Nápověda:Svolení autora

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Svolení autora se zveřejněním díla (textu, obrázku atd.), někdy též označováno v diskusích pojmy povolení autora, potvrzení OTRS, prohlášení OTRS, povolující e-mail, ověření autorství, doložení autorství nebo jen potvrzení, je na Wikipedii požadováno, pokud toto dílo není volným dílem a nevkládá jej do Wikipedie přímo jeho autor, nebo pokud bylo dílo již dříve zveřejněno (na webu, v knize, v časopisu, aj.). Následující odstavce obsahují návod, co dělat, když je po uživateli svolení autora požadováno.

Kdy použít tento návod[editovat | editovat zdroj]

Tuto nápovědu použijte, pokud nastaly některé z následujících možností:

 • text, jenž jste vložili do článku, byl odstraněn se shrnutím „copyvio“, „copyvio část“, „zpět na necp verzi“, „cp“ nebo „promocp“
 • text, jenž jste vložili do článku na Wikipedii, byl odstraněn a nahrazen šablonou podobnou následující

MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

©

Obsah této stránky (nebo jeho část) byl odstraněn kvůli podezření z porušení autorských práv. Text, který sem byl vložen, se nápadně podobá textu z:

odkaz na stránky s obdobným textem
Tato stránka je proto nyní zapsána na Wikipedie:Porušení práv. Samotná podoba textu nutně neznamená, že k porušení práv skutečně došlo, ale aby text mohl ve Wikipedii zůstat, je třeba ověřit jeho původ. Pokud se nepodaří původ textu ověřit, bude článek či příslušná část po týdnu smazána.

Pokud jste autorem materiálu a souhlasíte s podmínkami naší licence GFDL a licence CC-BY-SA 3.0, pošlete prosím souhlas e-mailem dle pokynů na Nápověda:Svolení autora nebo na internetové stránce, ze které text pochází, uveďte jeho licencování dle GFDL a CC-BY-SA 3.0.

Podrobnější informace, jak postupovat i v jiných případech, najdete na Wikipedie:OTRS.

Neobnovujte bez vysvětlení odstraněný text. Takový text by byl opět odstraněn.

Vkládáním autorských děl do Wikipedie bez výslovného souhlasu autora nebo držitele práv k šíření pod licencemi GFDL a CC-BY-SA 3.0 porušujete zákon a pravidla Wikipedie. Uživatelům, kteří opakovaně porušují tato pravidla, může být dočasně zakázáno editovat články. Uvítáme však vaše původní příspěvky.
Pro vkladatele šablony:
Najděte autora a vložte mu na diskusní stránku:
{{subst:copyvio autor|Nápověda:Svolení autora|odkaz na stránky s obdobným textem}} --~~~~
případně použijte pro nové přispěvatele:
{{subst:copyvio nováček|Nápověda:Svolení autora|odkaz na stránky s obdobným textem}} --~~~~
a vložte sem:
* [[Nápověda:Svolení autora]] z [odkaz na stránky s obdobným textem] --~~~~
Pro správce:
Pokud se tento článek potvrdí jako porušení autorských práv nebo do sedmi dnů nedojde k potvrzení jeho licence, smažte ho
 • obdrželi jste upozornění o příchozí zprávě, jejímž obsahem bylo
MOŽNÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

© Dobrý den, oceňujeme Váš příspěvek, ale bohužel nemůžeme přijmout text chráněný autorským právem převzatý bez dovolení z webových stránek či odjinud. Podívejte se, prosíme, na stránku , kterou jste založili, a pokud jste autorem původního díla nebo máte od autora svolení k dalšímu šíření podle licencí GFDL a CC-BY-SA 3.0, doložte to prosím e-mailem obsahujícím svolení autora.

Užitečné rady o přispívání do Wikipedie a o některých základních pravidlech najdete na stránkách Wikipedie:PrůvodceNápověda:Jak vytvořit článek. Díky za pochopení.

 • byli jste jiným způsobem požádáni o doložení autorství
 • byl Vám smazán soubor na Wikimedia Commons se shrnutím „Copyright violation“ nebo podobným

Nápověda slouží pouze pro případ, že jste autory nebo majiteli autorských práv textu či souboru, nebo pokud Vám majitel autorských práv zaslal dokument svolení autora. Cizí texty, k nimž nemáte povolení, do Wikipedie nevkládejte.

Obsah svolení[editovat | editovat zdroj]

Svolení autora musí obsahovat:

 1. Tvrzení o oprávněnosti udělit povolení (např. Já autor, já majitel autorských práv k…)
 2. Přesné určení povolovaných stránek, u tištěných zdrojů pak všechny běžně udávané údaje, včetně ISBN (má-li ho zdroj), u souborů vkládaných do Wikimedia Commons je nutné vyjmenovat všechny soubory celým názvem včetně přípony typu souboru (například .png).
 3. Licenci (u textů GFDL a CC-BY-SA 3.0; u obrázků jakoukoli z povolených licencí, nejlépe CC-BY-SA 4.0)
 4. Podpis (u děl pseudonymních – viz § 7 – je toto oprávněna udělat osoba, která dílo zveřejnila, tedy je podpisem i pseudonym sám).

Doporučený text svolení[editovat | editovat zdroj]

Uvolnění textu na české Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Já, autor tohoto textu (sem vložte odkaz na původní text), souhlasím s tím, aby tento můj text byl sdělován prostřednictvím Wikipedie (sem vložte odkaz na text ve Wikipedii) pod licencí GFDL (závazné znění: http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html; neoficiální překlad: https://jxself.org/translations/gpl-3.cz.shtml) a pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).

Podpis odesílatele

Uvolnění souborů na Wikimedia Commons[editovat | editovat zdroj]

Já, autor fotografií: plné názvy (i s typem souboru např. png), souhlasím s tím, aby tyto moje fotografie byly zveřejněny prostřednictvím Wikimedia Commons (odkaz na umístění obrázků na Wikimedia Commons) pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (zkrácené české znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs; plné znění: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních. Přeji si, aby za autora tohoto díla byl označen (sem vložte jméno nebo pseudonym autora, nebo celou tuto větu vypusťte).

Podpis odesílatele

Forma svolení[editovat | editovat zdroj]

Text svolení autora může být přímou součástí zasílaného e-mailu (tzv. elektronická forma), nebo může být zasláno v příloze v tzv. tištěné formě. Tištěnou formou se rozumí text sepsaný po vzoru Wikipedie:OTRS/Prohlášení, ručně podepsaný a naskenovaný (případně sepsaný digitálně a elektronicky podepsaný). Pokud autor zasílá svolení k textu, který byl již zveřejněn jinde na internetu, měl by ho poslat z věrohodné e-mailové adresy – například takové, která je uvedena na zmíněných stránkách.

Tištěná forma bývá vyžadována v případech
 1. svolení autora je zasláno do OTRS třetí osobou, která hraje roli prostředníka; e-mail by měl obsahovat i část konverzace s majitelem práv, kde je ono prohlášení zasláno prostředníkovi
 2. svolení autora je zasláno zástupcem právnické osoby (firmy, instituce, politické strany apod., pozn.: někdy může být požadován podpis i další zodpovědné osoby)
 3. svolení autora je zasíláno ze soukromé adresy, která není ověřitelná na stránkách, odkud původní text pochází
Tištěnou formu lze nahradit elektronickou ve výše uvedených případech (analogické číslování)
 1. zasláním celé korespondence prostředníka s autorem/majitelem práv, jejíž součástí je svolení autora
 2. přidáním firemní patičky k podpisu na konci e-mailu
 3. přidáním další ověřovací citlivé informace k podpisu na konci e-mailu (telefonní spojení, adresa bydliště)

Kam zasílat svolení autora[editovat | editovat zdroj]

Svolení pošlete prosím e-mailem na adresu permissions-cs@wikimedia.org, kde bude neveřejně evidováno v systému OTRS. K této evidenci mají přístup vybraní wikipedisté, kteří svolení ověří a platnost autorských práv pro dané dílo označí (u textu pomocí šablony {{Potvrzení OTRS}}). Striktně vyžadujeme, aby byla potvrzení zasílána výhradně na uvedenou adresu, na prohlášení v diskusích článků nebude brán zřetel.

Pro české projekty e-mailovou korespondenci vyřizují

Nejčastější chyby[editovat | editovat zdroj]

 • neúplný nebo chybný text prohlášení, nejčastěji zmiňující „souhlas s použitím“ a neobsahujícím udělení licence
 • e-mail s prohlášením zaslaný bez podpisu odesílatele
 • svolení k fotografii zaslané domnělým autorem, který je zároveň zobrazen na fotce, autorem fotografie je vždy ten, kdo Vás vyfotil; pokud jde o vlastní portrét (tzv. selfie) nebo jste od fotografa soubor zakoupili, můžete být dotázáni k dalšímu dopotvrzení

Další informace[editovat | editovat zdroj]

Nepísemná forma[editovat | editovat zdroj]

Přestože autorský zákon nenařizuje písemnou dohodu o poskytnutí licence (§ 46 odst. 4) ke sdělování díla, Wikipedie si je vědoma možných problémů, proto písemné stvrzení e-mailem vyžaduje. To znamená, že tvrzení „s kamarádem jsem se domluvil“ není pro OTRS relevantní.

Spoluautorství[editovat | editovat zdroj]

Pro díla, která mají více autorů, je nutné, aby svolení autora zaslal každý z nich zvlášť (korespondenci s OTRS může eventuálně zúřadovat jen jeden, který bude ostatním hrát roli zprostředkovatele).

Povolení většího množství stránek[editovat | editovat zdroj]

V případě, že jde o povolení k obsáhlejšímu zdroji je nepochybně vhodnější variantou umístit na stránky informace o licenci. Pokud zvolíte formu povolení přes OTRS, mělo by z e-mailů být patrné, že jste jediný autor, např. ani u svého blogu nemůžete použít cizí příspěvky (byť třeba diskusní), neboť i k těm vznikají autorská práva. Taktéž vlastnictví stránek, na nichž se podílí více autorů, neznamená, že jste majitelem práv k dílům, kterými přispěli jiní přispěvatelé. Povolení stránek s větším počtem přispěvatelů tak musí navíc obsahovat oznámení, kdo a co povolil. V tomto případě je vhodné napřed kontaktovat někoho z týmu OTRS a domluvit se s ním.

Povolení pro někoho[editovat | editovat zdroj]

Někdy může být záměr povolit přebírat jen někomu (např. Wikipedista je autorem stránek nebo s autorem kamarádí, ale nepřeje si, aby toto bylo známo, a zároveň si nepřeje uvolnit stránky celé). V takovýchto případech může autor povolit někomu, aby obsah těchto stránek kopíroval na Wikipedii pod licencemi GFDL a CC-BY-SA 3.0, je však důležité vědět, že pokud by někdo tohoto práva využil nad rámec jejich interní dohody, není to problém Wikipedie. V takovém případě do e-mailu musí jasně definovat komu a co povoluje přebírat, případně zmínit i co se přebírat nesmí. (Například: Já autor knihy Vaříme s T. ISBN 11 povoluji wikipedistce J. prostřednictvím Wikipedie pod licencemi GFDL (závazné znění; neoficiální překlad) a CC-BY-SA 3.0 sdělovat její obsah z kapitol I.–VII. (povolení se netýká kapitoly Spálený guláš). Beru na vědomí, že toto dílo může být libovolně upravováno a přebíráno dalšími stranami k jakémukoli účelu včetně komerčních.)

Zvláštní případy[editovat | editovat zdroj]

Mimo autora zákon umožňuje toto právo rozhodnout o licenci díla kolektivnímu správci (zejména §§ 95–102 AutZ, jejich možnost poskytnout licenci pro Wikipedii je velmi omezena) nebo dědicům (i zde může být situace komplikovaná – viz § 26 odst. 2). Čistě teoreticky mohou u osob zbavených svéprávnosti nastat ještě další případy, ovšem s těmi by se OTRS nemělo potkat. U dědictví by měl e-mail obsahovat prohlášení o tom, že s tímto souhlasí i všichni ostatní dědici.

Specifickými případy jsou pak díla zaměstnanecká (§ 58), školská (§ 60) a díla vytvořená na objednávku a soutěžní díla (§ 61); pokud by zde někdo chtěl taková díla zveřejnit, je nejvhodnější kontaktovat někoho z OTRS a domluvit se s ním na dalším postupu. U těchto děl je pravděpodobné, že k takovémuto úkonu nemusíte být oprávněni a můžete se tak vystavovat sankcím ze strany oprávněné osoby.

Lhůta[editovat | editovat zdroj]

U již vloženého díla je od nalezení sedmidenní lhůta na ověření, pokud se v průběhu těchto sedmi dnů nepodaří na adresu OTRS doručit potvrzující e-mail, je dílo smazáno a k jeho obnovení dojde až po doručení svolení autora.

Související nápověda[editovat | editovat zdroj]