Wikipedie:Žádost o opatření/Tynako

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vyjádření žadatele[editovat | editovat zdroj]

Návrh opatření[editovat | editovat zdroj]

  • Uživatelka Tynako má zakázáno zakládat nové kategorie a kategorie stávající přejmenovávat.
  • Uživatelka Tynako může zakládat maximálně 1 článek denně a maximálně 5 článků za týden.
  • V případě porušení opatření může být zablokována na 1 týden, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí jeden rok a v případě porušení se lhůta restartuje.

Zdůvodnění[editovat | editovat zdroj]

Kolegyně Tynako (diskusepříspěvkypočítadločlánkyshrnutízablokovánívšechny projekty) si založila účet 18. března 2021. Zpočátku byla hlavním problémem zakládaných článku jejich kvalita – strojový překlad, chrlení jednoho článku za druhým apod. Poměrně brzy přišly první bloky, ten třetí dokonce v délce 6 měsíců. Až tento razantní krok přinesl první náznak zlepšení a první projevenou ochotu upravit své chování na projektu. Díky tomu bylo zablokování za několik dní zrušeno.

Přesto následovaly další založené články, které měly k dokonalosti daleko. Zlom ale příchází v listopadu 2021, kdy kolegyně začíná zakládat nové kategorie. Okamžitě se objevily připomínky, které ale byly vesměs ignorovány. Zakládání nových kategorií i strojově přeložených článků pokračovalo a pokračuje i nadále, a to i přes občasné krátkodobé bloky.

Upozornění na problematické příspěvky přichází od řady kolegů, změny ale stále nepřichází. Kolegyně občas připustí, že udělala chybu, uzná, že si má dávat pozor, ale za několik dní se kritika její práce objeví opět. Díky tomuto opatření by mohlo dojít ke zlepšení kvality zakládaných článků, s čímž úzce souvisí ulehčení práce nejen pro patrolu, ale také pro kolegy, kteří se pohybují v oblasti zájmu kolegyně Tynako a které nutnost úprav takto založených článků po právu unavuje. Díky zákazu tvorby nových kategorií bude mít kolegyně také více času skutečně se svým článkům věnovat.

Předem děkuji členům arbitrážního výboru za projednání žádosti. --Lukša (diskuse) 12. 5. 2023, 11:22 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Vyjádření dotčených wikipedistů[editovat | editovat zdroj]

Uživatelka Tynako[editovat | editovat zdroj]

Vážení členové arbitrážního výboru,

podle mého názoru není zvláštní opatření nutné. V posledních týdnech se sama snažím svou práci omezit a ke svým článkům se vracet a upravovat je. Po týdenním zablokování na konci dubna 2023 jsem množství své práce viditelně omezila na jeden až dva články a jednu až dvě kategorie denně. Mým cílem bylo Wikipedii nepřehlcovat a (jak už bylo zmíněno ve zdůvodnění) mít čas na své předchozí články.

Také bych se chtěla ohradit vůči nařknutí z ignorování připomínek. Vždy když mi bylo řečeno, že je na mé práci něco špatně, snažila jsem se tu samou chybu neudělat znovu. Co se týče zakládání kategorií, většina z nich je prospěšná. Je pravda, že jednou za čas založím kategorii, která nedává smysl, ale to se děje velmi málo a nikdy jsem ji přímo nezaložila s vědomím, že je zbytečná. Pokud mají ostatní wikipedisté s mými články a kategoriemi tolik práce, nevidím ji. Chtěla bych ji vidět, chci se zlepšovat. Ale pokud se například podívám na založené články z posledních deseti dnů, nevidím v nich žádné významné úpravy/chyby. K velké většině článků mi nikdy nikdo nic nenapsal, usuzuji tedy, že byly celkově v pořádku.

Upozorňuji na fakt, že pokud připomínky jsou, tak pouze k jednotkám procent mé práce. V průměru dostávám jednu připomínku za devět dní. Převedeme-li to do statistik, dostala jsem 85 připomínek za dva roky s více než 2 300 nově založenými články/kategoriemi/šablonami (3,5 %), dvě třetiny za první rok mé práce, třetinu za druhý. Z toho 10 % tvoří upozornění na délku článků, 25 % tvoří upozornění na špatné překlady (poslední takové upozornění se objevilo před půl rokem) a 30 % připomínek je ke kategoriím. Z přibližně 55 % připomínek jsem poučila a danou chybu jsem již neudělala, o těch zbylých mohu říci, že jsem se z nich snažila poučit, ale bohužel jsem stejnou chybu udělala znovu. Jako hlavní problém u kategorizace vidím ten, že mi mnou založené kategorie dávají smysl a připadají mi jako logické řešení, ale o pár dnů později mi přijde zpráva, že to tak není. Z mého pohledu je však většina z nich v pořádku, protože z nich nejsou odstraňované články a nejsou hromadně mazány.

Pokud zařadím do kategorií špatné články, stačí mi napsat a já se to pokusím napravit. Ve chvíli, kdy mi bylo napsáno o změnu jsem vždy uposlechla a článek/kategorii/šablonu jsem co nejdříve upravila.

Uznáte-li za vhodné mi opatření udělit, samozřejmě se návrhu podřídím. To poslední, co bych chtěla, je přidělávat někomu zbytečné starosti. Zdůrazňuji však, že se v této době snažím sama svou práci omezovat a k více než 95 % článků a kategorií jsem žádnou připomínku nikdy nedostala. Jestliže mé kategorie nejsou dobré, nejsem si toho u většiny z nich vědoma a ráda bych poprosila o příklady kategorií, kterými jsem zkomplikovala práci ostatních, abych věděla, čemu se v budoucnu vyvarovat.

Děkuji za zvážení návrhu. -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Tynako (diskuse) 12. 5. 2023, 16:30 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Vyjádření arbitrů[editovat | editovat zdroj]

Informace o stavu žádosti[editovat | editovat zdroj]

Dotazy arbitrů a odpovědi[editovat | editovat zdroj]

Nález[editovat | editovat zdroj]

Hlasování o návrhu žadatele[editovat | editovat zdroj]

Alternativní návrhy arbitrů[editovat | editovat zdroj]

Další diskuse[editovat | editovat zdroj]

Krabiczka[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, návrh, který podal kolega Lukša, považuji za velmi případný. Dlouhodobě jsem se jako patrolář věnoval kontrole části činnosti uživatelky Tynako a její styl práce s nevelkou a problematickou reflexí byl hlavním důvodem, proč jsem patrolu opustil. Editace jsou často prováděny ve velkém počtu, jde mnohdy o vyšší desítky editací denně, přičemž je nutné je kvůli časté problematičnosti kontrolovat v co největší možné míře. Řada editací je totiž obsahově chybná, ať se již jedná o chybně formulované kategorie, nekvalitní překlady, obsahové syntézy témat nesouvisejících s názvem či stylistické chyby. Kvalitativní posun neodpovídá dlouhodobě četným připomínkám patroly a i z reakce Tynako na této stránce plyne, že je tu zřejmé neporozumění mezi Tynako a patroláři. Jako velký problém vidím, že Tynako si ani k rozsáhlejším úpravám nikdy nevyžádala konsensus komunity, ačkoliv na to byla opakovaně upozorněna a byla žádána, aby tak příště učinila. Není zde skutečný zájem porozumět kombinaci encyklopedických pravidel a symbiotickému fungování komunity. Podle charakteru editací ani nesleduje další reflexi své práce, výjimkou jsou asi pouze reverty a výslovná upozornění na zdi. V žádosti zde Tynako žádá o příklady problematických kategorií. Domnívám se, že upozorněními na problematické kategorie na diskusní zdi, reverty, soustavnými opravami v příslušných stránkách, ale i několika bloky jsme za těch několik let předložili opravdu veliké množství příkladů. Žádost o opatření tedy podporuji jako důvodnou a potřebnou, protože dosavadní snahy o zlepšení většinou nevedly k potřebnému zlepšení. --Krabiczka (diskuse) 15. 5. 2023, 22:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Tengoblinekcz[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, návrh mi přijde přiměřený a rozumný. Jak již bylo zmíněno, i podle mě by bylo lepší, kdyby se na někoho, kdo se v oblasti vyzná, uživatelka obrátila před tím, než udělá něco, čím si není jistá. I když se ohrazuje tím, že práci a tvorbu částí po bloku omezila, kvalita článků je stále žalostná. Osobně se považuji spíše za revertéra, ale i tak jsem na pár stránek narazil. Abych byl konkrétní, například na článek Marie Bourbonská (1428–1448), který byl nesystematicky pojmenován, chyběly základní odkazy na data narození a úmrtí, obsahoval strojový překlad (konkrétně výrazy typu „Vévodkyně choť z Kalábrie“), chyběla například šablona {{Pahýl}}, když článek má co do obsahu 3 řádky atd. Články a nepochybně i kategorie stále mají nespočetně chyb, kvalita se i přes opětovná upozornění nezvyšuje a pokud vím, uživatelka i přes výzvy nežádá o pomoc a s nikým se neradí. Pokud bude opatření přijato, vyřešil by se jeden z problémů přetížení patroly, která editace (popř. nové stránky) ani neprověřuje, případně někteří editace ověřují za prověřené, i když jsou špatně. --Tengoblinekcz (diskuse) 20. 5. 2023, 15:04 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

@Tengoblinekcz Dobrý večer, ve svém komentáři píšete:
Pokud bude opatření přijato, vyřešil by se jeden z problémů přetížení patroly, která editace (popř. nové stránky) ani neprověřuje, případně někteří editace ověřují za prověřené, i když jsou špatně.
Rozumím tomu správně, že někteří patroláři označují editace za prověřené, aniž by je zkontrolovali, zda jsou správné?
S přáním hezkého večera --F.ponizil (diskuse) 21. 5. 2023, 19:07 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Dobrý večer, je tomu tak; třeba dříve zmíněná stránka Marie Bourbonská (1428–1448) byla označena za prověřenou i v nevyhovujícím stavu. Tím nechci nikoho obviňovat, protože prodírat se více jak stem podobných editací týdně, se nikomu chtít nebude a editace by tak i tak po měsíci „propadly“.
Kdybych mohl uvést další stránky, tak například Francesco III. Gonzaga, vévoda z Mantovy (ani ne 2 dny stará stránka) je označena za prověřenou, i když je název špatný (na cswiki se nepoužívají tituly ve jméně až na výjimky), stránka místo nadpisu „Předchůdci“ obsahuje zjevný strojový překlad „Vývod z předků“ apod. Vesměs všechny stránky přeložené kolegyní nesou špatný název a obsahují něco nevyhovujícího.
Já osobně se patrole nevěnuju nijak aktivně, ale editace podobného rázu, které potřebují alespoň hodinu času (prolinkování, přesun, kontrola faktických údajů, úprava strojového překladu a odkazů etc.), by mě také unavovaly a možná bych se uchýlil k řešení některých z kolegů.
PS: Zmíněnou stránku dodatečně opravím. --Tengoblinekcz (diskuse) 21. 5. 2023, 19:37 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Díky za reakci i za opravu. S pozdravem --F.ponizil (diskuse) 22. 5. 2023, 08:06 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

KPX8[editovat | editovat zdroj]

Návrh opatření podporuji. Uživatelka Tynako se obhajuje, že "...dostala jsem 85 připomínek za dva roky s více než 2 300 nově založenými články/kategoriemi/šablonami...", ale ono je to tak, že nikoho moc nebaví tutéž připomínku opakovat znovu a znovu a znovu... u každého dalšího článku/kategorie/šablony. Také argument že "...založené kategorie... ...je však většina z nich v pořádku, protože z nich nejsou odstraňované články a nejsou hromadně mazány." je ze stejného ranku - kdo by to hromadné odstraňování a mazání měl stíhat, když to ona tvoří v takovém množství? A i kdyby zbytek její statistiky byl smysluplný, bylo by to děsivé: "Z přibližně 55 % připomínek jsem poučila a danou chybu jsem již neudělala...". Já myslím, že kolegyni Tynako nechybí dobrá vůle, ale že buď postrádá sebereflexi, nebo nutnou způsobilost. Omezení je tedy zcela na místě. --KPX8 (diskuse) 21. 5. 2023, 22:56 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Kolomaznik[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, v posledních měsících a letech moc nepřispívám a diskuzí se téměř vůbec neúčastním. To se ale uživatelce Tynako povedlo její usilovnou činností narušit (její činnost jsem opakovaně zaregistroval díky občasnému sledování vlastního watchlistu). Tedy jen dvakrát, ale to bylo dáno tím, že vždy při zvažování odpovědi se mezitím na její diskuzní stránce našlo několik dalších, kteří se už (marně) snažili. Nebudu zbytečně opakovat to co již bylo uvedeno (tak jako za ty dva roky na její diskuzní stránce), ale charakter její činnosti především v kombinaci kvality a kvantity je hrozný. S doposud uvedenými výtkami souhlasím. Pominu-li naivní možnost, že jde o nehumánní uživatelský účet jenž má napodobit kompilát horlivých nováčků, tak uživatelka nemá snahu o sebereflexi, postrádá způsobilost nebo je kryptoškodičem. Tématům spíše nerozumí, tvoří strojové překlady a hordy zbytečných resp. špatných kategorií (letmo viděno i šablony asi budou podobné). Obecně stále přidělává práci ostatním. Následující část je pro všechny, ikdyž přímo oslovuje především @Tynako: Vaše prohlášení: „Upozorňuji na fakt, že pokud připomínky jsou, tak pouze k jednotkám procent mé práce. V průměru dostávám jednu připomínku za devět dní. Převedeme-li to do statistik...“ a „To poslední, co bych chtěla, je přidělávat někomu zbytečné starosti. Zdůrazňuji však, že se v této době snažím sama svou práci omezovat a k více než 95 % článků a kategorií jsem žádnou připomínku nikdy nedostala. Jestliže mé kategorie nejsou dobré, nejsem si toho u většiny z nich vědoma a ráda bych poprosila o příklady kategorií, kterými jsem zkomplikovala práci ostatních, abych věděla, čemu se v budoucnu vyvarovat.“ jsou příkladem naprosté absence sebereflexe nebo snad naivní sebestředné arogance. Vaše diskuzní stránka je dva roky plná typově těch stejných výtek, na které víceméně kašlete. A máte jich tam opravdu hodně. Je nutné si uvědomit, že jde většinou o výtky přirozeně obecné, protože kvalita a hlavně kvantita vaší činnosti, je takového rozsahu, že to je pro běžného člověka věc nereálná to vše stíhat, pokud tedy nemá jako jediné své životní poslání sledování a příp. opravu vaší činnosti. Když nevíte co děláte tak to raději nedělejte (příkladů sice už bylo dost, ale pokud někdo tupě překládá 151. článek o šlechtici, tak není raketová věda poznat, že anglické slovíčko „prince“ neznamená „princ“, ale „kníže“)! Takto akorát ostatním přiděláváte zbytečně nezáživnou práci navíc, ikdyž píšete že to je to poslední co chcete. Není nutné dva roky opakovat ty stejné chyby. Tvorba článků a obecně wikipedie se dá učit i sledováním editací zavedených uživatelů.

Uživatelka Tynako imho nevypadá, že by měla reálnou snahu o nápravu, ale jelikož nejsem příznivce tvrdých řešení (někdy i např. doživotních zákazů), tak mne napadlo více soft řešení než padne nějaké tvrdší. Když už tedy píše že se sama snaží editace omezit (nepřijde mi). Navrhuji přibližně něco v následujícím duchu: Uživatelka Tynako se dobrovolně zavazuje: na následujích 30 dnů zdržet veškerých editací s výjimkou: vlastního pískoviště a diskuzí. Během uvedeného období si vybere minimálně tři články z jí vytvořených pahýlů a ve svém pískovišti je přijatelně upraví resp. rozšíří. Po uplynutí třiceti dnů může vybrané články rozšířit přesně ve formě z jejího pískoviště, ovšem až po schválení některým ze zavedených neproblémových členů komunity (např. někdo kdo s ní již její činnost řešil, aktivní členové WP:Q, apod.) Pro každý ze článků je nutné separátní schválení. Po schválení a následném rozšíření posledního z nich může dalších 30 dnů editovat volně, s výjimkou zakládání a přejmenování kategorií, šablon a nových článků. Pro takové editace si musí vyžádat souhlas komunity. Po úspěšném uplynutí může při dodržení všech dosavadních výtek editovat volně. Při prvním porušení se celý proces opakuje, s výjimkou rozšiřovaných článků (k původním přibude další třetice). Při dalším porušení Tynako předem souhlasí s blokem na 3/5/xy dnů. Pokud je zde skutečně snaha, tak obdobné řešení, které je založeně čistě na dobrovolné vůli uživatelky jej dodržet, ale i případně nést následky (bianco souhlas s blokem), může ukázat snahu o nápravu části dosavadní činnosti, stejně tak sebekontrolu, ale i snahu vylepšit vlastní pahýly bud' samostatně nebo s pomocí rad ostatních. Na druhou stranu podmínky nejsou nijak přísné, takže při absenci reálné snahy se může přistoupit k důraznějšímu řešení. - Kolomaznik (diskuse) 23. 5. 2023, 21:51 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji, že jste mezi jinými věcmi zmínil i ty šablony. Těch skutečně přibývá značné množství bez jakékoliv předchozí diskuse a musím dodat, že často k marginálním tématům typu méně podstatné titulatury atp. A stejně tak děkuji za reflexi prohlášení od Tynako. Moje imprese z něj byla úplně stejná.
Co se týče vašeho alternativního návrhu, tak si fovolím vyslovit pochybnost, zda by to přineslo zamýšlený efekt. Dosavadní bloky, mezi nimiž byl i jeden delší než v řádech dnů, podstatný pokrok nepřinesly. Navržené roční omezení umožňuje vytvářet a editovat obsah, ale omezení vytváří možnost soustředit se více na kvalitativní stránku a to v takovém časovém horizontu, kdy se dá sledovat nějaký dlouhodobý vývoj. Osobně mi tedy přijde všeobecně vhodnější původní návrh. --Krabiczka (diskuse) 23. 5. 2023, 23:24 (CEST)Odpovědět[odpovědět]

Mario7[editovat | editovat zdroj]

Problematickou činnost kolegyně sleduji dlouhodobě. Přiznám se, že vzhledem k nekončícím výhradám a upozorněním komunity jsem už několikrát zvažoval měsíční blok, ale nakonec jsem usoudil, že situaci by to zřejmě nevyřešilo. Nakonec by stejně bylo potřeba přikročit k projednání věci před AV, takže kolegovi samozřejmě děkuji za založení příslušné ŽoO.

Pro záznam upozorňuji na automatický, „robotický“ styl vyjádření kolegyně Tynako, na nějž už bylo upozorněno zde (přidávám tvrdý link na aktuální stav diskuse v momentě psaní mého příspěvku, protože je pravděpodobné, že ŽoO bude uzavřena později, než dojde k archivaci dotyčné sekce u krbu). Což nesnižuje jeho obsahovou hodnotu, uvádím to čistě pro zajímavost jako poznámku k formální stránce této reakce. --Mario7 (diskuse) 24. 5. 2023, 04:21 (CEST)Odpovědět[odpovědět]