Wikipedie:Žádost o opatření/Chrzwzcz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vyjádření žadatele[editovat | editovat zdroj]

Návrh opatření[editovat | editovat zdroj]

Uživatel Wikipedista:Chrzwzcz má zakázáno bez jednoznačného výslovného nesporného celokomunitního konsensu provádět editace, jejichž smyslem je pouhá změna jednoho synonyma za druhé, a to ani pokud je součástí dané editace ještě jiná změna. Toto platí i pro přesuny všech stránek. Synonymem se pro účely tohoto opatření rozumí jakékoliv jméno k jinému jménu s obdobnou platností v nejširším možném smyslu, tedy synonymum úplné i neúplné. Uživatel se smí účastnit diskusí na toto téma a spoluutvářet tak příslušné komunitní konsensy, nesmí však tyto konsensy sám vyhodnocovat. V případě porušení tohoto opatření následuje revert všech takto závadných příspěvků (na uvážení provádějícího správce dle svých časových možností je, zda ponechá alespoň nezávadné části příspěvků v platnosti), blokování a upozornění na diskusní straně uživatele. Při prvním blokování je délka bloku jeden den, v případě opakování prohřešku se bloky stupňují na dvojnásobek předchozího bloku za stejný prohřešek.

Zdůvodnění[editovat | editovat zdroj]

Uživatel Chrzwzcz se věnuje na Wikipedii z většiny sjednocování - sjednocování formátu, sjednocování přístupu a sjednocování synonym. U větší části těchto editací vidím přínos, ale co se týče především synonym, uživatel několikrát vyvolal komunitní spory. Podstatou sporného jednání je neustálé přejmenovávání jednoho synonymního jména na druhé, v podstatě zakazování určitých synonym a výběr povolených jen na základě vlastního uvážení bez předem jakkoliv získaného nebo někdy i vůbec ověřovaného konsensu.

Uživatelovým pohledem je sjednotit například název země tak, aby v celé Wikipedii (v první fázi jde jen o infoboxy, ale uživatel hovořil i o běžných textech) bylo vždy například Dánsko Dánskem a Česko Českem, tedy nikoliv Dánským královstvím nebo Českou republikou. Tato unifikace má zjednodušit čtenářovi orientaci. Několikrát byla s uživatelem ale vedena diskuse a předloženy argumenty, proč to není jediný pohled na věc. Ty však zcela ignoruje a pokračuje v hromadných akcích popsaného charakteru.

Argumenty, proč tato unifikace není účelná a není dokonce ani vhodná, je především výsledné ochuzování slohu článků a neopodstatněné vnucování co autoři smí a co nesmí psát. K zásadám stylistiky přitom patří synonymní pestrost uvnitř článků, což je dokonce běžně vyžadováno v recenzích wikiprojektu Kvalita. Navíc efekt zlepšené orientace čtenářům je velmi sporný, jelikož uživatel jistě ví, nebo si dovtípí, co je Dánské království nebo Čínská lidová republika a odkaz, případně přesměrování, ho vždy navede na správný článek.

Největším problémem daného jednání je to, že uživatel Chrzwzcz neprovádí svoje změny na základě předem vyjednaného konsensu zaneseného například do WP:Název článku, případně řešeného u každého jména zvlášť, ale na základě prostého uvážení uživatele Chrzwzcz. Dokonce i když konsensus ověří a zjistí, že neexistuje, pokračuje v daných úpravách třeba později. V tom spatřuji prvky plíživého jednání, což není vůči komunitě fér.

Jelikož spory jsou nekonečné a postoj Chrzwzcz dlouhodobě neměnný a odhodlaný, navzdory několika apelům, vysvětlováním a upozorněním na možnost vznesení žádosti o opatření v případě daného jednání nejen z mé strany, rozhodl jsem se tuto žádost tentokráte už skutečně otevřít.

Konkrétní případy daného problémového jednání:

 • Česko/Česká republika: diskuse zde, září 2018
 • Česko/Česká republika: diskuse zde, prosinec 2018
 • Česko/Česká republika: diskuse zde, leden 2019
 • Dějiny českých zemí za vlády Přemyslovců/Dějiny Česka za vlády Přemyslovců: diskuse zde, květen 2019
 • Čína/Čínská lidová republika: diskuse zde, zde, červen 2019
 • František Skorina/Skoryna/Skaryna: diskuse zde, červenec 2019
 • Kosovo/Kosovská republika + Tchaj-wan/Čínská Tchaj-pej: diskuse zde, červenec 2019
 • Česko/Česká republika, Dánsko/Dánské království, Slovensko/Slovenská republika: diskuse zde, září 2019

--Palu (diskuse) 29. 9. 2019, 11:35 (CEST)

Upřesnění:

Na základě tohoto vyjádření kolegy Chrzwzcz chci upřesnit svoje odůvodnění. Chrzwzczův výběr povolených synonym probíhá skutečně způsobem, jaký Chrzwzcz popisuje - tedy na základě jména hlavního článku. Přesto jde o výběr Chrzwzczův, nikoliv komunity (= konsensus chybí). --Palu (diskuse) 29. 9. 2019, 13:13 (CEST)

Vyjádření postižených wikipedistů[editovat | editovat zdroj]

Uživatel Chrzwzcz[editovat | editovat zdroj]

Achjo. Tak jednou a provždy:

 • Infoboxy jsou tu od toho, aby zpřístupnily informaci stejným způsobem. Ne prostor pro nějaké "dovtípení se". Ne prostor pro literární činnost a hrátky se synonymy nebo 100 způsobů grafického ztvárnění (vlajku na začátek, vlajku doprostřed, vlajku nakonec, vlajku samostatně na nový řádek).
 • Pokud lokální hodnotu nevyplníte, udělá to za vás šablona a wikidata. Jedním jediným způsobem. Žádné rozmanitosti, jak by snad někdo chtěl nebo co.
 • Základním názvem států je jejich základní článek, případně jejich šablona Data státu. Jsou to očekávané názvy. Pokud použijete šablonu Data státu, žádných synonym nedocílíte. Ochozujete se o synonyma? Ne. Se synonymy si hrajte v textu článku, ale většinou ani tam nějak není nutno vytahovat Rakouskou republiku např.
 • Stejně tak nemá cenu snažit se cpát k sobě "synonyma" co pohromadě synonyma nejsou - např: "ČR, Slovenská republika a Polsko". Račte pochopit, nastudovat pojmy jako zeměpisné a politické jméno, pak se bavme.
 • O názvech článku se nebavíme, o tom se ani bavit nedá, to je prostě samo sebou, dohodnuté při přesunech, naposledy u Demikratické republiky Kongo - okamžitě následuje popřejmenování všech článků a kategorií a je to bez debaty, nedělá se v tom totální bordel, hrátky na synonyma v kategoriích! Mělo by nastat i infoboxování.
 • Naprosto bez debat by to mělo být i u "synonym" pravopisných. Tak buď je to "Papua-Nová Guinea" nebo "Papua Nová Guinea". Když to střídáte ob větu, tak to není svoboda, ale neprofesionalita.
 • O textu článku se nebavíme, o dohodě infobox po infoboxu se bavit můžeme, lepší kdyby se to jednou a provždy konečně pochopilo co infoboxy jsou.
 • Tak a teď k potrestání viníka: O tom, jak "vynucovat" tuto unifikaci si tady klidně cvrlikejme, mezitím mohlo být hotovo. Zakládání ŽoKů infobox po infoboxu je samozřejmě možné, naposledy se diskutilo u filmu a televizních pořadů, obvyklí podezřelí odborníci na všechna témata vymlátí prázdnou slámu a vyšumí to. Závěrem se pochválím za dobrou práci při šalomounizaci, tchajwanizaci, konžskodemokratickorepublikizaci a severomakedonizaci, nebylo to jen moje dílo, ale tak to má vypadat. Ještě by to chtělo dotáhnout, až se přestane revertovat a zakládat žoočka. Chrzwzcz (diskuse) 29. 9. 2019, 12:17 (CEST)

Ještě k textu, každým přečtením tam nacházím další:

 • "zakazování určitých synonym a výběr povolených jen na základě vlastního uvážení" - to je hloupost, těmi "povolenými" jak píšete je základní název článku, ten nejočekávanější název na Wikipedii nejen pro základní článek o daném státě, ale i v odvozených situacích. Ne něco z hlavy darebáka Chrzwzcze
 • "Tato unifikace má zjednodušit čtenářovi orientaci." - v názvech článků, kategorií a v infoboxu rozhodně
 • "výsledné ochuzování slohu článků a neopodstatněné vnucování co autoři smí a co nesmí psát." - Tak o textech článků snad nejde řeč, takže jakýpak literární sloh v infoboxech, jaképak ochuzování. Infoboxy jsou data z wikidat vytažená jednotně naformátovaná a pak lokálně přeplácnutá něčím vybočujícím (historicky z předwikidatových dob, z neznalosti, z nezájmu). Jo, v názvech článků a kategorií autorům "upírám" tvořivost a podporuju systematizaci, však se to děje i beze mě tak jaképak copak. Jestli se konečně nahlas řekne, že infoboxy jsou taktéž podřízeny systematizaci, aspoň k něčemu tenhle na mě připravený pranýř k něčemu bude. Sice se uzná absolutní zjevnost, ale je to takové, jaké to je.Chrzwzcz (diskuse) 29. 9. 2019, 12:58 (CEST)

Chtěl bych věřit v tento výsledek ;) : Editace nejsou závadné, naopak žádoucí. Vyplývají z podstaty komunitně schváleného názvu státu = očekávaného názvu napříč wikipedií na automatických systematických místech - v názvech dalších článků, v názvech kategorií, v infoboxech, v tabulkách a přehledech. Jen by změny neměl provádět člověk, ale robot. Takový robot bude Chrzwzczovi přidělen a Chrzwzcz bude jedním z průkopníků uspořádanosti vyplněných dat v infoboxech. :D Chrzwzcz (diskuse) 29. 9. 2019, 13:44 (CEST)

Vyjádření arbitrů[editovat | editovat zdroj]

Arbitrážní výbor žádost o opatření zaznamenal a přijal do projednávání. Pro jistotu upozorňuji, že AV neřeší spory o obsah, tj. případné věcné diskuse ohledně záměny/nezáměny synonym prosím konejte jinde. AV bude zkoumat vhodnost či nevhodnost jednání v dané věci. Za AV --Mates (diskuse) 29. 9. 2019, 13:17 (CEST)

Hlasování o návrhu žadatele[editovat | editovat zdroj]

Dotazy arbitrů a odpovědi[editovat | editovat zdroj]

Nález[editovat | editovat zdroj]

Hlasování[editovat | editovat zdroj]

Alternativní návrhy arbitrů[editovat | editovat zdroj]

Další diskuse[editovat | editovat zdroj]

Mám trochu obavu, že předmětný uživatel bude obcházet opatření týkající se synonym tvrzeními, že v těch či oněch případech o synonyma ve skutečnosti nejde. Už tak ostatně činí v diskusní argumentaci. Jinak k návrhu opatření bych doporučil připojit, pokud se smí účastnit oněch procesů k získávání komunitního konsenzu, aby je však nesměl sám vyhodnocovat a uzavírat - to by jistě bylo proti smyslu takového opatření. --Bazi (diskuse) 29. 9. 2019, 12:30 (CEST)

Pokusil jsem se tyto připomínky zapracovat, mrkněte na to. --Palu (diskuse) 29. 9. 2019, 12:42 (CEST)
Pokud to chcete konkretizovat, jukněte na Synonymum. Zrovna to, co mi vytýkáte, jsou ukázková neúplná synonyma. Kontext a styl z nich dělá synonyma neúplná, náhodně mixovat názvy z prvního a druhého sloupečku je stylová neobratnost. Vyplňovat v každémn článku hodnotu do infoboxu jinak je zas ukázková nepořádnost :) Chrzwzcz (diskuse) 29. 9. 2019, 13:05 (CEST)
Naopak, synonyma jsou v jazyce od toho, aby projevu dodávala bohatost. Postoj, že je nezbytné plošně po celé Wikipedii používat jen jediné, navíc vnucené jaksi zvnějšku podle toho, jak se zrovna jmenuje ten či onen článek na Wikipedii, je subjektivní a obecně nesdílený.
Z editační historie uživatele Chrzwzcz je však patrná soustavná činnost vedená tímto směrem, a to i přes odpor (už od začátků: 6. 11. 2015, 7. 11. 2015, znovu, téhož dne Pod lípou, 13. 6. 2016,...), tedy bez poučení, a třeba i různými pokoutními postupy, kdy si získává konsenzus jen velmi omezený, lokální, kdesi stranou. Ostatně odkaz na článek Seznam států světa je toho příkladem, neboť v diskusi k článku si kolega právě spoustu těchto záležitostí řeší, namísto aby k tomu vznikl třeba tematický wikiprojekt, kterého by se mohlo účastnit více wikipedistů s příslušným zaměřením a zájmem. Přitom se jeho závěry promítají do obrovského množství dalších článků, i prostřednictvím šablon. Takovéto vědomé, případně záměrné a dlouhodobě aplikované postupy mohou být skutečně škodlivé a wikikomunitu či Wikipedii poškozující. Ale to už holt musí posoudit výbor. --Bazi (diskuse) 29. 9. 2019, 14:00 (CEST)
A jsem pyšný na wikipedisty, kteří se zapojili, pochopili a prosazují také, i když mě tu třeba ukřižujete, moje poselství se bude šířit dál :D Někteří jsou zaseknutí pořád na bodě nula a ačkoliv nejsou příslušně zaměření a nemají takové zájmy, dodnes nepochopili nepřímá synonyma, politické a zeměpisné názvy a neváhají přispěchat s komentářem "já bych to nedělal", revertují, píšou stížnosti, blokují byrokraticky. Jo synonyma v jazyce dodávají bohatost, ale mají být stylově a kontextově vhodná. Nemají narušovat systematizaci wikipedie. Jazykové schopnosti si bruste v textu článku, který není svázaný unifikací. Infobox není a nebude místem pro takové náhodné žonglování s názvoslovím. Ani nemůže být, když necháte vyplnění na wikidatech, na nich se naprosto přirozeně na nějaké blbnutí se synonymy nehraje. To pořád opomíjíte, to se nehodí do krámku. Sešikovat si wikiprojekt je rozhodně možnost, aby konečně uznal těchto pár jednoduchých tezí. Vlastně jedinou - "schválili jsme si očekávané jméno, tak ho pojďme používat... na očekávaných automatických místech - v názvech článků, kategorií a v infoboxech, pokud není nějaká supervýjimka u konkrétních případů, dejme tomu". Takže prosazování očekávaného názvu neberu jako podvratnou činnost podrývající předchozí dohody, naopak předchozí dohodu prosazuje na místa, kam zákonitě (mechanicky) patří. I když bude část komunity brblat, část komunity bude vždycky brblat absolutně na cokoliv. Chrzwzcz (diskuse) 29. 9. 2019, 14:23 (CEST)

@Palu: Dobrý den, ve zdůvodění se uvádí: "Dokonce i když konsensus ověří a zjistí, že neexistuje, pokračuje v daných úpravách třeba později. V tom spatřuji prvky plíživého jednání, což není vůči komunitě fér." Nedodal byste prosím konkrétní odkazy na editace, kdy uživatel vědomě prosazoval svůj tvar navzdory konsenzu ohledně tvaru jiného v diskusi (vynechte prosím ČR/Česko)? Díky. --Mates (diskuse) 9. 10. 2019, 16:08 (CEST)

Dobrý den, velmi se omlouvám za omezené časové kapacity. Pokusím se odpovědět v následujících několika dnech. S pozdravem, --Palu (diskuse) 14. 10. 2019, 00:39 (CEST)
Dobrý den, tak jsem si našel nerušenou chvíli. Věnoval jsem této odpovědi celkově dvě hodiny a přesto nevím, jestli odpovím správně přesně na to, co se ptáte. Tedy popořadě k tomu, co jsem zjistil.
Správně píšete, že hlavní ukázkou je případ ČR/Česko, který trvá dokonce už roky, snad od 2015 a snad doteď. Ostatně to je vidět z výše uvedeného souhrnu v sekci Zdůvodnění a v prvních příspěvcích Baziho v sekci Další diskuse, kde je mnoho incidentů na toto téma vyjmenováno.
Kromě tématu ČR, kde to je pravidelně opakováno, si teď nic konkrétního nevzpomínám. Ale vzpomínám si, že takové věci se děly. Problém je, že se často podobné akce vedou na kvantech stránek najednou, na každé se vedou změny, diskuse a reverty a všechno se to proplétá - třeba přesuny mnoha kategorií, nahrazování šablon v článcích, přejmenovávání mnoha článků s nějakým rozlišovačem ČR/Česko, Čína/ČLR, atd. atd., atd. O to hůř lze zpětně dohledat místo, kde by bylo názorně vidět, že navzdory jasnému odporu pokračoval uživatel v něčem, co bylo třeba nejprve projednat. Snažil jsem se hledat i ne na stránkách, ale přímo v jeho příspěvcích, kde by to bylo patrné spíš. Jenže těch je tolik, že se v nich nedá zorientovat. Takže se velmi omlouvám, ale strávil jsem na tom hodinu a půl a žádný výsledek nemám.
Plíživost by teoreticky mohla vyplývat i ze shrnutí, kdy třeba tady byl uživatel upozorňován na to, že vyplňoval ne úplně správně shrnutí a zároveň prováděl několikrát rozporovanou činnost. Nabízí se možnost, že tak činil, aby maskoval své kontroverzní změny. To ale samozřejmě není jediné přípustné vysvětlení jeho motivace, takže to stěží jde označit za nějaký přímý důkaz.
Hlavní rovina porušování konsensu, soustavná a dlouhodobá, spojující mnoho incidentů napříč časem i tématy, je ale v tom, že uživatel byl prostřednictvím různých vláken o různých tématech celkem pravidelně upozorňován, že je třeba, aby si k obdobným hromadným změnám dojednával konsensus předem. A to pravidelně (možná ne vždy, ale rozhodně pravidelně) ignoroval a znovu a znovu se uchyloval k obdobným hromadným změnám na dalším a dalším tématu, případně se vracel k již zmíněnému tématu ČR. Už nejsem schopen asi dohledat konkrétní revize, ale pamatuju si, že byl několikrát na toto upozorňován nejen mnou. Osobně jsem směřoval svoje výtky nejprve k dohodě a k osvětě, ale s každým dalším případem hromadných změn bez předešlého konsensu (a většinou za mého nesouhlasu) jsem svoje apely stupňoval, až jsem začal otevřeně vyhrožovat podáním ŽoO. To jsem udělal několikrát, což už potom vyznívalo spíše jako taková fráze a Bazi k tomu měl tuto poznámku. Tato rovina celkově asi nedokresluje plíživost, ale rozhodně dokresluje soustavnost. --Palu (diskuse) 15. 10. 2019, 21:07 (CEST)

@Bazi: Dobrý den Bylo kolegovi Chrzwzcz navrženo, aby zmíněnou diskusi přesunul na jiné místo, tedy krom této stránky? --Mates (diskuse) 9. 10. 2019, 16:08 (CEST)

V jednotlivých diskusích, vedených obvykle příležitostně u dotčeného článku (nebo kategorie, šablony), kde se jeho soustavná snaha cosi sjednocovat podle svých představ projevila a narazila na odpor, tedy proto právě tam bylo diskutováno, bylo wikipedistovi opakovaně doporučeno, aby jednak získával širší komunitní konsenzus, jednak tuším i on sám se někde vyjádřil, že nepovažuje za systematické, když se mu klade odpor takto jednotlivě u oněch jednotlivých případů. Bohužel právě proto, že se diskutuje takto roztříštěně, je i teď zpětně obtížné cokoli dohledat, ať už konkrétní vznesené námitky, nebo případný konsenzus.
A hlavně i v obsáhlejších diskusích bylo připomenuto, že k systematické spolupráci na nějakém tématu ideálně slouží právě tematický wikiprojekt, na kterém by spolupracovali zájemci o příslušnou oblast. Poslední větší diskuse Pod lípou (a předtím na projektu TV) však spíš naznačila, že to dobré doporučení kolega uchopil ze špatného konce. --Bazi (diskuse) 9. 10. 2019, 17:22 (CEST)