Wikipedie:Český rozměr české Wikipedie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Wiki rules.svg
Úvahy, názory a podněty k zamyšlení

Text této stránky není pravidlem ani doporučením a v tomto smyslu tudíž není závazný. Je to ale názor, který na určité aspekty fungování Wikipedie zastává jeden či více wikipedistů a předkládá ho ostatním jako podnět k zamyšlení.

  • Jste-li zastáncem tohoto názoru: Pokud budete někde diskutovat, neargumentujte touto stránkou, jako by šlo o pravidlo, ale užijte odkaz na ni k vysvětlení svých pohnutek. Nebojte se k názoru přihlásit na příslušném místě diskuse nebo na vlastní uživatelské stránce.
  • Jste-li oponentem tohoto názoru: Nevkládejte do této stránky své názory. Diskutovat můžete v diskusi, můžete založit názorovou stránku s konkurenčním podnětem k zamyšlení.

Respektujte, že jiný wikipedista může mít jiný názor než vy.Český rozměr je vlastnost takových článků na české Wikipedii, které se v rozšířené míře věnují českému tématu nebo vztahu obecného tématu k českému prostředí. Českým rozměrem se česká Wikipedie odlišuje od ostatních Wikipedií. Český rozměr článku není totéž co wikipedický čechocentrismus.

Význam českého rozměru v článcích[editovat | editovat zdroj]

Česká Wikipedie slouží především českým čtenářům, ale také čtenářům z jiných zemí se zájmem o české prostředí. Je pravděpodobné, že obě skupiny budou právě v české Wikipedii hledat informace o českých reáliích.

Podobně se věnují českým tématům nebo českému rozměru cizích témat také oficiální české tištěné slovníky a encyklopedie, které můžeme z tohoto pohledu srovnávat.

Česká Wikipedie má být k anglické Wikipedii jako nový Ottův slovník naučný k encyklopedii Britannica.

Český rozměr a čechocentrismus[editovat | editovat zdroj]

Některé články zdůrazňují českost nevhodným způsobem, projevuje se u nich tzv. čechocentrismus. Jde však o jev, který se projevuje hlavně formálně. I při psaní článků tak, aby zahrnovaly český rozměr, je možné a záhodné vyhýbat se čechocentristickému pohledu. Zejména je třeba nezapomenout na to, že význam a souvislosti pojmů v českém prostředí, v českém právním systému a podobně nemusí být shodné s jejich významem a souvislostmi v jiných zemích nebo kontextech. Popis platný pro české prostředí by neměl být vydáván za obecný popis.

Někteří odpůrci čechocentrismu se domnívají, že příznakem této vady může být i u globálních témat popisovat přespříliš témata související s Českem. V tomto směru se jedná o otázku míry.

Čechocentrismus tedy s českým rozměrem jednoznačně nesouvisí. Může se objevit i v článcích, které se českému rozměru věnují zcela nedostatečně.

Základním mottem pro odlišení správného a nesprávného přístupu k tomuto problému je:

Český rozměr tématu, nikoli český pohled na téma!

Příklady správného zahrnutí českého rozměru[editovat | editovat zdroj]

Za správné zahrnutí českého rozměru můžeme chápat hlavně psaní článků o českých místech, osobnostech a obchodních i občanských společnostech. Je špatným znamením pro českou Wikipedii, pokud má lépe psané články o nečeských osobnostech než o stejně významných českých, jak to vidíme u mnoha vědců, spisovatelů, herců, zpěváků i politiků.

U globálních témat je správné upozornit, jak se konkrétně projevují v Česku. Je správné vysvětlit, jak se příslušný jev rozšířil do Česka, co jeho rozšíření bránilo a co jej naopak podporovalo. Je správné připomenout událost z Česka, která spadá pod téma článku, i když třeba není největší anebo nejtypičtější na světě. Je správné uvést vedle světových osobností, které v určitém oboru vynikly, i ty české. Zabývejte se také uvedeními cizích divadelních či hudebních her na českých jevištích, cizích televizních formátů v českých televizích, překlady cizích literárních děl do češtiny atd.

Oddíly „jev v Česku“ by pokud možno měly být všude tam, kde je možné o českém rozměru tématu něco důležitého napsat; není nevhodné zpracovat dokonce celý samostatný článek, pokud je k němu dostatek materiálu. Výhodou oddělení „národního rozměru“ do samostatného článku je, že umožní zařazení článku do příslušné podkategorie určené pro „česká“ témata a reálie.

Ve většině případů je vhodné oddělit zvláštní oddíl, který popisuje český rozměr, ale není to podmínkou.

Některé články se zvýrazněním českého rozměru[editovat | editovat zdroj]

Toto je zcela náhodný výběr článků, které zvlášť upozorňují na český rozměr tématu:

a mnohé další.

Propagace českého rozměru české Wikipedie[editovat | editovat zdroj]

Krajním a sporným názorem je, že český rozměr by měl být podporován i dalšími prostředky. Obec české Wikipedie by tak měla

  • pravidelně prezentovat články o českých reáliích na svých portálech (např. na hlavní straně);
  • dbát na jejich zastoupení mezi nejlepšími a dobrými články;
  • dbát na to, aby o významných českých jevech, událostech a osobnostech byly kvalitní články.

Související články[editovat | editovat zdroj]