Wikipedie:Slovníček

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka má za cíl usnadnit orientaci nováčkům i pokročilým uživatelům editujícím Wikipedii (wikipedistům) ve zkratkách a výrazech používaných specificky na Wikipedii, zejména ve shrnutí editace a v diskusích.

Tento seznam se snaží uvést nejčastěji se vyskytující výrazy, jejich základní vysvětlení a odkazy na základní vysvětlující stránky nebo nápovědu. Cílem seznamu je praktická orientace wikipedisty, který nepřispívá denně. Cílem ale není uvedení všech zkratek používaných jednotlivými uživateli, uvedení výrazů běžných mimo Wikipedii, ani přesnou definici jednotlivých pojmů.

A[editovat | editovat zdroj]

B[editovat | editovat zdroj]

 • blok – zablokování možnosti editace Wikipedie konkrétnímu uživateli pro závažné porušení dohodnutých pravidel, nástroj k ochraně projektu například před záměrným poškozováním
 • bot – robot, uživatelský účet provádějící automatické úpravy článků
 • bio – úpravy dle Wikipedie:Biografie

C[editovat | editovat zdroj]

D[editovat | editovat zdroj]

E[editovat | editovat zdroj]

 • edit – editace, úprava stránky na Wikpedii
 • EK – editační konflikt, ke kterému dochází, pokud dva různí editoři současně upravují stejnou stránku
 • enwiki – anglická Wikipedie, kde to tak taky mají
 • EO – externí odkaz odkazující mimo Wikipedii
 • es – úpravy encyklopedického stylu
 • EsO – editování s odvahou, úprava stránky s vědomím, že případnou chybu lze snadno napravit další editací
 • EV – encyklopedická významnost, bez které nepřísluší danému tématu samostatný článek na Wikipedii
 • exp – experimenty, tedy pokusné editace nezkušených uživatelů, které neúmyslně poškozují Wikipedii

F[editovat | editovat zdroj]

 • fakt? – požadavek na doložení zdroje (reference) zpochybňované informace
 • fix – oprava chyby, například odkazu
 • fmt – úprava formátování textu (nadpisy, tučné, odstavce ap.) či jiné formální úpravy vzhledu

H[editovat | editovat zdroj]

 • HotCat – nástoj HotCat usnadňující časté úpravy zařazení článků do kategorií

I[editovat | editovat zdroj]

 • IB – infobox – tabulka se základními údaji zobrazovaná po pravé straně v některých článcích
 • ibox – infobox
 • IMHO – podle mého skromného názoru ( ang. „In my humble opinion“ ), používaný v diskusích
 • interwiki – mezijazykové odkazy, odkazy na Wikipedii v jiném jazyce
 • IP – nepřihlášený uživatel, který je místo uživatelského jména identifikován IP adresou
 • IW – interwiki

K[editovat | editovat zdroj]

 • kat – kategorie zobrazované pod článkem, úprava tématického zařazení článku

L[editovat | editovat zdroj]

 • link – odkaz na jiný článek Wikipedie
 • linkfix – oprava chybného odkazu
 • lit – literatura, seznam vybraných tištěných publikací uváděný pod článkem

N[editovat | editovat zdroj]

 • N – nový článek
 • navbox – navigační šablona, rámeček s uspořádanými odkazy na soubor článků k určitému tématu
 • NČ – nejlepší články, komplexně zpracované články, které prošly připomínkováním ve wikiprojektu Kvalita
 • NK – externí odkaz do katalogu Národní knihovny vkládaný šablonou NK ČR
 • NNVZ – vhodné zdroje dokládající, že si téma zaslouží samostatný článek
 • npov – nezaujatý úhel pohledu, závazné pravidlo psát Wikipedii nestranně a neutrálně

O[editovat | editovat zdroj]

 • obr – obrázek vložený do článku
 • os – osobní internetové stránky
 • otrs – OTRS je systém ověřování svolení autora textu s jeho publikováním na Wikipedii
 • otto – odkaz na Ottův slovník naučný šablonou Otto

P[editovat | editovat zdroj]

 • pahýl – pahýl je krátky článek neobsahující všechny očekávané základní informace
 • patrola – kontrola editací neprověřených nováčků či nepřihlášených uživatelů zkušenými uživateli
 • PO – počet obyvatel (používáno ve shrnutí editace)
 • portál – stránky s přehledem článků k vybraným tématům, odkazy na portály pod článkem
 • POV – text, který nedodržuje nezaujatý úhel pohledu (odvozeno ze zkratky NPOV podle anglického Neutral Point of View)
 • přesun – přejmenování článku, které se provádí přesunem stránky na stránku s novým názvem

R[editovat | editovat zdroj]

 • rc – poslední změny (recent changes)
 • re – odpověď (v diskusi)
 • recenze – vyžádané připomínky ke konkrétnímu článku, který chce uživatel upravit na nadstandardně kvalitní článek
 • redir – přesměrování (redirect), stránka s alternativním názvem, která čtenáře přesměruje na článek se základním názvem
 • ref – reference, odkazy na použité zdroje vložené do článku na způsob poznámek pod čarou
 • refaktorizováno — skrytí nevhodného textu v diskusi jako jsou sprostá slova nebo urážky ostatních uživatelů
 • rekat – změna zařazení článku do kategorií
 • rozc. – rozcestník, stránka odkazující na různé články odpovídající více významům daného názvu
 • rozlišovač – rozlišovač je text v závorce v názvu článku, který slouží k odlišení článků stejného jména
 • rv – revert, zrušení konkrétní úpravy článku a návrat k jeho starší verzi

Ř[editovat | editovat zdroj]

 • řazení – úprava pořadí obvykle nějakého seznamu, například abecedně nebo dle doporučených zvyklostí

S[editovat | editovat zdroj]

 • SČ – související články uváděné pod tímto nadpisem pod článkem
 • SE – shrnutí editace, stručná informace o provedených úpravách stránky, která usnadňuje spolupráci
 • SEČ – středoevropský čas, automaticky uváděno u data a času
 • SELČ – středoevropský letní čas, automaticky uváděno u data a času
 • SP – článek byl označen jako subpahýl a byla vložena šablona Subpahýl
 • souř. – geografické souřadnice popisovaného objektu doplněné šablonou {{Souřadnice}} nebo v Infoboxu
 • styl – encyklopedický styl, slohová (jazyková) úprava textu
 • subst – substituce, náhrada kódu standartním textem, používá se například při vložení některých upozornění

Š[editovat | editovat zdroj]

 • šablona – šablona je speciální pomocná stránka Wikipedie, která slouží k vložení standardního textu (či dalšího obsahu) do jiné stránky

T[editovat | editovat zdroj]

 • trol – trolování je narušování Wikipedie na hranici pravidel, aby se trol vyhnul zablokování
 • typo – drobná oprava textu (typografická, překlep apod.)

U[editovat | editovat zdroj]

 • upd. – aktualizace (update) na základě novějších informací
 • UTC – koordinovaný světový čas (coordinated universal time), automaticky uváděno u data a času
 • UO – urgentně ověřit, článek obsahuje pochybné informace, bez doložení jejich původu bude smazán
 • UU – urgentně upravit, požadavek na úpravy hrubě nevyhovujícího článku, který jinak bude smazán

V[editovat | editovat zdroj]

 • vandal – uživatel provádějící vandalismus, úmyslné poškozování článků vkládáním nesmyslů, mazáním apod.
 • VaS – Wikipedie:Vzhled a styl, stránka popisující doporučené strukturování a úpravu vzhledu článku
 • VE – Vizuální editor, zjednodušený způsob editace Wikipedie, který občas vyžaduje opravu kódu
 • verze – každá úprava stránky se zaznamenává odděleně, jednotlivé verze stránky jsou uloženy v historii stránky

W[editovat | editovat zdroj]

 • watchlist – seznam sledovaných stránek přihlášeného uživatele
 • WD – wikidata, databáze informací využívaných v článcích nejen české Wikipedie
 • wiki – Wikipedie, může být doplněno zkratkou jazyka, např. en-wiki je Wikipedie v angličtině
 • wkf – „wikifikace“, doplnění odkazů a úprava formátování
 • WP – Wikipedie
 • WP: – zkratka jmenného prostoru Wikipedie:, který sdružuje stánky popisující fungování Wikipedie

Z[editovat | editovat zdroj]

 • zámek – uzamčení stránky, znemožnění její editace nepřihlášeným uživatelům, případně všem uživatelům mimo správců; používané ve specifických případech k ochraně Wikipedie
 • zamodření – úprava červených odkazů na neexistující stránky
 • zdroj – doložení zdroje referencí nebo požadavek na jeho doplnění
 • ZS – závěrečné sekce, doporučeným způsobem uspořádané odkazy pod textem článku

Ž[editovat | editovat zdroj]