Šablona:Souřadnice

Tato stránka je zamčena
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Šablona slouží k zobrazování zeměpisných souřadnic objektů a odkazování na externí mapové zdroje.
Šablona vznikla v rámci WikiProjektu Geografické souřadnice

Použití
Šablona vyžaduje minimálně dva parametry šířka a délka
{{Souřadnice|48.95|14.5}}
lze vkládat pomocí substituční šablony {{subst:dms|12|34|56.78|W}}.
Použití více parametrů
{{souřadnice|48.926|14.495|typ=city(1000)|region=CZ|zobrazení=top}}
{{souřadnice|48.926|14.495|typ=city|region=CZ|měřítko=50000|zobrazení=top}}
Doporučuje se z nepovinných parametrů vyplnit alespoň typ, protože příslušná informace je pak dále používána v různých nástrojích.
Pokud vyplníte region, navazující nástroje lépe odhadnou, které mapy mají v nabídce odkazů preferovat.

Parametry

šířka
Udává zeměpisnou šířku objektu. Uvádí se ve tvaru ±0.0 (desetinné číslo), kde kladné číslo odpovídá severní zeměpisné šířce a záporné jižní zeměpisné šířce.
délka
Udává zeměpisnou délku objektu. Uvádí se ve tvaru ±0.0 (desetinné číslo), kde kladné číslo odpovídá východní zeměpisné délce a záporné západní zeměpisné délce.
typ
Udává typ objektu dle následující tabulky:
typ Odpovídající objekty Příslušné měřítko
satelite geostacionární satelit 1:10 000 000
country velké státy, části kontinentů 1:10 000 000
adm1st provincie, jednotlivé státy federací apod. 1:1 000 000
adm2nd kraje, hrabství apod. 1:300 000
adm3rd okresy apod. 1:100 000
city města, obce, městské části apod. bez specifikování počtu obyvatel 1:100 000
city(pop) města, obce, městské části apod. Údaj v závorce specifikuje počet obyvatel, na jehož základě se automaticky volí vhodné měřítko (číslo nesmí obsahovat mezery) 1:30 000
až 1:300 000
mountain hory, kopce, pohoří apod. 1:100 000
isle ostrovy, atoly apod. 1:100 000
waterbody jezera, rybníky, přehradní nádrže, laguny, vodopády, moře, zálivy, zátoky apod. 1:100 000
river řeky, vodní kanály, potoky apod. 1:100 000
forest lesy 1:50 000
glacier ledovce 1:50 000
event události (jednorázové i pravidelné), ke kterým došlo na určitém místě, například bitvy, zemětřesení, havárie, festivaly apod. 1:50 000
airport letiště, letecké základny 1:30 000
edu školy, univerzity 1:10 000
pass horské soutěsky 1:10 000
railwaystation stanice kolejové dopravy 1:10 000
landmark jednotlivé budovy vyjma výše uvedených (kostely, továrny, musea, divadla, elektrárny), jeskyně, hřbitovy, doly, turistické cíle, sochy atd. 1:10 000
camera v popisku obrázku v článku k označení místa, ze kterého byl vyfotografován daný obrázek. (V Commons na popisné stránce obrázku se obrázkům automaticky přiřazuje hodnota landmark.) 1:10 000
region
Udává region, ve kterém se objekt nachází. Zadává se jako ISO 3166-1 alpha-2 respektive ISO 3166-2 kód daného regionu.
měřítko
Udává konkrétní měřítko použité mapy, přepisuje měřítko nastavené pomocí parametru typ.
těleso
Udává vesmírné těleso, na kterém se daný bod nachází. Při nezadání parametru se předpokládá Země. Povolené hodnoty jsou: earth, mercury, venus, moon, mars, phobos, deimos, ganymede, callisto, io, europa, mimas, enceladus, tethys, dione, rhea, titan, hyperion, iapetus, phoebe, miranda, ariel, umbriel, titania, oberon, triton, pluto.
zobrazení
Specifikuje, jakým způsobem se šablona zobrazí:
  • top: Souřadnice se zobrazí na řádku s hlavním nadpisem stránky. S tímto parametrem může být šablona na stránce použita nejvýše jednou, nelze kombinovat s parametrem infobox.
  • infobox: Pro použití v infoboxech, šablona se zobrazí inline v infoboxu i na řádku s hlavním nadpisem stránky. S tímto parametrem může být šablona na stránce použita nejvýše jednou, nelze kombinovat s parametrem top.
  • Výchozí nastavení: Šablona se zobrazí na pozici, kde je vložena.
název
Název bodu při zobrazení v mapě. Vhodné použít, pokud je na stránce použita šablona {{souřadnice}} víckrát. Pomáhá pak určit jednotlivé body v WikiMiniAtlasu, nebo např. při použití šablony {{mapa souřadnic}}.

Validace

V případě nesprávně zadaných souřadnic se článek zařadí do kategorie:Údržba:Články s chybným vložením souřadnic.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Souřadnice

Šablona slouží ke vložení zeměpisných souřadnic.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku.

ParametrPopisTypStav
šířka1 šířka

Zeměpisná šířka, severní kladné, jižní záporné číslo s desetinnou tečkou.

Číslopovinný
délka2 délka

Zeměpisná délka, východní kladné, západní záporné číslo s desetinnou tečkou.

Číslopovinný
Způsob zobrazenízobrazení display

Hodnota top (nahoře), pokud se souřadnice týkají celého článku, bez udání se zobrazí v místě vložení.

Doporučené hodnoty
top infobox
Řetězecnepovinný
Vesmírné tělesotěleso

Jiné vesmírné těleso než Země. Povolené jsou vybrané anglické názvy.

Řetězecnepovinný
typ objektutyp

Kódové označení objektu dle tabulky na stránce šablony. Např. country (země), city (město), mountain (hory a pohoří), isle (ostrovy), waterbody (vodní plochy), river (řeky), event (události), landmark (budovy, objekty).

Doporučené hodnoty
country city mountain isle waterbody river event landmark
Výchozí hodnota
landmark
Řetězecdoporučený
regionregion

Kód regionu, ve kterém se objekt nachází. Zadává se jako ISO 3166-1 alpha-2 respektive ISO 3166-2.

Řetězecnepovinný
měřítkoměřítko

Měřítko zobrazené mapy. Přepisuje měřítko nastavené pomocí parametru typ.

Číslonepovinný
názevnázev

Název bodu zobrazeného v mapě. Pokud je v článku šablonou {{souřadnice}} označeno více objektů, názvy slouží k jejich rozeznání v mapě MiniAtlasu nebo při použití šablony {{mapa souřadnic}}.

Řetězecnepovinný

Související šablony

Související kategorie