Wikipedie:Žádost o arbitráž/Tompecina vs Vrba

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Případ otevřen 10:13, 13. 4. 2007 (UTC)

Případ uzavřen 01:49, 8. 7. 2007 (UTC)

Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Tompecinou prostřednictvím Vrby dne 20.3.2007.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Tompecina vs Vrba, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Historie případu[editovat | editovat zdroj]

  • 13. 4. 2007 – Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvoří che, Miraceti, PaD, Petr.adamek a Wikimol
  • 6. 6. 2007 – Poslední den přijímání důkazů
  • 17. 6. 2007 – Začalo hlasování o závěrech

Zúčastněné strany[editovat | editovat zdroj]

Stanoviska[editovat | editovat zdroj]

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

Stanovisko Tompecina[editovat | editovat zdroj]

"Předběžné opatření" nechápu: dokud běží arbitráž, není důvod řešit spor mimo ni, ale pokud tak Vrba přesto učiní, mám právo adekvátně reagovat. Navíc důvodem arbitráže je porušování pravidel z jeho, ne z mé strany, takže nerozumím, proč mám být omezován já a ne on. Očekávám tudíž, že ArbCom stanoví stejné omezení i pro Vrbu, anebo předběžné opatření zruší (podotýkám, že ban skončil 13. 4. 2007, je tedy poněkud zavádějící hovořit o tom, že budu "odblokován"). --Tompecina 17:44, 13. 4. 2007 (UTC)

Stanovisko egga[editovat | editovat zdroj]

Souhlasím s banem pro uživatele Tompecina, pouze s poznámkou, že by bych raději viděl delší. Znovu prohlašuji, že to není žádná škoda, protože tu záměrně nic užitečného nedělá. Ba naopak je to prospěšné, protože vyvolává řadu zbytečných flamewars, opakovaně osobně útočí, uráží a „diskutuje“ zcela nekonstruktivně. Toto je příležitost, aby Tompecinovi i Arbcom připoměl, že smyslem tohoto webu je tvorba encyklopedie a nikoli testování demokracie. K tomu přikládám odkaz na text závazného pravidla v angličtině en:WP:NOT#DEMOCRACY, které mimo jiné vychází z velmi důrazného prohlášení Jimmyho Walese [1]. (Nepřehlédněte v posledním odkazu předmět e-mailu.) Vrba proti Tompecinovi zasahoval přesně ve smyslu této zásady. Přikládám také svá předchozí prohlášení, která v podstatě vyjadřují totéž. [2], [3], [4]. --egg 19:21, 14. 4. 2007 (UTC)

Stanovisko Vrby[editovat | editovat zdroj]

Ban byl jednoznačně správný a pro Wiki prospěšný. Činnost Tompeciny se v posledním roce omezuje pouze na věci pro wiki neužitečné. Jako důkaz uvádím [5] --Vrba 19:45, 14. 4. 2007 (UTC)


Stanovisko Cinik[editovat | editovat zdroj]

Tompecina už dlouho wikipedii nijak neprospívá, chodí sem pouze trolovat a vyvolávat flamewar. V rámci těchto cílů nejenže hrubě uráží své oponenty, ale též opakovaně lže a velice hrubě dezinterpretuje důležitá fakta a události, evidentně v naději, že je zde řada nových wikipedistů, kteří s ním nemají zkušenost a tudíž by je snad mohl zmást. Blok byl příliš krátký. IMHO jakýkoliv blok tohoto wikipedisty, který je časově ohraničený, je příliš krátký. --Cinik 20:20, 16. 4. 2007 (UTC) Refaktoroval --Petr Adámek 17:58, 17. 4. 2007 (UTC)

Předběžná rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případu[editovat | editovat zdroj]

Žádost byla přijata. Tompecina bude odblokován. Zároveň se Tompecinovi zakazuje vyjadřovat se ke sporu s Vrbou jinde, než na stránkách této arbitráže - zejména na stránkách Pod lípou a Nástěnka správců.

Schváleno (3 pro, 2 proti) 12:13, 13. 4. 2007 (CEST)

Závěrečné rozhodnutí[editovat | editovat zdroj]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejte dobrou vůli[editovat | editovat zdroj]

1) Wikipedie:Předpokládejte dobrou vůli, pokud nejsou jasné důkazy opaku. Dodržování tohoto pravidla pomáhá udržet projekt v chodu tváří v tvář široké škále názorů a dovoluje vyhnout se bezděčným osobním útokům a rozvratu po vytvoření nevlídného editačního prostředí.

Schváleno (5 pro; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Žádné osobní útoky[editovat | editovat zdroj]

2) Wikipedie od uživatelů očekává Wikipedie:zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat, vyhýbat se převádění sporů do osobní roviny, zejména pak osobním útokům, které jsou výslovně zakázány. Vytvářejí totiž na Wikipedii nepřátelské ovzduší pro editory a poškozují Wikipedii jako encyklopedii (ztrátou hodnotných přispěvatelů) a rovněž jako wiki komunitu (odrazují od argumentačně hodnotných diskusí a podporují zákopovou mentalitu). Při posuzování závažnosti útočných tvrzení nehraje jejich pravdivost či nepravdivost roli. Podobně uživatel, který byl v minulosti napadán, nezískává nárok útoky opětovat.

Schváleno (4 pro, 1 se zdržel; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Wikipedie není demokracie (2)[editovat | editovat zdroj]

6a) Demokratické principy, na nichž Wikipedie stojí, nejsou jejím cílem, ale pouze prostředkem pro dosažení hlavního cíle, kterým je tvorba encyklopedie. Pokud jsou demokratické principy zneužívány k odrazování přispěvovatelů od užitečné práce, Wikipedii to vážně poškozuje.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Wikipedie není experimentem v budování právního státu[editovat | editovat zdroj]

7) Wikipedie je projektem tvorby encyklopedie, nikoli experimentem v budování online demokracie nebo právního státu. Je důležité si uvědomovat zásadní rozdíly z toho plynoucí.

Zatímco občan může činit cokoli, co není zákonem zakázáno, ve snaze dosáhnout svobodně a libovolně zvolených cílů, každé jednání přispěvatele Wikipedie lze poměřovat základním cílem, kterým je tvorba encyklopedie.

Demokratické principy a koncepce, které by bylo možné srovnat s právy občana, pro Wikipedii nejsou ani základní hodnotou, ani cílem, ale prostředkem.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Pravidlo IAR[editovat | editovat zdroj]

8) Princip IAR umožňuje ve výjimečných případech, kdy by dodržení zavedených pravidel poškodilo Wikipedii, tato pravidla ignorovat. Protože se však jedná o velice citlivou věc, měl by být princip IAR aplikován při výkonu správcovské funkce pouze tehdy, jsou-li splněny všechny následující předpoklady:

  • Dodržením pravidel by Wikipedie utrpěla větší újmu, než jejich ignorováním.
  • Zasahující správce musí jednat v dobré vůli.
  • Zasahující správce musí oprávněně předpokládat, že má podporu komunity.
Schváleno (3 pro, 1 proti, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Užitečnost wikipedistů[editovat | editovat zdroj]

10) Při rozhodování o uplatnění nějakého opatření může být vzat v úvahu přínos dotčeného wikipedisty pro projekt. Účty zabývající se pouze vandalismem a jednorázové účty se zpravidla blokují automaticky.

Schváleno (2 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Kritika Wikipedie 1[editovat | editovat zdroj]

11) Projektu Wikipedie lze přispět různými způsoby. Prospěšná může být činnost netýkající se přímo článků, stejně jako účast v diskusích, a to i pokud se omezuje pouze na kritiku.

Pokud některý uživatel přispívá převážně jen kritikou, měl by však vždy vážně zvažovat, zda konkrétní kritický projev prospívá projektu a může vést ke zlepšení kritizovaného jevu nebo stavu, nebo zda naopak nebude mít převážně pro projekt škodlivé následky.

Schváleno (3 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Správci[editovat | editovat zdroj]

12) Správci jsou v komunitě Wikipedie rovni každému jinému uživateli, co se týče práv i zodpovědnosti. Zejména nemají monopolní autoritu k posuzování argumentů v diskusích nebo rozhodování o oprávněnosti kritiky Wikipedie.

Schváleno (3 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Konstatování nálezů[editovat | editovat zdroj]

Tompecinova utkvělá představa[editovat | editovat zdroj]

1) Tompencina edituje s utkvělou představou o správcích a některých dalších členech komunity české Wikipedie, u nichž předpokládá zlou vůli a další negativní vlastnosti, které prezentuje jako fakt. I konstruktivně započaté diskuse se snaží převést na toto téma.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Tompecinova nezdvořilost a osobní útoky[editovat | editovat zdroj]

2) Tompecina soustavně napadal uživatele nebo skupiny uživatelů, což v některých případech přecházelo až v osobní útoky.

Schváleno (3 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Zablokování Tompeciny[editovat | editovat zdroj]

4b) Vrba zablokoval Tompecinu s odvoláním na WP:IAR, bez ohledu na pravidlo Wikipedie:Blokování. Učinil tak však poté, co se v jím založené Žádosti o komentář ukázal konsenzus, že Tompecina narušuje Wikipedii tzv. trollováním.

Schváleno (3 pro, 1 proti, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Kverulování[editovat | editovat zdroj]

5) Tompecina se současným vystupováním na Wikipedii projevuje jako kverulant.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))

Opatření[editovat | editovat zdroj]

Prostor pro Tompecinovu kritiku[editovat | editovat zdroj]

5) Arbitrážní výbor doporučuje Tompecinovi zřídit si ve svém uživatelském prostoru stránky pro připomínky a komentáře (například Wikipedista:Tompecina/Názory, eventuálně Wikipedista:Tompecina/Správci či pro jiná specifická témata dle vlastního uvážení), a své komentáře a kritiku umisťovat na tyto stránky.

Pokud libovolný wikipedista s více než 250 příspěvky v hlavním jmenném prostoru za poslední tři měsíce posoudí některý diskusní příspěvek Tompeciny nebo jeho část jako irelevantní k probíranému tématu, může jej přenést na adekvátní stránku v Tompecinově uživatelském prostoru. Revertovat tyto přesuny mohou jen wikipedisté s právem je vykonávat. Tompecina zmíněné přesuny nemůže revertovat vůbec.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen; 03:23, 26. 6. 2007 (UTC))