Wikipedie:Nominace nejlepších článků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zkratka:
 • WP:NNČ
  WP:FAC
Gold piece.png

Tato stránka je určena k posuzování článků, které kandidují na zařazení mezi Nejlepší články, ukázky nejkvalitnější práce na české Wikipedii.

Skončené diskuse se přesouvají do archivu, úspěšné články řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články. Stažené nominace se archivují a řadí do Kategorie:Wikipedie:Nejlepší články/Archiv stažených nominací.

Nominace[editovat | editovat zdroj]

„Nejlepšími články“ se stávají články či seznamy (dále jen články) prostřednictvím diskuse wikipedistů na této stránce. Diskuse se může účastnit a články smí navrhovat každý wikipedista včetně neregistrovaných (vystupujících pod IP adresou). Při vyhodnocování hlasování se však v případě pochybností přihlíží především ke kvalitě přednesených argumentů.

Proces nominací koordinují, případné nejasnosti rozhodují a sporná hlasování vyhodnocují pověření wikipedisté z následujícího seznamu (dále pověřenci). Ti také mohou na základě své dohody k seznamu přidávat jména dalších wikipedistů, kteří budou ochotni tuto funkci přijmout.

Seznam pověřenců (chronologicky):

Podněty a dotazy pro pověřence pište na jejich nástěnku.

Požadavky na navrhovatele[editovat | editovat zdroj]

Navrhnout článek může každý wikipedista, měl by ovšem předem zajistit splnění následujících podmínek:

 • Článek skutečně musí být na vysoké úrovni kvality a plnit veškerá relevantní pravidla a doporučení týkající se obsahu. Nejdůležitější jsou shrnuta na této stránce a doporučuje se je před nominací projít a ověřit. Je také vhodné napřed využít recenzní řízení a nominovat článek až když budou připomínky recenzentů vyřešeny. Dále se doporučuje článek před nominací na nějakou dobu zařadit mezi Dobré články, aby se ověřilo, že proti jeho kvalitě nejsou zásadní námitky.
 • Nominující wikipedista musí být připraven a schopen operativně reagovat na námitky diskutujících a průběžně vylepšovat navržený článek podle jejich námětů.

Ukáže-li se, že navrhovatel uvedené požadavky zásadním způsobem neplní, může pověřenec navržený článek vyřadit z diskuse.

O záměru nominovat článek je vhodné informovat jeho nejdůležitější autory, pokud jsou nadále v projektu aktivní. Autory lze zjistit z historie článku nebo pomocí nástrojů jako je tento nebo tento.

Průběh nominace[editovat | editovat zdroj]

Wikipedista navrhující článek založí diskusní stránku (podrobný návod je uveden níže) a stručně zdůvodní nominaci. Pokud článek prošel nominací již dříve, uvede odkazy na příslušný archiv. Je vhodné také zmínit hlavní autory, upozornit na případné recenze a přiblížit téma článku, pokud není úplně jasné z jeho nadpisu.

Po založení nominace se zahajuje diskuse bez hlasování. Ta trvá obvykle aspoň 14 dní, pokud však článek již prošel recenzí nebo byl před nominací alespoň půl roku nepřetržitě zařazen mezi Dobrými články, smí být ukončena již po týdnu. V každém případě se však hlasování smí zahájit až ve chvíli, kdy všechny zásadní a nesporné připomínky z diskuse jsou vyřešeny a text článku je stabilizován. Zahájit hlasování by měl ten, kdo článek navrhl, ale v odůvodněném případě to smí udělat i jiný wikipedista, jsou-li pro hlasování splněny podmínky.

Hlasování doprovázené diskusí trvá obvykle 14 dní, může však být prodlouženo nebo výjimečně i zkráceno. Anonymní IP adresy nesmějí hlasovat, aby se vyloučila manipulace hlasování, avšak mohou se účastnit diskuse. Wikipedista uzavírající diskusi rovněž může odůvodněně vyloučit hlasy těch, kteří buď nesplňují podmínky obvyklých hlasování na Wikipedii (účet založen před počátkem hlasování a alespoň 25 editací v článcích) nebo nepřinášejí žádné či jen zjevně nerelevantní argumenty. Za úspěšnou se obvykle považuje ta nominace, která získá 3/4 hlasů. Při vyhodnocení se významně přihlíží k váze argumentů v diskusi a k tomu, zda byly námitky diskutujících uspokojivě vyřešeny. Zejména v případě, že byla závažně a oprávněně zpochybněna věcná správnost či nestrannost článku, může být hlasování prohlášeno za neúspěšné i v případě, že článek získal dostatek hlasů. V případě neúspěšné nominace se nedoporučuje článek znovu nominovat do doby, než budou vyřešeny jeho zásadní nedostatky, kvůli kterým byla jeho předchozí nominace neúspěšná.

Vyhodnocení diskuse a hlasování by měl provádět wikipedista, který má zkušenost s tvorbou kvalitních článků a procesem nominace. Sporné případy nesmí vyhodnocovat sám autor ani navrhovatel článku, vhodné je naopak o to požádat někoho z pověřenců. Ten, kdo článek vyhodnotí, by měl zajistit archivaci diskuse a další formality.

Doporučení k hlasování[editovat | editovat zdroj]

 • při hlasování proti se vždy doporučuje uvádět konkrétní důvody, při hlasování pro v případě existence důležitých námitek rovněž; argumenty budou brány v úvahu při vyhodnocení
 • drobné připomínky týkající se např. jedné nebo několika málo pravopisných chyb je lépe řešit vlastní opravou
 • je možno i při hlasování dále diskutovat
 • lidé, kteří hlasovali proti, by měli změnit hlas, pokud již byly opraveny nedostatky, kvůli kterým hlasovali proti (navrhovateli se doporučuje upozornit je na to, pokud se domnívá, že tak učinil)
 • vyřešené připomínky se z diskuse mohou škrtat, nebo lépe odškrtnout (např. s použitím šablon {{Vyřešeno}} nebo {{Ano}}), aby byl přehled, co ještě zbývá k dopracování

Jak navrhnout článek na nejlepší[editovat | editovat zdroj]

Toto je vzor pro fiktivní článek, který by se jmenoval Velký modrák. Je samozřejmě nutno použít skutečné jméno článku, který navrhujete...

Stručný návod[editovat | editovat zdroj]

 1. Do sekce #Diskuse před hlasováním vložte {{/Velký modrák}} a uložte ji
 2. Po uložení se objeví červený odkaz Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák, klikněte na něj
 3. Napište === [[Velký modrák]] ===, zdůvodnění, vložte podnadpis ==== Diskuse ==== a uložte to.
 4. Na začátek diskusní stránky článku (Diskuse:Velký modrák) vložte šablonu {{nnc}}.

Podrobnější vysvětlení[editovat | editovat zdroj]

Přidejte do seznamu níže takovýto kód pro vložení obsahu budoucí podstránky „Wikipedie:Nominace nejlepších článků/Velký modrák“:

{{/Velký modrák}}

Ten zajistí, že obsah podstránky, jakmile ji založíte, bude vkládán do hlavní stránky nominací. Zatím se kód po uložení (nebo v náhledu) projeví pouze jako červený odkaz. Po kliknutí na něj vytvoříte podstránku pro nominační diskusi vložením textu. Například:

=== [[Velký modrák]] ===
Božský článek, který má vše, co mít má... [[Wikipedista:Viktor Nominátor|Viktor Nominátor]] 10:01, 2. 9. 2008 (UTC)

==== Hlasování ====
===== Pro zařazení =====

===== Proti zařazení =====

===== Diskuse během hlasování =====

==== Diskuse ====
 • Část hlasování se přidá až při jeho zahájení, aby nemátla diskutující.

Na začátek diskusní stránky nominovaného článku vložte šablonu {{nnc}}

 • Hlasování trvá běžně 14 dní, při jeho prodloužení, kromě ohlášení prodloužení, také bezprostředně pod nadpis Hlasování vložte zakomentované nové datum konce hlasování, takto: <!-- 27. března --> (je to pro robota aktualizujícího stránky Wikipedie:Portál Wikipedie/Co se děje/Nominace nejlepších článků a oznámení nad Posledními změnami)

Potvrzení[editovat | editovat zdroj]

Neodpovídá-li článek úrovni vyžadované u nejlepších článků a pokusy o nápravu nebyly úspěšné – je vhodné upozornit na vady na diskusní stránce článku, případně kontaktovat jeho hlavní autory, je možné článek navrhnout k potvrzení jeho statusu nejlepšího. Proces potvrzování probíhá stejně jako u nominace, s tím, že založená diskuzní stránka má název {{/Jméno článku (potvrzení)}}, místo šablony {{nnc}} se na diskusní stránku článku vkládá {{nnc - potvrzení|Jméno článku (potvrzení)}} a hlasuje se o „pro potvrzení“ a „proti potvrzení“.

Vyprázdnit paměť serveru
(použijte v případě, že se vám tu ukazují zastaralé verze podstránek)

Hlasuje se[editovat | editovat zdroj]

O těchto článcích se právě hlasuje:

Diskuse před hlasováním[editovat | editovat zdroj]

Diskuse o nominovaných článcích. Před postupem do hlasování musí být vyřešeny všechny zásadní námitky.

Carmen[editovat | editovat zdroj]

Překladový článek z anglické Wiki jedné z nejuváděnějších oper. Prošel doplněním, korekturami @Zbrnajsem, RomanM82: a recenzním řízením. Přidán i "český" kontext. Je už delší dobu celkem stabilní. --Pavouk (diskuse) 27. 1. 2019, 23:38 (CET)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Chce to předvším českou recepci dovést dále než do roku 1884. Také je potřeba vylepšit překlad - například česky není Micaëla, ale Micaela.--Ioannes Pragensis (diskuse) 9. 2. 2019, 23:01 (CET)

KomentářKomentář Micaëla kolísá, třeba v Brně je v poslední inscenaci Carmen psána s přehláskou [1] (ale klidně lze změnit, či uvést, že se používají obě podoby jména). Recepce v českých zemích: máte na mysli nějaké konkrétní inscenace, které by se ve článku měli zmínit? Jež by byly pro článek tak encyklopedicky významné a jde tedy říci, že v textu chybí? --Pavouk (diskuse) 11. 2. 2019, 13:59 (CET)
Micaelu jsem přidal do poznámky pod čarou. --Pavouk (diskuse) 11. 2. 2019, 14:09 (CET)
V Brně pochopitelně píší Micaelu s přehláskou, protože operu nastudovali francouzsky, a tak používají i francouzský pravopis. Recepcí myslím inscenace aspoň na hlavních českých scénách (kdo nastudoval, kdy a kde, s jakým orchestrem a zpěváky, odkdy dokdy se to uvádělo, kolik bylo celkem repríz), dále nahrávky, důležité kritické ohlasy, knihy o opeře a jejím autorovi, překlady libreta do češtiny a zkrátka vůbec vše podstatné o této opeře na našem území. Hezký večer,--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 2. 2019, 21:01 (CET)
No, pražské Národní divadlo nastudovalo operu taky francouzsky, vizte [2], a Micaelu mají bez dvojtečky. V Ostravě (taky ve francouzštině) mají, stejně jako v Brně, Micaëlu. Jazykem nastudování to tedy není. --Pavouk (diskuse) 28. 2. 2019, 01:36 (CET)
@Pavouk: To, že v Praze neumějí psát správně francouzsky, není důkazem toho, co tvrdíte, tedy že v češtině tam patří ta dvojtečka. K tomu byste musel najít nějaký český překlad Carmen, který se uvádí nebo uváděl na profesionálním jevišti a dierezi obsahuje.--Ioannes Pragensis (diskuse) 28. 2. 2019, 20:14 (CET)
Carmen v Českých zemích od roku 1884 - něco jsem rozepsal, kouknete se, prosím na to? --Pavouk (diskuse) 28. 2. 2019, 01:36 (CET)
Podle mě je to dobře, teď ještě zbývá najít ty překlady libreta do češtiny, pokud opravdu chcete dokázat, že se česky opera někdy uvádí pod francouzskými jmény jednajících osob.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 3. 2019, 20:20 (CET)
Beru to jako je očekávaný název, tak i jsou i očekávané názvy postav. V posledních letech se u nás opera uvádí ve francouzštině a názvy postav, jak je vidět dle našich třech národních scén, kolísají. V textu se , myslím, nikde nepíše, že jde o překlad těch postav do češtiny a že se pod těmito jmény uváděla v českém nastudování. Takže asi není důležité, jak se postavu přeložila E. Krásnohorská (1921, M. Urbánek: Micaela), či ten druhý překladatel. Beru, že takto je to pro čtenáře srozumitelné, jelikož ty názvy postav jsou takové, jako najde v divadelním programu nebo v recenzi. Klidně to předělejte na Micaelu, podobně Mercédès na Mercedes (dle Krásnohorské [3]). Tady [4] vydal Radioservis (ČRO) nahrávku Carmen z roku 1946 v češtině (E. Krásnohorská) a popisy postav jsou "francouzské" (i na přepisu pod obalem i na tom barevném obalu). --Pavouk (diskuse) 1. 3. 2019, 21:02 (CET)
Nahrávku prý vydala jakási "Spol. Beno Blachuta", tj. jde nejspíš o produkt nějakého spolku a ne žádného profesionálního vydavatelství. A pokud píšete o Carmen česky, tak musíte používat české názvy jednajících postav. Dnes se opery většinou uvádějí v původních jazycích, takže v libretu Carmen nebo na webu divadla pochopitelně najdete originální francouzská jména. Ale my tady na Wikipedii operu neuvádíme, jenom popisujeme. Takže z faktu jejího běžného francouzského uvádění pro nás sice plyne, že bychom měli originální jména také uvádět, ale když o ní píšeme, tak musíme použít zavedený překlad, existuje-li, včetně toho, jak se ta jména uvádějí tam.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 3. 2019, 21:35 (CET)
Ověřoval jsem si to ve svém vydání Opery Anny Hostomské, což je základní české populárně naučné dílo o operách. A samozřejmě se tam píše vše po česku, tedy Micaela atd. Můžete se podívat do posledního vydání, které vyšlo loni a já ho nemám, zda to nezměnili, ale myslím si, že stěží. Žádná specializovaná kniha o Bizetovi zřejmě v poslední době nevyšla, takže bych doporučoval se držet úzu Hostomské.--Ioannes Pragensis (diskuse) 1. 3. 2019, 22:38 (CET)

Budyšín[editovat | editovat zdroj]

Článek prošel recenzním řízením, 8. 11. 2018 byl označen jako „dobrý“. Základem je překlad DČ na dewiki (79 179 bajtů), poté byl podstatně rozšířen a přepracován (170 322 bajtů).--Eleiodromos (diskuse) 10. 4. 2019, 16:19 (CEST)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jen malinko připomínek: Projeďte si ten článek, někde vám chybí alty (např. v infoboxu). --Serious Jano (diskuse) 22. 4. 2019, 10:12 (CEST)

Lorenzo I. Medicejský[editovat | editovat zdroj]

Překlad z italské Wikipedie, kde má originál status odpovídající naším NČ. Místy rozšířen a předělán, pomohl mi v tom Jann a další kolegové. Článek jsem nabídl na Hlavní stranu u příležitosti prosincového 550. výročí začátku Lorenzovy vlády. Bohužel jsem ani za celý měsíc nezískal žádnou zpětnou vazbu v rámci recenzního řízení, tak Lorenza dávám sem v naději, že si ho někdo všimne a do prosince pomůže "odladit". Děkuji předem za konstruktivní reakce.--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 4. 2019, 18:52 (CEST)

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Ale všimnul.. Kdybych tomu tématu rozuměl tak něco napíšu, ale když nevím tak nevím a nechci se do toho motat. --Serious Jano (diskuse) 11. 4. 2019, 18:57 (CEST)

Jasně, to prosím neberte jako výtku. Chápu, že to někoho nezajímá nebo nemá čas. Je to spíš narážka na to, že mi tu před časem lidé vytýkali, že nedávám své články do recenzí, tak jsem tedy zkusil dát do recenzí - a nic.Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 4. 2019, 19:00 (CEST)
Tak to prostě funguje ;) --Serious Jano (diskuse) 11. 4. 2019, 19:48 (CEST)
Já vím. Proto se také divím lidem, kteří chtějí do recenzí dávat ještě víc článků než teď, když se zjevně nedaří ani pokrýt stávající potřeby.--Ioannes Pragensis (diskuse) 11. 4. 2019, 20:03 (CEST)
No právě. Je stejně recenzentů a více "chtěčů" recenze. To je ale na někam jinam na diskusi, či? Serious Jano (diskuse) 12. 4. 2019, 14:59 (CEST)

Hodně pěkné, jen menší drobnosti k úvaze:

 • V dětství Lorenza vychovával a učil Gentile da Urbino - lidi by se měli nějak uvést/charakterizovat, zvlášť když jsou červení (na enwiki je jako "diplomat a biskup"); později např. Filippo de' Medici
VyřešenoVyřešeno Prošel jsem červenáčky a pokud nebylo jasné, co dělali, tak jsem to doplnil.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 16:23 (CEST)
 • trochu mi neladí kolísání při počešťování jmen osob, jako Gentile da Urbino, ale Borso Estenský (Estenský mě osobně dráždí protože František Ferdinand d’Este)
O tomhle jsem také dost přemýšlel. Došel jsem k závěru, že česká praxe v počešťování středověkých a raně novověkých Italů je sama hodně rozkolísaná: někdy výrazně převažují tvary počeštěné (Karel Boromejský), někdy originální (Francesco Petrarca), někdy hybridní italsko-české (Lorenzo I. Medicejský), někdy se běžně vídá více podob jména jednoho člověka (Herkules Estenský / Ercole d'Este). Snažil jsem se to tady řešit tím, že jsem přebíral tvar jména, pod nímž je osoba vedená zde na Wikipedii (proto Borso Estenský), u ostatních jsem se řídil citem a analogií. Asi by to chtělo probírat jednu osobu po druhé, jestli je uvedena správně. Rozdíl Estenský/d'Este vnímám také jako rozdíl středověku (Borso) a relativně nedávné minulosti (Franz Ferdinand) - u středověkých panovníků se obvykle počešťuje víc než u těch nedávných.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 16:01 (CEST)
 • 1467 až 1968 ... nakonec nerozhodnou válku - jestliže cílem benátsko-ferrarské koalice bylo ukončení medicejské nadvlády a cíle nedosáhli, tak byli poraženi a Medicejové uspěli, ne?
VyřešenoVyřešeno Přeformulováno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 20:03 (CEST)
 • přijmout kosmopolitní charakter - no nevím, kdž už tak spíš "získat kosmopolitní charakter". Ale opravdu to zdroj říká? Orsiniové mi přijdou dost lokálně-italští, vyloženě nekosmopolitní... a pokud rozumím zdroji tak zdůrazňuje vojenské výhody takto vzniklého spojenectví s Orsinii + výhody spojenectví s papežstvím.
VyřešenoVyřešeno Přeformulováno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 19:54 (CEST)
 • Papež a Serenissima - mě je to jasné, ale čtenář možná bude znejistěn termínem Serenissima použitým bez vysvětlení (podobně quattrocento)
VyřešenoVyřešeno Přeformulováno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 19:25 (CEST)
 • chtěl jako politik použít umění k politickým účelům - z dalšího plyne, že nešlo jen o chtění, ale o skutky
VyřešenoVyřešeno Přeformulováno.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 19:15 (CEST)
 • nenadchlo mě uspořádání referencí a literatury: soudím, že nějaká forma rozdělení na "použité zdroje" a "literaturu k doplňující četbě" je lepší než mít na jedné hromadě jak literaturu pojednávající o předmětu článku, tak díla, kde jsou k článku jen malé zmínky.
VyřešenoVyřešeno Přidal jsem tam sekci doplňující literatury - sebrané spisy, aktuální populárně naučné životopisy a českou literaturu.--Ioannes Pragensis (diskuse) 13. 4. 2019, 19:13 (CEST)

--Jann (diskuse) 12. 4. 2019, 22:10 (CEST)

Fajn. Ještě k dal jsem do recenzí.. a nic - to se dalo čekat, ono když zrovna nejde o muziku nebo zviřátka tak, tak je reakce do měsíce spíš náhoda a milé překvapení.. proto říkám už dávno, že pokud jsou k dispozici kvalitní zdroje, tak je NNČ rychlejší a průchodnější než recenzní řízení.) --Jann (diskuse) 13. 4. 2019, 22:04 (CEST)
ad po měsíci bez recenzí: Začal jsem si před pár týdny psát nějaké poznámky k článku, ale když se měnil několikrát skoro každý den, tak už ony sekce byly mezitím dvakrát překopány. Šel jsem tak recenzovat radši něco jiného… --14. 4. 2019, 21:31 (CEST), Utar (diskuse)
I tak děkuji za snahu. Samozřejmě se snažím článek průběžně vylepšovat a když přijdu na něco, co by se dalo zlepšit, nebo mi to někdo poradí, tak to hned zanesu. Klidně můžete poznámky uveřejnit s tím, že jsou ke starší verzi, a pokud už nebudou relevantní, tak prostě danou věc přeskočíme.--Ioannes Pragensis (diskuse) 14. 4. 2019, 22:01 (CEST)