Prozatímní státní zřízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Exilové vlády ČSR   Medium coat of arms of Czechoslovakia (1918-1938 and 1945-1961).svg

Prozatímní státní zřízení (slovensky Dočasné štátne zriadenie) byl oficiální název československé exilové vlády v Londýně v období existence protektorátu Čechy a Morava a první Slovenské republiky‎ během druhé světové války. Ustanovil ho 9. července 1940 Československý národní výbor v Paříži. Prozatimní státní zřízení se skládalo z prezidenta republiky, vlády a Státní rady. V roce 1942 se součástí Prozatímního státního zřízení stala ještě Právní rada.

Předsedou exilové vlády v jejích dvou obdobích 21. července 1940 – 12. listopadu 1942 a 12. listopadu 1942 – 5. dubna 1945 byl Msgre Jan Šrámek.

Chod exilové vlády byl financován díky úvěru, který poskytla exilové vládě Velká Británie na základě uzavřené Finanční smlouvy mezi vládou Velké Británie a Československou prozatímní vládou z roku 1940.

Prozatímní státní zřízení ukončilo[zdroj?] svou činnost 4. dubna 1945, kdy exilová vláda podala demisi a na osvobozeném území byl 5. dubna novou vládou Národní fronty vyhlášen Košický vládní program. Národní frontou Čechů a Slováků byl její vlastní vládní program dohodnut v Moskvě v březnu 1945.

Dekrety prezidenta republiky[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Benešovy dekrety.

V období 30. září 1938 – 4. května 1945, kdy byl řádný výkon československé státní moci znemožněn, vydala londýnská exilová vláda soubor právních předpisů zkráceně označovaný jako Dekrety prezidenta republiky; formu Prozatímního státního zřízení upravovaly:

  1. ústavní dekret presidenta republiky ze dne 21. července 1940 o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení Československé republiky (číslo 1 Úředního věstníku československého, vydávaného v Londýně, ze dne 4. prosince 1940)
  2. ústavní dekret presidenta republiky ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné (číslo 2 Úředního věstníku československého); republikován pod č. 20/1945 Sb.
  3. ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (číslo 11 Úředního věstníku československého, roč. V, č. 3, vydaného v Londýně dne 14. listopadu 1944); republikován jako příloha vyhlášky ministra vnitra č. 30/1945 Sb. ze dne 27. července 1945 o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku.

Ústavní zákon č. 57/1946 Sb. ze dne 28. března 1946, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, prozatímní státní zřízení a jeho dekrety ratihaboval (dodatečně, se zpětnou platností, schválil).

Seznam 300 zvolených členů PNS byl vydán ve vyhlášce č. 333/1945 Úředního listu I o výsledku volby do Prozatímního Národního shromáždění.[zdroj?]

Exilové vlády[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článcích První exilová vláda Jana Šrámka a Druhá exilová vláda Jana Šrámka.

V čele první i druhé exilové vlády stál Jan Šrámek. První exilová vláda byla uznána britskou vládou 21. července 1940, drobné personální změny proběhly 18. července 1941. Funkční období druhé exilové vlády začalo 12. listopadu 1942 a skončilo 5. dubna 1945, kdy se v exilové vládě vůči londýnskému Prozatímnímu státnímu zřízení prosadila KSČ (do té doby v exilu v Moskvě) a vyhlásila svůj Košický vládní program.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BROWN, Martin David, Jak se jedná s demokraty
  • KUKLÍK, Jan, Mýty a realita Benešových dekretů, Praha Linde 2002
  • KUKLÍK, Jan, ml. The Recognition of Czechoslovak Government in Exile and Its International Status 1939-1942. Prague Papers on the History of International Relations. 1997, roč. 1, s. 173-205. Dostupné online. ISBN 80-85899-24-8.  
  • LAŠTOVIČKA, Bohuslav. V Londýně za války. Zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 610 s.  
  • RÁKOSNÍK, Jan. Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in London Exile during Second World War. In SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold. Prague Papers on the History International Relations. Prague : Institute of World History, 2008. Dostupné online. ISBN 978-80-7308-254-3. S. 429-443. (anglicky)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]