Přeskočit na obsah

3. perioda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
3. perioda
  [Ne] 3s 3p
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecná elektronová konfigurace[Ne] 3s 3p

Třetí perioda periodické soustavy obsahuje stejně jako 2. periodaprvků, kterými jsou v tomto případě sodík, hořčík, hliník, křemík, fosfor, síra, chlor a argon. Sodík, hořčík a hliník jsou kovy, křemík je polokov, ostatní jsou nekovy. Všechny tyto prvky jsou za normálních podmínek pevné látky, pouze chlor a argon jsou plyny.

Reaktivita[editovat | editovat zdroj]

Sodík a hořčík (o něco pomaleji) reagují již za pokojové teploty s vodou za vzniku příslušného hydroxidu a uvolnění vodíku. Hliník je o něco méně reaktivní, na vzduchu se však pokrývá tenkou vrstvou oxidu hlinitého. Křemík je reaktivní prakticky pouze za vyšší teploty, fosfor a síra jsou hořlavé (bílý fosfor je dokonce samozápalný). Chlor je velmi reaktivní, slučuje se s většinou prvků a s vodou reaguje za vzniku kyseliny chlorovodíkové a chlorné. Argon je naproti tomu jako vzácný plyn téměř nereaktivní (inertní).

Výskyt[editovat | editovat zdroj]

Sodík a hořčík[editovat | editovat zdroj]

Sodík a hořčík se v přírodě vyskytují ve formě solí hlavně v mořské vodě, jsou také důležitou součástí živých organismů; hořčík je dokonce součástí chlorofylu, díky němuž jsou zelené rostliny (a také sinice a některé bakterie) schopny fotosyntézy. K minerálům sodíku patří například halit (NaCl) nebo nitronatrit (chilský ledek) (NaNO3), k minerálům hořčíku spinel (MgO.Al2O3, zároveň minerál hliníku) nebo mastek.

Ostatní prvky[editovat | editovat zdroj]

Hliník se v přírodě vyskytuje nejvíce v bauxitu (ten je někdy považován za minerál, někdy za horninu), také se nachází ve výše uvedeném spinelu. Křemík je přítomen v SiO2 a v křemičitanech, fosfor ve fosforečnanech. Síra je obsažena hlavně v síranech a sulfidech a též v siřičitanech. Především ze sopečných erupcí pak pochází plyny sulfan a oxid siřičitý, kterého však také mnoho vzniká spalováním paliv obsahujících síru, což reakcí se vzdušnou vlhkostí způsobuje vznik kyselých dešťů. Chlor je obsažen hlavně v chloridech, např. NaCl tvoří nerost halit, také nazývaný sůl kamenná. Argon je (po dusíku a kyslíku) třetím nejběžnějším plynem v atmosféře Zeměs s objemovým obsahem 0,934 %.