Wikipedie:Údržba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Podle činnosti

Mazání

Mazání mohou provádět jen správci. Nechcete-li, aby byla daná stránka smazána, je třeba odstranit příčiny jejího zařazení do této sekce.

Opravy

Opravy, neboli odstraňování chyb, jsou objektivně zaměřené změny za účelem přizpůsobení systému, pravidlům či zvyklostem Wikipedie.

Periodická kontrola

Periodická kontrola slouží k odhalování zapomenutých věcí.

Přesuny

Některé stránky svým obsahem patří spíše na některý ze sesterských projektů.

Přidávání

Přidávat nové věci do Wikipedie může každý Wikipedista i náhodný návštěvník. Kromě běžného zakládání nových stránek je vhodné krátit následující seznamy:

Rozšiřování

Rozšiřování článků může provádět kterýkoliv Wikipedista nebo náhodný návštěvník.
 • Pahýly
  Články, které by bylo vhodné rozšířit, neboť zdaleka neobsahují množství informací přiměřené danému tématu.
 • Příliš krátké články
  Starší články, které by podle dnešních standardů byly označeny za subpahýly. Pokud nejsou takové články v rozumné době rozšířeny, jsou posléze navrženy na odložené smazání.
 • Subpahýly
  Články, které jsou příliš krátké a nesplňují základní parametry ani pro označení za pahýl. Pokud takový článek není dopracován alespoň na pahýl během 7 dnů, má být smazán.

Třídění

Třídění je zapotřebí především u obecných šablon nebo u kategorií, které mají specifičtější podkategorie.

Úpravy

Úpravy, neboli vylepšování nedostatků, jsou subjektivně zaměřené změny za účelem vylepšování Wikipedie.

Podle oblasti

Autorská práva

Podezření na porušování autorských práv je třeba pravidelně vyhodnocovat.

Články

Články jsou základním stavebním kamenem Wikipedie. Je třeba je udržovat aktuální, korektní a dobře vypadající.

Interwiki

Interwiki, neboli mezijazykové odkazy slouží k odkazům na totéž heslo v jiném jazyce.

Kategorie

Kategorie pomáhají čtenářům rychle najít informace vztahující se k určitému tématu.
 • Chybějící
  Kategorie, v nichž už jsou zařazeny články, ale nemají ještě vlastní stránku a nejsou tak mj. zařazeny ve stromu kategorií.
 • Nekategorizované
  Kategorie, jimž je potřeba najít odpovídající mateřské kategorie a zařadit je do nich.
 • Nekategorizované články
  Každý článek patří do nějaké kategorie. Pokud žádná odpovídající není, je třeba ji vytvořit.
 • Nepoužívané
  Zvážit potřebnost a případně smazat.

Obrázky

Obrázky jsou vhodným rozšířením článků. V ideálním případě by každý článek měl obsahovat nějaký obrázek
 • Chybějící k článkům
  Poloautomaticky tvořený seznam obrázků, které by bylo zapotřebí dodat k ilustraci článků.
 • Požadované
  Ručně tvořený tematický seznam obrázků, které by bylo zapotřebí dodat k ilustraci článků.

Odkazy

Odkazy slouží k interaktivnímu propojení s dalšími člány, případně externími zdroji.

Přesměrování

Přesměrování jsou alternativní (synonymické, jinak psané nebo s častými chybami) názvy článků.
 • Dvojitá
  První článek přesměrovat z druhého přímo na třetí.
 • Přerušená
  Najít nový cíl nebo smazat.

Šablony

Šablony jsou jednoduše vkladatelné kusy opakujícího se textu.

Technické záležitosti

Technické záležitosti mají např. vliv na rychlejší provoz Wikipedie, její lepší zobrazování či případně příjemnější ovládání.
 • Články začínající tabulkou
  Manuálně udržovaný seznam článků začínajících tabulkou. K těmto článkům je potřeba buď doplnit úvod, nebo nahradit tabulku vhodným infoboxem.
 • WikiProjekt Check Wikipedia
  Chyby v syntaxi způsobující invalidnost stránek, případně zatěžující server. Chyby v zobrazení stránek. Crossbrowser problémy. Sémantické chyby.