Wikipedie:Žádost o komentář

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ŽOK
  WP:RFC

Žádost o komentář (slangově též ŽOK, ŽoK, RfC z anglického Request for comment) je typ diskusní stránky, který slouží jako místo, kde mají wikipedisté možnost explicitně požádat komunitu Wikipedie o vyjádření k existujícímu sporu o článek nebo skupinu článků, sporu probíhajícího na diskusních stránkách článků nebo obecně k chování konkrétního uživatele (uživatelů) Wikipedie.

Žádost o komentář je také součástí procesu řešení sporů ve Wikipedii, přičemž se zpravidla předpokládá, že před založením žádosti byly vyčerpány ostatní metody (například Třetí názor). Otevření nové žádosti o komentář se současně považuje za vhodné jenom v případě, že alespoň dva wikipedisté se prokazatelně pokusili řešit stejnou záležitost na diskusních stránkách článků nebo domluvou na diskusní stránce potenciálně problémového uživatele. Pokus o domluvu se musí týkat způsobu jednání, který má být následně řešen žádostí o komentář.

Uzavřené žádosti jsou uloženy v archivu.

Typy žádostí o komentář[editovat | editovat zdroj]

Obsah článků[editovat | editovat zdroj]

Každý může navštívit uvedené články a snažit se pomoci dosáhnout shody, pomoci s formulováním nezaujatého vyjádření nebo přispět nezaujatým pohledem a podobně.

Správa Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Žádost o komentář je možné založit i v případě, je-li potřeba vyřešit podstatnou otázku správy Wikipedie – obzvláště v případě, když je potřebný jednoznačný výsledek, kterým se může stát právě závazný závěr žádosti o komentář.

Chování wikipedistů[editovat | editovat zdroj]

Žádost o komentář může sloužit k diskusi o chování uživatelů, u nichž existuje podezření, že porušují pravidla Wikipedie. Širší komunita wikipedistů tak má prostor, aby se vyjádřila ke konkrétnímu způsobu chování, případně navrhla, jakým způsobem toto chování upravit. Předpokládá se, že uživatel nebude opakovat chování, o němž se komunita zřetelně vyjádří, že je nepřijatelné.

Založení a struktura žádosti[editovat | editovat zdroj]

Návod na založení[editovat | editovat zdroj]

Před založením žádosti je vhodné přesvědčit se, zda stejná otázka nebyla v minulosti řešena v některé již uzavřené žádosti. Chcete-li skutečně založit novou žádost, přečtěte si, prosím, postup, přesvědčte se, že splňuje veškeré formální náležitosti (v opačném případě bude některým ze správců automaticky vymazána a na její obsah nebude brán žádný zřetel) a postupujte následovně:

 1. Na tuto stránku, na konec příslušné části sekce Aktuálně řešené žádosti vložte [[/Problém který chcete řešit/]] a uložte stránku. V seznamu žádostí ještě žádné argumenty neuvádějte a přidané položky nepodepisujte.
 2. Po uložení se zde objeví červený odkaz Problém který chcete řešit, klikněte na něj.
 3. Teprve zde napište zdůvodnění (užijte strukturu na příkladu /Wikipedista:Zlobivý) a výsledek uložte.
 4. Odkaz vložte i na Portál Wikipedie. Do šablony {{OznámeníRC}} jej nevkládejte, bude vložen roboticky.

Struktura žádosti[editovat | editovat zdroj]

Žádost o komentář musí respektovat tuto strukturu:

 • sekce Popis problému – stručný a neutrální popis problému (resp. rozporovaného chování wikipedisty), pokud možno včetně konkrétních příkladů (typicky formou linků na rozdíly verzí, odkazů na diskusní stránky a pod.). Pokud to povaha problému umožňuje, může následovat návrh řešení.
 • sekce Související stránky – odkazy na související diskusní nebo projektové stránky, v případě řešení sporů včetně odkazů na pokus o domluvu.
 • sekce Vyjádření uživatele – zařazuje se v případě žádostí založených k účelu řešení sporů a poskytuje prostor pro vyjádření řešeného uživatele.
 • sekce Komentáře – základní sekce, jež slouží k vyjádření názorů wikipedistů prostřednictvím vlastních komentářů. Každý zúčastněný wikipedista si založí vlastní podsekci (pokud nereaguje na komentář jiného uživatele v jeho vlastní sekci).

Ukázkový příklad:

Vyhodnocení žádosti[editovat | editovat zdroj]

Pro dosažení nezávislosti vyhodnocení obvykle žádost uzavírá správce, případně byrokrat, kterého se žádost netýká a nezúčastnil se jí.

Uzavřené žádosti[editovat | editovat zdroj]

Uzavřené žádosti se nacházejí v archivu žádostí o komentář.

V žádostech lze plnotextově vyhledávat:

Aktuálně řešené žádosti[editovat | editovat zdroj]

Obsah článků
Správa Wikipedie
Chování wikipedistů