Wikipedie:Údržba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Podle činnosti

Mazání

Mazání mohou provádět jen správci. Nechcete-li, aby byla daná stránka smazána, je třeba odstranit příčiny jejího zařazení do této sekce.

Opravy

Opravy, neboli odstraňování chyb, jsou objektivně zaměřené změny za účelem přizpůsobení systému, pravidlům či zvyklostem Wikipedie.

Periodická kontrola

Periodická kontrola slouží k odhalování zapomenutých věcí.

Přesuny

Některé stránky svým obsahem patří spíše na některý ze sesterských projektů.

Přidávání

Přidávat nové věci do Wikipedie může každý Wikipedista i náhodný návštěvník. Kromě běžného zakládání nových stránek je vhodné krátit následující seznamy:

Rozšiřování

Rozšiřování článků může provádět kterýkoliv Wikipedista nebo náhodný návštěvník.
 • Pahýly
  Články, které by bylo vhodné rozšířit, neboť zdaleka neobsahují množství informací přiměřené danému tématu.
 • Subpahýly
  Články, které jsou příliš krátké a nesplňují základní parametry ani pro označení za pahýl. Pokud takový článek není dopracován alespoň na pahýl během 7 dnů, má být smazán.

Třídění

Třídění je zapotřebí především u obecných šablon nebo u kategorií, které mají specifičtější podkategorie.

Úpravy

Úpravy, neboli vylepšování nedostatků, jsou subjektivně zaměřené změny za účelem vylepšování Wikipedie.

Podle oblasti

Autorská práva

Podezření na porušování autorských práv je třeba pravidelně vyhodnocovat.

Články

Články jsou základním stavebním kamenem Wikipedie. Je třeba je udržovat aktuální, korektní a dobře vypadající.
 • Aktualizovat
  Články nebo jejich části, které jsou zastaralé a potřebují aktualizovat.
 • Aktuální
  Články reagující na aktuální události.
 • Celkově zpochybněné
  Články nebo části článků, u kterých byla zpochybněna nezaujatost, ověřitelnost, faktická přesnost nebo encyklopedičnost.
 • Cizojazyčné
  Články nebo jejich části, které nejsou napsány v češtině a je potřeba je přeložit, aby nebyly smazány.
 • Fakticky zpochybněné
  Články nebo části článků, u nichž není jisté, jestli odpovídají skutečnosti.
 • Chybějící
  Automatický seznam nejčastěji odkazovaných chybějících článků.
 • Chybějící (komplet)
  Manuální kompletní seznam všech chybějících stránek.
 • Chybějící s ignorováním šablon
  Manuální seznam 1000 nejčastěji odkazovaných chybějících článků s ignorováním odkazů z vložených šablon.
 • Jazykově upravit
  Články nebo části článků, u nichž je potřeba provést jazykovou korekturu. (Pravopisné rady)
 • Neutralizovat
  Články obsahující formulace, které vyjadřují jen jeden úhel pohledu.
 • Pahýly
  Články, které by bylo vhodné rozšířit, neboť zdaleka neobsahují množství informací přiměřené danému tématu.
 • Požadované články
  Ručně tvořený seznam článků, které tu Wikipedisté či návštěvníci postrádají.
 • Požadované přesuny
  Články, u nichž byl navržen přesun na jiný název.
 • Přesunout na Wikicitáty
  Výroky, citáty, rčení, přísloví, pranostiky apod.
 • Přesunout na Wikiknihy
  Návody, manuály, učebnice apod.
 • Přesunout na Wikislovník
  Pouhé slovníkové definice. Zvážit, zda nejdou rozšířit na encyklopedické heslo.
 • Na Wikiverzitu
 • Přesunout na Wikizdroje
  Dokumenty a podobné původní texty.
 • Rozdělit
  Články, které by se měly rozdělit na dílčí témata.
 • Rozpracované
  Články, jež by měl autor v nejbližší době dokončit.
 • Sloučit
  Články, které by bylo vhodné spojit do jednoho.
 • Upravit
  Články, které je třeba po obsahové stránce nějakým způsobem dopracovat či upravit.
 • Wikifikovat
  Články, které je třeba po vzhledové stránce sladit se stylem ostatních článků.
 • Zařadit do kategorií
  Každý článek patří do nějaké kategorie. Pokud žádná odpovídající není, je třeba ji vytvořit.

Interwiki

Interwiki, neboli mezijazykové odkazy slouží k odkazům na totéž heslo v jiném jazyce.

Kategorie

Kategorie pomáhají čtenářům rychle najít informace vztahující se k určitému tématu.
 • Chybějící
  Kategorie, v nichž už jsou zařazeny články, ale nemají ještě vlastní stránku a nejsou tak mj. zařazeny ve stromu kategorií.
 • Nekategorizované
  Kategorie, jimž je potřeba najít odpovídající mateřské kategorie a zařadit je do nich.
 • Nekategorizované články
  Každý článek patří do nějaké kategorie. Pokud žádná odpovídající není, je třeba ji vytvořit.
 • Nepoužívané
  Zvážit potřebnost a případně smazat.

Obrázky

Obrázky jsou vhodným rozšířením článků. V ideálním případě by každý článek měl obsahovat nějaký obrázek
 • Chybějící k článkům
  Poloautomaticky tvořený seznam obrázků, které by bylo zapotřebí dodat k ilustraci článků.
 • Požadované
  Ručně tvořený tematický seznam obrázků, které by bylo zapotřebí dodat k ilustraci článků.

Odkazy

Odkazy slouží k interaktivnímu propojení s dalšími člány, případně externími zdroji.

Přesměrování

Přesměrování jsou alternativní (synonymické, jinak psané nebo s častými chybami) názvy článků.
 • Dvojitá
  První článek přesměrovat z druhého přímo na třetí.
 • Přerušená
  Najít nový cíl nebo smazat.

Šablony

Šablony jsou jednoduše vkladatelné kusy opakujícího se textu.
 • Nepoužívané
  Najít vhodné použití nebo zvážit jejich smazání.
 • Nekategorizované
  Šablony, jimž je potřeba najít odpovídající kategorie a zařadit je do nich.

Technické záležitosti

Technické záležitosti mají např. vliv na rychlejší provoz Wikipedie, její lepší zobrazování či případně příjemnější ovládání.
 • Články začínající tabulkou
  Manuálně udržovaný seznam článků začínajících tabulkou. K těmto článkům je potřeba buď doplnit úvod, nebo nahradit tabulku vhodným infoboxem.
 • WikiProjekt Check Wikipedia
  Chyby v syntaxi způsobující invalidnost stránek, případně zatěžující server. Chyby v zobrazení stránek. Crossbrowser problémy. Sémantické chyby.