množství tohoto izotopu v uranových rudách.[1] Za konečný stabilní izotop neptuniové řady byl dlouho považován bismut 209Bi, než bylo v r. 2003 objeveno, že se přeměnou alfa přeměňuje s poločasem rozpadu 1,9×1019 let (miliardkrát delší než předpokládaný věk vesmíru) na stabilní thallium 205Tl.

Rozšíření řad[editovat | editovat zdroj]

Na základě objevů těžších izotopů prvků, které se již na Zemi přirozeně nevyskytují, učiněných ve 20. a 21. století je možné základní řady rozšířit. Thoriová řada tak může začínat např. kaliforniem 252Cf, neptuniová kaliforniem 249Cf atd. Těžší izotopy prvků však podléhají i spontánnímu štěpení na dva lehčí izotopy, které narušují příslušnost těchto izotopů k rozpadové řadě.

Uměle vytvořené nuklidy vzdálené od dna údolí stability (tj. s větším přebytkem či nedostatkem neutronů oproti optimu údolí stability, než mají členy základních řad) pak většinou přecházejí jedinou či celou kaskádou radioaktivních přeměn β resp. β+ buď na stabilní nuklidy s nukleonovým číslem menším než poslední člen základní rozpadové řady[pozn. 2], nebo se na jednu ze základních rozpadových řad napojují. U velmi nestabilních umělých nuklidů jsou pak možné i jiné srovnatelně pravděpodobné kanály přeměny (dvojitý rozpad beta, emise neutronu či dvou neutronů, emise protonu či dvou protonů, u vysokých nukleonových čísel spontánní štěpení), takže o rozpadové řadě (kaskádě rozpadů se stejným pořadím nuklidů) již nelze hovořit ani v širším smyslu.

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. tento termín jaderné fyziky vychází z podoby třírozměrného grafu, kde vodorovnými souřadnicemi jsou počet protonů a počet neutronů a svislou souřadnicí vazebná potenciální energie, s tvarem zemského povrchu
  2. toto je i případ některých přirozeně se vyskytujících nuklidů na Zemi, jako hořčík-28 či chlor-39, vzniklých jadernými reakcemi kosmického záření, i když o rozpadové řadě nemůže být v tomto případě řeč, protože se přeměňují přímo ve stabilní nuklidy

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Decay chain na anglické Wikipedii.

  1. Facts About Neptunium. Live Science. Dostupné online [cit. 2016-12-31]. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]