2. perioda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
2. perioda
  [He] 2s 2p
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecná elektronová konfigurace[He] 2s 2p

Prvky 2. periody patří do 2. řádku (periody) v periodické soustavě prvků. PSP je psaná v periodách, což naznačuje periodické chování chemických vlastností prvků (např. růst protonového čísla). Nová perioda naznačuje opakování vlastností (tzn. prvky s podobnými vlastnostmi jsou v sloupečku pod sebou).

Druhá perioda obsahuje tyto prvky: lithium, beryllium, bor, uhlík, dusík, kyslík, fluor a neon. Valenční elektrony prvků 2. periody mohou být pouze v 2s a 2p orbitalech (tzn. nemohou excitovat do d orbitalu, což ovlivňuje jejich reaktivitu).

Všechny prvky této periody, s výjimkou beryllia a neonu, tvoří dvouatomové molekuly.[zdroj?]

Trendy v periodické tabulce[editovat | editovat zdroj]

Vypočtené atomové poloměry prvků 2. periody v pikometrech

2. perioda je první periodou v periodické tabulce, ze které lze odvodit periodické trendy. 1. perioda, která obsahuje pouze dva prvky (vodík a helium), je příliš malá, než aby se z ní nějaké daly odvodit.

U všech prvků 2. periody se zvyšuje atomové číslo, klesá atomový poloměr prvků, zvyšuje se elektronegativita a ionizační energie.

V druhé periodě jsou pouze dva kovy (lithium a beryllium), což je nejmenší počet kovů v kterékoliv periodě kromě první, zároveň tato perioda obsahuje pět, tedy nejvíce, nekovů. Prvky v 2. periodě mají často extrémní vlastnosti typické pro své skupiny, například fluor je nejvíce reaktivní halogen, neon je nejvíce inertní vzácný plyn, a lithium je nejméně reaktivní alkalický kov.