Wikipedie:Žádost o opatření

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOO

Žádost o opatření je způsob jak požádat Arbitrážní výbor české Wikipedie o nějaké opatření bez zahajování arbitráže, typicky ve věci sporu mezi wikipedisty. Žádost o opatření by měla obsahovat návrh opatření, které by podle vás měl výbor schválit, a zdůvodnění vysvětlující, proč by to měl dělat. Arbitři preferují zdůvodnění, která jsou pochopitelná a podložená důkazy.

Arbitrážní výbor může žádost o opatření:

 • schválit: Pokud s nějakým návrhem souhlasí alespoň polovina členů výboru, stává se tento návrh platným opatřením.
 • schválit v alternativním znění: Kdokoli může navrhnout varianty opatření, výbor může některá z nich schválit místo původního návrhu či jako jeho doplněk.
 • odmítnout: Výbor se může explicitně rozhodnout, že opatření neschvaluje, a své stanovisko případně zdůvodnit.
 • ignorovat: Pokud výbor nedospěje k rozhodnutí, nebo se žádostí nezabývá vůbec, doporučuje se, aby k ní před archivací poskytl stanovisko alespoň jeden jeho člen.

Pro určení výsledku hlasování výboru při schvalování a pro posouzení podjatosti arbitrů se obdobně použijí ustanovení pravidel pro arbitráž.

Žádosti[editovat | editovat zdroj]

Novou žádost můžete založit vyplněním názvu do následujícího pole a vyplněním editačního okna s předpřipravenou šablonou, které se po odeslání objeví. Na tuto stránku vložte odkaz na vzniklý dokument. Po založení žádosti na ni upozorněte všechny přispěvatele, kterých se navržené opatření týká. Pokud u nějaké žádosti uplyne 14 dní od posledního diskusního příspěvku, aniž by výbor dospěl k rozhodnutí, putuje žádost do archivu. Žádosti, k nimž se výbor nebude vyjadřovat, mohou jeho členové archivovat i před touto lhůtou.


Příklad[editovat | editovat zdroj]

Návrh opatření[editovat | editovat zdroj]

Uživatel Wikipedista:Zlobivý má zakázáno používat více jak jednoho revertu za 24 hodin, a články o Klatovsku nesmí editovat zcela.

Zdůvodnění[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobé revertovací války Zlobivého už všem jdou na nervy, vizte například historii článků Pačejov-nádraží, Stříbrné Hory (Nalžovské Hory) nebo Homosexualita v drážní dopravě. Za tyto prohřešky již byl opakovaně blokován, ale ve své činnosti neustává. --Velký modrák 14. 3. 2010, 18:21 (UTC)

Projednávané žádosti[editovat | editovat zdroj]

Schválená opatření[editovat | editovat zdroj]

vkládejte jako odkazy na podstránky se žádostmi a doplňte odkazy stručným shrnutím
 • PetrS. a W.Rebel - zákaz vzájemného přispívání na osobní diskusní stránky, zákaz vzájemného diskutování, zákaz vzájemných revertů, zákaz editování stejné stránky do 48 hodin po editaci druhého wikipedisty - platné do 31. srpna 2011, po obnovení konfliktů restartováno správcem Tlusťou 13. září 2011 do 29. února 2012. Nově restartováno správcem Vojtech.dostal do 31. 8. 2012. → Platnost opatření vypršela.
 • Uživatel W.Rebelzakázáno účastnit se jakkoli všech diskusí a komunitních procesů na Wikipedii. Při porušení tohoto zákazu bude W.Rebel zablokován libovolným správcem na libovolně dlouhou dobu. Toto opatření a jeho následky platí do doby, kdy W.Rebel doloží arbitrážnímu výboru, že přestal podnikat právní kroky vůči jiným wikipedistům ve věcech týkajících se editování Wikipedie. Poznámka: Toto opatření se týká všech jmenných prostorů i shrnutí editace. - platné od 18. prosince 2011 do odvolání.
 • Rozhodnutí ve sporu Danny B. vs. Juan a obecná formulace doporučení postupu při zveřejňování osobních údajů - V záležitosti zveřejnění osobních údajů Dannyho B. arbitrážní výbor konstatuje, že v rozmezí projednávání běžné žádosti o opatření nemůže tuto věc posoudit a porušení pravidel ani potvrdit, ani odmítnout. Dále Arbcom doporučuje komunitě, aby si určila postupy, které by regulovaly postupy skrývání editací dozorcem (oversightem) a dohled nad nimi. Ve věci podnikaných právních kroků arbitrážní výbor ukládá Dannymu B. zákaz editace Wikipedie do odvolání. Arbitrážní výbor zákaz odvolá v okamžiku, kdy mu Danny B. prokáže uzavření právní věci, která započala jeho právními kroky. → Zrušeno v žádosti o zrušení zákazu editace pro Dannyho B.
 • DeeMusil - Zákaz vzájemného přispívání na osobní diskusní stránky, zákaz vzájemného diskutování, zákaz vzájemných revertů, zákaz editování stejné stránky do 48 hodin po editaci druhého wikipedisty - platné do odvolání pro uživatele DeeMusil a G3ron1mo. Zrušeno v žádosti o arbitráž G3ron1mo versus DeeMusil
 • Vbhubeny – byl vyzván, aby se věnoval tvorbě encyklopedie, jinak bude zabráněno jeho diskusím; po upozornění může být zablokován nejprve maximálně na týden, později maximálně na týden nebo na dvojnásobek předchozího bloku.
 • Zveřejňování osobních údajů wikipedistou KirkemWikipedista:Kirk má zakázáno 1 rok editovat českou Wikipedii a natrvalo zakázáno zveřejňovat identitu wikipedistů, kteří mu k tomu nedali souhlas, a to jak na Wikipedii, tak mimo ni. → Platnost první části opatření vypršela.
 • Zákaz vzájemného vyjadřování k osobě - Lenka64 a OkinoWikipedista:Lenka64 má natrvalo zakázány osobní útoky a nezdvořilosti vůči jinému wikipedistovi v souvislosti s činností na Wikipedii. V případě porušení tohoto zákazu může být blokována až na dvojnásobek délky předchozího bloku, přičemž poprvé nejdéle na týden. Dále se wikipedistce Lence64 zakazuje vyjadřovat se k editacím wikipedisty Okina, kromě Nástěnky správců a míst k tomu určených (a i tehdy slušně). Za porušení zákazu může být blokována nejprve na týden, při dalších porušeních na dvojnásobek předchozího bloku. Zákaz platí po dobu jednoho roku. → Platnost druhé části opatření vypršela.
 • Proton PostProton Post má do odvolání zcela zakázáno editovat českou Wikipedii.
 • Tompecina – bylo zrušeno opatření Prostor pro Tompecinovu kritiku.
 • Tematické omezení pro uživatele Zbrnajsem – byl vyzván, aby omezil počet diskusních příspěvků a změnil způsob vedení diskusí.
 • Biedronka CZ – má zakázáno dopouštět se osobních útoků a nezdvořilostí, za což může být zablokován poprvé až na dva měsíce a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Dále má zakázáno používat loutkové účty, přičemž při porušení zákazu může být loutkový účet zablokován na neurčito a hlavní účet poprvé až na týden a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Zákaz platí po dobu dvou let. (+Biedronka CZ/Obcházení bloku)
 • Wikipedista:Toma646Wikipedista:Toma646 má zakázáno dopouštět se útoků či nezdvořilostí(zrušeno v Revize dříve přijaté ŽoO Toma646), za což může být zablokován poprvé až na 4 dny a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Dále má povolen jen 1 revert/24 hodin, při překročení může být zablokován až na 1 den a při opakování až na dvojnásobek předchozího bloku. Zákazy platí po dobu 1 roku. Dále je napomínán, aby dodržoval pravidla WP:Věrohodné zdroje a WP:Žádný vlastní výzkum. Wikipedista:BobM je napomínán, aby komunikoval slušně a s rozvahou a důsledně vysvětloval své kroky.
 • Wikipedista:Toma646 (2)Wikipedista:Toma646 má do odvolání zakázáno editovat českou Wikipedii. Jím vytvořené články (z loutkových účtů a IP adres) by měly být mazány a jeho editace revertovány. Tímto opatřením byla nahrazena dříve přijatá opatření Wikipedista:Toma646 a Revize dříve přijaté ŽoO Toma646.
 • Omezení revertů pro uživatele ZbrnajsemWikipedista:Zbrnajsem má jeden rok zákaz použít více než jeden revert v průběhu 24 hodin. Wikipedista:Zbrnajsem má dále šest měsíců zákaz editovat články a diskuse o politicích a politice s výjimkou svého uživatelského prostoru a jmenného prostoru Wikipedie. – částečně revidováno, převedeno do podmínečné formy. → Platnost opatření vypršela.
 • Wikipedista:NadvšenecWikipedista:Nadvšenec má zakázáno vytvářet články obsahující méně než 8 vět. Dále má zakázáno vytvářet rozcestníky o méně než třech významech nebo odkazující na články s různými názvy.
 • Nadvšenec (2)Wikipedista:Nadvšenec smí jako subpahýl označit maximálně 1 článek během 24 hodin, a to jen takový, který předtím nejméně měsíc figuroval na seznamu příliš krátkých článků a splňuje podmínky pro označení za subpahýl.
 • Chalupa vs. Bazi – zákaz vzájemného přispívání na diskusní stránky, zákaz komentovat osobu toho druhého, zákaz reagovat přímo nebo nepřímo na příspěvky toho druhého. Účast v debatě na stejném místě je povolena, pokud bude dodržen zákaz vzájemné interakce. Platnost do odvolání (revize možná nejdříve 11. 7. 2017).
 • PaluWikipedista:Palu ma zakázáno provádět přesuny nepřechýleného článku na přechýlenou podobu a obráceně bez návrhu v diskusi, ke kterému není námitek, anebo byly vyvráceny. Wikipedista:Palu má v rámci jednoho článku zakázáno použít více než jeden revert v průběhu 24 hodin s výjimkou revertu porušení autorských práv, vandalismu anebo vlastních příspěvků. Wikipedista:Palu má zakázáno přenášet diskuse na další místa, není-li k tomu explicitně vyzván. Přenášením diskuse se rozumí založením diskuse na stejné či blízce související téma, na jiném místě. Pokud je však diskuse založená jiným uživatelem, diskuse se zúčastnit smí. Výjimku v tomto opatření tvoří upozornění na probíhající diskusi jinde, popřípadě žádost o zásah funkcionáře, jde-li o akci, kterou může provést pouze tento funkcionář. Výjimku z tohoto opatření také tvoří Žádost o komentář, a to v plném rozsahu.
 • Palu vs. Bazi – zákaz hodnocení mezi Bazim a Paluem, v případě, že by jedna strana opatření porušila a byla za to blokována více, než třikrát, vedle toho se Bazimu a Paluovi zakazuje a) vzájemně přispívat na diskusní stránky a b) jakkoliv vzájemně reagovat na své příspěvky
 • AweweweWikipedista:Awewewe smí na české Wikipedii používat pouze jediný účet. Výjimkou jsou robotické alternativní účty. I tyto účty ale musí Awewewe veřejně uvést na své uživatelské stránce a oznámit je Arbitrážnímu výboru. Zároveň musí na uživatelské stránce těchto robotických účtů uvést, že je ovládá. Platnost dva roky.

Archivované žádosti[editovat | editovat zdroj]

Indikátory
Symbol confirmed.svg … schváleno, projednáno s přijetím nějakého opatření; Symbol delete vote darkened.svg … zamítnuto, projednáno bez přijetí opatření ; Symbol unsupport vote.svg … nevyřešeno, staženo, neprojednáváno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aktuálně platná opatření[editovat | editovat zdroj]

Opatření, která ještě nevypršela, jsou na Wikipedie:Nástěnka správců/Opatření, tříděno dle uživatele.