Wikipedie:Archiv žádostí o komentář

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Zde se archivují uzavřené žádosti o komentář.

Při archivaci podstránek jednotlivých žádostí se na jejich začátek a konec přidají texty šablon

{{subst:rfc-archiv-start|vysledek=stručný popis výsledku}}--~~~~
{{subst:rfc-archiv-konec}}

Položku do archivu zde vložíte pomocí

{{subst:rfc-archiv-položka|Jméno stránky}} – stručný popis výsledku ~~~~

2017[editovat | editovat zdroj]

Leden[editovat | editovat zdroj]

 • Čárky za synonymy a subspeciemi – dotaz se týkal psaní interpunkce ve výčtech v podobě odrážkových seznamů. Výsledek: Pokud jde o seznamy/výčty obecně, k jednotlivým seznamům/výčtům je nutno přistupovat individuálně. Návodným dokumentem je především stanovisko Ústavu pro jazyk český, ze kterého vychází naše stránka Wikipedie:Typografické rady#Seznamy. V případě jednoduchého odrážkového seznamu, jakým je prostý výčet poddruhů, umožnuje Internetová jazyková příručka jak psaní bez interpunkce (bod c) příslušné stránky v IJP), tak psaní s interpunkcí (bod a) příslušné stránky v IJP). Pokud by byly jednotlivé body výčtu tvořeny celými větami, rozsáhlejšími větnými konstrukcemi či dokonce odstavci, je ovšem použití (respektive dodržení) odpovídající interpunkce nezbytné. Odpověď na otázku nadnesenou zakladatelem ŽoKu tedy zní: v případě prostého výčtu poddruhů v podobě odrážkového seznamu je možný jak zápis s interpunkcí, tak zápis bez interpunkce. Záleží pouze na autorovi článku, který způsob zvolí. --Vachovec1 (diskuse) 15. 1. 2017, 01:23 (CET)
 • Citace cizojazyčných textů v článcích – ŽoK se zabýval otázkou, jak přistupovat k cizojazyčným citátům v článcích: Závěr: Komunita se shodla, že cizojazyčné citace v originálním znění jsou v článcích nežádoucí. Výjimkou jsou případy, kdy citace má jednoznačný ilustrativní význam z lingvistického hlediska (ukázka cizího jazyka, ukázka spisovatelova stylu). Překlad cizojazyčného citátu umístěný do textu by měl splňovat následující kritéria: 1) Jde o věrohodný překlad, tj. buď přebraný z důvěryhodného zdroje, nebo provedený osobou ovládající příslušný cizí jazyk na pokročilé úrovni; 2) Je uveden odkaz na zdroj, ve kterém je dostupný text citátu v originálním znění. V některých případech může být lepší citát v článku raději neuvádět, než použít nekvalitní překlad (například výstup Google Translatoru). Jako vzorový příklad použití cizojazyčných citací může sloužit článek Chana Senešová. V sekci Literární odkaz jsou použity jako ukázka básnického stylu dva krátké cizojazyčné texty a jejich český překlad. Všechny ostatní citáty v článku jsou řádně přeloženy a nechybí u nich odkaz na zdroj s originálem citátu. --Vachovec1 (diskuse) 15. 1. 2017, 01:23 (CET)

Duben[editovat | editovat zdroj]

 • Zvýrazňování písní – žádost se týkala způsobu zvýrazňování názvů alb a písní. Závěr: 1) Názvy alb se zvýrazňují kurzívou; 2) Nazvy písní v běžném textu se zvýrazňují uvozovkami; 3) Názvy písní v seznamu skladeb se nezvýrazňují. Podrobný komentář s odůvodněním uzavření viz ŽoK. --Vachovec1 (diskuse) 19. 4. 2017, 00:14 (CEST)
 • Nahrazení odkazů na silnice a cesty šablonami Silnice – bylo navrženo nahradit odkazy na silnice a cesty šablonami Silnice. Závěr: Komunita se jednoznačně shodla, že použití diskutovaných šablon v běžném textu je nežádoucí. Tolerovatelné je pouze použití ve schématech, tabulkách, seznamech či infoboxech. V diskusi zazněly závažné argumenty vůči použití takovéhoto prvku v rámci běžného textu. --Vachovec1 (diskuse) 19. 4. 2017, 00:41 (CEST)

Květen[editovat | editovat zdroj]

 • Interní odkazy v názvech knih v sekci Bibliografie – žádost se týkala používání interních odkazů (ve formě jednotlivých slov) v názvech knih v sekci Bibliografie. Závěr: Komunita se shodla, že takové používání interních odkazů v názvech knih není vhodné. Má se buď odkázat na celé dílo, nebo neodkazovat vůbec. --Jvs 25. 5. 2017, 10:58 (CEST)

Červenec[editovat | editovat zdroj]

Září[editovat | editovat zdroj]

 • Užití šablony Cizojazyčně – Většina přispěvovatelů v ŽOK souhlasila s názorem, že šablona {{Cizojazyčně}} slouží k označení cizojazyčného textu bez ohledu na jeho délku. Budou vždy existovat sporné či nejednoznačné případy (např. vlastní jména), u kterých je potřeba hledat individuální řešení a neprotlačovat jednu či druhou verzi silou. Konkrétně u článku Streetscooter, kvůli kterého ŽOK vznikl, se účastníci přiklonili spíše k verzi článku uživatele Palu. --Podzemnik (diskuse) 10. 9. 2017, 10:39 (CEST)
 • Osobní útok versus osobní pohled ve vší slušnosti – ŽOK se měl zabývat otázkou, zda výroky správce Horst na adresu uživatele Palu se dají považovat za osobní útoky či výroky porušující wikietiketu. Většina přispěvovatelů se nicméně shodla na tom, že i když mohl Horstův výrok být nešťastně formulován, žádost zbytečně celou záležitost rozmazává a ŽOK nepřinese komunitě přispěvovatelů žádné konstruktivní závěry. Proto uzavírám bez jednoznačného výsledku, což je podle všeho to nejkonstruktivnější možné řešení. --Podzemnik (diskuse) 10. 9. 2017, 11:29 (CEST)
 • Šablona překlad v subpahýlech – Zakladatel ŽOK Palu v průběhu diskuse přeformuloval popis toho, co se má v ŽOK řešit a podstata problému se tak řešila jen letmo. Pro další diskusi doporučuji založit buď nový ŽOK, nebo jednoduše diskutovat na {{Překlad}}. --Podzemnik (diskuse) 10. 9. 2017, 12:38 (CEST)
 • Formulace dotazů žádostí o komentář – Diskutující se shodli na tom, že při formulaci ŽOK není třeba zadávat žádné konkrétní kroky ke schválení komunitou. Konkrétní kroky by měly vyplynout z diskuse. --Podzemnik (diskuse) 10. 9. 2017, 13:04 (CEST)

Říjen[editovat | editovat zdroj]

 • Stupeň ohrožení podle IUCN - názvy článků – ŽOk se zabýval názvy článků, pojednávajích o stupních ohrožení dle klasifikace IUCN. Závěry: 1) diskutované články budou přesunuty na názvy obsahující slovo "taxon" (tj. například "vyhynulý taxon"), 2) u článku domestikace bylo doporučeno současný článek ponechat a vedle toho případně vytvořit článek další, pod názvem "domestikovaný taxon", který by se zabýval konkrétně stupněm klasifikace IUCN, 3) narovnání odkazů po přesunech je vhodné, je však třeba postupovat s opatrností. Pro bližší zdůvodnění vizte komentář uzavíratele v Žádosti. --Vachovec1 (diskuse) 12. 10. 2017, 20:27 (CEST)

Listopad[editovat | editovat zdroj]

 • Eliminátoři – Návrh na vznik nové uživatelské skupiny „eliminátorů“ nezískal dostatečnou podporu mezi uživateli, a tak skupina nebude založena. Mezi nejčastější názory proti patřila nemožnost technicky omezit funkci blokování pouze na dané účely a zvýšené nároky na kontrolu takových eliminátorů. Uživatelé podporující návrh si naopak od nové skupiny slibovali vyšší zájem podílet se na efektivněji patrole. --Mates (diskuse) 21. 11. 2017, 00:27 (CET)

Související články[editovat | editovat zdroj]